Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

Проект Житлового кодексу України. Голос України, 19.09.2005 р.

Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятого 16.01.2003 р.

Закон України «Про житловий фонд|фундацію| соціального призначення» від

12.01.2006 р.

Положення|становище| «Про порядок|лад| надання службових житлових приміщень|помешкань| і користування ними в УРСР|УСРР|», затвердженого постановою |постановою| Кабінету Міністрів УРСР|УСРР| від 04.02.1988 р. № 37.

Перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові житлові приміщення|помешкання|, затверджений постановою Ради|поради| Міністрів УРСР|УСРР| від 04.02.1988 р.

Типове положення|становище| про соціальній гуртожиток для осіб, які потребують соціального захисту, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. № 783.

Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 422.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання які виникають в практиці застосування|вживання| судами Житлового кодексу України» від 12.04.1985 р. № 2.

Спеціальна література:

Галянтич М.К., Житлове право України, навчальний посібник, Київ, 2007.

Житлове законодавство України, Ігнатенко В.Н., Харків, 2006.

Мічурін Е.О. Право чини з житлом, Харків, 2001р.

Харитонов Е.О. та інші Право на житло в Україні: реалізація та захист, Харків,

„Одіссей”, 2008 р.

Тема № 7. Правовий режим користування житловими приміщеннями у

Будинках житлово-будівельних кооперативів і МЖК.

Семінар (1 година), самостійні роботи (7годин).

 

І. Розгляд теоретичних питань.

1.Особливості правового регулювання житлових відносин в будинках

житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

2. Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК.

3. Порядок організації ЖБК. Прийом громадян в члени ЖБК

4. Права і обов’язки членів ЖБК та членів їхніх сімей.

5. Органи управління і ревізійна комісія ЖБК.

6. Розділ паю в ЖБК.

10. Порядок передачі права на пай члену сім’ї.

11. Договір найму і договір оренди житлового приміщення в будинках ЖБК.

12. Обов’язки членів ЖБК за змістом житлових приміщень.

13. Виникнення права власності на житло в будинках ЖБК.

14. Особливості створення і діяльності молодіжних житлових комплексів (МЖК).

 

Методичні вказівки до вивчиння питань теми.

 

Мета - виробити у студентів знання, що базуються на вивченні нормативно-правових актів щодо порядку створення та діяльності ЖБК. Реєстрація ЖБК. Фінансування ЖБК. Членство в ЖБК. Права та обов'язки членів. Момент виникнення права власності на житлове приміщення в будинках ЖБК. Оформлення права власності. Створення та діяльність молодіжних житлових комплексів (МЖК). Нормативно-правові акти, що регулюють питання МЖК.

Одним із напрямів прискорення вирішення житлової проблеми в країні є розширення кооперативного житлового будівниц тва, забезпечення суворого дотримання законодавства, що регулює діяльність житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Порядок організації ЖБК регулюється Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО квітня 1985 р. № 186. Житлово-будівельний кооператив організовується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинків), а у - випадках, передбачених законодавством, - одно- і двоквартирних житлових будинків садибного типу або багатоквартирного блочного житлового будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).

Житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих органах місцевих рад, при підприємствах, установах і організаціях.

Розподіл квартир між членами кооперативу проводиться перед здачею житлового будинку в експлуатацію. Після затвердження рішення про організацію ЖБК скликаються загальні збори громадян, які вступають до кооперативу, для прийняття статуту кооперативу. Якщо до заселення будинку склад сім'ї члена кооперативу зменшився, ця обставина може бути підставою для надання йому квартири меншої від раніше виділеної тільки на його прохання.

До членів ЖБК приймаються особи, які постійно проживають у даному населеному пункті й перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також інші громадяни.

Надання квартир у будинку ЖБК здійснюється в межах 13,65 кв. м житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. Квартира, що надається, має бути благоустроєною стосовно умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Не допускається заселення однокімнатної квартири (однієї кімнати) особами різної статі, старшими дев'яти років, крім подружжя.

