Методичні вказівки до вивчання питань темиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до вивчання питань темиМета - знати категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Критерії визнання осіб такими за ст. 34 ЖК України 1983 р.. Підстави, порядок, механізм постановки громадян на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку. Черговість отримання квартир в будинках державного житлового фонду. Першочергове та позачергове отримання квартир. Норма жилої площі. Додаткова жила площа. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень. Ордер на житлове приміщення, порядок його видачі, строк дійсності, реквізити, порядок та підстави визнання його недійсним.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, регулюється постановою Ради Міністрів уРСР і Української республіканської ради професійних спілок "Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР" від 11.12.84.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється за місцем проживання у виконавчому органі місцевої Ради. Кооперативний облік здійснюється, як правило, за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті районної, міської, районної в містах, селищної, сільської ради (ст. 134 ЖК). Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності, при яких організуються житлово-будівельні кооперативи, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - у виконавчому органі відповідної ради за місцем проживання.

Право на одержання житлового приміщення мають лише громадяни, які потребують поліпшення житлових умов:

- забезпечені житловою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських рад разом із радами профспілок;

- які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

- які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

- які проживають за договором піднайму житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

- які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

- які проживають у гуртожитках;

- які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі, якщо займане ними житлове приміщення складається більш ніж з однієї кімнати).

Заява про взяття на квартирний облік подається до виконавчого органу відповідної місцевої ради за місцем проживання громадян та власника підприємства, установи, організації чи органу громадської організації за місцем їх роботи. Заява підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання житлового приміщення і бажають разом стати на облік.

До заяви додаються: довідка з місця проживання про склад сім'ї; довідки про перебування членів сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи або у виконавчому органі місцевої ради, у разі необхідності - медичний висновок, довідка про невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму житлового приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності.

Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на квартирний облік.

Попередній розгляд заяв у виконавчому органі місцевої ради проводиться громадською комісією з житлових питань, а на підприємстві, в установі, організації - комісією з питань житлово-побутової роботи профспілкового комітету. Ці комісії перевіряють житлові умови громадян і складають акт про результати перевірки.

Заяви і матеріали перевірки житлових умов громадян розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка вносить свої пропозиції виконавчому органу місцевої ради або власнику підприємства, установи, організації і профспілковому комітетові. На засідання комісії у разі необхідності може запрошуватися заявник. Громадяни беруться на квартирний облік за місцем проживання за рішенням виконавчого органу відповідної ради. За місцем роботи громадяни беруться на квартирний облік за спільним рішенням власника чи уповноваженого ним органу і відповідного профспілкового комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу.

Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк від дня подання громадянином необхідних документів.

Про прийняте рішення виконавчий орган місцевої ради, власник чи уповноважений ним орган підприємства, установи, організації надсилають заявникові письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави для відмови у задоволегші заяви.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік: у

виконавчому органі місцевої ради - від дня винесення рішення

виконавчого органу, за місцем роботи - від дня винесення

затвердженого виконавчим органом місцевої ради спільного

рішення власником чи уповноваженим органом підприємства,

організації і відповідного профспілкового комітету.

Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються в порядку загальної черги, крім осіб, що мають право першочергового одержання житлових приміщень або користуються перевагою у строках одержання житлових приміщень, визначених законодавством.

У першу чергу житлові приміщення надаються тим, що перебувають на квартирному обліку:

- інвалідам Великої Вітчизняної війни і сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

- Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних силах СРСР" усіх трьох ступенів;

- особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань; особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків;

- учасникам бойових дій та учасникам війни;

- інвалідам праці І і II груп та інвалідам І і II груп з числа військовослужбовців;

- особам, які стали інвалідами І і II груп у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків, виконанням обов'язку;

- громадянина України щодо рятування життя людини, щодо охорони власності та правопорядку;

- сім'ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов'язків, виконанні обов'язку громадянина України щодо рятування життя людини, щодо охорони власності і правопорядку;

- сім'ям осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

- матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

- багатодітним сім'ям і одиноким матерям;

- сім'ям при народженні близнюків;

- особам, які проживають у будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

- іншим громадянам у випадках, передбачених законодавством України.

