ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Продовження роботи над створенням позитивного навчального середовища.Ліцей створює такі умови для навчання та виховання, в яких учень має можливість використати свій потенціал для особистого розвитку, готовність до майбутньої професії, громадянської свідомості, а вчитель — розвити свій творчий потенціал.

Основні критерії методичної роботи:

1.1 Використання педагогічним колективом традиційних та інноваційних форм методичної роботи, з одного боку, наставництва, школи становлення молодого педагога, проблемних семінарів - практикумів, а з іншого — вирішення педагогічних ситуативних завдань, майстер-класи вчителів, захисти авторських проектів і розробок, мультимедійні презентації ППД вчителів, творчі лабораторії .

1.2 Система виявлення, навчання та підтримка розвитку обдарованої молоді.

 

Система виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді, заохочення їх до участі

в дослідницькій діяльності

№ п/п Галузь пошуку Критерії за якими здійснюється пошук
1. Очно-заочна олімпіада в масштабах області (березень-щороку) Творче, грамотне виконання завдань, написання творчих робіт
2. День відкритих дверей (березень щороку) Вивчення запитів, інтересів молоді, що брали участь в олімпіаді; збір інформації, психолого-педагогічний моніторинг
3. Інформаційно-методичні виїзди в загальноосвітні заклади області Вивчення ситуацій, збір інформації, індивідуальний пошук; проведення семінарів, консультацій, рекламні акції
     
4. Конкурсні випробування до ліцею (І-тур червень, ІІ- тур серпень) згідно Правил конкурсного приймання, погоджених в управлінні освіти і науки облдержадміністрації Відбір абітурієнтів на навчання в ліцеї, психолого-діагностичні заходи
5. Урок Нестандартність мислення, рівень творчості, пізнавальний інтерес, ерудиція, схильність до дослідницької діяльності
6. ДПА (9-11 класи), підсумки навчального року Оригінальність мислення, рівень творчості, пізнавальний інтерес, ерудиція, рівень навчальних досягнень
7. Факультативи, курси за вибором Ерудиція, неординарність підходів, допитливість, наполегливість, оригінальність, творчі, дослідницькі можливості
8. Гуртки, секції, студії, клуби за інтересами Допитливість, наполегливість, оригінальність, здатність до пошуку, результативність досягнень
9. Предметні олімпіади, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт членів МАН, конкурси, турніри тощо Інтелектуальні здібності, нестандартність мислення, ерудиція, здатність до пошуку, аналіз, схильність до дослідницької, експериментальної діяльності
10. Художня самодіяльність, мистецькі студії Природна талановитість: співаки, художники, актори, танцюристи тощо
11. Ліцейне самоврядування Ініціативність, активність, свідомість, відповідальність, загальнолюдські риси
12. Психодіагностика Виявлення якостей лідера, рівня ерудиції, креативності науково-дослідницьких навичок, вмінь; об’єктивність самоаналізу.

 

Система дає високі результати, сприяє вихованню в учнів лідерських рис, спонукає вчителів до систематичної роботи з обдарованими дітьми, підвищенню науково-теоретичного рівня викладання.

1.3 Планування роботи психологічної служби ліцею як чинника, що сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату в учнівському і педагогічному колективах ліцею.

ІІ. Створення позитивного професійного середовища.

Ліцей створює професійне середовище, в якому адміністрація, педколектив мають можливість використати свій потенціал для професійного розвитку, такими засобами як участь в розробці навчального плану, участь в ухваленні рішень, які стосуються розвитку ліцею. Педколектив заохочується до креативної діяльності, обов'язково отримує адміністративну підтримку для професійного розвитку:

Основні критерії методичної роботи:

2.1 Методичні комісії беруть участь в обговоренні робочого навчального плану ліцею. Вносять пропозиції щодо введення нових спецкурсів. Створюють авторські програми, посібники відповідно до профілю ліцею.

2.2. Нове бачення змісту навчання в профільної школі відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі.

2.3. Побудова оптимальної моделі структурно-функціонального внутрішньоліцейного управління методичною роботою, де кожний заступник директора є куратором певних методичних комісій, паралелі курсів; заступник директора з методичної роботи організовує всю методичну та дослідно-експериментальну роботу в ліцеї.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.005 с.)