Законодавством про ЖБК передбачено, що власником кооперативної квартири до повної сплати пайових внесків є кооператив. Члени кооперативу мають право користуватися квартирою і у разі вибуття з того - отримати пайові внески. Відповідно до Закону України "Про власність" власником квартири є громадянин, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, надану йому в корис тування та зареєстрували своє право в БТІ.

Відповідно до Концепції державної житлової політики і Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 28 жовтня 1996 року № 1300 "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва" затвердив Положення про молодіжний житловий комплекс, відповідно до якого Молодіжним житловим комплексом (МЖК) визнається підприємство чи організація незалежно від форм власності, що виконує функції замовника і забудовника житлових будинків, об'єктів соціально-культурного, побутового, спортивно-оздоровчого призначення для задоволення житлових, соціально-економічних потреб молодих сімей, які потребують поліпшення житлових умов, надання житлово- комунальних та інших послуг.

Метою створення МЖК є прискорення вирішення житлових та соціальних проблем молоді. МЖК здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і утримання житла, об'єктів соціально-культурного, побутового, спортивно- оздоровчого, а також виробничого і торговельного призначення; створює підприємства, заклади з надання житлово-комунальних, побутових, спортивно-оздоровчих та інших послуг.

МЖК здійснює свою діяльність на принципах госпо­дарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

 

Форма контролю – опитування.

Модульна контрольна робота

 

Вирішення завдання:

Завдання|задача| № 1

У лютому 1998 р. громадянка Вішняк Н.Т. пред'явила до суду позов

до колишнього чоловіку|мужу| Грідіну про розділ паю, визнання|зізнання| права власності на квартиру та вселення. При цьому позивачка|позовниця,позивачка| вказала, що в період шлюбу|шлюбу| з|із| відповідачем в січні 1995 р. їм на сім'ю, що складалася з чотирьох чоловік, була надана чотирикімнатна квартира. Членом кооперативу є|з'являється,являється| відповідач. Хоча шлюб між ними розірвано в 1996 році, вони до 1998 р. проживали однією сім'єю. Пай за квартиру повністю виплачене в 1997 році. Посилаючись на те, що відповідач перешкоджає їй користуватися вказаною квартирою, позивачка|позовниця,позивачка| просила|прохала| визнати за нею право на половину паю і квартири, виділити їй з урахуванням|з врахуванням| інтересів дітей кімнати площею|майданом| 19, 9 і 11 кв.м. і вселити її з|із| дітьми в квартиру.

 

- Чи можливо, розділити вказане житло і яким чином?

- Які питання повинен з'ясувати суд при дозволі даної спору|спору|?

- Чи зміниться ситуація, якщо у|в,біля| позивача|позовниці,позивачки| були інші неповнолітні діти від іншого

браку|шлюбу|?

- Чи має право Грідін вимагати розділу паю?

- Що Ви розумієте під назвою «пай»?

- Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалити|постановити| суд?

 

Завдання|задача| № 2 .

Громадянин Кравченко з|із| колишньою дружиною|жінкою| Соколової і дочкою

проживають в кооперативній трикімнатній квартирі житловою площею 49 кв.м. з|із| 1986 р. Після|потім| розірвання шлюбу|шлюбу| Соколова з|із| дочкою займала|позичала,посідала| дві кімнати пл. 37 кв.м., а Кравченко ізольовану кімнату пл. 12 кв.м.

Пославшись на те, що його частина|частка| житлової площі складає 12 кв.м., а в квартирі є ізольована кімната площею|майданом| 16 кв.м., Кравченко звернувся до суду з|із| позовом про зміну договору найму і виділення в його користування вказаної кімнати.

Заперечуючи проти|супроти| позову, Соколова послалася на те, що впродовж|упродовж| чотирьох років після|потім| розірвання шлюбу|шлюбу| склався фактичний порядок|лад| користування квартирою, згідно якого вона з|із| дочкою стала проживати в двох кімнатах, і оскільки Кравченко користувався кімнатою пл. 12 кв.м., вважає|лічить|, що ця кімната і повинна бути виділена йому в користування.

