Короткий словник фізичних і технічних термінівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Короткий словник фізичних і технічних термінівАвтоматизація виробництва –вищий рівень розвитку машинної техніки , коли регулювання і управління виробничими процесами здійснюються без безпосередньої участі людини, а лише під її контролем.

Автоматична лінія - лінія машин, як, маючи спільні механізми керування, автоматично виконують у технологічній послідовності всі або частину операцій з виготовлення виробів.

Автомобільний двигун –тепловий або електричний двигун, яким приводять у рух автомобілі.

Акумулятор- пристрій, в якому акумулюється енергія, використовувана далі для різних потреб.

Акустика- вчення про звук і коливання пружних середовищ.

Акустоелектроніка- розділ фізики, що вивчає збудження, поширення і взаємодію акустичних хвиль в різних середовищах і застосування цих явищ у радіоелектроніці.

Антена- пристрій, що випромінює або приймає електромагнітні хвилі.

Архітектура– мистецтво створення (проектування й побудови) будинків і споруд, а також їхніх комплексів, і самі будинки й споруди.

Атомна енергетика– енергетика, пов’язана з проблемами вироблення й використання атомної енергії.

Атомна маса-- відносна маса, виражена в атомних одиницях маси.

Атомна фізика- розділ фізики, що вивчає будову і стан атомів.

Атомне ядро- позитивно заряджена центральна частина атома, в якій зосереджена майже вся його маса.

Бетон -штучний кам’яний матеріал, одержуваний після формування і твердіння суміші в’яжучої речовини (з водою або без неї), заповнювачів ( в разі потреби) спеціальних добавок.

Бетонні роботи - сукупність технологічних процесів, пов’язаних з бетонуванням монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд.

Бетонозмішувач – машина, в якій змішують компоненти бетонної суміші.

Біоніка – наука, метою якої є створення нової техніки шляхом технічного моделювання живих систем.

Біофільтр - фільтр для біологічного очищення стічних вод.

Буріння - створення гірничої виробки циліндричної форми – бурової свердловини, шпура або шахтного стовбура.

Вакуум – стан розрідженого газу, що має тиск, нижчий від атмосферного.

Вакуумметр - прилад, яким вимірюють повний тиск розріджених газів (вакуум).

Вакуумна техніка - техніка, пов’язана з створенням і використанням вакууму.

Вакуум –фільтр - фільтр, у якому під шаром фільтруючого матеріалу створюється вакуум.

Вал - деталь, що передає обертаючі зусилля і є підпорою для інших обертових деталей.

Вентиляція - регульований обмін повітря у приміщеннях, спорудах тощо.

Випромінювання Землі – промениста енергія, випромінювана Землею в навколишній простір.

Вісь – деталь ( звичайно видовженої циліндричної форми), що спирається на підпори і підтримує інші обертові частини або деталі машин.

Вібраційна машина - машина, робочому органу якої надають, щоб здійснити або інтенсифікувати певний процес.

Водні шляхи - водні простори, які використовуються для судноплавства і сплаву лісу.

Водоочищення - очищення води, що надходить з природних джерел у водопровідну мережу.

Водопровідна мережа - мережа трубопроводів, якими подають воду до місця її споживання; складова частина системи водопостачання.

Водосховище - штучна водойма, що утворюється головним чином після спорудження греблі в долині річки.

Водостійкість –здатність матеріалу, насиченого водою, зберігати фізико – механічні властивості.

Вторинна сировина –матеріали і вироби, що їх після первісного повного використання (зношування) можна вживати у виробництві повторно як сировину.

Газообмін – процес поглинання кисню з зовнішнього середовища та виділення вуглекислого газу, інших газоподібних речовин і водяної пари, притаманний усім живим організмам.

Газопроникність – властивість матеріалу пропускати гази, якщо є певний перепад тиску.

Геліотехніка - техніка, пов’язана з використанням променистої енергії Сонця.

Геліоустановка - установка, що вловлює променисту енергію Сонця, перетворюючи її на електричну, механічну, теплову, хімічну або іншу енергію, зручну для використання.

Геотермальна електростанція – електростанція, де геотермальна енергія (енергія глибинного тепла Землі) перетворюється на електричну.

Гідромеханіка - розділ механіки. Що вивчає рух і рівновагу практично нестисливих рідин та їхню взаємодію з твердими тілами.

Голографія – спосіб одержування об’ємного зображення предметів шляхом записування і наступного відтворювання розсіяних ними хвиль.

