ТОП 10:

Які типи метаморфозів ви знаєте?а) еволютивний, повільний, швидкий

б) динамічний, катастрофічний, еволютивний

в) катастрофічний, еволютивний, некробіотичний

г) некробіотичний, динамічний, еволютивний.

3.8. Сукупність особин рослин одного вікового стану називають:

а) покоління

б) віковою групою

в) однолітники

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

Варіант 3

1. Нейруляція. Закладка осьових органів. Утворення та функції целому.

2.Кортикальна реакція.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

3.1. Класифікація яєць за розташуванням жовтка:

а) ізолецитальні, полілецитальні, алецитальні, мезолецитальні

б) оліголецитальні, полілецитальні, алецитальні, мезолецитальні

в) центролецитальні, гомолецитальні, тілолецитальні.

г) тілолецитальні, центролецитальні, ізолецитальні

Що таке бластуляція?

а) процеси пересування, ущільнення бластомірів, епітелізація зародка, утворення бластоцілі

б) дроблення зародка, епітелізація

в) утворення бластоцілі

Матеріал якого майбутнього ембріонального зачатка зародка амфібій потрапляє у середину через дорсальну губу бластопора?

а) сегментованої мезодерми

б) хордальної пластинки

в) ентодерми

г) ектодерми

Як ви розумієте краніо-каудальний градієнт розвитку?

а) диференційовка зародкових листків у напрямку від голови зародка до хвоста

б) розвиток зародка від хвоста до голови

в) диференційовка зародкових листків у дорсально-вегетативному напрямку

3.5. Позначте фази запліднення:

а) осеменіння, дистантні, контактні

б) дистантні, контактні, цитогамія

в) дистантні, контактні, всередині яйця

г) зустріч гамет, акросомна реакція, кортикальна реакція, злиття пронуклеусів

3.6. Позначте похідні мезодерми:

а) нервова трубка, хорда, м'язи, канали видільної системи

б) м'язи, сполучені тканини, канали видільної системи, частина тканин статевих органів

в) епітелій травної системи, зуби, сполучені тканини, видільна система

3.7. Яка оболонка зародка амніот імплантується у слизову матки?

а) трофобласт

б) серозна

в) амніотична

г) ворсинки

3.8. Позначте стадії онтогенезу рослин:

а) ембріональна, ювенільна

б) генеративна, вегетативна

в) проростання, розвитку, старіння, відмирання

г) ембріональна, дефінітивна

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

 

Варіант 4

1. Партеногенез. Гіногенез. Андрогенез.

2. Гаструляція. Способи гаструляції.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:

Як називаються жіночі статеві клітини на II етапі оогенезу?

а) гоноцити

б) ооцити I

в) оогонії

г) яйцеклітини

3.2. Позначте функції дроблення:

а) бластуляція, збільшення маси зиготи

б) утворення багатоклітинності, розташування ядер бластомірів у центрі цитоплазми

в) відновлення ядерно-плазмового співвідношення клітин, активація яйця

г) утворення багатоклітинності, відновлення ядерно-плазмового співвідношення клітин

Що утворюється з бластодиска на першій фазі гаструляції амніот?

а) гіпобласт

б) епібласт

в) зародковий вузлик

г) зародковий щиток

З яких первинних листків формується амніотична оболонка?

а) зародкова ектодерма та вісцеральний листок мезодерми

б) позазародкова ектодерма та парієтальний листок позазародкової мезодерми

в) позазародкова ентодерма та вісцеральний листок позазародкової мезодерми

3.5. Диференційовка мезодермальних сомітів призводить до утворення:

а) центральної і бокової мезодерми

б) дерматома, міотома, склеротома

в) целома

3.6. Позначте роль гіногамона I при заплідненні:

а) активує рух сперміів

б) пригнічує рух сперміів

в) розчиняє яйцеві оболонки

г) приймає участь у реакції аглютинації сперміїв

У яких тварин «мозаїчні» яйця?

а) кишковопорожнинні, ссавці

б) молюски, черв'яки, гребневики

в) гідромедузи, хребетні, голкошкірі

г) асцидії, черв'яки, гребневики

Позначте періоди онтогенезу рослин

а) ембріональний ювенільний, репродуктивний, старість

б) генеративний, вегетативний

в) проростання, розвитку, старіння, відмирання

г) ембріональний, дефінітивний

 

4. Що зображено на малюнку? Які позначки вам відомі?

Варіант 5

1. Акросомна реакція.

2. Гаструляція амфібій.

3. Дайте відповіді на тестові запитання:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.007 с.)