Поза чергою житлові приміщення надаються:

- громадянам, житло яких унаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

- особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;

- особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від родичів, опікуна чи піклувальника, за неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення;

- дітям-інвалідам, які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

- громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілі­тованим, за неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення; інвалідам війни;

- особам, обраним на виборну посаду, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість; членам сім'ї народного депутата України;

- у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків на постійній основі.

Житлове приміщення, що надається, повинне відповідати санітарним і технічним вимогам (забороняється розташовувати житлові приміщення в підвальних і цокольних поверхах, висота приміщень від підлоги до стелі повинна бути не меншою ніж 2,5 м). Житлові приміщення повинні мати натуральне освітлення. При наданні житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, або за розміром меншим від рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в одному населеному пункті зі збереженням відповідного права перебування на обліку та у списках першочерговиків чи позачерговиків.

Не допускається заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

Житлове приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв.м житлової площі на одну особу, але не менше від рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. При цьому враховується житлова площа у житловому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян.

Ордер на житлове приміщення - розпорядчий акт індивідуального характеру, виданий виконавчим органом місцевої ради, до компетенції якого входить видача такого документа. Ордер є правовою підставою на вселення громадянина з його сім'єю у житлове приміщення. Він породжує адміністративно-правові відносини між виконавчим органом місцевої Ради і житлово-експлуатаційною організацією, куди він здається, і цивільноправові відносини між громадянином і житлово-експлуатаційною організацією, яка зобов'язана укласти з ним договір найму житлового приміщення.

У надане житлове приміщення переселяються члени сім'ї, які внесені до ордера і дали письмове зобов'язання про переселення в це приміщення. У ордері зазначаються прізвище, ім.'я, по батькові особи, якій він виданий, члени сім'ї, які мають право на зайняття нового житлового приміщення, житлова площа, що надається, кількість кімнат, характеристика квартири (ізольована, комунальна), точна адреса із зазначенням вулиці, номера будинку, номера квартири. В ордері зазначається підстава для його видачі. Ордер підписується головою виконавчого органу відповідної місцевої ради.

Ордер дійсний упродовж ЗО днів. Він має особистий характер і не може передаватися іншим особам.

Житлові приміщення державного або громадського житлового фонду заселяються тільки на підставі ордера. Заселення житлового приміщення в приватному будинку здійснюється на підставі договору найму. Житлове приміщення, на вселення в яке видається ордер, повинне бути фактично і юридичне вільним.

Ордер на житлове приміщення може бути визнаний недійсним у судовому порядку у разі надання його одержувачем відомостей, що не відповідають дійсності (неправомірні відомості про членів сім'ї, внесених до ордера, про розміри раніше займаної площі тощо).

 

Вирішити завдання:

Завдання|задача| № 1.

Громадянка Іванова з|із| сім'єю з|із| трьох чоловік, проживаючи в м. Одесі з 2000 року, не маючи житлової площі, працюючи на заводі «Кінап», в 2003 році подала заяви в профком з|із| проханням надати їй гуртожиток і поставити її на квартирний облік|урахування|.

Сумісним|спільним| рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| адміністрації і профспілкового комітету їй було надане приміщення|помешкання| в сімейному|родинному| гуртожитку, а в проханні про постановку на квартирній облік|урахування| їй було відмовлено, у зв'язку з тим, що для цього немає правових підстав.

- Чи правильно було ухвалено рішення?

- Які правові підстави послужили відмовою Іванової в постановці на

квартирний облік|урахування|?

- Чи виникне і коли у|в,біля| неї право для постановки на квартирний облік|урахування|?

Завдання|задача| № 2

Громадянин Рогульській працював в Адміністрації Президента

України, де був прийнятий на квартирний облік|урахування| 12 вересня 1992 р. на загальних|спільних| підставах. У 1995 році він перейшов на роботу в Київську міську адміністрацію, яка підпорядкована Адміністрації Президента України, де у вересні 1995 р. одержав|отримав| на себе і дружину|жінку| кімнату житловою площею 14 кв.м. в загальній|спільній| квартирі. У травні 1997 р. Рогульській переведенням|переведенням,переказом| повернувся на роботу в Адміністрацію Президента України. У червні 1997 р. він подав заяву про надання йому ізольованої площі|майдану|, посилаючись на те, що його сім'я збільшилася у зв'язку з народженням близнят.

