Практичні завдання до теми №4.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичні завдання до теми №4.Завдання 1. Проставте наголос.

Батьківський, статуя, циган, цемент, кулінарія, табу, християнин, мізерний, пеня, відгомін, догмат, феномен, дочка, завдання, бажаний, дихання, український, запроданець, поняття, випадок, Макбет, гастрономія, жа­люзі, магазин, параліч.

Завдання 2. Виправте неправильні вирази:

Вказала про це; відмічав про те, що; роз'яснити про роль; молодь ходять по вулиці; велику увагу приділили на тісний зв'язок; підкреслювалось про те, що.

Завдання 3. Виправіть граматико-стилістичні помилки в пода­них далі реченнях:

Добра людина — це котра думає насамперед про ін­ших. Київ — це буде столиця України. Юність — це коли вам двадцять. Вулиця Франка — це де тролейбусна зупин­ка. Горілка — це буде алкогольний напій. Гарні книги — це які примушують замислитися. Синтаксис — це буде один з розділів науки про мову.

Завдання 4. Підберіть фразеологізми (крилаті слова), які служи­ли б синонімами до наступних слів. Наприклад, до слова "дурний" це можуть бути: "думає хвостом", "за дурною головою і ногам нема спокою", "поки розумний думає, то дурень уже робить" тощо.

1) Розумний. 2) Красивий. 3) Скупий. 4) Ледачий. 5)Злий.

Завдання 5.З допомогою яких лексичних засобівпередано психо­логічний стан в даному уривку:

На серці було так легко! Хотілося зацюцюбити щось таке!.. Хотілося стрибати, жмакати когось в обіймах!..

Завдання 6. Виділіть з даного лексичного матеріалу слова, які вживано у сфері академічного красномовства. До яких груп лексики належать слова, що залишилися?

Чкурнути, дотримуватися, диференціація, файний, го­ворити, ідіот, ідіома, пошана, хронологія, шампусік, глаголити, вода, шурупити, довбанути, фонема, природа, вуйко.

Завдання 7. Спробуйте замінити у поданих нижче реченнях вульгаризми на евфемізми та перифрази.

У неї морда — хоч пацюки бий! Не лізь своїми ратицями до мене обійматися!

Завдання 8.. Чому поданий уривок спричинює комічний ефект? Спробуйте переписати цей текст в потрібному лексико - стильовому ключі.

Прискореними темпами я ковтала їжу. Мій чоловік, що ніс відповідальність за своєчасне забезпечення кухні різними сільскогосподарськими продуктами для приготування належних страв, добре справлявся зі своїми сімейними обов'язками. Тому за останній календарний рік я налагодила своє харчування на високому рівні.

Завдання 9. Зробіть текст яскравим, художнім, емоційним, уживши порівняння, епітети та метафора.

Знову літо. Спека. Полудень. Поблизу озеро. Воно знаходиться в тіні дерев. Хочеться викупатися у воді.

Завдання 10. Виділіть епітети в цих реченнях. Поясніть, чому одне і те ж слово в одних випадках виступає просто як означення, а в інших — як епітет?

Жовте листя кружляло під осіннім вітром. Золоте лис­тя тонко дзвеніло під осіннім вітром.

Тепле почуття ворухнулося в моїх грудях. Тепле повіт­ря влилося у розчинене вікно.

Вогненний заклик оратора наче запалив присутніх. Вогненний потік лився з доменної печі.

Завдання 11. Вимовіть подані далі фрази зі звичайною та іроніч­ною інтонацією:

Андрійко розумний хлопець. Скоро настане комунізм. Зарплату обіцяли видати вчасно. Ось приклад шляхетності.

Завдання 12. З допомогою якої синтаксичної фігури забезпечуєть­ся зв'язок між двома реченнями?

Я підійшла до одинокої берези. Береза здавалася мені такою сумною, що я мимоволі доторкнулася до її гладе­сенької білої кори.

Завдання 13. Відокремте серед поганих виразів каламбури від парадоксів.

