ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роботи ліцею за 2012-2013 навчальний рікАналіз навчально-виховної

Роботи ліцею за 2012-2013 навчальний рік

Та завдання на 2013-2014 н.р.

 

У 2012-2013 н.р. навчально-виховний процес у ліцеї було спрямовано на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову» та державних програм «Освіта», «Діти України», «Творча обдарованість»; педагогічний колектив цілеспрямовано працював над вирішенням науково-методичної проблеми ліцею «Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального й виховного потенціалу».

За результатами навчального року в ліцеї навчався 481 учень, з них 137 випущено з І курсу, 167 – з ІІІ. Навчальні досягнення високого рівня мали 84 ліцеїста, високого та достатнього 263, що складає 72% якості навчання.

Традиційно найвищий середній бал мали курси філологічного спрямування, а саме:

§ ІІІ-У – 10.30 (куратор – Рассохіна Л.Р., вихователь – Сергійчук Н.К.);

§ ІІІ-Л – 10.24 (куратор – Головіна В.Л., вихователь - );

§ ІІ-Л – 9.86 (куратор – Кондратюк О.М., вихователь - );

§ І-У – 9.47 (куратор – Лознюк А.Л., вихователь - );

§ ІІ-У – 9.30 (куратор Зубович Т.В., вихователь - ).

Із шести «відмінників» перших курсів один учень отримав свідоцтво з відзнакою, а з 53 «відмінників» третіх курсів – 32 нагороджені золотою, 6 – срібною медаллю. Триста чотири ліцеїсти І, ІІІ курсів пройшли державну підсумкову атестацію відповідно з п’яти та з трьох предметів. Середній бал атестації по третіх курсах склав: ІІІ-М – 9.72, ІІІ-Х – 10.46, ІІІ-А – 10.54, ІІІ-У – 10.89, ІІІ-І – 10.83, ІІІ-Л – 10.83; по предметах, з яких складали тести два і більше випускних курсів:

§ українська мова – 10.26;

§ математика – 10.32;

§ історія України – 11.01.

Ліцеїсти перших курсів складали іспити з п’яти предметів, один з яких вивчався поглиблено. Середній бал атестації по курсах наступний: І-М – 8.91, І-Х – 10.1, І-А – 8.83, І-У – 10.2, І-І – 9.2;

по предметах:

§ українська мова – 10.08;

§ математика – 9.46;

§ географія – 8.87;

§ біологія – 9.29.

На жаль високий рейтинг курсів та середній бал ДПА з окремих предметів не підтверджується щорічними результатами ЗНО; останні у 2012 році складали 7.51 балів, що на 2-3 бали нижче за показник ДПА та річний бал з окремих предметів. Якщо «якість» ДПА на ІІІ курсах склала 100% (оцінки достатнього та високого рівнів), то якість ЗНО (173 бали і вище) у минулому році складала лише 25%.

Стабільно високими є досягнення ліцею в інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах-захистах МАН. За результатами 2012-2013 року вихованці ліцею отримали 52 дипломи обласного рівня; з них І ступеня – 3, ІІ ступеня – 14, ІІІ ступеня – 35.

Найбільшу кількість відзнак вибороли курси ІІІ-У, ІІІ-І, ІІІ-Х (куратори Рассохіна Л.Р., Глушенко М.В., Міщенко В.О.). Загальний розподіл по курсах наступний:

 

Курси І ІІ ІІІ
М Х А У І М Х А У І Л М Х А У І
дипломи -

 

Результативність участі ліцеїстів в олімпіадах, конкурсах, турнірах з окремих предметів така:

 

Предмет І місце ІІ місце ІІІ місце Всього
Історія, правознавство  
Українська мова та література
Іноземна мова  
Біологія  
Економіка
Хімія  
Інформатика, ІКТ  
Фізика, астрономія    
Географія    
Педагогіка, психологія    
Фізична культура    
Математика    

 

За підсумками олімпіад, конкурсів, турнірів вихованці наступних вчителів вибороли найбільшу кількість призових місць: Преснякова Н.П. – 7 дипломів, Глушенко М.В. – 6 дипломів, Рассохіна Л.Р. – 6 дипломів, по чотири дипломи мають учні Єлісеєвої В.В., Міщенко В.О., Зубович Т.В.

