Забезпечення загальної електробезпекиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забезпечення загальної електробезпекиНеізольовані струмоведучі частини електричних приладів (провода і шини, контакти рубильників і запобіжників, зажими електричних машин і апаратів тощо), якi знаходяться поза електротехнічними приміщеннями, повинні бути з усіх сторін огороджені або знаходитися на висоті, що недосяжна для дотику до них.

Забороняється залишати неізольованими кінці проводів чи кабелів після демонтажу освітлювальної арматури, електродвигунів і інших струмоприймачів.

Забороняється вмикання декількох струмоприймачів одним пусковим пристроєм, а також розміщення поруч пускових пристроїв різноманітних машин.

Рубильники обладнують кожухами, якщо вони мають відкриті отвори і щілини для переміщення держака, і укладають у ящики, що добре замикаються. В положенні “вимкнено” рубильники та інші прилади вмикання не повинні самовільно замикати ланцюг під дією ваги своїх рухомих частин, а останні — знаходитися під напругою.

Огородження струмоведучих частин (покришки, кожухи, дверцi та ін.) повинні бути виконані таким чином, щоб знімати або відкривати їх було можливо лише за допомогою ключів чи інструментів.

Металеві частини будівельних машин і механізмів з електроприводом, корпуси електродвигунів, знижуючих трансформаторів, пускових апаратів, кожухів рубильників і інших приладів повинні бути заземлені у відповідності зі СНиП 3.05.06-85“Электротехнические устройства”.

Несправності, що виявлені у заземлюючому пристрої, необхідно усувати негайно.

Вимикачі для переносних електропристроїв повинні вимикати всі фази і встановлюватися на корпусах цих пристроїв (крім переносних електроламп).

Забороняється розміщувати вимикачі на переносних струмопровідних проводах.

Тимчасову зовнішню відкриту проводку на будівельному майданчику необхiдно виконувати ізольованим проводом на надійних підпорах так, щоб нижня частина проводу знаходилась на висоті не менше 2,5 м над робочим місцем, 3,5 м — над проходами і 6м над проїздами. Електричні проводи, якi розміщені на висоті менше 2,5 м від землі, підлоги чи настилу, повинні бути укладені в труби чи короби.

Для керування електричними мережами на будівельному майданчику треба передбачати можливість вимкнення усіх проводів, що можуть бути під напругою в межах окремих об’єктів і дільниць роботи.

Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях (або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і роз’єднанню проводів виконують за умов знятої напруги.

Виняток складають роботи з вимірювальною штангою і підключенням пересувних механізмів за допомогою спеціальних перевірених пристроїв, наприклад, штепсельних і штангових.

Заміну перегорілих запобіжників виконують при знятій напрузі. Якщо неможливо зняти напругу, то допускається заміна трубчатих запобіжників під напругою, але при обов’язковому знятті навантаження цієї частини мережі. При цьому роботу ведуть стоячи на iзолюючiй підставці (в діелектричних галошах), у захисних окулярах і діелектричних рукавичках ізольованим інструментом. Не допускається замінювати під напругою вставки пластинчатих запобіжників.

Забороняється встановлювати або замінювати під напругою електричні лампи. У виняткових випадках при неможливості зняти напругу цю роботу повинен виконувати черговий електромонтер із застосуванням окулярів і діелектричних рукавичок.

Як переносні лампи повинні застосовуватися спеціально призначені для цієї мети світильники заводського виготовлення, що виключають можливість дотику до струмоведучих частин.

Ручний переносний світильник повинен мати металеву сітку для захисту лампи, пристрiй для його пiдвішування і шланговий провід з штепсельною вилкою. Для переносних світильників в умовах будівництва напруга має бути не вище 42 В, а в особливо небезпечних місцях (зволожені дільниці, траншеї, шахти, колодязі, металеві резервуари, котли і тощо) — не перевищувати 12 В. Забороняється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних ламп.

Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 42 В, забороняється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.

Штепсельні з’єднання на 12 і 42 В повинні мати колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з’єднань на напругу вище 42 В. Місця підключення до мереж переносних приймачів струму повиннi бути позначенi відповідними написами.

Переносні струмоприймачі, що працюють на напрузі 42 В, приєднують до мережі шланговими проводами.

За відсутністю шлангових проводів допускається (у виняткових випадках) застосовувати багатожильні мідні гнучкi проводи з ізоляцією на напругу не нижче 500В, укладені в гумовий шланг.

Силовий шланговий кабель, що підводить напругу до двигунів пересувних машин і механізмів, повинен вільно переміщатися і бути захищений від механічних пошкоджень.

Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори і перетворювачі частоти струму необхідно перевіряти один раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлюючого проводу, справність ізоляції живлячих проводів і відсутність оголених струмоведучих частин. Переносні трансформатори, крім того, потрiбно перевіряти на відсутність замикання між обмотками високої і низької напруги.

Справність переносних приймачів струму перевіряють мегометром і реєструють у спеціальному журналі. При вимірі опору ізоляції повинні бути вжитi заходи для попередження випадкових дотиків людей до апаратів і проводів, якi приєднанi до мегометру.

Живлення світильників та інструментів при напрузі 42 В і нижче повинно здійснюватися за допомогою переносних понижуючих трансформаторів (12-42 В), а при застосуванні високочастотного інструменту — через перетворювачі частоти струму. Один з виводів обмотки меншої напруги і корпус трансформатора повинні бути заземленi.

Забороняється застосовувати автотрансформатори, дросельні котушки і реостати для одержання зниженої напруги. Забороняється також включати трансформатори і перетворювачі частоти струму, не переконавшись у їх справності, а також робити огляд трансформаторів і перетворювачів, що знаходяться під напругою.

Включати у мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади электричного освітлення та інші струмоприймачі необхiдно за допомогою призначених для цього апаратів і приладів.

Забороняється вмикати струмоприймачі до електромережі шляхом скручування проводів.

Електромонтери, якi обслуговують електроустаткування, повинні мати засоби захисту: діелектричні рукавички, килими і діелектричні галоші або боти, а також інструменти з ізольованими ручками.

Усі захисні засоби повинні мати клеймо з позначкою дати наступного іспиту та напруги, при якій потрiбно користуватися цим засобом.

Гумові захисні засоби зберігають у закритих шафах або ящиках окремо від інструменту. Слід запобігати впливу мастил, бензину й інших речовин, що руйнують гуму.

Гумові захисні засоби перед їх застосуванням повинні бути оглянуті та очищені від бруду, а при зволоженні поверхні їх треба ретельно витерти і висушити. Забороняється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

При монтажі, експлуатації та ремонті тимчасових і постійних електричних установок і мереж в дорожнiх організаціях, обов’язкове дотримання вимог, що встановлені: “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів” ДНАОП 0.00-1.21-84.

Власник дорожньої організації чи підприємства зобов’язаний забезпечити вивчення робітниками та ІТП, який обслуговує електротехнічні установки, правил, що вказані в п. 3.5.22., відповідно до роботи, що виконується, і посади особи, яка цим займається; після перевірки знань правил зазначеному персоналу надається кваліфікаційна група з видачею відповідного посвідчення.

Кваліфікація чергового електротехнічного персоналу, що обслуговує електроустановки на асфальтобетонних заводах, кар’єрах, об’єктах дорожнього будівництва з напругою до 1000В, повинна бути не нижче III групи.

Робiтники та IТП, якi зайняті на роботах де використовують електричні машини, а також є електричне освітлення, повинні вміти звільняти потерпiлих від ураження електричним струмом і надавати їм першу медичну допомогу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.027 с.)