Тема 1. Інтелектуальна власність та її особливості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Інтелектуальна власність та її особливості.Тема 1. Інтелектуальна власність та її особливості.

Генезис поняття «інтелектуальна власність»

Інтелектуальна власність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства

Види інтелектуальної власності

Термін «інтелект» походить від латинського слова іпїеііесгиз - розуміння, відчуття, сприйняття. Означає розум, здатність до мислення, раціонального пізнання і фактично є калькою давньогрецького філософського поняття, що означає розум, думку, дух.

Найчастіше творчість призначають як інтелектуальну діяльність, але дуже часто це поняття наводять як розумову діяльність, тобто здатність до розумного осмислення виконання операцій, щодо створення нових об'єктів.

Загальна сутність поняття інтелектуальна власність фактично встановлює інше змістовне навантаження загального поняття власність відносно інновацій, оскільки вони мають низку особливих властивостей. Насамперед вони є об'єктами нематеріального (не відчутними на дотик), хоча і можуть бути відтвореними у вигляді певного матеріального об'єкта або зафіксованими на відповідному матеріальному носії.

Наприкінці 19-поч.20 ст. у приватному праві найбільшої ваги набула регламентація відносин у сфері творчої діяльності, а починаючи з другої половини 20 ст. , в провідному принципі політики в сфері інтелектуальної власності були сформовані і до тепер стабільно застосовуються три такі поняття:

- абсолютне право на результати літературної і мистецької творчості;

- ексклюзивне (виняткове) право промислової власності та загальне право інтелектуальної власності.

Якщо глибоко вникнути в суть визначеного поняття, то воно фактично встановлює природне право першості творчого індивіда, як автора інтелектуального здобутку. Абсолютне право якого - розпоряджатися

(управляти) результатом власної творчості. Фактично це і закріплено статтею 41в Конституції України.

ІІ. Тенденції розвитку науки ,культури, техніки і виробництва , особливо в другій половині 20-21 століття , свідчать про те ,що людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме розумовою діяльністю суспільства. Уже тепер видно , що високий рівень інтелектуальної діяльності у тій чи іншій країні зумовлює високий рівень добробуту її народу.

Поняття інтелектуальної діяльності і НТП не збігаються. Поняття НТП стосується лише розвитку науки, техніки і на цій основі виробництва . Поза межами цього поняття залишалися література ,мистецтво. Схематично це можна подати так

Інтелектуальна діяльність

Науково-технічний прогрес Література, культура ,мистецтво

(розвиток науки і техніки +

виробництво)

Поняття " Інтелектуальна діяльність " і " творчість " мають певні відмінності. Досить часто ці поняття вживають як однозначні, про те це не завжди так . Творча діяльність - діяльність, внаслідок якої народжуються щось якісно нове , що вирізняється неповторністю чи оригінальністю. Це поняття більш широке ніж інтелектуальна діяльність . Інтелектуальна діяльність і творча діяльність - розумова діяльність .У цьому аспекті вони збігаються. Однак не всяка розумова діяльність є інтелектуальною чи творчою. Людина може працювати розумово, але творчого результати не досягти. Сьогодні розумовою працею займаються щораз більш людей -вчителі, лікарі, вчені, інженери та ін.. Але творчість - це розумова діяльність, внаслідок чого з'являється щось нове.

Інтелектуальна діяльність відрізняється від творчої тим, що її результати неодмінно стають об'єктами правової охорони.

Діяльність людини

Розумова Фізична

-нетворча

-творча

-та, яка не є об'єктом правової охорони

-інтелектуальна діяльність(та, яка є об'єктом правової охорони)

Прикладом, коли творча діяльність не є об'єктом правової охорони. Створено цінний винахід. Проте його автори якимось чином розголосили таємницю про його сутність ще задовго до подання заявки на патентування(більше 1 року) .

У такому разі цей об'єкт вже чи підлягає патентуванню, а отже і не буде об'єктом інтелектуальної власності цих авторів.

ІІІ. Відповідно до міжнародних конвенцій результати інтелектуальної діяльності поділяється на три основні групи:

Ігр. Твори літератури і мистецтва або літературно-художня власність.

Тема 4. Інтелектуальна власність і ринок

Корпоративна інноваційна політика.

Структура інтелектуального капіталу.

Управління інтелектуальною власністю як бізнес.

Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу за економічним змістом.

Тема 1. Інтелектуальна власність та її особливості.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.006 с.)