У 2012-2013 навчальному році три учні ліцею, Липко О. – ІІІ-М, Каленчук М. – ІІІ-У, Беруашвілі Т. – ІІ-Х, вибороли право участі у роботі заочних профільних шкіл МАН.

За високі навчальні досягнення окремі ліцеїсти відзначені спонсорською стипендією та стипендією обласної ради. Іменну стипендію О.З.Черпіцького протягом року отримали ліцеїсти: Левандовська А. (ІІ-Х), Колядич К. (ІІ-Л), Чайківська А. (ІІІ-М), Талько І. (ІІІ-Х), Барсук Л. (ІІІ-А), Кравчук С. (ІІІ-І), Король І. (І-А), Пупеза Р. (І-І), Січкар В. (ІІ-М), Щербій В. (ІІ-Х), Сікан В. (ІІ-У) та Мошківська Л. (ІІ-Л). Стипендія Житомирської обласної ради призначена Халімончуку І. (ІІІ-А), Каленчук М. (ІІІ-У) та Беруашвілі Т. (ІІ-Х).

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив ліцею продовжував працювати на науково-практичним оволодінням навчально-виховної стратегії «Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального і духовного потенціалу». Результатом творчої діяльності педагогів стало здобуття:

· золотої медалі у номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в загальноосвітніх навчальних закладах» на ХVІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2013» (25-27.02.2013 р);

· золотої медалі у номінації «Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді» на ІV Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (16-18.10.2012),

організованих Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України.

У ліцеї розроблена та діє модель управління науково-методичною роботою з педагогічними працівниками.

Методична робота в ліцеї здійснюється, в основному, сімома методичними комісіями та шістьома творчими (динамічними, фокусними, постійними) групами педагогів.

Працюючи в режимі інноваційного розвитку педагогічний колектив розробив власну Концепцію ліцею як багатопрофільного навчального закладу де значну роль відведено науково-методичному аспекту навчально-виховної роботи.

А саме – організації педагогів на творчість, на організацію дослідницької, науково-пошукової роботи, на пошуки досконалих, як традиційних так і інноваційних, педагогічних технологій.

У 2012-2013 навчальному році Концепція розвитку Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради в науково-методичному аспекті реалізувалася в наступних кроках:

ІІ. Створення позитивного професійного середовища.

Ліцей створює професійне середовище, в якому адміністрація, педколектив мають можливість використати свій потенціал для професійного розвитку, такими засобами як участь в розробці навчального плану, участь в ухваленні рішень, які стосуються розвитку ліцею. Педколектив заохочується до креативної діяльності, обов'язково отримує адміністративну підтримку для професійного розвитку:

Основні критерії методичної роботи:

2.1 Методичні комісії беруть участь в обговоренні робочого навчального плану ліцею. Вносять пропозиції щодо введення нових спецкурсів. Створюють авторські програми, посібники відповідно до профілю ліцею.

2.2. Нове бачення змісту навчання в профільної школі відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі.

2.3. Побудова оптимальної моделі структурно-функціонального внутрішньоліцейного управління методичною роботою, де кожний заступник директора є куратором певних методичних комісій, паралелі курсів; заступник директора з методичної роботи організовує всю методичну та дослідно-експериментальну роботу в ліцеї.

ІІІ. Ліцей у житті територіальної громади.

Ліцей бачить себе активним членом територіальної громади Житомирської області. З цією метою залучає родини учнів, місцеві установи, позашкільні заклади, спонсорів та інших зацікавлених партнерів до співпраці в моделюванні виховного середовища для розвитку особистості, підготовки до майбутньої професії та громадянської відповідальності ліцеїстів.

