Робота з об’єктами у WindowsМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з об’єктами у WindowsПерегляд змісту папок

Щоб переглянути зміст папки, треба її відкрити. Це можна зробити такими способами:

ü встановити курсор мишки на піктограмі папки і зробити подвійне клацання її лівою кнопкою;

ü виділити ім’я папки і натиснути клавішу Enter;

ü вибрати папку у вікні списку панелі інструментів, що розкривається (Рис.11.1.).

 

Для переходу до папки, в якій знаходиться відкрита папка, треба зафіксувати курсор миші на кнопці “Перехід на один рівень угору” - , що знаходится в панелі інструментів або ж натиснути клавішу BackSpace.

 

 
 

Рис.11.1. Вікно списку панелі інструментів, що

розкривається

Якщо при роботі з гнучкими дисками у дисководі замінити такий диск на інший, то, щоб побачити його вміст, треба поновити вміст вікна. Для цього використовується пункт “Обновить” меню “Вид” (Рис.11.2.).

Технологія роботи з папками

 

У Windows документи та прикладні програми зберігаються у файлах. Групу файлів на магнітному диску об’єднують у папку за певною ознакою, яку визначає сам користувач. Папки та файли можуть об’єднуватись у папку вищого рівня, яка має назву батьківської. Кількість файлів та папок, що входять у батьківську папку, не обмежується.

У папці зберігається інформація про розмір файлу, дату останнього внесення змін до нього та атрибути.

Папка може містити також різні об’єкти:

ü принтер;

ü диск;

ü модем;

ü набір програм для керування операційною системою (“Панель управления”) тощо.

Об’єкти у папках можуть відображатись різними способами, які можна встановлювати за допомогою пункту “Вид”, головного меню вікна (Рис.11.2.).

 

Рис.11.2. Вигляд меню ”Вид” з установленим режимом відображення маленьких значків (піктограм)

 

Дрібні значки зображуються ліворуч від імен папок.

 

Рис.11.3. Вигляд папки з відображенням крупних значків

 

 

У режимі крупних значків піктограми мають більший розмір і зображуються над назвами папок.

Список містить перелік об’єктів, відсортованих за алфавітом. Спочатку виводять імена папок, а за ними - файлів. Піктограми розміщуються ліворуч від назв і мають маленький розмір.

 

Рис.11.4. Вміст вікна у вигляді таблиці

 

 

Зображення об’єктів, у вигляді таблиці, передбачає вивід на екран детальної інформації про папки та файли, що містяться у вікні (Рис.11.4.). Перелік атрибутів залежить від природи об’єкта, наприклад, для папок із панелі управління вказується, що це системні папки (папка “Принтер”); для папок нижчого рівня – наводиться ім’я, тип, дата і час внесення останніх змін; а для файлів додатково виводиться їх розмір.

Створення нових папок

1-й спосіб. З метою створення нової папки, у папці “Мой компьютер” потрібно вибрати папку, де потрібно її створити. Потім вибрати, з головного меню, пункт “Файл”, а з підменю, що розкриється, - пункт “Создать”. Із наступного підменю треба вибрати пункт “Папка” (рис.11.5.).

 

 

Рис.11.5. Створення нової папки

 

 

У вікні з’явиться нова папка з іменем у вигляді: “-----” (рис.11.6.).

Тепер треба ввести нормальне ім’я папки і натиснути клавішу Enter.

 

2-й спосіб. За допомогою контекстного меню папки, у якій створюється нова папка. Наприклад, знаходячись у вікні програми Проводник (Провідник,Windows Explorer), потрібно відкрити папку (клацнувши по її назві лівою кнопкою), перейти у праву половину вікна й, натиснувши праву кнопку, вибрати команду Создать\Папка (Створити\Папка, New\Folder). Якщо, наприклад, потрібно створити папку на робочому столі, то досить натиснути праву кнопку тоді, коли вказівник мишки знаходиться на вільній поверхні робочого стола.

Поняття папки відповідає поняттю каталога, що використовувалося в операційній системі MS DOS. Нову папку можна створити в іншій папці, яка є звичайним дисковим каталогом. Але в системних папках, таких як Мой компьютер (Мій комп’ютер, Му Сотриtеr), Корзина (Кошик, Rесусlе Віп) тощо, нову папку створити не можливо.

Стандартні діалогові вікна Windows-програм завжди дозволяють створити нову папку.

