Література до курсу «Житлове право України»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Література до курсу «Житлове право України»Нормативний матеріал:

1. Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.

2. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

3. Проект Житлового кодексу України, Верховна Рада, (еєстр. № 2307-д)

4. Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятого 16.01.2003 р.

5. Цивільний|громадянський| кодекс УРСР, затв. Законом 18.07.1963 р.

6. Кримінальний|карний| кодекс України від 05.04.2001г., ВВР|, 2001 № 25-26

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 .,

ВВР|, 1984 № 51.

8. Сімейний|родинний| кодекс України від 10.01.2002 р. ВВР|, 2002 № 21-22

(із|із| змінами і доповненнями) Харків, «Одіссей», 2008-08-31

9. Закон України «Про загальнодержавну програму реформування

і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»

від 24.06.2004 роки № 1869-1У

10. Закон України „Про загальнодержавну програму реформування і

розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”

від 11.06.2009 р. № 1511-У1

11. Закон України «Про житловий фонд|фундацію| соціального призначення» від

12.01.2006 р.

12. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду|фундації|» від

19.06. 1992 року.

13. Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів

праці і інших громадян літнього віку в Україні» від 16.12.1993 року.

14. Закон України «Про соціальний і правовий захист

військовослужбовців і членів їх сімей», 1992 р. із|із| змінами і

доповненнями.

15. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р.

№1560- ХП.

17. Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” від 25.12.2008

р. № 800-У1.

18. Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав

мешканців

гуртожитків” от 04.09.200 г. № 500-У1

19. Закон України «Про об'єднання співвласників|співволодарів| багатоквартирного

будинку|вдома,дома|» від 29.11.2001 р. № 2866-Ш|.

20. .Закон України «Про місцеве самоврядування|самоуправління| в Україні» від

21.05.1997 р., № 280/97-ВР.

21. Закон України «Про статус ветеранів військової|воїнської| служби та їх

соціального захисту» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР

22. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р. № 1789-ХП|

23. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р.

24. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність від

13.12.1991 р.

25. Закон України «Про освіту|утворення|» від 23.05.1991 р.

26. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-ХП|

27. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р., ВВР|, 1993 № 39.

28. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №

1875-1У.

29. Постанова|постанова| Верховної Ради України «Про концепцію

державної житлової політики» від 30.06.1995 р. № 254/95-ВР

30. Положення|становище| «Про порядок|лад| передачі квартир (будинків|домів,хат|) у власність

громадян», затвердженого наказом Держкомітету України з питань

житлово-комунального господарства України» від 15.09.1992 р. № 56.|

31. Постанова |постанова| Кабінету Міністрів України від 28.07.1992 р. № 421

«Про розвиток житлового будівництва і поліпшення|покращання| соціально

демографічної ситуації на селі»

32. Положення|становище| про порядок|лад| надання державного довгострокового

пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, затверджене

наказом Мінфіну України, Мінекономіки України, Міністерством

у справах будівництва і архітектури України від 05.07.1994 р. №

59/82/129.

33. Основні напрями |направлення| забезпечення житлом населення України на

1999-2005 роки, схвалені Указом Президента України від 15.07.1999

року № 856/99.

34. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України від 02.03.2004 року у справі

про право співвласників|співволодарів| на допоміжні приміщення|помешкання|

багатоквартирних будинків|домів,хат|.

35. Правила обліку|урахування| громадян, що потребують поліпшення|покращання| житлових

умов і надання їм житлових приміщень|помешкань| в Україні від 15

липня 1985 р. № 582

36. Указ Президента України від 19.10.1999 р. № 135/99 «Про

прискорення реформування житлово-комунального господарства».

37. Положення|становище| про Державний комітет будівництва архітектури і

житлової політики України, затверджене Указом Президента

України від 09.12.1997 р. № 1342/97.

38. Порядок|лад| формування фондів|фундацій| житла для тимчасового мешкання

затверджено ухвалою|постановою| Кабінету Міністрів України від 31березня 2004 року № 422.

39. Ухвала|постанова| Кабінету Міністрів України «Про подальше|дальше| розвитку

житлово-будівельної (житлової) кооперації» від 20.10. 1992 р. № 593.

40. Положення|становище| про порядок|лад| забезпечення житловими приміщеннями|помешканнями|

військовослужбовців і працівників внутрішніх військ МВС України

затв. наказом Міністерства внутрішніх справ|речей| України від 06.07.1999

р. № 529.

41. Типовий договір найму житла в будинках|домах,хатах| державного і

комунального фонду|фундації|, затверджений ухвалою|постановою| Кабінету

Міністрів України від 22 червня 1998 р. № 939.

42. Правила користування приміщеннями|помешканнями| житлових будинків та

прибудинковими територіями, затверджені ухвалою|постановою| Кабінету

Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572.