Основні критерії методичної роботи:

3.1 Планування роботи ліцею як обласного центру Академії педагогічної майстерності – науково-методичного підрозділу Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

3.2 Планування роботи ліцею як члена науково-методичного комплексу «Полісся» Житомирського державного університету імені Івана Франка.

3.3 Планування роботи ліцею як обласного осередку Всеукраїнської Асоціації Шкіл майбутнього та учасника проекту АШ ЮНЕСКО.

 

ІV. Управління ліцеєм.

Процес ухвалення рішень дає змогу всім членам ліцейного колективу обговорювати методичні питання на педрадах, засіданнях науково-методичної ради, засіданнях методичних комісій, психолого-педагогічних консиліумах, нарадах у присутності директора, батьківських комітетах, учнівській раді ліцею. Усі ці підходи підпорядковані принципам відкритості, відвертості процесу ухвалення рішень та звітності, сприяють оптимізації всієї методичної роботи в ліцеї.

Атестація

 

1. Дятел Т.О. 5. Шинкаренко І.А.
2. Коваль О.В. 6. Гранько В,М.
3. Шпінь В.В. 7. Волощук Л.П.
4. Цурко О.Л. 8. Мельник С.М.

 

ХІІІ. Наукова робота

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Організація ефективної роботи ліцейної філії МАН «Інтелектуал». Визначення тематики наукових робіт. Визначення наукових керівників з числа викладачів вузів та педагогів ліцею. Вересень Навчальна частина
2. Поповнення банку даних «Творча обдарованість». Вересень Навчальна частина Методична частина Виховна частина
3. Організація роботи гуртків і клубів інтелектуального спрямування: - дискусійного клубу «Фенікс» - літературної студії «Магія слова» - краєзнавчого гуртка - Євроклубу «Нова хвиля» Вересень Керівники клубів Виховна частина
4. Участь у роботі Міжнародного освітянського «Партнер»-клубу (за окремим планом). . Протягом року   Педколектив Навчальна частина Методична частина
5. Організація і проведення у ліцеї ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. Листопад-грудень Навчальна частина
6. Організація і проведення ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Листопад М/к учителів укр. мови і літ-ри
7. Проведення І етапу конкурсу-захисту наукових робіт ліцеїстів-членів МАН. Січень Навчальна частина
8. Організація участі ліцеїстів у ІІІ-ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Січень-березень Навчальна частина
9. Організація участі ліцеїстів у ІІ-ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН. Лютий-березень Навчальна частина
10. Організація тренінгів-практикумів з учителями і вихователями ліцею з метою оволодіння навичками користування комп’ютерною технікою. Протягом року Учителі інформатики, педколектив Методична частина
11. Взяти участь у Всеукраїнських турнірах юних математиків, фізиків, хіміків, географів, істориків, біологів та інших інтелектуальних змаганнях. Протягом року Навчальна частина
12. Реалізація педагогічного експерименту по упровадженню Програми ціннісної підтримки здібностей та обдарованості «Три кроки». Протягом року Вихователі Виховна частина
13. Організація співпраці у межах роботи комплексу «Полісся» (за окремим планом). Протягом року Педколектив Методична частина
14. Надання педагогам та учням ліцею консультативної та практичної допомоги з питань наукової організації праці. Постійно Навчальна частина

Та повну середню освіту

№ п/п Заходи Тиждень Місяць Відповідальні
1. Збір копій свідоцтв про народження та паспортів випускників І та ІІІ курсів. ІІ.02 Навчальна частина
2. Замовлення ліцею до видавничо-методичного центру МОН України на виготовлення бланків документів про освіту для випускників І і ІІІ курсів. ІІ.02 Навчальна частина
3. Заповнення відомостей річних та атестаційних оцінок, що вносяться до документів про освіту. ІV.05 Навчальна частина
4. Підготовка грамот за активну участь у позакласній роботі випускників. ІV.05 Виховна частина
5. Оформлення списків на нагородження ліцеїстів похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. під час ДПА Навчальна частина
6. Оформлення запрошень до участі у випускному вечорі керівникам органів управління освіти, вищих навчальних закладів. під час ДПА Виховна частина
7. Перевірка відповідності оцінок, внесених в документи про освіту. під час ДПА Навчальна частина
8. Підготовка та видача випускникам ІІІ курсів додатків до атестатів та І курсів додатків до свідоцтв. під час ДПА Директор
9. Забезпечення своєчасного заповнення книги видачі документів про освіту та отримання золотих та срібних медалей. під час ДПА Навчальна частина, куратори