 

Створення ярлика об’єкту

 

Під об’єктами Windows 95 розуміють файли, папки, дисководи, принтери тощо. У графічній оболонці кожний об’єкт має свою піктограму. Використовуючи потрібний значок, об’єкт можна переглянути, скопіювати, перенести в інше місце, знищити, перейменувати. Для кожного об’єкту можна створити ще й ярлик, що забезпечує швидкий доступ до програми, документу, папки чи пристрою. Ярлик можна розмістити у довільній папці, а також на робочому столі.

Ярлик до програми, документу або принтера можна створити в довільній папці, а також на робочому столі. Ярлик забезпечує найшвидший доступ до найчастіше використовуваних файлів та або пристроїв.

Є декілька способів створення ярлика. Найпростіше перемістити об’єкт на місце створення ярлика, утримуючи при цьому праву кнопку мишки, відпустити кнопку й у меню, що виникне, вибрати Создать ярлик (Створити ярлик, Сrеаtе Shoricut Here). Наприклад, можна створити ярлик програми на робочому столі.

Ще один із способів - перетягнути об’єкт на місце створення ярлика, утримуючи Ctrl+Shift.

Щоб створити ярлик об’єкту, який не можна переносити або копіювати (такими об’єктами є, зокрема, диски, папки Мой компьютер (Мій комп‘ютер, Му Сотриtеr) та Корзина (Кошик, Rесусlе Віп), достатньо просто перетягнути його лівою кнопкою мишки.

Якщо ви спробуєте створити ярлик від ярлика, то отримаєте другий екземпляр того ж ярлика.

 

Виділення об’єктів

 

Виділення об’єкта необхідне для підготовки виконання операції над об’єктом (копіювання, вилучення, перейменування тощо).

Щоб виділити один конкретний об’єкт, треба клацнути лівою кнопкою мишки на назві об’єкта.

Щоб виділити групу об’єктів, розміщених підряд, потрібно клацнути лівою кнопкою мишки на назві першого, а потім, утримуючи клавішу Shift, на назві останнього об’єкту.

Щоб виділити групу об’єктів, що не розміщені підряд, потрібно клацати лівою кнопкою мишки по назві кожного, утримуючи при цьому клавішу Ctrl.

Щоб виділити всі об’єкти поточної папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl + А або за допомогою меню задати команду Правка\Выделить все (Правка\ Відмітити всі, Edit\ Selekt All).

Щобінвертувати виділення (відмінити виділення об’єкта/об’єктів), треба клацнути лівою кнопкою мишки за межами виділеного об’єкта/об’єктів або скористатися командою Правка\ Обратить выделение ( Правка\ Інвертувати виділення, Edit\ Invert Selektion).

Копіювання об'єктів

 

Копіювання об'єкта можна здійснити кількома способами.

1-й спосіб.Натиснувши та утримуючи клавішуCtrl, перетягнути лівою кнопкою мишки відмічену групу об’єктів у потрібне місце (найчастіше це значок папки, у яку копіюються об’єкти). Якщо дії виконуються правильно, то під час копіювання, ми бачимо вказівник мишки у вигляді стрілочки, а під нею - знак "плюс" в середині маленького квадратика. Операція буде виконана правильно, якщо після закінчення перетягнення об'єкта спочатку відпустити кнопку мишки, а потім клавішу Ctrl.

Якщо папка, з якої копіюються об’єкти, та папка, в яку копіюються об’єкти, знаходяться на різних дисках, то клавішу Ctrl можна не натискати.

2-й спосіб. Натиснутиправу кнопку мишки, та утримуючи її, перетягнути відмічені об’єкти у потрібне місце. Відпустити кнопку й вибрати з меню команду Копировать (Копіювати, Copy Here).

3-й спосіб. Виділити групу об’єктів і вибрати в головному меню програмиПроводник (або в меню вікна папки) пункт Правка (Правка, Edit), а потім виконати команду Копировать (Копіювати, Сору) (або натиснути Ctrl +с чи клацнути по кнопці > стандартної панелі інструментів, або ж вибрати цю команду в контекстному меню). Після цього зробити поточною потрібну папку та вибрати в меню Правка (Правка Edit) команду Вставить (Вставити, Раste)( або вибрати цю команду у контекстному меню,чи натиснути Ctrl +м, або ж клацнути по кнопці < стандартної панелі інструментів,).

 

Перенесення об’єктів.

 

1-й спосіб. Натиснувши та утримуючи клавішуShift, перетягнути лівою кнопкою мишки відмічену групу об’єктів у потрібне місце (найчастіше це значок папки, у яку переносяться об’єкти).

Якщо папка, з якої переносяться об’єкти, та папка, в яку копіюються об’єкти, знаходяться на одному диску, то клавішу Shift можна не натискати.

