Вимоги безпеки праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги безпеки праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робітЗагальні положення

Вантажно-розвантажувальні роботи (ВРР) повинні виконуватися, як правило, механізованими засобами відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 “Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности” і “Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідiймальних кранів” ДНАОП 0.00-1.03-93.

Майданчики для навантажувальних і розвантажувальних робіт повинні бути сплановані і не мати ухилу понад 5о.

У відповідних місцях повинні бути встановлені таблички з написами “В’їзд”, “Виїзд”, “Розворот” та інше.

В зимову пору року майданчики необхідно регулярно очищати від снігу і криги, посипати протиожеледним матеріалом.

Організація ВРР повинна передбачати дотримання технології робіт, послідовність операцій і узгодженість дій ро-бiтникiв, заходів, що забезпечуватимуть безпеку.

ВРР повинні виконуватися під керівництвом осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами (майстер, виконроб), які зобов’язані :

перед початком робіт ознайомити робiтникiв з технологією робіт і безпечними прийомами їх виконання;

переконатися у наявності відповідних посвідчень у сигнальників і машиністів засобів механізації;

перевірити наявність і справність всіх механізмів, такелажу та інших допоміжних облаштувань;

установити наявність і відповідність одягу і засобів захисту робiтникiв належно вiд характеру заданих робіт;

не допускати в небезпечну зону навантаження-вивантаження сторонніх осіб, а також осіб, що не мають прямого відношення до проведення ВРР.

Навантаження-вивантаження вантажів 3-ї групи (горючi матеріали) повинно бути механізоване. Транспортують ці вантажі в спеціальних автомобілях.

При переміщенні вантажів масою понад 50кг (для кожного місця окремого) або на висоту понад 3 м, цi роботи повиннi виконуватися механiзованим способом, для чого власник зобов’язан забезпечити робiтникiв засобами малої механізації:лебідками, блоками, домкратами чи піднімальними кранами, якi повинні бути у справному стані.

Стропування вантажів необхiдно робити у відповідності до технологічних схем інвентарними стропами або спеціальними вантажозахватними пристроями, якi виготовленi за затвердженими кресленнями. Засоби стропування повинні відповідати схемі стропування даного вантажу і виключати можливість випадкового розстропування вантажу при підйомі та переміщуванні. У разі відсутності схеми стропування на якийсь конкретний вантаж, вид його стропування повинна вказати особа, відповідальна за безпечне виконання робіт.

При підйомі вантажу краном на висоті до 300 мм подальший підйом вантажу треба припинити, щоб переконатися в правильності його стропування і надійності дії гальм.

При виконанні ВРР не допускається:

стропування вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні;

зміщення стропувальних пристроїв на піднятому вантажі;

виправляти положення піднятого вантажу в просторі шляхом додання додаткового вантажу. Цю операцію допускається робити тільки шляхом перестропування при опущеному вантажі.

Перед навантаженням або вивантаженням панелей, блоків та інших залізобетонних конструкцій монтажні петлі повинні бути оглянуті, очищені від бетону і при необхідності виправлені без ушкодження конструкції.

При складуванні вантажу в штабель поблизу залізничних колій відстань до зовнішньої грані ближчої рейки при висоті штабелю до 1,2 м не повинн а бути менше 2 м, а при більшій висоті — не ближче 2,5 м.

Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну

До навантаження і вивантаження вибухонебезпечних, отруйних і легкзаймистих вантажів допускаються досвідчені робiтники, які пройшли цільовий інструктаж. Робiтники повинні знати маркування перелічених вантажів і дотримуватися заходів безпеки і особистої обережності, оберігати такі вантажі від поштовхів, не кантувати і не трясти.

Гранична норма перенесення вантажів вручну на рівній і горизонтальній поверхні на одну людину не повинна перевищувати:

 

для чоловіків- (понад 18років) — 30кг;
для підлітків- (16-18років) — 16кг;
для жінок — 10кг за умови, що підйом і переміщування вантажів йдуть у черзі з іншою роботою (до 2-х разiв на годину); 7кг, якщо підняття та переміщення вантажів проводиться протягом усієї зміни.

При цьому сумарна маса вантажів, що підіймаються і якi переміщаються за 1 годину зміни жінками, не повинна перевищувати:

350кг — з робочої поверхні;

175кг — з підлоги.

Забороняється переносити матеріали по приставних драбинах і стрем’янках.

Транспортування вантажів 1-ї категорії (дрібноштучні вагою до 30кг) від складу до місця навантаження або з місця розвантаження до складу можливо вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м, а для сипких вантажів (що перевозяться навалом) — 3,5 м.

При більшій відстані такі вантажі повинні транспортуватися за допомогою механізмів і пристроїв.

Важкі штучні матеріали, а також ящики з вантажами необхiдно переміщати за допомогою спеціальних ломів або інших пристосувань.

Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажами, що перекочуються, слід, як правило, виконувати механізованим методом; у виняткових випадках їх потрiбно виконувати за допомогою нахилених площадок (трапів). При цьому утримують вантаж канатами з протилежної сторони. Робiтники повинні знаходитися збоку від вантажу, що опускається або підіймається.

При переміщенні балонів iз стислим газом, барабанів з карбідом кальцію, а також матеріалів у скляній тарі необхідно вжити заходiв по запобіганню поштовхів і ударіВ. Забороняється переносити і перевозити балони з киснем спільно з жирами і мастилами, а також пальними і легкозаймистими рідинами.

Розвантажувати барабани з карбідом кальцію можна тільки по нахилених дерев’яних площадках (трапах) або іншим безпечним засобом. Скидати барабани, наносити удари по них і кантувати забороняється, бо це може призвести до порушення їх герметичності.

Кисневі балони слід переміщувати від місця розвантаження до складу і робочого місця тільки на спеціальних носилках чи візках.

При перенесенні балонів з киснем не можна торкатися до вентиля балона замасленими руками.

Переміщення бочкових вантажів шляхом перекочування допустиме лише на одному рівні. При різних рівнях вантаж вагою понад 35кг повинен переміщуватися по трапах. Перенесення бочкових вантажів на спині заборонено.

При перекочуванні бочок, рулонів, барабанів тощо робiтник повинен знаходитися за вантажем, що переміщується, та не допускати, щоб він котився швидше кроку працюючого.

При перенесенні довгомірних матеріалів (бруси, дошки, підтоварник тощо) на плечах кількома робiтниками потрiбно підбирати робiтникiв приблизно однакового зросту і сили. Підіймати і опускати вантаж необхiдно плавно і одночасно по команді.

Переносити такі вантажі робiтники повинні або тільки на правому, або тільки на лівому плечі.

Рейки, балки та інші довгомірні вантажі необхідно переносити за допомогою спеціальних захватів.

При навантаженні барабанів з кабелем, проводами чи тросами та ін., не можна скидати їх із платформи автомобіля на землю. Навантажені вручну барабани необхідно утримувати відтяжками за допомогою лебідок або інших пристроїв, що встановленi з протилежної сторони транспортних засобів.

Нахилені площини чи трапи, по яких спускається вантаж, повинні бути достатньо міцними і мати пристрої для запобігання зiсковзуванню i розсуненню між собою.

Забороняється знаходитися попереду вантажу, що скочується по нахиленій площині.

При навантаженні, вивантаженні і переміщуванні важких вантажів необхідно дотримуватися таких умов:

при м’якому грунті і нерівній поверхні на шляху переміщування вантажу необхідно укладати дошки, бруси або шпали;

як котки можна використовувати металеві труби, а при їх відсутності — круглий ліс з удаленою корою і зчищеними сучками.

Довжина котків не повинна перевищувати 300-400 мм габариту вантажу з кожної сторони;

для підведення котків під вантаж необхiдно користуватися ломами або рейковими домкратами;

при переміщуванні вантажу на похилій площині униз необхідно застосовувати пристрої, що його утримують (лебідки, мотузки тощо);

під час пересування вантажу необхiдно берегтися виштовхнутих з-під вантажу котків;

забороняється брати коток для перекладування його наперед раніше, ніж він повністю звiльниться з-під вантажу;

при переміщенні вантажу необхідно слідкувати за тим, щоб котки зберігали перпендикулярність напряму переміщення вантажу.

Виправляти положення котка допускається ломом або кувалдою. Поправляти положення котка ногою заборонено.

Кантувати ваговитi вантажі, підводити під них стропи необхідно за допомогою спеціальних ломів або рейкових домкратіВ. Застосовувати для цього випадкові предмети, бруски або обрізки труб і т.п. забороняється.

Транспортування вантажів 4-6класів (кислоти, луги та інші отруйні рідкі речовини) в скляній тарі від місця розвантаження до складу і навпаки належить здійснювати в пристосованих для цього носилках, візках, тачках і т.д. Перенесення цих вантажів без спеціальних пристроїв забороняється.

Перенесення бутелів з кислотою за ручки кошеля можливо тільки після попередньої перевірки дна і ручок кошеля.

При ушкодженні тари необхідно доповісти особі котра відповідальна за навантаження, і котра зобов’язана вказати безпечні засоби транспортування.

Переносити бутелі з кислотою і лугом на спині, плечах і перед собою забороняється.

З порожньою тарою з-під кислот треба поводитися так само обережно, як і із повною. Нахиляти порожні бутелі забороняється.

У місцях, де обробляються вантажі 4-6класів, повинні знаходитися вода і нейтралізуючі розчини, для надання негайної допомоги від випадкових опікіВ. Забороняється робити прибирання розбитих бутелів з кислотою або розсипаної їдкої речовини без протигазу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)