ХХ. Цивільний захист

№ п/п Заходи Місяць Відповідальні
1. Складання календарного плану основних заходів з цивільного захисту на навчальний рік. Начальник штабу ЦО
2. Складання списку особового складу ліцею для отримання засобів індивідуального захисту. Начальник штабу ЦО
3. Проведення наради за участю директора з питання: “Про дії колективу в разі отримання сигналів цивільного захисту”. Начальник ЦО
4. Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік. Начальник штабу ЦО
5. Розробка розрахунків для отримання обладнання та інвентарю цивільного захисту. Начальник штабу ЦО
6. Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту з ліцеїстами І-Ш-х курсів. Начальник ЦО
7. Уточнення навчальної програми з цивільного захисту на П курсах. Начальник штабу ЦО
8. Забезпечення організованого початку навчального року в системі цивільного захисту. Начальник ЦО
9. Видання наказу “Про проведення занять з цивільного захисту та організацію навчальних тренувань”. Начальник штабу ЦО
10. Уточнення схеми повідомлення постійного складу ліцею про отримання сигналів цивільного захисту. Начальник штабу ЦО
11. Проведення розрахунків розміщення постійного складу ліцею у приміській зоні. Начальник штабу ЦО
12. Видання наказу “Про підготовку та проведення загальноліцейного Дня цивільного захисту”. Начальник штабу ЦО
13. Організація відпрацювання нормативів ввідної № 2 з ліцеїстами І-Ш курсів. Начальник штабу ЦО
14. Уточнення розрахунків проведення повної евакуації працівників і ліцеїстів. Начальник штабу ЦО
15. Вивчення стану викладання цивільного захисту. Начальник штабу ЦО
16. Організація відпрацювання нормативів ввідної № 3 з ліцеїстами І-Ш курсів. Начальник штабу ЦО
17. Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту з ліцеїстами І-Ш курсів. Виховна частина
18. Проведення загальноліцейного Дня цивільного захисту. Начальник штабу ЦО
19. Прийняття заліків з основ цивільного захисту. Начальник штабу ЦО

 

І здоров’я ліцеїстів

№ п/п Назва заходів Дата виконання Відповідальний
1. Організація і проведення комплексного, профілактичного медогляду всіх учнів ліцею. Вересень Лікар, медсестра
2. Аналіз медогляду і розробка планів лікувально-оздоровчих міроприємств. Жовтень-грудень Лікар, медсестра
3. Прийом хворих і надання кваліфікованої медичної допомоги. Постійно Лікар, медсестра
4. Організація і забезпечення диспансерних міроприємств. Постійно Лікар, медсестра
5. Відбір і направлення хворих на стаціонарне і санаторне лікування. Постійно Лікар, медсестра
6. Проведення контролю за санітарним станом харчоблоку, гуртожитку, учбового корпусу, санітарних об’єктів. Постійно Лікар, медсестра
7. Контроль за якісним приготуванням їжі на харчоблоці, калорійністю, вітамінізацією. Постійно Лікар, медсестра
8. Контроль за режимом учбового процесу та відпочинку. Постійно Лікар, медсестра
9. Контроль за фізичним виховання учнів. Постійно Лікар, медсестра
10. Оформлення необхідної медичної документації. Постійно Медсестра
11. Контроль за виконанням прищеплень згідно плану. Постійно Лікар
12. Організація і проведення сан.-просвіт. роботи. Постійно Лікар, медсестра
13. Проведення медоглядів на наявність педикульозу. 1 раз в місяць Медсестра, лікар
14. Пропаганда профілактики інфекційних хвороб.   Постійно Лікар, медсестра
15. Пропаганда профілактики венеричних хвороб, СНІДу. Постійно Лікар, медсестра
16. Профілактика шкільного травматизму. Постійно Лікар, медсестра
17. Профілактика гельмінтозів Постійно Лікар. медсестра
18. Профілактика і боротьба з наркоманією і токсикоманією Постійно Лікар, медсестра
19. Контроль за своєчасним проходженням медогляду працівниками ліцею Постійно Лікар, медсестра
20. Контроль за профщепленням працівників ліцею Постійно Лікар, медсестра