Гірше за все ми знаємо своїх близьких (Ф. Моріак). Як всі оратори, що ставлять собі за мету вичерпати тему, він вичерпав терпіння слухачів (О. Уайльд). Не стільки того плачу, скільки за те я плачу (нар.). Якщо дотримуєшся маленьких правил, то можна порушувати великі (Дж. Оруел). Кто не бачив Іспанії — сліпий, хто її бачив — засліплений (П. Борель). Не заводьте дітей! Ви їм даруєте життя, вони вам — смерть. Ви їх породжуєте на світ, вони вас зживають зі світу (О. Бальзак).

Завдання 14. Визначіть, що це за синтаксична фігура:

Люди поділяються на праведників, що вважають себе грішниками, та грішників, що вважають себе праведниками (Паскаль).

Завдання 15. Розрізніть серед поданих далі виразів персоніфікації тауособлення.

Стілець жалібно застогнав, коли на нього вмостився Опанас Іванович. Невиразний смуток підкрадався до мене. З чорних грудей хмари вирвалася вогненна блискавка. Мов сонячний стовп у кімнату, в її життя пролилося щас­тя. Справжнє життя наче обігало Сергія кривими стежками.

Завдання 16. Порівняйте два речення. Яке з них більш приваблює вас? Чому? На якому тропі побудовано друге речення?

1) Надії з'явилися й пропали,

2) Смутні надії, що починали пробиватися в її серці, раптом розквітли, отримали буття і постали купою квітів, які тепер на її очах зрізали та жбурнулина землю(О. Бальзак).

Завдання 17. Розрізніть серед поданих виразів алюзії та ремініс­ценції.

Возвеличу Малих рабів отих німих, А на сторожі коло їх Поставлю слово (Т. Шевченко).

Продовжуйте, донько Іродіади! А там подивимось,чиподадуть вам до вечері мою голову на тарелі (Ж. Санд).

Мені набридло кожного дня переконуватися, що житті завжди є місце для подвигу.

"Ясени, ясени... Бачу вас за селом край дороги..." А й справді. Стоять на краю села. Ніби вийшли зустрічати когось із далекої мандрівки. Когось мудрого й сильного (А. Павленко).

Завдання 18. Прочитайте дані речення. Спробуйте дати художній опис цих явищ з допомогою літоти, гіперболи та порівняння.

Ліліпут — людина, маленька на зріст. Велетень людина надзвичайно високого росту.

Завдання 19. Пригадайте різницю між алегорією та символом. Укажіть, де алегорія, а де символ у нижчеподаних речен­нях. Зазначте також, яка стилістична фігура присутня в першому реченні.

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Дерево світлоплодовите, що від нього харчуютьсявірні[образ хреста у молитві].

Завдання 20. Знайдіть у поданому уривку тропи та фігури. Яку функцію вони виконують? Визначте тут свідомі порушення автором літературної норми. Для чого це зроблено?

По далеких горбах самотіли тихі гуцульські оседки, вишневі од смерекового диму, якими покурились гострі дашки оборогів з запашним сіном, а в долині кучерявий Черемош сердито поблискував сивиною та світив попід скелі недобрим зеленим вогнем. Переходячи потік за потоком, минаючи хмурі ліси, де озивалась часом дзвінко корова або білиця сипала вниз під смереку об'їдки шишок, Іван піднімався все вище... А стежка вела все далі, кудись у ломи, де гнили одна на одній колючі смереки, без кори й хвої, як кістяки. Пусто і дико було на тих лісових кла­довищах, забутих Богом і людьми, де лиш гутори гутіли та вились гадюки. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість і сум. За плечима в Івана росли вже гори і голубіли у далині. Орел здіймався з кам'яних шпиць, благословлячи їх широким розмахом крил, чулось холодне полонинське дихання і розпростиралось небо. Замість лісів тепер слався землею жереп, чорний килим повзучих смерек, в якому плутались ноги і мхи одягали камінь зеленим шовком. Далекі гори одкривали один за одним свої хребти, вставали, як хвилі в синьому морі. Здавалося, морські буруни застигли в ту саму мить, коли буря підняла їхз дна, щоб кинуть на землю та залляти світ. Вже синімихмарами підпирали крайнебо буковинські верхи, оточились блакиттю близькі Синиці, Дземброня і Біла Кобила, курився Ігрець, колола небо гострим шпилем Говерла і Чорногора важким своїм тілом давила землю (М.Коцюбинський).

