ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізм перемикання передачМеханізм перемикання передач розміщений уверхній кришці 1 картера коробки предач і складається з важеля перемикання передач, трох повзунів 7 з вилками 3,5,6, трьох фіксаторів 9,8, запобіжника вмикання першої передачі і заднього ходу, замка для запобігання вмикання двох передач одночасно (штифт з двома парами кульок).

Рис.2. Механізм перемикання передач

1 – заглушка; 2 – кришка картера коробки; 3 – вилка перемикання 4 і 5 передачі; 4 – установчий гвинт; 5 – вилка перемикання 2 і 3 передачі; 6 – вилка перемикання першої передачі і заднього ходу; 7 – повзун; 8 – пружина; 9 –фіксатор;

 

Дистанційний привід механізма перемикання передач складається з перемикаючого важеля 3, опори важеля 8 перемикання передач, передньої 9 і проміжної 17 тяг з регулювальним фланцем 18, штока 19, важеля штока 20, розміщеного в опорі , яка закріплена на кришці картера коробки передач. На перемикаючому важелі 3 встановлений перемикач 1 подільника.

Рис. 3. Схема дистанційного приводу механізму перемикання коробки передач.

1-перемикач передач подільника; 2-рукоятка важіля перемикання передач; 3- важіль перемикання передач; 4 - трос клапана керування подільника; 5-наконечник; 6-захісний ковпак наконечника; 7 – опора ущільнювача люка підлоги кабіни; 8-опора важеля перемикання передач; 9- передня тяга; 10- ущільнююче кільце кульової втулки; 11- пружина кульової втулки; 12- сухар кульової втулки; 13- втулка кульової опори передньої тяги; 14- важіль передньої тяги; 15- захисний чохол важіля; 16- кульова опора проміжної тяги; 17- проміжна тяга; 18- фланець з’єднувальний регулювальний; 19 – шток; 20 – важіль штока.

 

Дистанційний привід керування механізмом перемикання передач подільника.

Керування механізмом перемикання передач подільника здійснюється пневмомеханічною системою (рис.4), яка складається з редукційного клапана тиску 5, крана керування подільником 4, клапана вмикання подільника 9, повітрерозподільника 7, пневмоциліндра 6 і повітрепроводів.

Стиснене повітря з пневмосистеми автомобіля постійно підводиться до редукційного клапана 5, який відрегульований на тиск 0,42 МПа, що виключає перевантаження деталей синхронізатора при перемиканні передач.

Від редукційного клапана стиснене повітря підводиться одночасно до крана керування подільником 4 і до клапана вмикання подільника 9.

Шток крана керування тросиком 3 зв'язаний з перемикачем 2, який встановлений на рукоятці важеля перемикання 1 коробки передач, і в залежності від положення важеля може знаходитись зверху чи в низу. На рис.4 перемикач знаходиться в положенні прямої (понижуючої) передачі, шток займає верхнє положення, і стиснене повітря по верхньому трубопроводу підводиться до повітрерозподільника, переміщуючи його золотник в крайнє ліве положення. При цьому порожнина А силового циліндра сполучається з трубопроводом подачі повітря, яке іде від клапана вмикання дільника.

Для вмикання подільника необхідно натиснути на педаль зчеплення. При цьому упор, встановлений на штоці приводу зчеплення, переміститься і натисне на шток клапана вмикання подільника. Стиснене повітря, яке підводиться до клапана вмикання від редукційного клапана 5, надходить до повітрерозподільника 7 і в залежності від положення його золотника, в ту чи іншу порожнину силового циліндра. На приведеному малюнку стиснене повітря надходить в перед поршневу порожнину А силового циліндра, переміщує поршень в крайнє праве положення, забезпечуючи тим самим поворот важеля вилки перемикання передач і вмикання прямої (понижуючої) передачі подільника.

Для вмикання підвищуючої передачі подільника необхідно перемикач 2 перевести у верхнє положення і натиснути на педаль зчеплення.

 

Рис. 4. Схема дистанційного приводу керування механізмом перемикання передач подільника.