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Приведення території, споруд та приміщень у відповідальність до вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту. До 15.08.13 р. Директор ліцею
2. Перевірка, випробування та вимірювання опору захисних заземлень, струму короткого замикання, петлі «фаза-нуль» та опору ізоляції електроустановок. Червень 2013 року Заступник директора по господарській роботі
3. Припинення газопостачання та пломбування засувної арматури газопроводу, проведення технічного обслуговування вузлів та агрегатів, проведення чергової державної повірки приладів, проведення ремонтних робіт в приміщеннях котельні. Червень 2013 року Заступник директора по господарській роботі
4. Проведення заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства. Липень 2013 року Заступник директора по господарській роботі
5. Перевірка систем пожежної сигналізації, вентиляції водопостачання, каналізації, електропостачання та усунення виявлених недоліків. До 15.08.13 р. Заступник директора по господарській роботі
6. Перевірка міцності кріплень та обладнання спортивних майданчиків, спортивного залу, класних дощок, стендів те експозицій у коридорах, навчальних кабінетах та усунення виявлених недоліків. До 15.08.13 р. Заступник директора по господарській роботі
7. Проведення ремонтних робіт будівель, споруд, приміщень загального користування. До 15.08.13 р. Заступник директора по господарській роботі
8. Наведення належного порядку на закріпленій території в приміщеннях, підтримання належних умов для навчання у кабінетах та класах. Постійно Заступник директора по господарській роботі

ХХVI. Розподіл

Посадові обов'язки

Секретар-друкарка виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Отримує для директора ліцею і його заступників відомості про працівників ліцею, викликає за дорученням директора працівників ліцею і учнів.

2.2. Організовує телефонні переговори директора ліцею.

2.3. Приймає і передає телефонограми, записує під час відсутності директора ліцею прийняті повідомлення і доводить їх до його відома.

2.4. Здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників ліцею, засідань ради ліцею, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор ліцею (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора ліцею веде і оформляє протоколи засідань і нарад.

2.5. Слідкує за забезпеченням директора ліцею канцелярським приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора.

2.6. Передає і приймає інформацію щодо роботи ліцею.

2.7. Друкує за вказівкою директора ліцею різні документи і матеріали.

2.8. Веде документацію, оформляє справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву.

2.9. Приймає кореспонденцію, що надходить на ім'я директора ліцею, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в ліцеї порядку і передає її після розгляду директором за призначенням конкретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки ради, слідкує за термінами виконання доручень директора ліцею, взятих на контроль; відсилає кореспонденцію.

2.10. Приймає особисті заяви працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документи на підпис директору ліцею.

2.11. Організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників.

2.12. Здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в ліцеї, веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.

 

 

Лаборант:

Посадові обов'язки

Лаборант виконує такі посадові обов'язки:

1.1. Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його ремонт.

1.2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

1.3. Здійснює відповідно до вказівок учителів, завідувача кабінету й згідно з розкладом занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

1.4. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо.

1.5. Виконує різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов'язані з навчальними заняттями, які проводяться.

1.6. Веде облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми.

1.7. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичні матеріали.

1.8. Належним чином упорядковує обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

1.9. Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.10. Турбується про розширення матеріальної бази кабінету, складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв'язки з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаціями.

 

Медична сестра:

1. Функції

Основними напрямами діяльності медичної сестри є:

1.1. Здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти.

