Ш Модульна контрольна робота.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ш Модульна контрольна робота.Методичні вказівки до вивчення питань теми.

Для існування специфічних житлових відносин важливо визначити, що основним об’єктом правового регулювання є житло, навколо якого виникає комплект майнових прав і обов’язків, які належать до сфери правового регулювання.

Відповідно до ст.. 4 ЖК УРСР житловий фонд охоплює всю сукупність жилих будинків і жилих приміщень на всій території України, що визнані у встановленому порядку житлом, придатним для проживання громадян незалежно від форми власності.

Житловий фонд – сукупність усіх видів та категорій житла.

За формою власності житловий фонд поділяється на такі види:

1) приватний житловий фонд; 2) державний житловий фонд, який

складається з об’єктів житлового фонду, що належить державним підприємствам, установам, організаціям на праві господарського відання або оперативного управління; 3) комунальний житловий фонд, який належить на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст; 4) жилі будинки, інші жилі приміщення, що перебувають у спільній власності різних суб’єктів приватної, державної, комунальної форм власності.

Жилий будинок – будівля капітального типу, споруджена з

дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

Жилі будинки повинні бути придатними і призначеними для проживання людей.

Квартирою визнається частина багатоквартирного жилого будинку, яка призначена і придатна для постійного у ньому проживання однієї або кількох сімей і має обладнані одну чи кілька кімнат і підсобні приміщення, окремий вихід на сходу площадку, галерею, в коридор або на вулицю. До складу квартири входять підсобні приміщення – приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи передпокою, вбудованих комірчин чи шаф.

Комунальна квартира – квартира, заселена двома і більше наймачами чи власниками жилих приміщень (кімнат), що спільно використовують місця загального користування та інженерне обладнання в цих місцях.

Кімнатою визнається частина житлового будинку або квартири, призначена для використання як місця безпосереднього в ньому проживання. Кімната – жиле приміщення, обмежене стінами від підлоги до стелі, у жилому будинку, структурно відокремленій частині будинку, що побудоване, прибудоване або відокремлене для проживання громадян, має вихід у місця загального користування багатоквартирного чи індивідуального жилого будинку або будівлі.

При характеристиці житлового фонду слід відрізняти допоміжні

приміщення від підсобних приміщень жилого будинку. Хоча допоміжні приміщення жилого будинку до складу житлового фонду не входять, проте вони призначені для забезпечення та утримання будинку, а також побутового обслуговування населення за місцем проживання (вестибуль, сходова площадка, перехідний шлюз, між квартирний коридор, колясочна, підвали, горища тощо). А підсобні приміщення входять до складу житлового фонду, але вони не можуть бути предметом окремого цивільно-правового договору.

Класифікацію житлового фонду також можна проводити за призначенням:

- житловий фонд загального призначення;

- житловий фонд соціального призначення

- житловий фонд спеціального призначення.

Управління галуззю житлово-комунального господарства основною

метою має задоволення житло-комунальних потреб населення.

Основні засади управління житловим фондом визначені у розділі П ЖК. Проблемою є те, що цей розділ передбачає компетенцію в житловій сфері ще органів колишнього СРСР. Тому при визначенні повноважень в управлінні житловим фондом слід керуватись узгодженими положеннями ЖК з прийнятими пізніше нормативними актами.

Повноваження по управлінню житловим фондом покладені, зокрема,

на органи виконавчої влади місцевих рад, , державні комітети і відомства, спеціально уповноважений орган, що здійснює державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду.

Управління житловим фондом здійснює власник чи уповноважений ним орган в межах, визначених власником.

Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління ними згідно ст.. 10 Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” власники квартир (будинків) можуть створювати товариства або об’єднання індивідуальних власників квартир і будинків, відповідно до Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилі провадиться у випадках: визнання у встановленому порядку жилого будинку, жилого приміщення непридатним для проживання; зміни функціонального призначення жилого будинку, жилого приміщення.

Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках комунальної власності у нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках це може здійснюватись за рішенням виконавчого органу міської ради.

Завдання для самостійної роботи (4години)

Теоретичні питання:

1.Які відносини регулюються житловим правом?

2.Житлове право – це галузь приватного чи публічного права?

3.Методи житлового права.

4. Визначення предмета житлового права.

5. Які житлові відносини регулюються іншими галузями права?

6. Джерела житлового права. Проаналізуйте джерела житлового права з

точки зору їх нормативності.

  1. Наведіть приклади співвідношення житлового законодавства з іншими

галузями права.

