ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОЖІ МИСЛИВСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ1. Дані техніко-криміналістичні вимоги розповсюджуються на ножі мисливські спеціального призначення, котрі відносяться до мисливського спорядження, і призначені як для використання їх в умовах промислового або спортивного полювання (в тому числі і підводного), так і для господарських потреб (для зняття шкіри свійських тварин та обробки їхніх туш, в якості господарсько-побутових ножів та допоміжних інструментів).

1.1. Ножі мисливські спеціального призначення є різновидом ножів господарсько-побутового призначення і до холодної зброї не відносяться.

2. Основне призначення.

Ножі мисливські спеціального призначення застосовуються для виконання різних господарсько-побутових операцій.

До ножів мисливських спеціального призначення, які є господарсько-побутовими, відносяться:

- ножі, які служать для обробки туш та/або зняття шкіри як в умовах промислового або спортивного полювання, так і для господарських потреб.

3. Види ножів мисливських спеціального призначення.

Ножі мисливські спеціального призначення розподіляються на три види:

- нескладані;

- складні;

- розбірні.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Ножі мисливські спеціального призначення повинні складатися з клинка та руків'я, які забезпечують безпечність застосування під час обробки туш та зняття шкіри, а також при виконанні інших господарсько-побутових операцій.

4.2. З'єднання клинка ножів мисливських спеціального призначення нескладних та розбірних з руків'ям повинно бути достатньо щільним та міцним.

4.3. Клинок складаних ножів мисливських спеціального призначення в розкритому положенні може жорстко фіксуватися (можлива наявність фіксатора).

4.4. Ріжучі кромки клинка (леза) можуть бути гостро заточені. Допускаються спеціальні види заточки (наприклад, типу "бобровий зуб") як на усю довжину леза, так і на його частину.

4.5. На клинках ножів мисливських спеціального призначення можуть бути додаткові приладдя побутового та спеціального призначення (наприклад, пилка для кістки, розташована на обусі клинка; вістря клинка, виконане у вигляді відкрутки; спеціальні вирізи на клинку і т.ін.).

4.6. До комплекту ножів мисливських спеціального призначення можуть входити: додаткові клинки, які не фіксуються, котрі можуть складатися у руків'я, предмети та приладдя як побутового (шило, відкрутка, консервовідкривач і т.ін.), так і спеціального (пилка для кістки, екстрактор і т.ін.) призначення, котрі можуть як складатися у руків'я, та і розміщуватися всередині руків'я, піхвах або чохлі.

4.7. Конструкція складаних ножів мисливських спеціального призначення може бути як з пружинною, так і з безпружинною фіксацією клинка, предметів та приладдя.

4.8. Руків'я ножів мисливських спеціального призначення повинні забезпечувати безпечність використання ножів.

4.9. Ножі мисливські спеціальні можуть мати рельєфне клеймо виробника.

5. Технічні характеристики.

5.1. Цією Методикою встановлюються граничні розміри для клинків ножів мисливських спеціального призначення, які не є холодною зброєю (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):

- довжина до 150 мм при наявності утику або обмежувача;

- довжина до 220 мм при відсутності утику або обмежувача;

- товщина обуху менша за 2,4 мм;

- найбільший вигин обуху клинка наверх від умовної лінії, що з'єднує вістря клинка і верхній крац руків'я, перебільшує 15 мм (див. схему 1);

Схема 1

- найбільший вигин обуху клинка униз, до леза, перебільшує 5 мм (див. схему 2);

Схема 2

- вістря клинка виступає більш ніж на 5 мм над лінією обуха (див. схему 3).

Схема З

Твердість клинків ножів мисливських спеціального призначення цією методикою не регламентується.

6. Під час аналізу встановлених у ході дослідження криміналістичних ознак ножів мисливських спеціального призначення, визначальними є ознаки, вказані у п.п. 2; 4.1; 4.3; 4.8; 5 цього Додатку.

Додаток N 5

НОЖІ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ

1. Дані техніко-криміналістичні вимоги розповсюджуються на ножі для виживання, котрі відносяться до мисливського та/або спеціального спорядження і використовуються як в умовах промислового або спортивного полювання (у якості мисливських ножів загального призначення), так і в тяжких похідних умовах, мандрівках та під час занять спортивним туризмом, у тому числі, його спеціальними видами - альпінізмом та водним туризмом.

1.1. Ножі для виживання є різновидом холодної клинкової зброї.

2. Основне призначення.

Ножі для виживання призначені для ураження цілі і виконання побутових та інших операцій у тяжких похідних умовах.

3. Ножі для виживання випускаються тільки одного виду: - нескладані.

4. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

4.1. Ножі для виживання повинні складатися з клинка та руків'я, мати утик або обмежувач, які забезпечують міцне утримання ножа під час нанесення колючих ударів та безпечність застосування.

4.2. З'єднання клинка ножів для виживання з руків'ям повинно бути щільним та міцним.

4.3. Ріжучі кромки клинка (леза) повинні бути гостро заточені. Допускаються спеціальні види заточки (наприклад, типу "бобровий зуб") як на усю довжину леза, так і на його частину, також одно- або дворядна пилка.

4.4. На поверхні клинка, на металевих та інших деталях ножа для виживання не припускається наявність дефектів, які зменшують міцність та безпечність його використання.

