ТОП 10:

Приклади призначення і показання.1. Флюктуоризація задньої поверхні шиї. Методика по­перечна, з розташуванням електродів на задній поверхні шиї і верхній третині грудини. Впливають "перемінним двополярним симетричним електричним струмом" 10-15 хвилин. Силу струму збільшують до почуття знеболення і вібрації. Перші 4 процедури проводять щоденно, наступні — через день. Курс лікування 10-15 процедур. Показання: остеохонд­роз хребта, який супроводжується радикулітом; деформую­чий артроз, післятравматичний больовий синдром колінного суглоба.

Місцева дарсонвалізація

Місцева дарсонвалізація — метод електролікування, при якому використовується імпульсний струм високої напруги змінного напрямку і малої сили. Дарсонвалізація була запро­понована в 1982 році французьким фізіологом і лікарем д'Арсонвалем.

При місцевій дарсонвалізації високочастотні розряди вик­ликають збуджуючу дію на рецептори шкіри, слизові оболон­ки і тканини. Крім цього спостерігається знеболююча дія, зникає свербіння внаслідок пригнічення чутливих нервових закінчень шкіри. Висока температура іскр, які виникають між шкірою і конденсатором-електродом, обумовлюють бак­терицидну дію та приводять до виділення активних речовин (гістаміна, ацетилхоліна та ін.). Високочастотний струм ма­лої сили викликає збудження нервово-м'язевого апарату, підви­щується неспецифічний імунитет шкіри, прискорюються про­цеси регенерації при довго незаживаючих ранах і виразках та інших трофічних порушеннях. Нервові імпульси поступають в центральну нервову систему, головним чином в підкорку, і звідти формуються відповідні реакції. Це приводить до роз­ширення капілярів та артеріол, підвищується тонус судин. Посилюється циркуляція в артеріальному і венозному руслі, покращується трофіка тканин, стимулюється тканинний обмін.

Техніка і методика проведення процедури. Для місцевої дарсонвалізації використовують портативні апарати Іскра-1 І Іскра-2

Сучасні апарати для місцевої дарсонвалізації ге­нерують імпульси високочастотні (110 кГц) змінного струму, малої сили (10-15 мА в амплі­туді) високої напруги (пікова напруга на вто­ринній обмотці високоча­стотного трансформатора 15-20 кВ). Високочастот­ний струм підводиться до поверхні тіла хворого за до­помогою конденсаторних електродів, виконаних у вигляді скляних трубок різної форми, з яких част­ково викачане повітря. До апарату прикладається комплект з 8 електродів: 2 грибовидних, 2 ректальних, вагінальний, вушний, гребінець, ясна. Про­цедура проводиться в лежачо­му стані хворого або сидячи. Продезінфікований спиртом електрод прикладають до місця впливу або вводять в по­рожнину (носа, вуха, піхву, пряму кишку). Перед введен­ням в порожнину електрод змащують вазеліном. Якщо по­трібно впливати на слизові обо­лонки ясен, носа або шкіру слу­хового проходу, то електроди не змащують. При високій напрузі в порожнині електрода виникає газовий розряд, який світиться лілово-блакитним світлом. При знаходженні елект­рода на відстані 2-3 мм від шкіри чи слизової оболонки виникають іскри, які подразнюють нервові рецептори. При щільно притиснутому електроді виникають тихі знеболюючі розряди. Таким чином можна регулювати подразнюючу дію місцевої дарсонвалізації. Тривалість процедури на окремих ділянках 3-5 хвилин, а загальний час впливу 10-15 хвилин. Курс лікування 10-20 процедур.

Показання. Захворювання периферичних нервів з бо­льовим синдромом і порушенням чутливості шкіри (невралгії, неврити, парастезії, гіпостезії), неврит слухового нерва, вегето-судинні дистонії, хронічні запалення придатків носа, вазо­моторний риніт, хронічні запалення жіночих статевих органів, нічне нетримання сечі, варикозно розширені судини нижніх кінцівок, гемороїдальні вузли, відмороження, довго незаживаючі рани, виразки, свербіння шкіри, пародонтоз, облисіння.

