ТОП 10:

Для полегшення наближеного розрахунку величини умовно-постійних витрат у додатку А доцільно використати умовну дужку, яка узагальнює сумарне значення УПВ для кожного заходу та загалом для проекту.Сумарна економія дає економію витрат – збільшення прибутку.

Для розрахунку економії на умовно-змінних витратах використовують формулу (1):

, (1)

де – величина економії на умовно-змінних витратах, тис. грн.;

– величини умовно-змінних витрат відповідно у плановому (майбутньому) періоді та фактичному (звітному, завершеному), тис. грн. При цьому .

– абсолютна величина обсягу реалізації (доходу) у плановому (майбутньому) періоді (од. вим.). Збільшення величини обсягу реалізації або величини доходу у плановому (майбутньому) періоді порівняно з фактичним (звітним, завершеним) не є обов’язковим.

 

Для розрахунку економії на умовно-постійних витратах пропонується використовувати формулу (2):

, (2)

де – величина економії на умовно-постійних витратах, тис. грн.;

– абсолютна величина умовно-змінних витрат відповідно у фактичному (звітному, завершеному), тис. грн. Розраховується як добуток величини повної собівартості продукції (тис. грн.) у фактичному (звітному, завершеному) періоді (році) і заданого відсотку умовно-постійних витрати в структурі повної собівартості (пп. 10, 11 табл. «Економічні результати проектних рішень» табл. 1.11);

– відсоткова величина зміни (збільшення) обсягу реалізації (шт.) або зміни доходу (грн.) у плановому (майбутньому) періоді порівняно з фактичним (звітним, завершеним).

Економія на умовно-постійних витратах утворюється лише у разі збільшення величини обсягу реалізації (величини доходу) у плановому (майбутньому) періоді порівняно з фактичним (звітним, завершеним).

Для визначення величини прибутку від впровадженого заходу отриману величину економії на умовно-постійних витратах необхідно скоректувати з урахуванням витрат, необхідних для реалізації заходу.

Валовий дохід підприємства може також зростати за рахунок цінового чинника. За таких умов економії на умовно-постійних витратах за рахунок зростання обсягів не відбувається.

Очікувана сумарна економія у частині умовно-змінних (1) та умовно-постійних (2) витрат зумовлює утворення «додаткового» прибутку, який отримує підприємство (організація) за рахунок впровадження пропонованих (розроблених та обґрунтованих) студентом заходів.

Варто зауважити, що під час виявлення витрат, пов’язаних із удосконаленням організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, слід враховувати необхідність придбання (за необхідності) комп’ютерної та офісної техніки, канцтоварів, ремонту та облаштування приміщення тощо. Окрім того, не можна забувати про необхідність залучення у штат нових працівників (або переведення із інших посад), що вимагає відповідних витрат, перш за все пов’язаних із оплатою праці та соціальними відрахуваннями і т.д.

Висновки і пропозиції

У висновках і пропозиціях студент підсумовує результати виконання курсового проекту за усіма сферами, надає узагальнені висновки та розробляє рекомендації щодо подальшого функціонування і розвитку підприємства.

 

Список використаних джерел

Список використаної літератури є завершальною частиною проекту, повинен включати сучасні праці вітчизняних і зарубіжних авторів та бути впорядкованим відповідно до вимог (в порядку посилання на наукове джерело в тексті курсового проекту або в алфавітному порядку).

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАВДАННЯ

Викладачем кожному студентові видається завдання для виконання курсового проекту, яке містить інформацію щодо таких параметрів: профіль підприємства, іноземні країни, параметр кон’юнктури закордонного ринку, що слід спрогнозувати, інструмент дослідження бізнес-середовища, інструмент портфельного аналізування, базова умова поставки, форма розрахунків, тривалість здійснення зовнішньоекономічної операції, вартість основних, допоміжних матеріалів та покупного комплектування, відрядну розцінку за фізичну одиницю товару, фактичний умовний середньорічний виробіток одного основного робітника, середньорічна кількість основних робітників, середньорічні премії, доплати та надбавки основним робітникам, залишкова вартість виробничого обладнання на початок звітного року, середньорічні витрати на ремонт та обслуговування виробничого обладнання, середньорічний фонд оплати праці допоміжних робітників, середньорічні витрати на виробничий інвентар та технологічну оснастку, річна оплата за електроенергію, паливо та мастила, що призначені для експлуатації обладнання тощо.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.004 с.)