1 – важіль перемикання передач;2 – перемикач крана керування; 3 – трос крана керування; 4 – кран керування; 5 – редукційний клапан; 6 – пневмоциліндр; 7 – повітрерозподільник; 8 – важіль вала вимкненя зчеплення; 9 – клапан вмикання подільника; 10 – упор; 11 – штовхач; 12 – пневматичний підсилювач привода зчеплення; 13 – педаль вимиканя зчеплення; 14 – головний циліндр вимикання зчеплення.

 

 

Синхронізатори КамАЗ

 

Синхронізатор другої і третьої передач.

1 – палець фіксатора; 2 – фрикційне кільце другої передачі; 3 – блокуючий палець; 4 – фрикційне кільце третьої передачі; 5 – муфта синхронізатора; 6 – пружина фіксатора; 7 – кулька( фіксатор).

 

Синхронізатор складається з муфти 5, двох фрикційних кілець 2 і 4, восьми блокуючих пальців 3, і чотирьох пальців фіксаторів. На муфті проточена канавка, в яку входять сухарики вилки вмикання другої і третьої передач.

Муфта має внутрішній шліцьовий отвір, який складається з трьох зубчастих вінців, якими вона з’єднується з шліцьовою частиною веденого валу. Муфта постійно обертається разом із веденим валом. Крайні зубчасті вінці утонщені порівняно із середнім і в комплексі із зубчастими вінцями веденого валу при вмиканні другої і третьої передач утворюють « замок», що запобігає само вимиканню передач на ходу автомобіля.

В муфті по периметру паралельно осі просвердлені вісім отворів під блокуючи пальці і чотири отвори під пальці фіксаторів. Отвори під блокуючи пальці мають з обох боків фаски з кутом, рівним куту фасок блокуючи пальців. В нейтральному положенні блокуючи пальці знаходяться в отворах муфти з зазором. На зовнішні кінці блокуючи пальців до упора в їх торці напресовані фрикційні кільця. Після напре совки кілець пальці розвальцьовують.

Фрикційні кільця мають зовнішню конічну поверхню з кутом конуса 6о.

На конічній поверхні кілець про фрезовані прямокутні канавки для видалення продуктів зносу, а по колу нарізані гвинтові канавки для видалення з конічних поверхонь тертя масла при притисканні кільця до конуса колеса передачі що вмикаємо.

Палці фіксаторів 1 установлені в отворах муфти між фрикційними кільцями 2 і 4. В середній частині пальці мають канавку , в яку входить кулька 7, що підтискається пружиною 6. В нейтральному положенні під дією пружини 6 кулька притискається до пальця, входячи в його канавку і запобігає самовільному переміщенню муфти.

Синхронізатор четвертої і п’ятої передач має наступні відмінності: вісім блокуючих пальців і восьми фіксаторів, що складаються з пружин і сухарів фіксаторів.

По периметру, рівномірно, просвердлено вісім глухих радіальних отворів для встановлення пружин і сухарів фіксаторів.Палці блокуючи виконують одночасно і роль фіксуючих для цього на них проточена канавка.

РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА

Роздавальна коробка застосовується на автомобілях підвищеної прохідності й призначена для передавання крутного моменту на ве­дучі мости автомобіля. Залежно від призначення автомобіля розда­вальна коробка може виконуватися з додатковою знижувальною пе­редачею або без неї.

Найпростіша роздавальна коробка без знижувальної передачі (рис. 1, а) складається з ведучого 1, проміжного 4 й веденого 6 валів, вала 8 привода переднього моста, шестерень 2, 3, 5, жорстко закріплених на валах, і зубчастої муфти 7 вмикання переднього мос­та. Вал 6постійно з'єднаний із механізмами привода заднього моста, а для вмикання переднього моста призначається зубчаста муфта 7, яка переміщується вперед і жорстко з'єднує вали 6 і 8. При такому з'єднанні крутний момент на ведучих колесах переднього й заднього мостів розподіляється відповідно до сил опору на колесах автомо­біля.