Протипоказання: Новоутворення, активний туберкульоз легенів, крововилив або кровотеча, після застосування місцевої рентгенотерапії (протягом 2-х тижнів) тромбооблітеруючі процеси, декомпенсовані захворювання системи кро­вообігу (стан після інфаркту міокарда на протязі 6 місяців).

Приклади призначення і показання

1. Дарсонвалізація прямої кишки. Ректальний електрод змащують вазеліном і вводять в пряму кишку на глибину 4-5 см. Методика стабільна. Потужність впливу — до почуття слабкого тепла. Тривалість процедури 10-15 хвилин. Щоден­но. Курс лікування 10-15 процедур. Показання: геморрой, тріщина заднього проходу, свербіння анального отвору.

2.Дарсонвалізація ділянки (вказати ділянку впливу). Методика лабільна. Потужність впливу — до почуття поколю­вання. Тривалість процедури 6-10 хвилин. Щоденно. Курс ліку­вання — 10-15 процедур. Показання: варикозне розширені судини, вегето-судинні дистонії, відмороження, довго незаживаючі рани, виразки, свербіння шкіри, парадонтоз, облисіння.

Ультратонтерапія

Ультратонтерапія — метод електролікування, в основі якого лежить використання змінного струму надтональної (над­звукової) частоти.

При ультратонтерапії виникає розширення кровоносних і лімфатичних судин, покращуються процеси обміну і трофі­ки тканин, спостерігається знеболююча дія, зникає свербіння внаслідок пригнічення чутливих нервових закінчень шкіри. Посилюється циркуляція в артеріальному, капілярному і ве­нозному руслі, покращується периферичний кровообіг шкіри, зменшуються застійні явища.

Техніка і методика проведення процедури. Для ультратонтерапії використовують апарати "Ультратон". Апа­рат для ультратонтерапії генерує незатухаючі синусоїдальні коливання з частотою 22 кГц і напругою струму 3000-5000В. Вихідна потужність апарату 10 Вт. Високочастотний струм підводиться до поверхні тіла хворого за допомогою конденсаторних електродів, виконаних у вигляді скляних трубок різної форми, з яких частково викачане повітря. Процедура прово­диться в лежачому стані хворого або сидячи. Продезінфіко­ваний спиртом електрод прикладають до місця впливу або вводять в порожнину. Перед процедурою електрод дезінфікують спиртом. При високій напрузі в порожнині електрода виникає газовий розряд, який світиться лілово-блакитним світлом. При щільно притиснутому електроді виникають тихі неболючі розряди Таким чином, можна регулювати подраз­нюючу дію ультратонтерапії. Тривалість процедури на окре­мих ділянках 3-5 хвилин, а загальний час Впливу 10-15 хви­лин. Курс лікування 10-20 процедур.

Показання. Широко використовують в дерматологічній практиці при лікуванні екземи, нейродермітів, склеродермії, плішивості, шкірних алергічних захворюваннях у дітей, ви­користовують ультратонтерапію при облітеруючих ендартер­іїтах, хворобі Рейно, хронічному аднекситі з вираженим бо­льовим синдромом, запальних процесах коломаткової клітко­вини, невралгії тазових нервів, при стоматологічних захворю­ваннях.

Протипоказання. Новоутворення, активний туберку­льоз легенів, крововилив або кровотеча, після застосування місцевої рентгенотерапії (потягом 2-х тижнів), тромбооблітеруючі процеси, декомпенсовані захворювання системи кро­вообігу (стан після інфаркту міокарда на протязі 6 місяців).

Приклади призначення і показання

Ультратонтерапія при алергічних захворюваннях шкіри. Методика стабільна. Потужність впливу — до почуття слаб­кого тепла. Тривалість процедури 10-15 хвилин. Щоденно. Курс лікування 10-15 процедур. Показання: екземи, нейро­дерміти, склеродерми, плішивість, шкірні алергічні захворю­ваннях у дітей, облітеруючі ендартеріїти, хвороба Рейно, хронічні аднексити з вираженим больовим синдромом, за­пальні процеси коломаткової клітковини, невралгії тазових нервів, стоматологічні захворювання.