1.2. Обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час.

1.3. Організація санітарно-просвітницької роз'яснювальної роботи та участь у ній.

1.4. Здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у ліцейній їдальні.

1.5. Проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

 

 

Посадові обов'язки

Медична сестра виконує такі обов'язки:

2.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

2.2. Під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів.

2.3. Здійснює профілактичні заходи.

2.4. Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні.

2.5. Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти.

2.6. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками.

2.7. Перевіряє наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу.

2.8. Веде поточну та звітну документацію.

2.9. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах.

2.10. Здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів.

 

Лікар:

Загальна частина

1.1. Основним завданням лікаря є керівництво середнім медичним персоналом із метою проведення належної лікувально-профілактичної допомоги дітям у навчальному закладі.

1.2. Призначення та звільнення лікаря здійснюється директором ліцею згідно з діючим законодавством.

1.3. Лікар підпорядковується безпосередньо директору ліцею.

1.4. У своїй роботі лікар керується Положенням про надання лікувально-профілактичної допомоги дітям у школах, наказами, інструкціями, розпорядженнями вищих органів охорони здоров'я.

Обов'язки

2.1. Лікар ліцею зобов'язаний:

· мати на поточний навчальний рік план роботи, який повинен доводити до відома педагогічного колективу ліцею;

· своєчасно організувати і провести медичне обстеження ліцеїстів згідно з медичними рекомендаціями про проведення диспансерного огляду дітей. Зробити висновок про стан здоров'я кожного, визначити групу здоров'я фізичної культури і лікувально-оздоровчі заходи;

· проводити аналіз результатів огляду ліцеїстів, на підставі якого розробити план заходів, спрямований на зміцнення здоров'я учнів. План розглядається на педагогічній раді та затверджується директором ліцею і погоджується головним лікарем дитячої поліклініки;

· проводити прийом амбулаторних хворих ліцею та надавати їм медичну допомогу;

· проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу ліцею;

· доводити до відома директора, педагогічного колективу дані про стан здоров'я учнів, їхню захворюваність і заходи, направлені на зміцнення здоров'я школярів.

2.2. Лікар проводить контроль за:

· фізичним вихованням у ліцеї, відвідуванням уроків фізичної культури і занять спортивних секцій;

· режимом навчальної роботи, відпочинком, організацією харчування школярів;

· проведенням протиепідемічних заходів, профілактичними оглядами дітей перед профілактичними щепленнями;

· професійною орієнтацією школярів згідно зі станом їхнього здоров'я;

· направленням на комісію ліцеїстів, які за станом здоров'я підлягають звільненню від державної підсумкової атестації.

Права

Лікар ліцею має право:

3.1. Вносити пропозиції адміністрації щодо покращення організації лікувально-профілактичної допомоги школярам.

3.2. Оцінювати роботи середнього медичного персоналу ліцею.

3.3. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах удосконалення та стажуванні.

Повинен знати

5.1. Основи законодавства України з охорони здоров'я, нормативні документи, які визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я; правила надання медичної допомоги школярам.

5.2. Загальні питання організації медичної допомоги в ліцеї. Вміти організувати надання медичної допомоги ліцеїстам в експериментальних умовах.

5.3. Основні демографічні показники, показники здоров'я школярів, яких обслуговує.

5.4. Етнологію, клініку, діагностику, лікування та профілактику захворювань та невідкладних станів. Володіти прийомами реанімації. Вміти надати першу медичну допомогу при травматичному ушкодженні, кровотечі, опіку, колапсі, анафілактичному шоці, алергічному стані, обмерзанні, при електричному ураженні.

5.5. Фармакологічну дію медичних препаратів, їх сумісність, дозування.

5.6. Обліково-звітну документацію з розділів своєї роботи.

5.7. Основи медичної етики та деонтології.

5.8. Основи техніки безпеки та деонтології.

5.9. Основи медичної інформатики.

5.10. Основи десмургії та травматології. Володіти технікою непрямого масажу серця та штучного дихання.