43. Постанова|постанова| Верховної Ради України від 18.03.1999 р. № 512-

Х1У «Про оплату житлово-комунальних послуг населенням

України»

44.Положення|становище| «Про порядок|лад| надання службових житлових приміщень|помешкань|

і користування ними в УРСР|УСРР|», затверджено постановою Кабінету

Міністрів УРСР|УСРР| від 04.02.1988 р. № 37.

45.Перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові

житлові приміщення|помешкання|, затверджений постановою Ради|поради| Міністрів

УРСР|УСРР| від 04.02.1988 р. № 37

46.Примірне положення|становище| про гуртожитки, затверджено постановою|постановою|

Ради|поради| Міністрів УРСР|УСРР| від 03.06.1986 р. № 208.

47. Інструкція про порядок|лад| державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходиться|перебуває| у власності юридичних і фізичних осіб, затв.|. Наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 9 червня 1998 р. № 121.

48. Тимчасове положення|становище| про порядок|лад| реєстрації прав власності на нерухоме майно, затв. Наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 г № 7/5.

49. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деяких

питаннях, що виникли в практиці застосування|вживання| судами

Житлового кодексу України» від 12.04.1985 р. № 2.

50. Постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування|вживання| судами України статті 105 Цивільного|громадянського| кодексу України» від 19 вересня 1975 р. № 9.

51. Постанова |постанова| Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про виключення|виняток| майна з|із| опису|списку,описування|» від 27 серпня 1976 р. № 6.

52.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову

практику застосування|вживання| статей 353-365 ЦПК України» від 30 вересня

2011 року № 11.

53.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику

застосування судакмип |вживання| статті 376 ЦК України (про правовой режим

самочинного будівніства)» від 30 березня 2012 року.

54. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів

недійсними» від 06 листопада 2009 р. № 9.

55.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання,

що виникли в практиці застосуванню|вживанню| судами Житлового кодексу

України» № 2 від 12.04.85 р.

56. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику

застосування|вживання| судами законодавства, що регулює право приватної

власності на житловий будинок» від 04.10.1991 р., з|із| подальшими

змінами і доповненнями.

57. Правові позиції Вищого спеціалізованного суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ (2011-2012).

 

Спеціальна література:

58. Галянтич М.К., Житлове право України, навчальний посібник,

Київ, 2007.

59. Мічурін Е.О., Сліпченко С.О., Собольов О.В., Житлове право

України: Науково – практична посібник|посібник|, - Харків, 2001 р .

60. Мічурін Е.О. Правочини з|із| житлом, Харків, 2005 р..

61 Майданик Р.А. Цивільне|громадянське| право; практикум, Київ, 2008.

62. Харитонов Е.О. та інші Право на житло в Україні: реалізація та

захист, Харків, «Одіссей». 2008.

63. Ігнатенко В.Н. Житлове законодавство України, Харків «Одіссей».

2006.

64. Лісніченко Т.М. Організаційно-правові питання управління

житловими фондами|фундаціями|, -К., 1977.

65. Фурса С.Я. Науково-практичний коментар Житлового кодексу,

2008 р.

66. Жилищное право Украины, ред. М.К. Галянтич, П.И. Коваленко,

Киев, 2002 г.

67 .Селезнев В.В.. Как за щитить свои права жильца. Харьков, 2006 г.

68. .Голобородько К.Н. Аренда жилых и нежилых помещений.

Харьков, 2002 г.

69. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в

Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

70. Гузь Л.Е. Разрешение судами споров о разделе домов и домовладений (квартир) в натуре. Определение порядка пользования домом (квартирой) и земельним участком. –Х.: „Харьков юридический”, 2002.

71. Маслов В.Ф. Защита жилищних прав граждан, -Х., 1970.

72. Лекции о праве собственности / под редакцией Суханова Е.А., - М., 1991. – 143 с.

73. Золотарь В.А., Дятлов П.Н. Советское жилищное право. – К., 1984

74. Коваленко Г.І., Грабець Н.Ф. Ключові проблеми житлової політики. –К.: ДАЖКГ Держбуду України, 2001.

75. Коваленко Г.І. Приватна власність на житло: Закон і рішення. – К.: ДАЖКГ Держбуду України, 2001.

76. Цивільне право України. Академічний курс, загальна частина. Підручник, -К.: Видавничий дім, 2004.

77. Космін Ю. Про форми права власності. Право України, - 2001, № 10, с.75.

78. Грабець Н.Ф., Горделадзе М.В.. Житлове законодавство і приватизація у запитаннях та відповідях. – К.: ДАЖКГ Держбуду України, 2001.

79. Галянтич М.К., Коваленко Г.І.. Забезпечення житлом, приватизація, субсидії та захист власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

80. Практика розгляду судами цивільних справ про визнання право чинів недійсними. Вісник Верховного Суду України, № 1(101) 2009р

81. Судова практика, бюлетень „Право і практика” за червень 2010 р. , № 24.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 65; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)