Ситуаційні завдання

1. Призначити дарсонвалізацію хворому з варікозним роз­ширенням вен правої гомілки. Провести дану процедуру.

2. Призначити ультратонтерапію хворому з розширенням гемороїдальних вен. Провести процедуру.

Відповіді на ситуаційні задачі:

Тема №1.Дарсонвалізація правої гомілки великим грибоподібним електродом, потужність середня (4-5), методика лабільна, 10 хви­лин, щоденно, курс лікування - 12 процедур.

2. Ультратонтерапія прямої кишки, методика стабільна. потужність слабка. 10 хвилин, щоденно, курс лікування - 10 про­цедур.

Завдання:

1. Призначити та провести пацієнту з гіпертонічною хво­робою І ст. ампліпульстерапію.

2. Призначити та провести хворому з люмбаго ампліпульстерапію.

3. Призначити та провести хворому з атонічним колітом ампліпульстерапію.

4. Призначити та провести електростимуляцію м'язів гортані за допомогою СМС-струмів.

Відповіді:

1. Ампліпульстерапія на комірцеву ділянку (катод - на живіт, анод - на поперекову ділянку) Р І; Рр ІІІ: 100 Гц; Гм - 50 % 5 хв; Рр ІV: 100 Гц; Гм - 50 % 5 хв. Сила струму - до чіткої вібрації, щоденно, курс лікування - 10 процедур.

2.Ампліпульстерапія на поперекову ділянку РІ; РрІІІ: 70 Гц; Гм-50 % 5 хв; Рр ІV: 100 Гц; Гм - 50 % 5 хв. Сила струму - до чіткої вібрації, щоденно, курс лікування - 10 процедур. (Із зниженням інтенсивності больового синдрому збільшувати глибину модуляції).

3. Ампліпульстерапія на ділянку живота (активний елек­трод - на живіт, індиферентний - на поперекову ділянку) РІ; Рр ІV: 30 Гц; Гм - 75 % 5 хв; Рр ІІ: 30 Гц; Гм - 100 % 5 хв. Сила струму - до чіткої вібрації, щоденно, курс лікування - 10 процедур.

4. Ампліпульстерапія м'язів гортані (активний електрод (катод) - на ділянку гортані, індиферентний (анод) - на ший­ний відділ хребта ззаду: РІ; Рр ІV: 30 Гц; Гм - 75 % 5 хв; Рр ІІ: 30 Гц; Гм - 100 % 5 хв. Сила струму - до чіткої вібрації, щоденно, курс лікування - 10 процедур.

Задача 1.

Хворому З. 20 років, з травматичним розтягненням зв'язок правого гомілкового суглоба призначене СМТ.

1. Дайте фізичну характеристику цих струмів.

А. Постійні імпульсні струми частотою 50 і 100 Гц.

Б. Постійні або змінні (в залежності від режиму) струми з фоновою частотою 5000 Гц і модулюючою частотою від 10 до 150 Гц.

В. Постійні або змінні апериодичні струми з частотою від 100 до 2000 Гц.

Г. Постійні у напрямі і амплітуді струм малої сили і низького напруження.

Д. Постійний струм прямокутної форми частотою від 1 до 130 Гц.

2.Яким апаратом можна відпустити процедуру даному хворому?

А. Потік.

Б. СНІМ-1.

В. Тонус-1.

Г. Ампліпульс-5.

Д. Інтердінамік IД-3Р.

3.Виберіть оптимальну для даного хворого методику:

А. Поперечну.

Б. Подовжню.

В. Тангенціальну.

Г. Ефлювіальную.

Д. Паравертебральную.

4. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення цієї процедури?

А. Енцефалопатія.

Б. Перелом кісток стопи в анамнезі.

В. Ендартеріїт.

Г. Тромбофлебіт.

Д. Гломерулонефріт.

5. Укажіть правильний фізіотерапевтичний рецепт для даного призначення.

