ТОП 10:

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи1. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:

*1)вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця;

2)чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента;

*3)банкноти США в розпорядженні резидента;

4)банкноти НБУ в касі українського підприємства;

*5)банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

2. З якою функцією грошей пов’язане перетворення їх у валюту?

3. Назвіть основні види валют (не менше 5-ти). Дайте визначення резервної валюти.

4. Назвіть види конвертації валют. До якого з цих видів відноситься гривня України?

5. В чому полягають переваги вільно конвертованої валюти перед неконвертованою?

Конвертована валюта вільно обмінюється на валюту інших країн, за курсом, що формується у встановленому порядку і вільно перевозиться через кордон. Конвертованою валюиа стає завдяки значним зусиллям держави, спрямоване на досягнення товарно-грошової збалансованості, розвитку вільних торгів і валютних ринків, запровадження організаційно правових основ валютного регулювання.

6. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними:

-будь-які грошові платежі в країні;

*-відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти;

-будь-які відносини, які реалізуються за участю валюти (національної та іноземної);

*-валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги;

-податкові платежі українських підприємств до державного бюджету;

-позички, що надаються комерційними банками клієнтам в іноземній валюті.

7. Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют:

-нічим – це одне і те ж явище;

-купівельна спроможність валют кількісно вища від курса валют;

-валютний курс постійно коливається, а паритет залишається стабільним;

*-паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.

8. Назвіть основні види валютних курсів (не менше 3-х).

1)фіксований відлносно однієї валюти або кошика валют; 2)гнучкий валютний курс - керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий курс, обмежено гнучкий

9. Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порявняно з паритетом купівельної спроможності валют?

Це сума товарів і послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю.

10. Дайте визначення крос-курсу:

-курс конвертованої валюти до неконвертованої;

-курс, офіційно встановлений центральним банком;

*-курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.

11. Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:

-за його інфраструктурою;()

-за масштабами і характером правового регулювання;(національний, міжнародний, світовий)

-за характером операцій.(ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій, біржовий, позабіржовий). Валютний ринок -це сектоор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як валюта.

12. Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.

Суб’єкти валютного ринку - будь-які економічні агенти (юрид., фіз. особи, резиденти та нериз-ти) та посередники, які зводять покупців і продавців. За характером виконання операцій і ступенем ризикку суб’єкти поділяються на:1) підприємці, які купують - продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; 2)Інвестори, які вкладають свій капітал у валютні цінності з метою подальшого повернення коштів з процентами; 3)Спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від курсової різниці; 4)Хедери - здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливого валютного курсу; 5)Посередники.

13. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:

-рівнем – на першому вона вища ніж на другому;

-характером встановлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому – ринок;

*-видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;

-нема відмінності – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.

14. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).

Функції валютного ринку: 1)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 2)Створення суб’єктам валюттних відносин передумов для здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння розвитку зовнішньої торгівлі; 3)Забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 4)Формування і управління попитом і пропозицією валюти і регулювання валютного курсу; 5)Страхування валютних ризиків.

15.Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?

Об’єктомкупівлі-продажу є валютні цінності, іноземні для резидентів, національні для нерезидентів, тобто об’єктом є національні і іноземні валютні цінності.

16. Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:

-терміном здійснення платежу; касові, або операції з негайною поставкою; строкові

-за механізмом здійснення операції;операції спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні

-за цільовим призначенням операції; операції з метою одержання валюти, з метою страхування валютних ризиків, спекулятивні операції.

-за формою платежу; безготівкові, готівкові

-за масштабами операцій. Оптові, роздрібні.

17. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

Касовіоперації полягають у купівлі валюти на умовах поставки її не пізніше 2-го робочого дня з дня укладання угоди за курсом узгодженим і момент її підписання. Операції спот - поставка валюти на 2-ий робочий день.

18. Дайте визначення строкових операцій. Які з названих дій банку є строковими валютними операціями:

Строкові валютні операції полягають у купівлі -продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні.

-прийом валютного депозиту;

*-купівля форвардного контракту:

-продаж акцій, виписаних в іноземній валюті;

*-купівля ф’ючерного контракту;

-купівля на біржі безготівкової валюти з негайною оплатою;

*-продаж опціону.

19. В чому полягає призначення арбітражної операції:

-в стабілізації курсу валюти;

-у вірівнюванні валютної позиції комерційного банку;

*-в одержанні спекулятивного доходу від різниці в курсах валюти.

20.На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку?

Курсоутворюючі, регулюючі, чинники кризового стану.

21. Для чого на практиці використовується валютний курс?

1)Для обміну однієї валюти на іншу для забезпечення міжнародних розрахунків;2)Порівняння цін світових і національних ринків; 3)Періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків.

22. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти:

-сприяє стабілізації курсу;

-сприяє зростанню курсу;

*-сприяє зниженню курсу.

23. Чи впливає інфляція в країні на курс її ваолюти? Якщо “ні” – то чому.? Якщо “так”, то як, в якому напрямку впливає?

Інфляція впливає на валютний курс так: чим вищі темпи інфляції в країні, тим нижчій курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори.

24. Як називається зниження курсу національної валюти:

-ревальвація;

*-девальвація;

-конвертація;

-деномінація.

25. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому?

Експортерам, бо це дозволяє купити їм на внутрішньому ринку товари за національну валюту і продати товари на зовнішньому ринку за іноземну валюту за цінами нижчими ніж середньо світові.

26. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому?

Імпортерам, оскільки вони для своїх платежів за кордоном купуватимуть іноземни валюту за нижчими цінами.

27.Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні? Якщо “так”, то як впливає?

Так впливає (обернено)

28. Назвіть три типи плаваючих валютних курсів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.009 с.)