Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИЗагальні потреби суспільства

 

За допомогою наявних ресурсів суспільство в цілому і кожен його член зокрема задовольняє власні потреби. Людині постійно щось потрібно, чогось не вистачає. Всі люди і всі країни, навіть найбагатші, обов'язково в чомусь обмежені. Задовольнивши одну потребу, ми відчуваємо іншу. І так постійно. Одна людина задовольняється малим, іншій треба багато.

 

Однією з найбільш виразних потреб суспільства є енергетична потреба. Обмеженість енергетичних ресурсів призводить до того, що ця потреба не може бути задоволена повною мірою. Так виникає енергетична криза, що поглиблюється. Загострюється боротьба між країнами за володіння паливно-енергетичними ресурсами і доступ до них. Рекреаційно-туристичне господарство теж має власні енергетичні проблеми, які випливають із загальних енергетичних проблем суспільства в цілому.

 

До найрізноманітніших суспільних потреб, які безпосередньо стосуються рекреаційно-туристичного господарства, належить потреба в конструкційних матеріалах. Будь-яке будівництво, реконструкція чи розширення вимагають будівельних матеріалів (цегла, камінь, метал, деревина тощо). Суспільство все більше потребує пластмас, якісних сплавів, гумових виробів і т. ін. Будівництво готелів, курортів, лижних баз, яке ведеться в різних країнах світу, перетворює рекреацію в одного з провідних споживачів конструкційних матеріалів.

 

Найважливіша група сучасних потреб суспільства, яка у свою чергу належить до провідних і в рекреаційно-туристичному господарстві, — споживчі потреби. Зростання прибутків населення призводить до зростання в споживчих потребах частки непродовольчих потреб (сувеніри, одяг, предмети розкоші). Постійно диверсифікуються і продовольчі потреби. Місця відпочинку, готелі, казино, кемпінги і туристичні бази задовольняють все примхливіші потреби в найекзотичнішій їжі.

 

Рекреація і туризм нині неможливі без реалізації комунікаційних потреб суспільства. Глобалізація і диверсифікація соціально-економічних зв'язків на всіх таксономічних рівнях призводять до випереджального розвитку транспорту. Сухопутний, водний, повітряний транспорт, навіть космічні польоти, все більше стають уже не просто перевізниками від місця проживання до місць відпочинку, а й власне об'єктами рекреації. Найбільше це стосується морських круїзних кораблів. Усе більше туристів буде освоювати і космічний простір.

 

Розвиток людства супроводжується неминучим зростанням духовних потреб. Як окремі індивіди, так і цілі країни відчувають потребу у високоякісній освіті, науковій інформації, не спотвореній політичною кон'юнктурою. Зростають потреби в культурному розвитку. Високий рівень освіти без адекватного культурного рівня стає бідою для людства. На початку XXI ст. реальна дійсність висвітлила в минулому, здавалося б, парадоксальні речі: найморальніші, найкультурніші рішення стають водночас найефективнішими. Поширення СНІДу у світі свідчить, що некультурність і аморальність стають смертельно небезпечними для людства. Значення рекреаційно-туристичного господарства в задоволенні духовних потреб людства весь час підвищується.

 

Рекреація і туризм беруть участь у задоволенні і науково-інформаційних потреб суспільства. Розвиток цієї галузі господарства супроводжується зростанням уваги представників різних наукових напрямів до рекреаційної сфери. Постійно збільшуються обсяги наукових досліджень — від медицини і географії до соціології, екології і права. У процесі цих досліджень людство збагачується новою важливою інформацією. Рекреаційні зони вивчають і з космосу. Екологи здійснюють моніторинг стану довкілля в курортних зонах. Створюються відповідні моделі взаємодії людини і природи, які потім використовуються вже в інших дослідженнях.

 

Врешті-решт, кожна країна, людина і людство в цілому має рекреаційні потреби, тобто необхідність відновлення, зміцнення і розширення власних фізичних і духовних сил.

 

Запитання та завдання

 

1. Як у рекреаційно-туристичному господарстві виявляється енергетична потреба?

 

2. Назвіть конкретні потреби рекреаційної сфери в конструкційних матеріалах.

 

3. Чому споживчі потреби належать до найважливіших потреб суспільства?

 

4. Що вам відомо про комунікаційні потреби суспільства?

 

5. Чому розвиток людства супроводжується зростанням духовних потреб?

 

6. Проілюструйте конкретними прикладами науково-інформаційні потреби суспільства.