Датчик - пристрій, що перетворює певну вимірювану величину (тиск, температуру, частоту) на сигнал, зручний для передавання, подальшого перетворення, зберігання і реєстрації.

Двигун – машина, що перетворює певний вид енергії на механічну енергію або на кінетичну енергію реактивного струменя.

Двигун внутрішнього згоряння -тепловий двигун, де хімічна енергія палива, яке згоряє, перетворюється на механічну енергію або на кінетичну енергію реактивного струменя.

Дефектоскопія - сукупність методів виявлення поверхневих або внутр. дефектів у матеріалах і виробах без руйнування їх.

Діод – прилад з двома електродами, що пропускає струм лише в одному напрямі.

Дросель електричний – пристрій, яким зменшують змінну складову струму в електричному колі, розділяють або обмежують сигнал різної частоти.

Драга – плавуча установка зі збагачувальним устаткуванням, за допомогою якої з – під шару води видобувають корисні копалини.

Електричний заряд – зв’язане з матеріальним носієм джерело електромагнітного поля.

Електричний нагрів - нагрів матеріалів теплом, джерелом якого є електричний струм.

Електричний опір – величина, яка характеризує протидію провідника або електричного кола проходженню електричного струму.

Електричний струм - упорядкований рух електричних зарядів.

Електричні явища в атмосфері – явища, що відбуваються в атмосфері під впливом постійно існуючого електричного поля, зумовленого наявністю електричних зарядів Землі й атмосфери.

Компресор – машина, якою стискують і переміщують під тиском повітря або інший газ.

Лазер – підсилення світла за допомогою індукованого випромінювання, оптичний квантовий генератор – прилад для генерування проміння видимого, ультрафіолетового та інфрачервоного діапазонів, дія якого ґрунтується на явищі вимушеного випромінювання.

Лазерна спектроскопія – галузь фізики, в якій досліджують спектри атомів і молекул у газоподібному, рідкому і кристалічному станах речовини, застосовуючи випромінювання лазерів.

Метали - прості речовини, які характеризуються високими електропровідністю й теплопровідністю, від’ємним температурним показником електропровідності, здатністю добре відбивати і поглинати світло, підвищеною здатністю до пластичної деформації.

Металорізальний верстат - машина для обробки металів різанням.

Металофізика - розділ фізики, який вивчає природу, структуру, будову і фізичні властивості металів і сплавів, а також процеси, що відбуваються при їх обробці та інших зовнішніх впливах.

Механіка- наука про найпростішу форму руху матерії - механічний рух.

Плазмотрон– пристрій для одержання плазми.

Підшипник– опора обертових деталей (валів, осей), що сприймає від них навантаження і забезпечує вільне обертання їх.

Радіаційна безпека– сукупність заходів, що зумовлюють безпечні умови роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

Радіація- те саме, що й випромінювання, тобто електромагнітне і корпускулярне випромінювання, яке виникає при ядерних перетвореннях.

Радіовисотомір -прилад, яким вимірюють, використовуючи радіохвилі, висоту польоту літального апарата відносно земної поверхні.

Радіопередавач – пристрій, який передає інформацію за допомогою радіосигналів.

Радіотелескоп -комплекс апаратури для дослідження небесних об’єктів у радіодіапазоні електромагнітних хвиль.

Свердлильний верстат - верстат для свердління отворів у металевих і неметалевих заготовках.

Світло – електромагнітне випромінювання, яке сприймається людським оком.

Фотоелектричні явища – зміна електричних властивостей речовини, що відбувається під діянням світла та інших видів електромагнітного випромінювання.

Фотографічний апарат – оптико – механічний апарат, за допомогою якого на фотографічному матеріалі одержують одиночні фото зображення об’єкта знімання.

Фотопровідність – зростання електропровідності речовин під діянням світла.

Фотографія – одержання фото зображень (фотографій) об’єктів знімання на фотографічних матеріалах.

Фотокатод - катод електровакуумних приладів, що випускає електрони від діяння світла, яке падає на нього.

Шахта – гірниче підприємство з видобутку корисних копалин підземним способом.

Шахтна піч –промислова піч з вертикальним робочим простором круглої або прямокутної форми.

Шахтні води – підземні, іноді поверхневі води, що проникають у гірничі виробки і зазнають фізико – хімічних змін у процесі експлуатації родовищ корисних копалин.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)