21. Пояснити значення термінів: способи тактики оратора, стратегія оратора, тембр голосу, троп, техніка мовлення, фігури, чистота мови, ясність мови.

22. Підготуватися до дидактичної гри «Натиск віршами».

Всім студентам поділитися на пари. Кожен студент повинен підготувати вірш напам’ять.

Мета: удосконалювати вміння впливати на опонента за допомогою вербальних та невербальних засобів; розвивати комунікативні якості мовлення.

Хід гри. Всі учасники гри діляться на пари, сідають навпроти один одного і, дивлячись в очі співрозмовнику, одночасно починають читати різні вірші. Кожен намагається не слухати іншого, а збити його чисто фізично – не кричати, не підвищувати голос, а брати проникливістю, «дістати до душі». Далі переможці об’єднуються в нові пари, а переможені стають спостерігачами. В решті решт визначається один (або два) переможці.

В кінці гри проводиться рефлексія та обговорення за запитаннями: Хто намагався просто не збитися? Хто намагався бути почутим? Хто намагався бути почутим і проникливим? Які способи впливу виявились найбільш ефективними?

Література

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика/ С. Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова – Л.: Світ, 2001. – 240 c.

2. Абрамович С.Д. та ін. Риторика загальна та судова/ С. Д. Абрамович – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 c.

3. Молдован В.В. Риторика: загальна та судова/ В. В. Молдован – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 c.

4. Осипова Н.П., Воднік В.Д., Васильєв Г.Ю. та ін. Ораторське мистецтво/ Н. П. Осипова, В.Д. Воднік, Г. Ю. Васильєв – Х.: Одіссей, 2005. – 144 c.

5. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника/ А. С. Токарська, І. М. Кочан – Л.: Світ, 2003. – 312 c.

Тема №5. Культура проведення полеміки (4 год.)

Мета:Розкрити поняття суперечки; ознайомити з класифікацією видів суперечки; навчити прийомам виходу з будь-якої конфліктної ситуації; оволодіти прийомами ведення полеміки , дискусії, диспуту.

Теоретична частина:

Розповісти історію походження суперечки. Чим прославився Протагор, Сократ, Аристотель? В чому полягає індійське правило суперечки? Розкрийте поняття "суперечка", "дискусія", "диспут", "полеміка", "дебати".

Розкрийте класифіацію видів суперечки: ціль суперечки; значимість проблеми суперечки; кількість учасників; форма проведення суперечки; суперечка як пошук істини, суперечка для переконання оппонента, суперечка для досягнення перемоги, суперечка заради суперечки, значимість проблеми суперечки, суперечка-монолог, суперечка-діалог, суперечка-полілог. Поясніть форми проведення суперечки: усна форма, письмова (друкована) форма, організовані суперечки, неорганізовані суперечки.

Розкрийте правила культури ведення суперечки. Покажіть, що є предметом суперечки. Перерахуйте принципи ведення полеміки. Розкажіть правила ведення полеміки, позиції полемістів. Розкрийте тактику ведення полеміки. Розкажіть правила поводження учасників суперечки; поважне відношення до оппонента; витримка і самовладання в суперечці.

Розкрийте, які є питання в суперечці і види відповідей: закриті питання, відкриті питання, риторичні питання, переломні питання, питання для обмірковування, коректні і некоректні питання, нейтральні, доброзичливі і недоброзичливі питання, гострі питання. Види відповідей: правильна відповідь, неправильна відповідь, позитивні відповіді, негативні відповіді, дотепна відповідь.

Розкрийте, які мають бути відповіді на зауваження співрозмовників; види зауважень: невисловлені зауваження; упередження; іронічні зауваження; зауваження з метою одержання інформації; зауваження з метою виявити себе; суб'єктивні зауваження; об'єктивні зауваження; зауваження з метою опору.

Як висловлювати зауваження співрозмовникові. Локалізація. Явне і грубе заперечення. Повага. Визнання правоти. Стриманість в особистих оцінках. Лаконічність відповіді. Недопущення переваги. Коли варто відповідати на зроблені зауваження? Варіанти: до того, як зроблене зауваження; відразу після того, як було зроблене зауваження; пізніше; ніколи. Правила гарного тону.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 482; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.019 с.)