 

Рекреаційні потреби

 

Сучасне суспільство ставить перед людиною все вищі вимоги стосовно рівня п кваліфікації. В усіх сферах людської діяльності вартість роботи людей найвищої кваліфікації постійно зростає. Цілі галузі господарства відчувають брак висококваліфікованих спеціалістів. Отримуючи великі винагороди за роботу, все більша кількість людей змушена постійно й інтенсивно працювати. Так вони не встигають відновлювати власні життєві сили і змушені шукати їх у організованих відповідним чином відпочинку і лікуванні. У наш час ставлення працівників до відпочинку трансформувалося від неусвідомленої до усвідомленої потреби.

 

Майже такі самі зміни відбулися й у свідомості роботодавців. Висока ціна кваліфікованої робочої сили, зростаючий її дефіцит змушують бізнесменів цінити власних працівників. Вони потрібні роботодавцям здоровими і нестомленими, щоб успішно й інтенсивно виконувати свою роботу. Від цього залежить рівень прибутку.

 

Значення робочої сили, так званого людського фактора, у сучасному господарстві постійно зростає. Швидкі зміни в технології, організації виробництва, постійне впровадження новацій вимагають від працівників не лише високої кваліфікації, а й відмінних психофізичних кондицій, вміння швидко адаптуватися до перманентних змін. У цих умовах рівень рекреаційних потреб працівників не просто зростає. Набагато диверсифікованішими стають вимоги до структури рекреаційних послуг.

 

Абсолютно очевидною тенденцією сучасності, яку можна сміливо апроксимувати на майбутнє, є безперервне скорочення фізичних навантажень людей удома й на робочому місці І хоча не настільки стрімке, але теж відчутне зростання розумових і нервово-психічних навантажень. Тому внутрішнє психофізичне напруження у більшої частини людства посилюється. Якщо у людини немає можливості реалізувати свої рекреаційні потреби, вона або хворіє (втрачає працездатність), або намагається зняти внутрішнє напруження за допомогою алкоголю і наркотиків, в обох випадках деградуючи як особа і спеціаліст.

 

Дуже важливо, щоб рекреаційні потреби були усвідомлені як окремою людиною, так і всім суспільством (людством) у цілому. Серед багатьох людей донині панує уявлення про власні рекреаційні потреби як про стан, максимально наближений до абсолютного спокою. Такий екстенсивний підхід є очевидним пережитком минулого. Тоді максимально фізична виснажена роботою людина справді потребувала для відновлення життєвих сил великої кількості максимально калорійної їжі і відпочинку (переважно сну).

 

Неусвідомлення власних рекреаційних потреб, невміння відпочивати "по-новому" призводять до зростання специфічних захворювань, пов'язаних з порушенням природної рівноваги між витратами життєвих сил на роботі та їх відновленням. У цьому сенсі особливо у великих містах необхідне створення відповідних спеціалізованих рекреаційних установ, у яких увесь комплекс рекреаційних послуг відповідав би специфічним рекреаційним потребам.

 

Рекреаційні потреби, особливо жителів великих міст, знаходяться в площині максимального злиття з природою перебування у сільській місцевості та туризмі. Наукові дослідження свідчать, що туризм зменшує захворювання на серцево-судинні хвороби і нервово-психічні розлади на 40—50 %.

 

Не усвідомлюючи або не знаючи цього, люди у великих містах можуть чекати по 30—40 хв тролейбус, а потім штовхатися у ньому або сидіти ще 10—20 хв до місця роботи, а цей час можна було б витратити для того, щоб дійти до своєї фірми пішки. Усвідомлені рекреаційні потреби — це не графік поїздки під час відпустки на курорт, а розроблений на роботу найбільш екологічно безпечний пішохідний маршрут. Це коли, наприклад" прибувши власним автомобілем з приміської зони до Києва, людина залишає його на стоянці біля супермаркету, а сама в доброму темпі йде б—10 км до роботи і назад до автостоянки по її завершенні.

 

Запитання та завдання

 

1. Чому, на вашу думку, так швидко зростає заробітна плата спеціалістів найвищої кваліфікації?

 

2. Чи усвідомлюють роботодавці рекреаційні потреби своїх працівників?

 

3. Чому у людей зростає внутрішня психофізичне напруження?

 

4. Назвіть приклади екстенсивного підходу до реалізації власних рекреаційних потреб.

 

5. Які рекреаційні потреби жителів великих міст? б* Чи усвідомлюють ваші близькі необхідність в

 

активному відпочинку?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)