5.11. Показники загального та біохімічного аналізів крові та сечі та інших аналізів.

5.12. Особливості умов навчання.

5.13. Основи профілактики травматизму в ліцеї.

5.14. Календар щеплення, правила їх проведення та протипоказання до них.

5.15. Тактику дій медичного персоналу при виявленні хворого, що підозрюється на особливо небезпечні інфекції.

5.16. Методи та засоби пропаганди здорового способу життя.

5.17. Основи диспансеризації населення.

5.18. Клініку та діагностику інфекційних захворювань.

Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду лікаря ліцею призначається лікар, який закінчив медичний ВНЗ та отримав відповідний диплом.

6.2. Кваліфікаційні вимоги повинні відповідати стажу роботи за фахом та наявності кваліфікаційної категорії.

Взаємовідносини

Під час виконання своїх посадових обов'язків лікар взаємодіє з :

· директором;

· заступниками директора з навчальної та виховної роботи;

· завідуючим поліклінікою;

· методичною та дієтичною сестрою.

 

 

Помічник директора з організації дитячого харчування:

Функції

Головними напрямами діяльності помічника є:

1.1. Організація повноцінного харчування учнів ліцею.

1.2. Організація харчування пільгового контингенту учнів ліцею.

Посадові обов'язки

Помічник директора з організації дитячого харчування виконує такі обов'язки:

2.1. Укладає договори з торгівельними організаціями і виробниками продуктів харчування.

2.2. Веде заготівлю продуктів харчування для поточного використання.

2.3. Щоденно складає меню відповідно до норм дитячого харчування, яке затверджується директором, а також калькуляції страв.

2.4. Організовує харчування пільгового контингенту, веде облік пільгового харчування.

2.5. Щоденно складає звіт про роботу їдальні, здає грошові надходження до каси бухгалтерії.

2.6. Щочверті складає звіти про стан харчування учнів ліцею для керівних органів.

2.7. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

 

Шеф-кухар – Кулівець К.П.:

Завдання та обов'язки

Шеф-кухар виконує такі завдання та обов'язки:

1.1. Керує виробничо-господарською діяльністю їдальні, забезпечує ритмічний випуск якісної продукції у належному асортименті.

1.2. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, обладнання, посуд.

1.3. Забезпечує отримання напівфабрикатів та сировини зі складу, контролює терміни, асортимент, якість і кількість їх надходження та реалізації.

1.4. Здійснює постійний контроль за технологією приготування їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил.

1.5. Організовує раціональне використання сировини, правильну кулінарну обробку продуктів, керуючись технологічними правилами приготування страв, забезпечуючи при цьому високу якість і гарне оформлення страв.

1.6. Забезпечує своєчасність приготування та роздачі страв.

1.7. Розробляє рецептури нових страв.

1.8. Контролює правильну експлуатацію технологічного обладнання, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів та стежить за тим, щоб ваги, гирі й усі вимірювальні прилади, що знаходяться на виробництві, були в повній справності.

1.9. Інструктує працівників їдальні щодо правил догляду за механічним обладнанням та інвентарем, про дотримання санітарних вимог під час обробки продуктів, а також щодо додержання технології приготування їжі.

1.10. Контролює дотримання персоналом їдальні правил охорони праці і техніки безпеки, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.11. Контролює санітарний стан їдальні.

1.12. Проводить виробничі наради з персоналом їдальні.

1.13. Підготовляє заявки директору ліцею про необхідний ремонт приміщень й обладнання.

1.14. Веде необхідну обліково-звітну документацію.

1.15. Регулярно проходить медичний огляд відповідно до існуючих вимог.

Відповідальність

Шеф-кухар несе відповідальність:

2.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, передбачених даною робочою інструкцією, — в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

2.2. За правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

2.3. За нанесені матеріальні збитки — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

Кухар:

Функції

Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з технологією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

Посадові обов'язки

Кухар виконує такі обов'язки:

2.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.

2.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.

2.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.

2.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.

2.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.047 с.)