Крім того, він поставив питання про надання йому квартири поза чергою на тих підставах, що він відноситься до другої категорії осіб|облич,лиць|, які постраждали унаслідок|внаслідок| Чорнобильської катастрофи.

- З якого часу Рогульській вважається|лічиться| прийнятим на квартирний

облік|урахування|?

- Чи має він право на отримання|здобуття| квартири поза чергою?

- Яким вимогам повинна відповідати квартира, яку він

одержить|отримає|?

- Назвіть|накликайте| випадки збереження|зберігання| черговості при переведенні |переведенні,переказі| на іншу

роботу.

Завдання|задача| № 3

Громадянка Романюк, проживаючи з|із| дорослим сином, в однокімнатній

квартирі, перебувала на квартирному обліку|урахуванні| за місцем роботи, як інвалід Першої групи для отримання|здобуття| житлової площі з 1989 року. У травні 2000 року її зняли з квартирного обліку|урахування| у зв'язку з виїздом її сина на інше постійне місце проживання. Вона залишилася в однокімнатній квартирі одна і по нормах житлової площі житлом забезпечена.

Вважаючи|лічивши|, що за станом здоров'я вона має право на додаткову житлову

площу, і з урахуванням того, що з квартирного обліку|урахування| її зняли незаконно, Романюк оскаржила рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| об зняття її з квартирного обліку|урахування|.

 

-Чи має право на поліпшення|покращання| житлових умов Романюк?

- В якому порядку|ладі| повинна вирішуватися її суперечка?

- Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| необхідно ухвалити|постановити|?

 

Завдання|задача| № 4

Громадянин Гончар з|із| сім'єю з|із| чотирьох чоловік перебуває на

квартирному обліку|урахуванні| для поліпшення|покращання| житлових умов під першим номером, а сім'я Подолян, що полягає|перебуває,складається| з п'яти чоловік також перебуває на обліку|урахуванні|, але|та| під номером три. При розподілі житлової площі ордер на трикімнатну квартиру був виданий Подолян, як особі|обличчю,лицю|, який більше потребує поліпшення|покращання| житлових умов.

Гончар подав до суду позов про визнання|зізнання|, виданого Подолян ордера

недійсним і його виселенні, вважаючи|лічивши|, що ордер виданий з|із| порушенням ст. 43 ЖК| України, яка передбачає черговість надання громадянам житлових приміщень|помешкань|.

Заперечуючи проти|супроти| позову, Подолян вказав, що він з|із| сім'єю взагалі не

має житла, проживає в непристосованому приміщенні|помешканні|, тому діти часто хворіють|боліють|, а Гончар проживає в однокімнатній квартирі, тому з урахуванням|з врахуванням| цих обставин, квартиру йому надали обґрунтоване.

 

- Який порядок|лад| забезпечення громадян житлом в державному

житловому фонді|фундації|?

- Чи змінитися ситуація, якщо з'ясуватися, що Подолян є|з'являється,являється|

учасником бойових дій?

Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалити|постановити| суд?

 

Модульна контрольна робота

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти:

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

Житловий кодекс України, Науково-практичний коментар, за ред. С.Я. Фурса, О.О. Карма за, Є.І Фурса, Київ, 2008 р.

Проект Житлового кодексу України. Верховна Рада, 2009. р.

Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятий 16.01.2003 г

Закон України «Про об'єднання співвласників|співволодарів| багатоквартирного будинку|дому,хати|» від 29.11.2001 р. № 2866-Ш|.

Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” от 04.09.200 г. № 500-У1

Закон України «Про місцеве самоврядування|самоуправління| в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97

Закон України « Про житловий фонд|фундацію| соціального призначення» від 12.01.2006 р.

Указ Президента України від 19.10.1999 р. № 135/99 «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства».

Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України від 02.03.2004 року у справі про право співвласників|співволодарів| на допоміжні приміщення|помешкання| багатоквартирних будинків|домів,хат|.

. Правила обліку|урахування| громадян, що потребують поліпшення|покращання| житлових

умов і надання їм житлових приміщень|помешкань| в Україні від 15липня 1985 р. № 582

 

Спеціальна література

Галянтич М.К., Житлове право України, навчальний посібник, Київ, 2007.

Лісніченко Т.М. Організаційно-правові питання управління житловими фондами|фундаціями|, -

К., 1977.

Житлове законодавство України, Ігнатенко В.Н., Харків, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)