А. СМТ подовжнє, 1 режим, ПП+ПЧ по 2 мін, 50Гц, 100%, 4-6 сек, сила струму-до пощипування, №10 кд.

Б. СМТ поперечно, випрямлений режим ПМ+ПП по 10 мін, 30 Гц, 75%, 2-3 сек, ампераж до 10 мА, №5 ч/д.

В. СМТ поперечно, невипрямлений режим, ПН+ПЧ по 5 мін, 100 Гц, 25%, 1-1,5 сек, ампераж до вираженої вібрації №5 кд.

Г. СМТ паравертебрально ThX-L3, випрямлений режим, ПМ+ПП по 3 хв, 10 Гц-0%, 1-1,5 сек, ампераж до відчуття тепла, №10 ч/д.

Д. СМТ поперечно, невипрямлений режим 30 Гц,(100%, 4-6 сек, ампераж до 50 мА, №20 кд.

Еталони відповідей: 1- Б, 2-Г, 3-А, 4-Г, 5-В.

Тестовий контроль:

1. Хворому До. 18 років, після пломбування зуба призначена флюктуоризація. Які фізико-хімічні зміни в тканинах відбуваються?

А. Зниження пасивного транспорту дрібних білків.

Б. Зниження температури тканин на 1-2(З.

В. Підвищення температури тканин на 0,4 (З

Г. Посилення набряклості під анодом.

Д. Підвищення збудливості під анодом.

2. Хворий П. 36 років, з хр. запаленням додатків призначена інтерференцтерапія. Виберіть оптимальну методику.

А. Поперечно.

Б. Подовжньо.

В. Тангенціально.

Г. Дистанційно з повітряним зазором.

Д. Опосредовано, через воду.

5. Яка основна мета призначення ампліпульс-терапії дитині з явищами гострої кишкової інфекції?

А. Електроанальгезії.

Б. Електростімуляциї.

В. Поліпшення обмінних процесів.

Г. Поліпшення мікроциркуляції

Д. Поліпшення трофіки.

1.Хворому Ф. 21 року, з розтягненням зв'язок правого колінного суглоба призначене СМТ. Якої сили струм повинен бути в цьому випадку?

А. До 5 мА.

Б. До 10 мА.

В. До вібрації.

Г. До скорочення м'язів.

Д. До легкого тепла.

8. Хворий В. 23 років, із загостренням хр.аднексита призначені флюктуіруючі струми. Який з перерахованих компонентів є основоположним в механізмі дії цих струмів?

А. Імуномодулюючий.

Б. Гипосенсибілізуючий

В. Утворення в корі головного мозку нової могутньої домінанти.

Г. Посилення стероїдогенезу

Д. Стимуляція функції щитовидної залози.

9.Хворий М. 35 років, з хворобою Бехтерева призначена інтерференцтерапія. Якою методикою потрібно скористатися в цьому випадку?

А. Поперечно в проекції хребта.

Б. Подовжньо в проекції хребта.

В. Паравертебрально

Г. 4- камерні ванни.

Д. Паравертебрально на коміркову зону.

10.Хворому Н. 14 років, з травматичним ударом лівого колінного суглоба призначене СМТ. Як розташовуються електроди при цій процедурі?

А. Контактно на шкіру.

Б. З сумарним повітряним зазором 6 див.

В. через мазь.

Г. Через суху гідрофільну прокладку.

Д. Через вологу гідрофильну прокладку.

Тестовий контроль

1.Хворий П.36 років, з міжреберною невралгією (VI VII міжребер”е праворуч) призначена дарсонвалізація.

Виберіть основний фізичний чинник, діючий при дарсонвалізації.

А. Постійне електричне поле високого напруження (50-100кВ).

Б. Змінне магнітне поле високої частоти(13,56 мГц).

В. Швидкозагасаючий іскровий розряд високої частоты110 кГц.

Г. Змінне електромагнітне поле частотою 460 мГц.

Д. Постійне електричне поле частотою 40,68 мГц.

