Принципи, які можна віднести до структурно-функціонального виду принципів державного управління, пов'язаних із організацією функціональної структури державного управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принципи, які можна віднести до структурно-функціонального виду принципів державного управління, пов'язаних із організацією функціональної структури державного управління 

 

           
   
 
 
 
   

 

 


Принципи державного управління

 


1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Розкрийте сутність державного управління.

2. Розкрийте суть держави та її роль в державному управлінні.

3. Охарактеризуйте об’єкти управлінської діяльності виконавчої влади.

4. Охарактеризуйте типові ознаки держави.

5. Яка значення відіграє законність у державному управлінні?

6. Спробуйте визначити основні об'єктивні детермінанти та суб'єктивні чинники державного управління.

7. Обґрунтуйте значення законності в державному управлінні.

8. Розкрийте зміст понять «державна установа», «державне підприємство», «державна служба».

9. Дайте характеристику принципам державного управління.

10. Що таке державна влада? Які її види вирізняють?

11. Назвіть об’єкти управлінської діяльності виконавчої влади.

12. Які відмінності між державним управлінням та господарською діяльністю?

13. Розкрийте сутність, зміст, основні категорії та специфіка державного управління.

14. Дайте визначення і понять “державна установа”, “державне підприємство”, “державна служба”.

15. Охарактеризуйте принципи державного управління.

 


ТЕМА 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

План

 

3.1. Сутність та класифікація функцій державного управління.

3.2. Характеристика загальних (основних) функцій державного управління.

3.3.Спеціальні (спеціалізовані) функції державного управління.

3.4.Допоміжні функції державного управління.

 

& Рекомендовані джерела

Основні: 2, 4, 11, 16, 18, 17, 19.

Додаткові: 44, 47.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 65, 66.

 

Міні-лексикон:

функція державного управління; класифікація функцій державного управління; планування; організація; контроль; мотивація; організаційна структура управління; управління персоналом; бюджетний процес; стратегічне планування, централізація, децентралізація, повноваження, конституційний, громадський, фінансовий, судовий і парламентський контроль, прокурорський нагляд, мотивація, кадрова політика, бюджетний процес, документування, public relations, комунікативні канали.

 

 

Сутність та класифікація функцій державного управління.

 

 

 

 


Функція державного управління — це вид державно-управлінської діяльності, що базується на поділові та взаємодії управлінської праці, який характеризується певною однорідністю, складністю та стабільністю впливу на об’єкт і суб’єкт управління, здійснюється відповідно до законодавства спеціально створеними органами виконавчої влади за допомогою специфічних методів з метою втілення в життя завдань державного управління.

 

 

 


Функція державного управління


Зміст функції управління виражає смисл і характер управлінського впливу. У названій вище функції – це створення і застосування необхідних соціальних норм (праці, поведінки і т.д.).
Спосіб реалізації розкриває засоби (можливості) збереження чи перетворення управлінських взаємозв’язків, закладених у даній функції: у функції регулювання – це здатність до упорядкування шуканих відносин між людьми через посередництво впливу на їх свідомість, поведінку і діяльність.

 

 

Через функції держави розкривається її суспільна природа і призначення. Функції державного управління показують, як, якими способами і в процесі яких взаємозв’язків з різними сегментами суспільства держава реалізує свої функції.

 

 

 

 

 


Характеристика загальних (основних) функцій державного управління

Загальні (основні) функції державного управління — це ті функції, заради яких органи державного управління і створені політичною владою. За своєю природою ці функції є дуже різними. Але спільною ознакою для них є служіння колективним (загальним) інтересам суспільства. Причому, йдеться як про колективні потреби всієї спільноти, так і окремих її частин.

       
   
 
 

   
 
 
 


Спеціальні (спеціалізовані) функції державного управління

Спеціальні функції державного управління — відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які забезпечують управлінську дію, відображаючи її суть і зміст на всіх рівнях державного управління.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.006 с.)