ТОП 10:

Як називається ооцит I, оточений одним шаром фолікулярних клітина) Граафів пухирець

б) первинний фолікул

в) жовте тіло

вторинний фолікул

Яке дроблення у амфібій?

а) радіальне рівномірне

б) спіральне

в) радіальне нерівномірне

г) білатеральне

3.3. Назвіть вчених засновників сучасної теорії зародкових пластів:

а) К.Бер, Х.Пандер

б) К.Вольф, Геккель

в) Гертвіг, Сакс

г) А.О. Ковалевський, І.І.Мечников

Які тварини належать до первинноротих?

а) членистоногі, кишковопорожнинні

б) голкошкірі, хордові, черв'яки

в) молюски, членистоногі, черв'яки

г) губки, найпростіші

Які засоби гаструляції притамані птахам?

а) інвагінація, делямінація, епіболія

б) іміграція, делямінація, інвагінація

в) епіболія, інвагінація, іміграція

г) конвергенція,іміграція, делямінація

Яке дроблення у ссавців?

а) анархічне

б) радіальне

в) білатеральне

г) спиральне

3.7. Що таке планула?

а) личинка гідроїдних поліпів

б) тип бластули

в) ущільненя клітин епітелію при органогенезі

3.8. Позначте фази ембріонального етапу онтогенеза дводольних рослин:

а) проембріо

б) ниркоподібна

в) серцеподібна

г) торпедоподібна

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

 

Варіант 6

1. Способи закладки мезодерми у первинноротих та вторинноротих.

2.Формування зародкових оболонок у амніот.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

Позначте способи живлення яйця

а) нутріментарний, солітарний

б) фолікулярний, фагоцитарний

в) солітарний, паразитичний

г) нутріментарний, осмотичний

3.2. Роль андрогамона I при заплідненні:

а) пригнічує активність сперміїв

б) активує рух сперміїв

в) розчиняє яйцеві оболонки

г) приймає участь в реакції аглютинації сперміїв

3.3. Позначте правила Гертвіга-Сакса:

а) ядро клітини, що поділяється, намагається розташуватися в центрі вільної від жовтка цитоплазми

б) при дробленні відбувається скорочення клітинного циклу

в) веретено поділу під час дроблення розташовується у напрямку найбільшої видовженості вільної від жовтка цитоплазми

г) об'єм клітин при дробленні не збільшується

Які тварини належать до вторинноротих?

а) членистоногі, кишковопорожнинні

б) голкошкірі, хордові, черв'яки

в) молюски, членистоногі, черв'яки

г) хордові, ланцетник, голкошкірі, плеченогі

3.5. Позначте способи закладки мезодерми:

а) іміграція, інвагінація, вп'ячування

б) епіболія, іміграція, інвагінація, делямінація

в) тілобластичний, ентероцільний

г) голобластичний, меробластичний

3.6. Диференціровка мезодермальних сомітів призводить до утворення:

а) центральної і бокової мезодерми

б) дерматома, склеротома, міотома

в) парієтального та вісцерального листків мезодерми

г) хорди

Що таке екзоцелом?

а) позазародкова порожнина

б) вторинна порожнина тіла

в) порожнина між амніотичною та серозною оболонками

г) первинна порожнина тіла

3.8. Суспензор формується на наступній фазі ембріонального розвитку рослин:

а) проембріо

б) ниркоподібна

в) серцеподібна

г) торпедоподібна

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

Варіант 7

1. Ембріональна регуляція у амфібій.

2. Гаструляція птахів.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

Скільки етапів оогенезу ?

а) три

б) чотири

в) п'ять

г) шість

Який тип бластули у птахів?

а) цілобластула

б) перибластула

в) дискобластула

г) стеробластула

У яких тварин яйця запліднюються на стадії метафази I ?

а) асцидії

б) аскариди

в) хребетні

г) морський їжак

3.4. Позначте способи гаструляції:

а) іміграція, інвагінація, вп'ячування

б) епіболія, іміграція, інвагінація, делямінація

в) тілобластичний, ентероцільний

г) голобластичний, меробластичний

Хто з вчених відкрив ембріональну індукцію у амфібій?

а) Г. Дріш

б) Г. Шпеман

в) Тідеман

г) В.Ру

Який тип метаморфоза у асцидій?

а) повільний

б) еволютивний

в) катастрофічний

г) некробіотичний

Що таке плакода?

а) ущільнена ділянка дорсальної ектодерми

б) тип бластули

в) личинка гідроїдних поліпів

г) ущільнена ділянка епітелію

Як називається перша фаза ембріонального розвитку рослин?

а) проембріо

б) ниркоподібна

в) серцеподібна

г) торпедоподібна

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

Варіант 8

1. Способи живлення яйцеклітин. Класифікація яєць за кількістю та розташуванням жовтка.

2.Карти презумптивних органів.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.005 с.)