У хворого герпетичний менінгіт. Який препарат для специфічної терапії вірусних нейроінфекцій ви б призначили?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У хворого герпетичний менінгіт. Який препарат для специфічної терапії вірусних нейроінфекцій ви б призначили?A. Фторцитозин

B. Цефотаксим

C. Цефтриаксон

D. Гентаміцин

E. *Ацикловір

35. Будівельник 37 років звернувся в травматологічний пункт з приводу колотої рани гомілки, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 11 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю?

A. Ввести протиправцевий імуноглобулін

B. *Ввести протиправцевий анатоксин.

C. Ввести протидифтерійний анатоксин.

D. Ввести АКДП вакцину.

E. Ввести АДП – м анатоксин

36. Хворий, 22 років, захворів гостро. На фоні гарячки 38,2°С з‘явились біль голови, неодноразова блювання, нюхові та смакові галюцинації. Швидко приєднались менінгеальний симптомокомплекс, пірамідні парези. Розвинувся генералізований епілептичний напад та коматозний стан. В лікворі – змішаний лімфоцитоз, ксантохромія, поодинокі еритроцити. Діагноз?

A. Субдуральна емпієма

B. Абсцес мозку

C. *Герпетичний енцефаліт

D. Пухлина мозку

E. Енцефалопатія

37. У жителя Уганди, 28 років, спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C протягом 3-х днів та болючий висип на обличчі. Протягом півроку відзначає зростаючу слабість, зменшення маси тіла на 8 кг. Збільшені передньо- та задньошийні, і пахвинні лімфовузли. Печінка збільшена на 2 см. Яке обстеження слід провести перш за все?

A. Аналіз крові на визначення атипових мононуклеарів

B. *Визначення антитіл до ВІЛ

C. Мазок з кісткового мозку на лейшманіоз

D. Визначення антитіл до ентеровірусів

E. Визначення антитіл до вірусу простого герпесу

Військовослужбовець, який прибув у відпустку із С’єрра-Леоне, був доставлений у стаціонар в зв’язку з гарячковим захворюванням. Підозрюється гарячка Ласса. Які з лабораторних показників є характерними для цього захворювання?

A. ШОЕ більша за 60 мм/г

B. Нейтрофільний цитоз у лікворі

C. *Петехії, екхімози, кровотечі

D. Підвищений рівень лужної фосфатази в сироватці крові

E. Зниження в сироватці крові показників КФК та ЛДГ

39. У хворого на менінгококемію виникли прояви синдрому Уотерхауза-Фрідеріксена. Який метод терапії може вважатись патогенетично обґрунтованим?:

A. Пірацетам

B. Інгібітори протеаз

C. Високі дози гепарину.

D. *Високі дози глюкокортикостероїдів

E. Серцеві глікозиди

У хворого з тривалою діареєю та значними домішками крові та кров’янистого слизу в калі при проведенні колоноскопії в висхідній частині товстого кишечника на тлі незначно гіперемійованої слизової оболонки виявлено три виразки діаметром 0,5-1 см з підритими краями. Яке захворювання є найбільш вірогідним?

A. Черевний тиф

B. Шигельоз

C. Єрсиніоз

D. *Амебіаз

E. Хвороба Крона

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Данила Галицького

Медичний факультет № 1 кафедра інфекційних хвороб

Курс 5 Навчальна дисципліна «Інфекційні хвороби»

Підсумковий модульний контроль варіант № 8

Затверджено на засіданні кафедри

інфекційних хвороб протокол № від 25 травня 2010 р. Зав. кафедри доцент Зінчук О.М.

 


Який метод специфічної діагностики вирішальний у випадку підозри на дифтерію?

А. Шкірно-алергійна проба

В.* Бактеріологічний метод

С. Імуноферментний метод виявлення антитіл

D. Бактеріоскопічний метод

Е. Метод парних сироваток у перші дні хвороби

2. Основний механізм передачі орнітозу:

А. Контактно-побутовий

В.* Повітряно-краплинний

С. Фекально-оральний

D. Трансмісивний

Е. Контактний

3. Найчастіше ускладнення парагрипу:

А.Фарингіт

В. Пневмонія

С*. Ларинготрахеобронхіт

D. Отит

Е. Гайморит

4. Дайте визначення терміну біогельмінтози:

А. Личинкова стадія деяких присисних червів (наприклад збудників фасціольозів), які розвиваються в організмі проміжного хазяїна

В.* Гельмінтози, при яких паразити частину свого життя проводять в організмі людини, а пізніше розвиваються обов’язково в організмі одного чи декількох проміжних хазяїв

С. Синонім шистосомозів

D. Гельмінтози, при яких паразити частину свого розвитку проводять в організмі людини, а пізніше розвиваються на якому-небудь неживому субстраті, найчастіше в ґрунті

Е. Гельмінтози, які розповсюджені повсюдно

Про що свідчить наявність в крові хворого HBeAg

А. Про інтегративну форму хвороби

В. Про припинення реплікації HBV

С*. Про реплікацію HBV

D. Про виздоровлення від гепатиту В

6. Дайте визначення трематодозів:

