Видача листків непрацездатності по догляду за хворимМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Видача листків непрацездатності по догляду за хворимПо догляду за дорослим хворим членом сім'ї листок непрацездатності видаться, якщо відсутність догляду загрожує його життю чи здоров'ю, якщо при необхідності його не можна госпіталізувати через відсутність місць у стаціонарі, а серед членів сім'ї немає іншої особи, яка могла б доглядати хворого. Листок непрацездатності по догляду за дорослим хворим видається не більше ніж на три дні, у виняткових випадках подовжується, але не більше ніж на 7 календарних днів загалом.

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною у віці до 15 років, видається на період не більший 14 календарних днів. При цьому на перші 6 днів - одноособово лікарем-педіатром, з 7 по 10 день - разом із завідувачем відділення, а з 11 по 14 день - за рішенням організованої в дитячій поліклініці лікарсько-консультативної комісії.

По догляду за дитиною, що проживає в зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, листок видається на весь період її хвороби. Слід зазначити, що в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непраце здатності по догляду за хворою дитиною може видаватись не тільки матері, а й іншому члену сім'ї, якщо мати з поважної причини не може його здійснювати Після максимального терміну 14 днів лікарем-педіатром видається довідка по догляду за дитиною до її одужання при гострому захворюванні чи настання ремісії при загостренні хронічного захворювання, яка оплаті не підлягає.

При захворюванні двох дітей в різний час видають листки непрацездатності по догляду за кожною дитиною, якщо вони хворіють одночасно - один листок. Якщо друга дитина захворіла на кілька днів пізніше, то по догляду за нею видають листок непрацездатності на встановлений строк з першого дня її захворювання (незалежно від тривалості догляду за першою).

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною до 6 років, а за тяжко хворою і після 6 років при стаціонарному лікуванні, видається матері на весь строк її перебування в стаціонарі разом з дитиною. Листок непрацездатності може видаватись і по догляду за здоровою дитиною у віці до 3-х років у тому разі, якщо матір, перебуваючи в частково сплачуваній відпустці по догляду, захворіла. В таких випадках його отримує працююча особа, яка буде доглядати дитину під час хвороби матері.

 

59. Порядок видачі листків непрацездатності при карантиніПідставою для цього є відсторонення працівника від роботи органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання осіб, які його оточували. Відсторонення від роботи та, відповідно, видача листка непрацездатності проводиться, якщо працівник мав контакт з тими, хто захворів на холеру, чуму, цереброспінаЛисток непрацездатності з приводу карантину видає лікар-епідеміолог, а в разі його відсутності - санітарний або лікуючий лікар на час термінового відсторонення від роботи.

Стосовно осіб-бацилоносіїв, якщо вони можуть бути джерелом розповсюдження інфекції з врахуванням особливостей виробництва (підприємства громадського харчування, дитячі, побутові заклади), їх тимчасово переводять на іншу роботу, а в разі неможливості цього відсторонюють від роботи з видачею листка непрацездатності.

Слід ще раз зазначити, що особі, яка доглядає дитину, звільнену від відвідування дошкільного закладу, а також особі, звільненій від навчання, видається довідка про карантин. Аналогічну довідку отримає також студент для підтвердження в навчальному закладі об'єктивної причини пропуску занять.

Якщо працівник у зв'язку з туберкульозом або професійним захворюванням тимчасово переводиться на іншу роботу з нижчою оплатою, то на весь час, але не більше двох місяців, ЛКК видає йому листок непрацездатності (так званий доплатний або трудовий лікарняний листок).льний менінгіт, дифтерію, черевний тиф і паратифи.

Тимчасова непрацездатність при протезуванні Листок непрацездатності для протезування видають лише тоді, коли хворого госпіталізують до стаціонару протезно-ортопедичного підприємства.

Його видає лікар стаціонару спільно з головним лікарем медичного відділу протезно-ортопедичного підприємства на термін не більший ніж ЗО календарних днів з урахуванням проїзду в обидва кінці. При протезуванні в амбулаторних умовах або в звичайному лікувальному закладі листок непрацездатності невидається.

В зв'язку з вагітністю та пологами листок непрацездатності видається на 70 календарних днів до пологів і 56 — після. У випадках ускладнень і народжень кількох дітей відпустка після пологів становить 70 календарних днів. Працюючим жінкам, віднесеним до постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відпустка становить 90 календарних днів до та 90 - після пологів.

60. Експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, визначають для інвалідів роботи і професії, доступні їм за станом здоров'я, перевіряють правильність використання праці інвалідів згідно з висновком експертної комісії та сприяють відновленню працездатності інвалідів.

Висновки органів медико-соціальної експертизи про умови і характер праці інвалідів є обов'язковими для власників та адміністрації підприємств, установ і організацій.

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України. Медико-соціальна експертиза (МСЕ) — це визначення в установленому порядку потреб особи в заходах соціального захисту, включаючи реабілітацію, на основі оцінки обмежень життєдіяльності, що викликані стійким розладом функцій організму.

 

Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров'я та "Положенням про медико-соціальну експертизу" затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 83, ця експертиза визначає:

— ступінь обмеження життєдіяльності людини;

— причину, час настання, групу інвалідності;

— роботи і професії, доступні інвалідам за станом здоров'я.

Слід зазначити, що вказана експертиза сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

До складу комісій спеціалізованого профілю входять:

— два лікарі, спеціальність яких відповідає профілю комісії;

— терапевт чи невропатолог;

— лікар військово-медичних управлінь СБУ, Служби зовнішньої розвідки (у разі розгляду медичних справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

 

61. Стійка непрацездатність або інвалідність - це тривала чи постійна

втрата працездатності внаслідок хронічного захворювання чи травми, які приз-

вели до значних порушень функцій організму.

Розрізняють такі види стійкої непрацездатності:

• загальне захворювання;

• професійне захворювання;

• трудове каліцтво;

• інвалідність з дитинства;

• в зв'язку з Чорнобильською катастрофою;

• у колишніх військовослужбовців;

• інвалідність до початку трудової діяльності.

Основними причинами стійкої непрацездатності в Україні є хвороби системи кровообігу

(перше місце), злоякісні новоутворення (друге місце) та травми (третє місце).

 

62.Документація МСЕК:

• акт освідчення у МСЕК;

• книга протоколів засідань МСЕК;

• статистичний талон до акта освідчень у МСЕК;

• щорічний звіт обласної, центральної, міської МСЕК (ф. № 37 - здоров).

Основними показниками, що характеризують інвалідність, є:

• показник інвалідності (контингент інвалідів) - число всіх інвалідів на перше січня поточного року в розрахунку на 10000 населення;

• показник інвалідизації (первинної інвалідності) - число осіб, вперше визнаних інвалідами, на 10000 населення;

• структура інвалідності за причинами, групами.

Основні показники роботи МСЕК:

• ефективність реабілітаційних заходів;

• розбіжність у рішеннях ЛКК і МСЕК;

• питома вага виїзних засідань МСЕК.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.022 с.)