Однак під час руху на повороті передні керовані колеса проходять шлях по дузі більшого радіуса, ніж задні, й мають обертатися швид­ше. Якщо ця умова не виконуватиметься, то передні колеса проков­зуватимуть відносно дороги, збільшаться втрати потужності внаслі­док її циркуляції в трансмісії, зросте витрата палива. Щоб запобігти цьому, передній міст під час руху по вдосконалених дорогах вимика­ють і вмикають тільки у важких дорожніх умовах. У найпростішій роздавальній коробці (рис. 1, а) для цього слугує зубчаста муфта 7, а в складніших роздавальних коробках застосовують спеціальний ме­ханізм — міжосьовий диференціал, який забезпечує обертання валів привода переднього й заднього мостів із різними кутовими швид­костями.

Роздавальні коробки з додатковою знижувальною передачею засто­совуються на автомобілях, призначених для роботи у важких дорож­ніх умовах або з причепами. Знижувальна передача дає змогу збіль­шити силу тяги на ведучих колесах автомобіля. Така роздавальна ко­робка (рис. 4.14, б) відрізняється від роздавальної коробки без знижувальної передачі парою шестерень 3 і 5, які підвищують пере-

Схеми роздавальних коробок:

а – без знижувальної передачі; б – зі знижувальною передачею; 1 – ведучий вал; 2 – ведуча шестірня; 3 – шестірня проміжного вала; 4 – проміжний вал; 5 – ведена шестірня; б – вал заднього моста; 7 – зубчаста муфта; 8 – вал привода переднього моста; 9 – корпус роздавальної коробки; 10 – шестірня постійного зачеплення; 11 – передня шестірня проміжного вала

 

даточне число. Ведена шестірня 5 може переміщуватися по шліцах вала 6 заднього моста і входити в зачеплення з шестірнею 3 або 10. При переміщенні її вправо вмикається знижувальна передача, а влі­во — пряма передача. Зубчаста муфта 7дає змогу вмикати й вимика­ти передній міст.

На автомобілі роздавальну коробку встановлюють поряд із ко­робкою передач і з'єднують коротким карданним валом.

Роздавальна коробка (рис2, а) має пряму й знижувальну передачі та шестірню вмикання переднього моста. Основними дета­лями коробки є корпус 8, ведучий 7, ведений 4, проміжний 5 вали, вал 9 привода переднього моста. На ведучому валу на шліцах уста­новлено рухому шестірню 2 вмикання прямої або знижувальної передачі. Ведений вал виконано як одне ціле з шестірнею 3. На про­міжному валу жорстко закріплено шестірню 10 знижувальної пере-іачі й на шліцах може переміщуватися шестірня б умикання тереднього моста. На валу привода переднього моста жорстко за-фіплено шестірню 7.

Щоб увімкнути передній міст, шестірню 6 переміщують управо Ю зачеплення з шестернями 3 і 7. Для вмикання прямої передачі шестірня 2 переміщується вправо і її зуб'я входять у зачеплення із внутрішнім зубчастим вінцем шестірні 3. Знижувальна передача вмикається переміщенням шестірні 2 вліво до зачеплення її з шестірнею 10 проміжного вала. З кінематичної схеми коробки (рис. 2 б) ( видно, що знижувальна передача може бути ввімкнена в разі ввімкнення переднього моста. Для цього в механізмі перемикання роздавальної коробки є спеціальний блокувальний пристрій, який не дає змоги ввімкнути знижувальну передачу без вмикання привода перед-нього моста. Сам механізм перемикання розміщується в боковій кришці й складається з повзунів16,18 і вилок 15,22, які мають привод від двох важелів, виведених у кабіну водія.

Принцип дії механізму перемикання роздавальної коробки такий самий, як і механізму перемикання коробки передач

 

 

Рис. 2. Роздавальна коробка з прямою та знижувальною передачами:

а – загальний вигляд; б – кінематична схема; в) – блокувальний пристрій; 1 – ведучий вал; 2 – шестерня ведучого вала; 3 – шестерня веденого вала; 4 – ведений вал; 5 – проміжний вал; 6 і 10 шестерні проміжного валу; 7 – шестерня приводу переднього моста; 8 – корпус; 9 – вал привода переднього моста; 11 – пробка; 12 – ковпак; 13 – сухар; 14 – пружина; 15 і 22 – вилки; 16 і 18 – повзуни; 17 – гайка; 19 – кільце; 20 – шайба; 21 – сальник;

 

 

КАРДАННА ПЕРДАЧА

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.007 с.)