Методичні рекомендації до забезпечення підготовки індивідуального завдання з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до забезпечення підготовки індивідуального завдання з дисципліни13.1. Навчальні цілі індивідуального завдання та загальнонаукові компетенції студента при його написанні

Мета індивідуального завдання являє собою формування знань та умінь з дисципліни «Основи організації бізнесу» через виконання студентами завдань загальноекономічної діяльності на первинних засадах бакалавра, що направлені на самостійний аналіз правового середовища економічних явищ в суспільному житті.

Загальнонаукові компетенції студента при виконанні індивідуального завдання:

- понятійно-аналітичного рівня знань;

- загальноекономічного рівня студентів;

- уміння самостійно аналізувати інфраструктуру бізнесу;

- уміння узагальнювати суттєву економічну інформацію.

 

Тематика та завдання досліджень в індивідуальних завданнях

 

Тематика індивідуальних завдань відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи організації бізнесу» та визначаються предметом і завданням досліджень.

Пропонуються наступні теми індивідуальних робіт:

 

Тема 1 Мотиви та функції бізнесу

Предмет дослідження – науково-методологічні та прикладні засади високопродуктивної діяльності в суспільстві.

Завдання:

- створення мотивації в суспільстві;

- стимулювання творчої активності;

- поява підприємницького ризику;

- функції бізнесу.

Загальноекономічні компетенції студента – самостійно аналізувати економічні явища в суспільстві, висловлювати своє ставлення до них.

 

Тема 2 Правовий статус бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади стосунків в бізнесі.

Завдання:

- права підприємця;

- обов’язки підприємця;

- державні гарантії свободи в бізнесі;

- додержання договірних обов’язків.

Загальноекономічні компетенції студента – самостійно аналізувати нормативно-правові документи, що регламентують діяльність в бізнесі.

 

Тема 3 Пошук підприємницької ідеї

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади функціонування ринку товарів та послуг.

Завдання:

- зовнішнє середовище бізнесу;

- ресурси бізнесу;

- стартовий капітал;

- ризик в бізнесі.

Загальноекономічні компетенції студента – прогнозування змін в ринковому середовищі та результатів від них.

 

Тема 4 Економічне обґрунтування бізнес-ідеї

Предмет дослідження – прикладні засади планування підприємницької діяльності.

Завдання:

- маркетингові дослідження;

- організація використання ресурсів в бізнесі;

- ризик та страхування;

- стратегія планування та фінансування.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування показників ефективності організації бізнесу.

 

Тема 5 Вибір організаційно-правової форми організації бізнесу

Предмет дослідження – організаційно-правова форма підприємницької діяльності.

Завдання:

- одноосібне володіння та його характеристика;

- господарські товариства та умови їх функціонування;

- виробничі кооперативи та їх особливості;

- некомерційні організації та їх напрямок діяльності.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування організаційно-правової форми бізнесу.

 

Тема 6 Підприємства із закордонними інвестиціями

Предмет дослідження – прикладні засади міжнародних економічних стосунків.

Завдання:

- права закордонних інвесторів;

- порядок заснування підприємства із закордонними інвестиціями;

- вплив закордонних інвесторів на національну економіку;

- інвестиційний клімат.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування тенденцій розвитку іноземного інвестування в національну економіку.

 

Тема 7 Малий бізнес

Предмет дослідження – прикладні засади розвитку малого бізнесу в національній економіці.

Завдання:

- місце малого бізнесу в національній економіці;

- становлення малого бізнесу в Україні;

- державна підтримка малого бізнесу;

- перепони на шляху розвитку малого бізнесу в Україні.

агальноекономічні компетенції студента – обґрунтування тенденцій розвитку малого бізнесу.

 

Тема 8 Франчайзинг у бізнесі

Предмет дослідження – партнерські відносини у бізнесі.

Завдання:

- історія розвитку франчайзингу;

- принципи та види францайзингу;

- переваги та недоліки францайзингу;

- зміст договору про франчайзинг.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування ефективності партнерських відносин у бізнесі.

 

Тема 9 Ліцензування діяльності в бізнесі

Предмет дослідження – прикладні засади функціонування бізнесу.

Завдання:

- суть ліцензування діяльності у бізнесі;

- відмова в ліцензуванні;

- припинення дії та переоформлення ліцензії;

- реєстрація ліцензії.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування легалізації діяльності в бізнесі.

 

Тема 10 Роль банківської системи в розвитку бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади функціонування бізнесу.

Завдання:

- банківська система та її складові;

- емісійні банки та їх функції;

- комерційні банки та її функції;

- державне регулювання банківської діяльності.

Загальноекономічні компетенції студента – аналіз банківської системи як складової інфраструктури бізнесу.

 

Тема 11 Роль бірж у розвитку бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади функціонування бізнесу.

Завдання:

- походження бірж та їх види;

- товарні біржі та їх функції;

- фондові біржі та їх функції;

- механізми біржової торгівлі.

Загальноекономічні компетенції студента – аналіз біржової діяльності як складової інфраструктури бізнесу.

 

Тема 12 Роль аудиту в розвитку бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади контролю за діяльністю у бізнесі.

Завдання:

- визначення та основні функції аудиту;

- права та обов’язки аудиторів;

- взаємодія аудиторів з клієнтами;

- основні об’єкти та методи аудиту.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування контролю за діяльністю у бізнесі.

 

Тема 13 Роль митної системи в зовнішньоекономічних операціях бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади контролю за зовнішньоекономічними операціями в бізнесі.

Завдання:

- визначення та функції митниці;

- митні платежі;

- митні режими;

- митні правопорушення.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування митного контролю за зовнішньоекономічними операціями в бізнесі.

Тема 14 Роль податкової системи у розвитку бізнесу

Предмет дослідження – прикладні засади оподаткування бізнесу.

Завдання:

- суть податкової системи та її функції;

- податкова система України;

- відносини платника податку з податковими органами;

- податкові правопорушення.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування податкового контролю за діяльністю в бізнесі.

 

Тема 15 Вирішення суперечок в бізнесі

Предмет дослідження – прикладні засади правового регулювання суперечок в бізнесі.

Завдання:

- система господарського судочинства;

- процес вирішення суперечок через систему господарського судочинства;

- пред’явлення позову, підготовка та розгляд судової справи;

- вирішення суперечок з а участю підприємств із іноземними інвестиціями та іноземними юридичними особами.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування правового вирішення суперечок в бізнесі.

 

Тема 16 Організація управління бізнесом

Предмет дослідження – форми управління бізнесом.

Завдання:

- визначення менеджменту, функції та завдання менеджерів;

- механізми та принципи управління бізнесом;

- розподіл повноважень в управлінні бізнесом;

- організаційні структури управління бізнесом.

Загальноекономічні компетенції студента обґрунтування процесу управління бізнесом.

 

Тема 17 Інформаційне забезпечення в бізнесі

Предмет дослідження – інформаційний ресурс бізнесу.

Завдання:

- склад та обсяг ділової інформації;

- особливості ринку інформації;

- банки інформації;

- інформаційні системи в бізнесі.

Загальноекономічні компетенції студента – обґрунтування інформаційного забезпечення бізнесу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)