2. Хворий До. 28 років, з вегетосудинною дистонією по гіпертонічному типу призначена дарсонвалізація. Виберіть необхідну зону впливу.

А. Шийно-лицьова.

Б. Область волосистої частини голови.

В. Область литкових м'язів.

Г. «Трусикова» зона.

Д. «Коміркова» зона.

3. Хворому Ш. 32 років, з гемороєм призначена порожнинна дарсонвалізація. Яка інтенсивність впливу в цьому випадку?

А. До 5 мА.

Б. До 10 мА.

В. До 20 мА.

Г. До відчуття пощипування.

Д. До відчуття легкого тепла.

4.Хворий В. 49 років, з трофічною виразкою лівої гомілки призначена дарсонвалізація. Як реагують судини на даний вплив?

А. Розширяються.

Б. Спазмуються.

В. Венули розширюються, артеріоли спазмуються.

Г. Тонус венул підвищується, артеріол-знижується.

Д. Судини не реагують на даний вплив.

 

Задачі.

Задача 1.

Хворий М. 40 років, поставлений діагноз: гіпертонична хвороба IIа стадії. У комплексному лікуванні призначена дарсонвалізація комірцевої зони.

1. Дайте фізичну характеристику призначеному чиннику

А. Постійний струм високої частоти (460 кГц) і високого напруження (20кВ).

Б. Змінний струм високої частоти (110 кГц) і високого напруження (20 кВ).

В. Змінне електричне поле частотою 40, 68 мГц і високого напруження (20кВ).

Г. Змінне електромагнітне поле частотою 2375 мГц і низького напруження (60-80 Вт).

Д. Постійне електричне поле високого напруження (50 кВ).

2. Яким апаратом потрібно відпускати цю процедуру?

А. Ультратон.

Б. Іскра-1.

В. Поток 1.

Г. Ява-1.

Д. ЭВТ-1.

3. Виберіть оптимальну методику.

А. Контактна лабільна.

Б. Контактна стабільна.

В. Ефлювіальна лабільна.

Г. Ефлювіальна стабільна.

Д. Опосредованная (через мазь) лабільна.

4. Яке з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до призначення дарсонвалізації

А. Атеросклероз.

Б. Тіреотоксикоз.

В. Гемангиома.

Г. Остеохондроз.

Д. Гломерулонефрит.

 

5. Виберіть правильний рецепт даного призначення.

А. Дарсонвалізація литкових м'язів контактне лабільно, потужність до відчуття тепла, 20 мін., №10 ч/д.

Б. Дарсонвалізація комірцевої зони контактне лабільно, потужність до легкого пощипування, 10 мін., №10 кд.

В. Дарсонвалізація проекції надниркових залоз ефлювіально, лабільно, ампераж до 10мА 15 мін, №10 кд.

Г. Дарсонвалізація шиї контактне, стабільно, ампераж до 5 мА 20 мА, №5 кд.

Д. Дарсонвалізація проекції шийних симпатичних вузлів контактне, стабільно, ампераж до вібрації, №5 ч/д.

Еталони відповідей: 1- Б, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-Б.

5.5 Матеріали для самоконтролю:

1.Пояснити фізичну характеристику змінних струмів різної частоти.

2. . Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів.

3. пояснити основну мету призначення змінних струмів при різній патології.

4. Визначити показання і протипоказання до використання змінних струмів різної частоти.

5. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні змінних струмів.

6. Правила роботи з апаратами для проведення процедур електросну, електро­стимуляції, діадинамотерапії, ампліпульстерапії.

7. Характеристику діадинамічних струмів, ампліпульстерапії і їх модуляції.

8. Особливості техніки і методики інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії.

9. Показання та протипоказання до інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії.

10. Попередити побічні дії процедур інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії.

11. При наявності побічних дій процедур виявити їх і надати першу необхідну допомогу.

12. Апаратура, ТБ і експлуатація.

13. Рецептура інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії.

14. Ускладнення, які можуть виникати під час проведення електросну, діадинамотерапії, електростимуляції, перша допомога при їх виникненні.