А. Гельмінтози, зумовлені глистами класу стьожкових червів

В. Гельмінтози, зумовлені глистами класу круглих червів

С*. Гельмінтози, зумовлені глистами класу присисних червів

7. Серологічний профіль маркерів вірусного гепатиту виглядає наступним чином: HBsAg-, HBeAg-, anti-HCV Ig G+, HCV RNA+. Поставити діагноз:

А.* Хронічний гепатит С

В. Гострий гепатит С

С. В минулому переніс гепатит С

D. Вірусоносійство

8. Для противірусного лікування хронічного гепатиту В використовують:

А. Гамма-інтерферон, інтерлейкін-2

В. *Альфа інтерферон, аналоги нуклеозидів

С. Інтерлейкін-2, гамма-інтерферон, аналоги нуклеозидів

D. Альфа-інтерферон, антибіотики

Гепатит Е особливо тяжко перебігає

А. У осіб похилого віку

В. У дітей першого року життя

С. *У вагітних та породіль

D. У хворих, що страждають на туберкульоз

Е. У хворих, що страждають на цукровий діабет

10. Клініко-лабораторні ознаки, що вказують на печінкову енцефалопатію:

А. Печінковий запах, протромбіновий індекс менший за 60%

В. Порушення координації, інтенсивний тремор

С. Інверсія сну, збудження, зменшення розмірів печінки

D. Тромбоцитопенія

Е.* Все перераховане

11. Білок – 3,3 г/л, нейтрофільний цитоз – 2203 в мм3 в лікворі свідчать про:

А. *Гнійне запалення

В. Серозне запалення

С. Туберкульозний менінгіт

D. Пухлину головного або спинного мозку

Е. Нормальний склад ліквору

Що переважно уражається при поліомієлітоподібній формі кліщового енцефаліту?

А. М’які мозкові оболонки

В. Корінці периферійних нервів

С. *Клітини передніх рогів спинного мозку

D. Ядра черепних нервів

Е. Біла та сіра речовина головного мозку

Де переважно локалізується біль при гастроінтестинальній формі сальмонельозу?

А. *Навколо пупка

В. У правому підребер’ї

С. У правій і лівій здухвинній ділянках

D. У відхіднику

Е. У лівому підребер’ї

Які першочергові заходи при гастроінтестинальній формі сальмонельозу?

А. Призначення адсорбентів

В. Дезинтоксикаційна терапія

С. *Промивання шлунка розчином гідрокарбонату натрію

D. Антибіотикотерапія

Е. Призначення ферментів

Які основні симптоми ботулізму?

А. Пронос, блювання, перфорація кишки

В. Підвищення температури тіла, диплопія, дисфагія, дизартрія

С. *Диплопія, дисфагія, дизартрія

D. Кишкова кровотеча, бульбарні розлади

Е. Кишкова кровотеча, бульбарні розлади, жовтяниця, дисфагія, дизартрія

Для специфічно етіотропної терапії тропічної малярії застосовують

А. *Хінін

В. Пеніцилін

С. Делагіл

D. Метронідазол

Е. Ентерофурил

Який най вірогідніший метод діагностики дизентерії?

А. Вірусологічний

В. Біологічний та бактеріоскопічний

С. Шкірно-алергійна проба

D. Серологічний та біологічний

Е. *Бактеріологічний

Що таке індекс контагіозності?

А. Кількість захворілих імунних осіб на певній території на 1 000 населення

В. Абсолютне число захворілих на певну нозологію серед 100 імунних осіб

С. *Кількість захворілих на певну нозологію серед 100 контактних неімунних осіб

D. Кількість захворілих на певну нозологію серед 1 000 контактних імунних осіб

Е. Кількість захворілих неімунних осіб на певній території на 1 000 осіб

19. Для шкірної форми сибірки характерно:

А. *Відсутність болю в місці локалізації виразки

В. Відсутність дочірніх пухирців навколо виразки

С. Поява ериетми

D. Незначний, болючий, набряк тканин що оточують виразку

Е. Відсутність позитивного ефекту на фоні лікування пеніциліном

20. Найпатогеннішим для людини збудником туляремії є:

А*. Francisella Tularensis

В. Francisella Novocida

С. Francisella Philomiragia

D. Francisella Palearctica

Е. Francisella Neurocytes

Що таке симптом Марфана?

А. Жовтий колір долонь і стоп

В. Запах аміаку біля ліжка хворого

С. *Гіперемія кінчика язика трикутної форми

D. Збільшений язик з відбитками зубів

Е. Гіпертензія шкіри в правій здухвинній ділянці

22. Клінічні симптоми періоду висипань кору:

А. Менінгеальна симптоми

В. *Гарячка, посилення катару, висипка

С. Нальоти на мигдаликах, розеольозна висипка

D. Жовтяничність шкіри і склер

Е. Шийний лімфаденітПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 399; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.016 с.)