2-й спосіб. Натиснути праву кнопку мишки та, утримуючи її, перетягнути відмічені об’єкти у потрібне місце. Відпустити кнопку й вибрати з меню команду Переместить (Перемістити, Move Here).

3-й спосіб. Виділити групу об’єктів і вибрати в головному меню програми Windows Explorer (або в меню вікна папки) пункт Правка (Правка, Edit), а потім виконати команду Вырезать (Вирізати, Сиt) (або натиснути Ctrl + ч, чи клацнути по кнопці > стандартної панелі інструментів, або ж вибрати цю команду в контекстному меню). Після цього зробити поточною потрібну папку та вибрати в меню Правка (Правка, Edit) команду Вставить (Вставити, Раste)( або вибрати цю команду у контекстному меню, або натиснути Ctrl+м, або ж клацнути по кнопці < стандартної панелі інструментів).

Знищення об’єктів.

 

1-й спосіб. Переміститилівою кнопкою мишки відмічену групу об’єктів у "смітник", тобто у папку Корзина (Кошик, Rесусlе Віп).

2-й спосіб. Перемістити виділену групу об’єктів у папку Корзина (Кошик, Rесусlе Віп), утримуючи праву кнопку мишки. Відпустивши кнопку мишки, вибрати з меню, що відкриється, команду Переместить (Перемістити, Move Неrе).

3-й спосіб. Відмітити групу об’єктів і вибрати в меню вікна папки або вікна програми Проводник (Провідник, Windows Explorer) команду Файл\Удалить (Файл\Вилучити, Fі1е\Dе1еtе).

4-й спосіб. Відмітити групу об’єктів та натиснути клавішу Dе1.

5-й спосіб. Відмітити групу об’єктів, викликати контекстне меню (правою кнопкою мишки), вибрати Удалить (Вилучити, Dе1еtе).

Вилучені в такий спосіб файли, що зберігалися на твердому диску, ще можна повернути. Вони зберігаються у папці Корзина (Кошик, Rесусlе Віп). Щоб знищити об’єкти остаточно і звільнити дисковий простір, необхідно зробити поточною цю папку і задати команду Файл\0чистить корзину (Файл\0чистити кошик, Fі1е\ Етрtу Rесусlе Віп). Цю команду можна задати за допомогою меню вікна папки Корзина (Кошик, Rесусlе Віп) або вікна програми Проводник (Провідник, Windows Explorer), чи контекстного меню. На дискеті файли вилучаються раз і назавжди.

Перейменування об’єктів

 

Як і у попередніх випадках, існує декілька способів зміни назви об’єкту. Найпростіше перейменувати довільний екранний об’єкт, клацнувши мишкою спочатку по його значку, а потім по назві. Відбудеться перехід у режим редагування назви, тобто її можна буде змінювати.

Для перейменування об’єкту у вікні програми Проводник (Провідник, Windows Explorer) можна скористатись головним меню. Для цього об’єкт потрібно відмітити, вибрати в меню команду Файл\Переименовать (Файл \Перейменувати, File\ Rепате) і на місці розташування курсора ввести нову назву, знищивши попередньо стару. Можна скористатись й контекстним меню, вибравши команду Переименовать (Перейменувати, Rепате), а можна просто клацнути по назві виділеного об’єкту. Аналогічно перейменовують файл і у вікні папки Мой компьютер (Мій комп’ютер, Му Сотриter). Варто зауважити, що не можна перейменувати декілька об’єктів одразу.

Довжина імені об’єкту може містити до 255 символів. Але скористатися перевагами таких довгих імен можна тільки, використовуючи нові програмні продукти, створені під Windows 95. Старі програми зчитують тільки короткі імена (У MS DOS довжина імені файлу чи каталогу не перевищує 8 символів) Так, замість "LEXICJN TEXTS" вони читають "LEXICO~1".

Стандартні діалогові вікна Windows-програм завжди дозволяють перейменувати папку.

 

 

 
 

Рис.11.6. Ввід імені нової папки

Відміна операцій

Виконану над об’єктом операцію можна скасувати й повернутись до попереднього стану. Для цього призначено команду Правка\0тменить (Правка\Скасувати, Edit\ Undo). яка є в меню кожної Windows-програми. Кнопка < панелі інструментів також виконує цю операцію.

Щоб зробити недійсною операцію вилучення певних об’єктів, найпростіше відмітити ці об’єкти у папці Корзина (Кошик, , Rесусlе Віп) та вибрати команду меню програми Проводник (Провідник, Windows Explorer) Файл\Восстановить (Файл\Відновити, File\ Restore).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.022 с.)