4.5. До комплекту ножів для виживання можуть входити додаткові предмети та приладдя як побутового (шило, консервовідкривач, компас і т.ін.), так і спеціального призначення (екстрактор; обтискувальне кільце; пилка для кості; приналежності для риболовлі; ніж для знімання шкіри; тятива; аптечка; сірники і т.ін., які розміщуються в порожнині руків'я або в чохлі чи піхвах ножа).

4.6. Відмінною конструктивною особливістю руків'я ножів для виживання є те, що воно при значній міцності як правило - порожнисте і зачиняється тильником за допомогою різьбового з'єднання. Така конструкція забезпечує компактне зберігання додаткових предметів та приладдя, а також можливість насаджування ножа на ратище (в цьому разі він прислуговується у ролі наконечника списа).

4.7. Руків'я ножів для виживання повинні забезпечувати безпечність під час їх використання.

4.8. Ножі для виживання можуть мати рельєфні номер для реєстрації та клеймо виробника.

5. Технічні характеристики.

5.1. Цією Методикою встановлюються граничні мінімальні параметри клинків ножів для виживання (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами діючими в Україні):

- довжина не менша за 90 мм; товщина обуху не менша за 2,6 мм;

- мінімальна твердість клинку, що виготовлений із вуглецевої сталі - не менш, як 50 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);

- мінімальна твердість клинку, що виготовлений із корозійностійкої сталі - не менш, як 45 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);

- мінімальний кут загострення ріжучої кромки леза - не більше як 25 град. +- 5 град.

5.2. Міцність та пружність клинків і конструкції в цілому ножів для виживання визначається згідно вимог цієї Методики.

6. Під час аналізу встановлених у ході дослідження криміналістичних ознак ножів для виживання, визначальними є ознаки, вказані у п.п. 2; 3; 4.1; 4.5; 4.6; 4,7; 5 цього Додатку.

Додаток N 6

НОЖІ ТУРИСТИЧНІ

1. Дані техніко-криміналістичні вимоги розповсюджуються на ножі туристичні, котрі відносяться до туристичного спорядження і використовуються в похідних умовах під час занять спортивним туризмом, в т.ч. його спеціальними видами (альпінізмом та водним туризмом).

1.1. Ножі туристичні є різновидом ножів господарсько-побутового призначення і до холодної клинкової зброї не відносяться.

2. Основне призначення.

Ножі туристичні призначені для виконання різних господарсько-побутових операцій у похідних умовах.

3. Види ножів туристичних.

Ножі туристичні розподіляються на три види:

- нескладані;

- складані;

- розбірні.

Примітка. Ножі туристичні нескладані можуть бути виготовлені за типом ножів для виживання.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Ножі туристичні повинні складатися з клинка з однолезною заточкою та руків'я; можуть мати утик, обмежувач або підпальцеві виїмки на руків'ї, які забезпечують міцне утримання ножа та безпечність його застосування при виконанні господарських та спеціальних робіт у похідних умовах.

4.2. З'єднання клинка ножів туристичних нескладаних та розбірних з руків'ям повинно бути достатньо щільним та міцним.

4.3. Шарнірне з'єднання клинків ножів туристичних складаних повинно бути достатньо міцним.

4.4. Клинок складаних ножів туристичних в розкритому вигляді може жорстко фіксуватися (мати фіксатор).

4.5. Ножі туристичні можуть мати додаткові предмети та приладдя як побутового (шило, консервовідкривач т.ін.), так і спеціального призначення (пилка для дерева, яка може бути розташована на обухові клинка або у вигляді окремого предмета; компас на набалдашнику руків'я, а також інші предмети та приладдя, які можуть розташовуватися у порожнині руків'я).

4.6. Конструкція складаних ножів туристичних може бути і з безпружинною фіксацією клинка, предметів та приладдя.

4.7. Ножі туристичні можуть мати клеймо виробника, позначення виду матеріалу клинка (наприклад, "ЗТАІМЬЕЗЗ 8ТЕЕЬ" - нержавіюча сталь) та номер виробу за каталогом фірми-виробника.

5. Технічні характеристики.

5.1. Цією Методикою встановлюються граничні параметри для клинків ножів туристичних (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами діючими на Україні):

- довжина не більша за 150 мм при наявності в конструкції ножа утику чи обмежувача;

- довжина не більша за 220 мм при відсутності в конструкції ножа утику чи обмежувача;

- товщина обуху не більша за 2,4 мм.

Товщина обуху туристичних ножів усіх видів може бути більше ніж 2,4 мм, якщо довжина їхніх клинків менша за 90 мм.

Твердість клинків ножів туристичних цією Методикою не регламентована.

6. Під час аналізу встановлених у ході дослідження ознак ножів туристичних, визначальними є ознаки, вказані у п.п. 2; 4.1; 4.4; 4.6; 5 цього Додатку.

Примітка: На ножі господарчі спеціальні (туристичні) українського промислового виробництва поширюються вимоги ДТС України 367-91, у яких, зокрема передбачено: загальна довжина ножів - від 210 мм до 370 мм; максимальна товщина клинку - 4,5 мм; максимальна маса - 0,50 кг; обов'язкова наявність заводських маркувальних позначок.

Додаток N 7

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.008 с.)