15. Особливості призначення та проведення інтерференцтерапії. ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії у дітей та дорослих.

Література для самоконтроля

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. – С.104-128, 208-213.

3. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

4. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптика.Фізика мікрочастинок. Київ, 2001. – С.5-14, 101-103, 184-187.

5. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.26-40

6. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С.

7. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения.- СПб. 1998- С.

8. Лекції по темі

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на методичній нараді кафедри
медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Завідувач кафедри
проф. Колісник П.Ф.

«____ »___________ 200__ р.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації
Модуль №
Змістовий модуль №
Тема заняття №5 Лікувальне застосування електричного струму змінного напрямку
Курс V
Факультет Медичний № 1

Вінниця – 2013

 

 

Методичні рекомендації для студентів для практичних занять по темі:

« Лікувальне застосування електричного струму змінного напрямку».

 

Актуальність теми:Широкий спектр дії струму змінного напрямку, висока терапевтична ефективність, доступність в застосуванні робить їх незамінною в комплексному лікуванні захворювань різного профілю. Так, дарсонвалізація і синусоїдальні імпульсні струми є процедурою вибору при захворюваннях з порушенням тонусу судин, а також при захворюваннях периферичної нервової системи. Ампліпульстерапія незамінна для лікування хронічних запальних вогнищ, розсмоктування спайок, рубців, інфільтратів.

Можливість поєднання даних методів з лікарською терапією і інш. методами нетрадиційної медицини дозволяє успішно їх використати в практиці лікаря будь-якої спеціальності.

Тривалість теми: 2 год..

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Ознайомитися та мати уявлення щодо обгрунтованого застосовання струму змінного напрямку з урахуванням механізму дії, показанням і протипоказанями в лікуванні різних патологічних станів. Уміти обгрунтовано застосовувати струми змінного напрямку :інтерференцтерапію, ампліпульстерапію, флюктуоризацію, дарсонвалізацію, ультратонтерапію з урахуванням механізму дії, показання і протипоказання в лікуванні різних патологічних станів.

Знати: Сучасні апарати для проведення ампліпульстерапії, інтерференцтерапії, флуктуоризації, дарсонвалізації. Визначення, механізми їх дії, показання та протипоказання до їх застосування. Особливості техніки і методики процедур. Сучасні апарати для проведення дарсонвалізації, ультратонтерапії. Визначення, механізм їх дії, показання та протипоказання до дарсонвалізації та ультратонтерапії. Особливості техніки і методики процедур. Відмінності у фізичних основах та терапевтичних можливостях дарсонвалізації та ультратонтерапії. Пояснити фізичну характеристику змінного струму.Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів. Пояснити основну мету призначення змінних струмів при різній патології.Пояснити вибір методики і дозування при призначенні змінних струмів. Правила роботи з апаратами для проведення процедур. Попередити побічні дії процедур ампліпульстерапії, інтерференцтерапії, флуктуоризації, дарсонвалізації.. При наявності побічних дій процедур виявити їх і надати першу необхідну допомогу.

Уміти:

  1. дозування, проведення та облік процеду­р інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії (Ф044/О).
  2. надати першу необхідну допомогу при їх виникненні.

3. обстежувати хворого, інтерпретувати дані додаткових методів обстеження;

4. попередити, а в разі необхідності надаати допомогу ураженому електричним струмом.

5. працювати з основною фізіотерапевтичною апаратурою по темі заняття

6. правильно призначити, дозувати і провести процедуру інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії та правила експлуатації апаратів по темі

Студент повинен вміти:

1. перевірити справність та підготувати апарат для інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії, до роботи;

2. попередити побічні дії інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії;

3. попередити хворого про наявність "передбачених відчуттів";

4. правильно дозувати і провести процедуру інтерференцтерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, дарсонвалізації, ультратонтерапії за призначенням лікаря;

5. при наявності побічних дій даного методу лікування вміти визначити і надати першу необхідну допомогу;

6. проводити облік процедур відповідно до форми 044/0.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.032 с.)