Хто повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій?
а) Роботодавець.
б) Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.
в) Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
г) Місцевий орган державного нагляду за охороною праці.

 

В який термін з моменту закінчення розслідування роботодавець повинен видати потерпілому або іншій заінтересованій особі один примірник акта розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії?


а) Не пізніше трьох днів.
б) Не пізніше п'яти днів.
в) Не пізніше десяти днів.

 

3.Хто вирішує питання у разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом?


а) Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці.
б) Комісія з трудових спорів підприємства.
в) Комісія з питань охорони праці підприємства.
г) Посадова особа органу прокурорського нагляду.
д) Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

 

Кого зобов'язаний інформувати роботодавець про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог?


а) Працівників.
б) Осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків.
г) Місцевий орган виконавчої влади.
д) Орган місцевого самоврядування.

5.Хто визначає порядок організації охорони праці у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання, а також порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами під час трудового та професійного навчання в навчальних закладах?


а) Центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки за погодженням з відповідним профспілковим органом.
б) Центральні органи державного нагляду за охороною праці.
в) Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
г) Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах молоді.

 

6.В якому порядку застосовується законодавство про охорону праці до учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх персоналу?


а) У такому ж порядку, що й до працівників підприємства.
б) У порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки.
в) У порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у справах молоді.
г) У порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

 

Перелік питань до ЗМ1

1. Стан безпеки праці в світі.

2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна.

3. Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» іISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

4. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності.

5. Європейський Союз (ЄС) і законодавство з охорони праці.

6. Міжнародні Організації в сфері охорони праці.

7. Міжнародне співробітництво в сфері охорони праці

8. Соціальний діалог в Україні.

9. Стан безпеки праці в Україні.

10. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.

11. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

12. Настанова з систем управління охороною праці МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001.

13. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки.

14. Розробка системи управління охороною праці (СУОП).

15. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001 : 2007.

16. Політика в галузі охорони праці.

17. Ефективність функціональної структури СУОП.

18. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій – ПЛАС.

19. Функціональні обов'язки робітників і керівників виробничих підрозділів.

20. Оцінка стану безпеки праці в організації.

21. Стимулювання за досягнуті результати.

22. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.

23. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

24. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік.

25. Розслідування та облік нещасних випадків.

26. Огляд місця, де стався нещасний випадок.

27. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб.

28. Визначення причин нещасного випадку.

29. Методи дослідження виробничого травматизму.

30. Профілактика нещасних випадків.

31. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.

Тестові завдання до ЗМ1

1. Закон України "Про охорону праці"...


а) Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.
б) Регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
в) Встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
г) Регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань прийняття на роботу, підготовки, навчання, підвищення кваліфікації та звільнення.

 

2. Охорона праці - це...


а) Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
б) Право працівників на матеріальне забезпечення у випадку хвороби або втрати працездатності.
в) Право працівників на забезпечення на робочих місцях безпечних та нешкідливих умов праці.
г) Система економічних та організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

 

3. Згідно із Законом України «Про охорону праці», роботодавець - це...


а) Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання.
б) Фізична особа, яка використовує найману працю.
в) Керівник підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання.
г) Керівник підприємства, установи, організації або структурного підрозділу, в якому використовується наймана праця.

 

4. Згідно із Законом України «Про охорону праці», працівник - це...


а) Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
б) Особа, яка бере безпосередню участь у виробленні матеріальних цінностей або наданні послуг.
в) Особа, яка виконує свої трудові обов'язки під керівництвом керівника підприємства, установи, організації, структурного підрозділу або іншої посадової особи.

 

5. На кого поширюється дія Закону "Про охорону праці"?


а) На всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
б) Тільки на підприємства, установи, організації державної форми власності.
в) Тільки на працівників підприємств, установ, організацій державної форми власності.
г) Тільки на власників та працівників підприємств, установ, організацій з кількістю працюючих більше 25.
д) Тільки на власників та працівників підприємств, установ, організацій з кількістю працюючих більше 5.

 

З яких документів складається законодавство про охорону праці?


а) Закон України "Про охорону праці".
б) Кодекс законів про працю України.
в) Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
г) Закон України "Про пенсійне забезпечення".
д) Закон України "Про пожежну безпеку".

 

Які норми застосовуються, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці?


а) Норми міжнародного договору.
б) Норми, що передбачені законодавством України про охорону праці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)