Хто проводить огляд і перевірку пожежних гідрантів та пожежних кранів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто проводить огляд і перевірку пожежних гідрантів та пожежних кранів? 

а)працівники місцевої пожежної охорони об'єкта;

б)особа, яка відповідає за протипожежний стан у закладі, установі, організації;

в) заступник директора з господарської діяльності.

 

10.Яка періодичність технічного обслуговування і перевірки на працездатність внутрішніх пожежних кранів?

 

а) не рідше одного разу на шість місяців;

б) не рідше одного разу на рік.

 

11. На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

 

а)літерний індекс ПК;

б)порядковий номер пожежного крана;

в)номер телефону найближчої пожежної частини.

 

12. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:

 

а)вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо);

б)пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами тощо);

в) засобами зв'язку.

 

13. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше як:

 

а)1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

б) 2 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

в) 1 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника;

 

14.Вогнегасники повинні встановлюватися таким чином, щоб

можна було:

 

а)визначити тип вогнегасника;

б) прочитати на його корпусі інструкцію з користування;

в) зручно було його зняти.

15. Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку:

а) в середину аудиторії, будівлі;

б) виходу людей із аудиторії (будівлі).

 

1.Завданнями страхування від нещасного випадку є:


а) Притягнення до відповідальності осіб, винних у заподіянні шкоди здоров'ю потерпілим на виробництві.
б) Відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.
в) Відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.
г) Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам.

 

На кого поширюється дія Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) На осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб.
б) На осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.
в) На громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.
г) Тільки на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях.
д) На осіб, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України.

 

Хто гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?


а) Держава.
б) Дирекція Фонду.
в) Роботодавець.

 

З яких законодавчих та нормативно-правових актів складається законодавство про страхування від нещасного випадку?


а) тільки із Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;
б) основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
в) Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;
г) Кодексу законів про працю України;
д) Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів.

 

Що з переліченого належить до основних принципів страхування від нещасного випадку?


а) Добровільність сплати страхувальником страхових внесків;
б) Формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
в) Диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
г) Своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
д) Надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
е) Добровільність страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору;
ж) Обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору або інших передбачених законодавством підставах;
з) Добровільність страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Які основні принципи страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Парітетність профспілок, роботодавців та фонду соцстрахування від нещасних випадків;
б) Парітетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
в) Обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
г) Економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
д) Цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

 

Хто є суб'єктами страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик;
б) Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування;
в) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.

 

Хто є застрахованим від нещасного випадку згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Фізична особа (працівник), на користь якої здійснюється страхування.
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Хто є страхувальником згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування;
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи;
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Хто є страховиком згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування;
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи;
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

11. Об'єктом страхування від нещасного випадку згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві є...

 

а) Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування;
б) Роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи;
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
г) Життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

 

Хто вважається роботодавцем згідно Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?


а) Державне підприємство, ВАТ та ЗАТ;
б) Власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;
в) Власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації, філії або представництва, який використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

 

Хто підлягає обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві?


а) Всі, хто займається працею;
б) Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
в) Учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт, коли вони набувають професійних навичок, під час виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
г) Особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)