ТОП 10:

З яких первинних пластів утворюється амніотична оболонка?а) позазародкова ентодерма та вісцеральний листок позазародкової мезодерми

б) зародкова ентодерма та центральна мезодерма

в) зародкова ектодерма та бокова мезодерма

г) позазародкова ектодерма та парієтальний листок позазародкової мезодерми

3.7. Диференціровка мезодермальних сомітів призводить до:

а) дерматома, склеротома, міотома

б) центральної та бокової мезодерми

в) фібробластів, хондробластів, міобластів, склеробластів

г) парієтального та вісцерального листків мезодерми

3.8. Типи регенерації:

а) соматичний ембріогенез

б) фізіологічна, репаративна

в) бластема, неотенія

г) морфологічна, фізіологічна

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

 

Варіант 11

1. Запліднення. Фази запліднення. Типи запліднення.

2. Провізорні органи зародка амніот

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

 

3.1. Другий етап онтогенезу:

а) зародковий

б) постембріональний

в) диференціація

г) стан дорослого організму

Який гормон продукує «жовте тіло»?

а) хоріогонін

б) естроген

в) андроген

г) прогестерон

3.3. Тип бластули у комах:

а) цілобластула

б) дискобластула

в) перибластула

г) стеробластула

Що таке «гаструляція»?

а) вкривання зародка епітелієм

б) процес розшарування зародка на зародкові пласти

в) процес утворення гастроцелі

г) процес утворення мезодерми

Які тварини розвиваються з метаморфозом?

а) безхребетні, риби, земноводні

б) плазуни, комахи

в) хробаки, молюски, голкошкірі

г) птахи, ссавці

Що таке «екзоцелом»?

а) позазародкова порожнина

б) вторинна порожнина тіла

в) первинна порожнина тіла

г) порожнина між амніотичною та серозною оболонками

Як називається процес розшарування складових частин цитоплазми яйця після проникнення спермія при заплідненні?

а) проморфогенез

б) кортикальна реакція

в) ооплазматична сегрегація

г) активація яйця

Які хімічні фактори контролюють просторово-тимчасовий розподіл диференціровок?

а) речовини ооплазми, індуктори, гормони

б) специфічні білки, органічні кислоти

в) ефектои, хроматин

г) вітаміни, медіатори

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

Варіант 12

1. Регенерація. Типи регенерації.

2. Типи бластул.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

 

Як називаються чоловічі статеві клітини на IV етапі гаметогенезу?

а) сперматозоїди

б) сперматогонії

в) сперматиди

г) сперматоцити І

Як називається набування здатності сперміїв ссавців проникати через яйцеву оболонку?

а) акросомна реакція

б) капацитація

в) кортикальна реакція

г) активація спермія

Як називається тип бластули у ссавців?

а) цілобластула

б) дискобластула

в) бластодиск

г) бластоциста

З яких первинних листків формується жовтковий міхур?

а) позазародкова ентодерма та вісцеральний листок позазародкової мезодерми

б) гіпобласта та епібласта

в) зародкова ектодерма вісцеральний листок зародкової мезодерми

г) позазародкова ектодерма та парієтальний листок зародкової мезодерми

Який тип метаморфозу у гідроїдних поліпів?

а) катастрофічний

б) некробіотичний

в) еволютивний

г) повільний

Які засоби гаструляції притамані птахам?

а) іміграція

б) делямінація

в) епіболія

г) інвагінація

3.7. Потенційна здатність кожної клітини диференціюватися в будь-якому напрямку називається:

а) тотіпотентністю

б) еквіпотентністю

в) латентність

3.8. Фази переходу квіткових рослин від вегетативного розвитку до генеративного :

а) яровізація, диференціація

б) кореляція між корінням та листям

в) фотоперіодизм, детермінація

г) індукція, евокація

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

Варіант 13

1. Особливості гаструляції ссавців. Плацента, її складові та функції. Типи плацент.

2. Ріст і розвиток. Типи росту.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

Яке дроблення у морського їжака?

а) радіальне рівномірне

б) анархічне

в) радіальне нерівномірне

г) спіральне

 

Скільки існує типів запліднення?

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

 

Які бластули не мають бластоцеля?

а) цілобластула

б) дискобластула

в) стеробластула

г) морула

У яких тварин в деяких випадках утворюється екзогаструла?

а) риби

б) ссавці

в) птахи

г) амфібіїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.006 с.)