  1. Суб’єкти житлового права, їхні права та обов’язки.
  2. Які органи здійснюють контроль у житловій сфері?
  3. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень.
  4. Поняття житлового фонду, його структура, особливості регулювання в ньому житлових відносин.
  5. Який порядок виключення із житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень? Переведення жилих будинків у нежилі.
  6. Правове регулювання передачі державного житлового фонду в комунальну власність.
  7. Органи управління житловими фондами.

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ.

Завдання|задача| № 1.

Громадянка Литвин десять|десятеро| років проживала в приміщенні|помешканні|,

розташованому|схильному| на території школи. Після|потім| звільнення з посади прибиральниці директор запропонувала їй виселитися. Литвин, не погодившись на виселення, звернулася|обернулася| в місцеву районну адміністрацію з|із| проханням приватизації займаного|позичати,посідати| нею приміщення|помешкання|. Директор школи пояснила, що приміщення|помешкання|, в якому проживала Литвин, відноситься до надвірних споруд|споруджень|, в яких розміщені шкільні майстерні, і до житлового фонду|фундації| не належать, а передане воно було для тимчасового мешкання.

 

- До якого фонду|фундації| належить вказане приміщення|помешкання|?

- Чи має житлові права Литвин на вказану житлову площу?

- Визначити структуру житлового і нежилого фондів|фундацій|.

- Чи має Литвин право на приватизацію даного приміщення|помешкання|?

Завдання|задача| № 2

Терехина Р.Д. звернулася до суду з|із| позовом, в якому указувала|вказувала|, що у|в,біля| нею склалися погані відносини з|із| сусідами, нестабільне матеріально-фінансове положення|становище| в сім'ї, вона виховує двоє дітей, без чоловіка|мужа|, не любить|кохає| район, в якому проживає і просить|прохає| зобов'язати виконком міської ради|поради| надати їй поза чергою 2- кімнатної квартири в центрі міста з|із| євроремонтом.

У якому порядку|ладі| повинен бути поданий такий позов?

Яким повинне бути рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду?

Чи обґрунтовані вимоги позивальниці?|позовниці,позивачки|

 

Завдання|задача| № 3

Багатоповерховий будинок|дім,хата| по вул. Пастера в м. Одеси був переданий на баланс Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Керівництво ОНУ| вирішило|розв'язало| переобладнати|переобладнувати| будинок|дім,хату| в гуртожиток.

- чи правомірні дії керівництва ОНУ|.

- Кому надано право вирішувати питання про переклад|переведення,переказ| приміщень|помешкань| в

житлові та не житлові?

- Дайте аргументовану відповідь

Завдання|задача| № 4

Громадянин Петров приватизував належну йому 2- кімнатну квартиру, на першому поверсі п'ятиповерхового будинку|дому,хати|. З часом він почав |розпочав,зачав| займатися підприємницькою діяльністю, зробив окремий вхід в квартиру і влаштував|улаштував| невеличке кафе.

Визначте класифікацію житлового фонду|фундації| залежно від

форми власності.

Чи правильні дії Петрова?

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти:

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р.

Житловий кодекс України, Науково-практичний коментар, за ред. С.Я. Фурса, О.О. Карма за, Є.І Фурса, Київ, 2008 р.

Проект Житлового кодексу України. Верховна Рада, 2009. р.

Цивільний|громадянський| кодекс, прийнятий 16.01.2003 г

Закон України «Про об'єднання співвласників|співволодарів| багатоквартирного будинку|дому,хати|» від 29.11.2001 р. № 2866-Ш|.

Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” от 04.09.200 г. № 500-У1

Закон України «Про місцеве самоврядування|самоуправління| в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97

Закон України «Про житловий фонд|фундацію| соціального призначення» від

02.01.2006 р.

Указ Президента України від 19.10.1999 р. № 135/99 «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства».

Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України від 02.03.2004 року у справі про право співвласників|співволодарів| на допоміжні приміщення|помешкання| багатоквартирних будинків|домів,хат|.

Положення|становище| про Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України, затверджене Указом Президента України від 09.12.1997 р. № 1342/97.

Порядок|лад| формування фондів|фундацій| житла для тимчасового мешкання, затверджено постановою |постановою| Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 422.

Постанова |постанова| Кабінету Міністрів України «Про подальший|дальший| розвиток

житлове -

будівельної (житлової) кооперації» від 20 жовтня 1992 р. № 593.

Спеціальна література:

Галянтич М.К., Житлове право України, навчальний посібник, Київ, 2007.

Лісніченко Т.М. Організаційно-правові питання управління

житловими

фондами|фундаціями|, -К., 1977.

Житлове законодавство України, Ігнатенко В.Н., Харків, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)