ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація управлінських методівКритерії Види
За функціональним змістом - організаційно-розпорядчі (адміністративні); - економічні; - правові; - соціально-психологічні.
За спрямованістю впливу - орієнтовані на загальнодержавний рівень; - на різноманітні структури (галузі, регіони, установи, організації та ін.); - методи окремих працівників;
За характером управлінського впливу - прямої дії (передбачають досягнення конкретного результату): правового регулювання, публічного адміністрування; - непрямої дії (передбачають створення сукупності умов для досягнення кінцевих результатів): демократизація, оптимізація, управління, оподаткування тощо.
Практичне застосування методів державного управління.  
1. Встановлення правил поведінки у сфері державного управління, тобто встановлення обов’язкових для учасників управлінських відносин нормативів. Наприклад: вважати боротьбу зі злочинами проти особи, злочинністю в економічній сфері головними напрямами діяльності.  
2. Видання індивідуальних приписів на адресу конкретних учасників управлінських відносин. Наприклад: Міноборони провести військові навчання.  
3. Вирішення в односторонньому порядку питань, які виникають з ініціативи керованих об’єктів. Наприклад: доручення Кабінету Міністрів України Державній податковій інспекції подати список неплатників податків.  
4. Нагляд і контроль за поведінкою учасників управлінських відносин. Наприклад: здійснювати моніторинг підготовки до проведення Євро-2012.  
5. Застосування стимулюючих засобів впливу на керовані об’єкти. Наприклад: Забезпечити виділення коштів для заохочення працівників правоохоронних органів, які відзначились у виявленні та/або знешкодженні злочинних угруповань та затриманні злочинців.  
6. Застосування при потребі офіційних заходів примусового характеру з метою забезпечення належного порядку у сфері державного управління. Наприклад: визвати з відпустки державних службовців при потребі.  
7. Затвердження конкретних адресних завдань. Наприклад: покласти на Міністерство аграрної політики розроблення програми розвитку аграрного комплексу України.  
8. Призначення на посаду або звільнення з посади. Наприклад: звільнення з посади голову облдержадміністрації.  
9. Видача дозволів різного роду. Міністерство Юстиції України видає ліцензію суб’єктам підприємницької діяльності на судову-експертну діяльність.  
10. Установлення стандартів. Наприклад: встановлення стандартів в підготовці кадрів.  
11. Оформлення державних замовлень. Наприклад: Міністерству оборони оформити замовлення комплектуючих до військово-морських суден.  
     

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Організаційно-розпорядчі методи адміністративного менеджменту

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи державного управління:
сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об’єктивних організаційних відносин між людьми та загально-організаційних принципів;
сукупність засобів правового і адміністративного впливу на відносини людей в організації;
способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльності людей з боку відповідних керівних компонентів держави.

 

Характерні ознаки адміністративних методів державного управління

 

 


 


Правовіметоди –юридичний вплив на соціально-правову сферу та її окремі елементи у процесі впорядкування суспільних відносин, основним учасником якого є державна влада.

 

 

Методипереконання та примусу - цілеспрямованість управлінської діяльності; - функціонування встановленого державою режиму; - конструктивні взаємовідносини всіх учасників управлінських відносин;
Методкоординації - розвиток самоврядування, саморегулювання, взаємоконтролю, поінформованості, взаємодопомоги;
Методсубординації - ієрархічна підпорядкованість; - схильність до ухвалення одноосібних, переважно директивних рішень, інструкцій; - надмірне втручання у повсякденну оперативну діяльність;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.008 с.)