 

- У яких випадках виділяється частина|частка| в загальному|спільному| майні подружжя,

а в яких визначається порядок|лад| користування житлом?

- Заслуговують лі уваги заперечення Соколової?

- Чи має правове значення той факт, що квартира розташована|схильна|

у кооперативному будинку|домі,хаті| і пайові внески виплатили повністю?

- Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалити|постановити| суд?

Завдання|задача| № 3

Сім'я з|із| п'яти чоловік (чоловік|муж|, дружина|жінка|, і троє|три| неповнолітніх дітей)

займає|позичає,посідає| трикімнатну кооперативну квартиру загальною|спільною| площею|майданом| 68 кв.м., зокрема житлові кімнати розміром – 16, 18 і 22 кв.м. Всі кімнати ізольовані. У зв'язку з розірванням шлюбу|шлюбу| чоловік|муж| просить|прохає| розділити квартиру і виділити йому в користування кімнату розміром 22 кв.м.

-чи підлягають задоволенню його вимоги?

- Хто має право ставити питання про розділ кооперативної

квартири?

- Порядок|лад| розділу житла в кооперативному будинку|домі,хаті|.

 

Завдання|задача| № 4

Громадянка Рам в 2000 році продала трикімнатну кооперативну

квартиру, оформивши договір купівлі-продажу на товарній біржі.

Її син пред'явив до суду позов до матері Рам і третьої особи – біржі, та просив|прохав| визнати за ним право власності на частину|частку| спірної квартири і визнати договір купівлі-продажу недійсним, мотивуючи тим, що частину|частку| пайових внесків він вносив в ЖСК|. У зв'язку з цим позивач вважає|лічить|, що частина|частка| квартири належить йому і оскільки повністю виплатив пай, він спільно з|із| матір'ю став співвласником квартири, а тому мати не мала права без його згоди|злагоди| продавати квартиру.

 

-Чи може кооперативне житло продаватися на біржі, і які

документи повинні бути представлені|уявлені| для оформлення договору

купівлі-продажу?

- Яких вимог необхідно дотримувати при продажі житла

ЖСК|?

- Чи придбав|набув| права власності син на дану кооперативну

квартиру?

- Чи правильно позивачем вказані сторони в позовній заяві?

- Як вирішити спор?

Форма контролю – опитування.

Модульна контрольна робота

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти:

Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар, за реакцію. С.Я. Фурса, О.О. Карма за, Є.І. Фурса, Київ, 2008 р.

Проект Житлового кодексу України. Голос України, 19.09.2005 р

Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятого 16.01.2003 р.

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду|фундації|» від 19.06.1992 р

Закон України «Про об'єднання співвласників|співволодарів| багатоквартирного будинку|дому,хати|» від

29-листопада 2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про дальший розвиток житлово-

будівельної (житлової) кооперації від 20 жовтня 1992 р. за № 593.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення шляхів розвитку

молодіжного житлового будівництва” від 28 жовтня 1996 р. за № 1300.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення організаційної та

фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при

Державному комітеті у справах сім’ї та молоді” від 17 травня 1999 р., за № 825.

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді „Про затвердження

Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” від 9

вересня 1999 р. за № 188/1.

Примірний статут Житлово-будівельного кооперативу, затверджений постановою

Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 р. № 186.

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування

Судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи” від 18.08.1987 р. №

9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування

Судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий

будинок” від 04.10.1991 р. № 7

Спеціальна література:

Застосування|вживання| судами цивільного|громадянського| і цивільного|громадянського| процесуального законодавства.

Правові позиції Верховного Суду України під редакцією П.И. Шевчука.

Галянтич М.К., Житлове право України, навчальний посібник, Київ, 2007.

Житлове законодавство України, Ігнатенко В.Н., Харків, 2006.

Житлове право України/ Під ред.| М.К. Галянтич, П.І. Коваленко.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.008 с.)