Біговий тест В. І. Філіповича, В. І. Малинака.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Біговий тест В. І. Філіповича, В. І. Малинака.Тест ґрунтується на порівнянні виконання бігу в простих і ускладнених умовах.

Обладнання: дві стійки, секундомір.

Опис проведення тестування. Тест складається з двох частин. Спочатку досліджуваний виконує біг на 30 м з високого старту. Потім також з високого старту пробігає ту ж дистанцію, але розділену на три рівні відрізки (виконує так званий “човниковий біг”). Човниковий біг проходить між двома стійками, розставленими на відстані 10 м одна від одної та не суміщених на одній прямій (відстань 2 м).

Результатом тестування є визначення коефіцієнта виконання бігу в складних і простих умовах (від більшого результату віднімається менший). Успішність виконання тесту оцінюється за мінімальною різницею виконання бігу в ускладнених і простих умовах.

Загальні вказівки та зауваження: перед тестуванням виконується розминка; біг по прямій і човниковий біг проводиться двічі. Зараховується краща спроба. Результат вимірюється з точністю до 0,1 с.

Переступання гімнастичної палиці (тест І. Павлика).

Обладнання. гімнастична палиця, секундомір.

Опис проведення тестування. Досліджуваний тримає гімнастичну палицю обома руками, хват кистей на ширині плечей. Із даного вихідного положення виконується нахил тулуба вперед так, щоб гімнастична палиця опинилась на висоті рівня колін і попереду біля 20 см. За командою “Марш!” включається секундомір, а досліджуваний виконує чотири цикли руху ніг: 1) переступання палиці правою ногою вперед; 2) лівою ногою вперед; 3) правою ногою назад; 4) лівою ногою назад. Ці чотири цикли повторюються п'ять разів підряд. Результатом тестування є визначення швидкості (в сек.) виконання переступання гімнастичної палиці п'ять циклів підряд.

Загальні вказівки та зауваження:якщо палиця вибита з рук, тест повторюється; після розминки з використанням вправ на гнучкість тест виконують два рази. Перед виконанням тесту дозволяють зробити кілька попередніх спроб.

Біг до пронумерованих набивних м'ячів (мал. 14).

Обладнання: 5 набивних м'ячів – 3 кг кожний, 1 набивний м'яч – 4 кг, секундомір, вимірювальна стрічка, крейда.

Рис. 14. Біг до пронумерованих набивних м'ячів

Опис проведення тестування. Досліджуваний стоїть перед набивним м'ячем (4 кг). Позаду на відстані 3 м від нього і 1,5 м один від одного лежать у колах 5 набивних м'ячів (3 кг) з цифрами від 1 до 5 (розташування довільне). Дослідник називає цифру, учень повертається на 180°, біжить до відповідного набивного м'яча, торкається його і повертається назад до м'яча вагою 4 кг. Як тільки він торкнеться м'яча (4 кг), дослідник називає іншу цифру і т. д. Вправа закінчується після того, як учасник виконає його 3 рази та вкінці і після цього торкнеться набивного м'яча вагою 4 кг.

Результатом тестування є час, показаний за який досліджуваний виконає вправу в цілому.

Загальні вказівки та зауваження: після пояснення і показу техніки її виконання досліджуваний виконує одну спробу; перед кожним новим виконавцем розташування м'ячів треба міняти; Цей тест можна проводити як на подвір'ї, так і в спортивному залі.

ТЕСТУВАННЯ РІВНОВАГИ

Тестують статичну і динамічну рівновагу.

Статична рівновага за методикою Є. Я. Бондаревського

Обладнання: секундомір.

Опис проведення тестування. Досліджуваному пропонують набути стійкого положення (рис. 15) на одній нозі. Друга нога зігнута, а її п'ятка торкається колінного суглоба опорної ноги, руки на поясі, голова пряма. Необхідно утримати це положення якомога довше. Реєстрація часу на секундомірі починається після того, як учасник набув прийнятого стійкого положення, а припиняється у момент втрати рівноваги.

Рис. 15. Положення тіла

Результатом тестування є визначення часу утримання статичної пози.

Загальні вказівки та зауваження: виконання тесту може проводитись із заплющеними і відкритими очима; невеликі коливання тулуба не вважаються втратою рівноваги; в результат вимірюється з точністю до 0,1 сек. Утримання статичної пози проводиться на правій і лівій нозі. рівноваги. Кращий результат записується у протокол.

Динамічна рівновага на гімнастичній лаві (рис. 16).

Обладнання: 1 гімнастична лава (довжина 4 м, ширина вузької сторони 10 см), секундомір, 1 набивний м'яч вагою 2 кг.

Опис проведення тестування. На відстані 1,5 м від стартової лінії ставиться гімнастична лава. вузькою стороною догори. На протилежному її кінці – набивний м’яч (2 кг) Досліджуваний під правою рукою береться пальцями лівої руки за праве вухо, на долоні правої (витягнутої) руки – м’яч.

Рис.16. динамічна рівновага на гімнастичній лаві

За командою “Марш!” досліджуваний біжить по вузькій поверхні лавки до набивного м'яча, зіштовхує його стопою, повертається і біжить у зворотному напрямку.

Результатом тестування є визначення часу (в секундах), за який досліджуваний пробіг від лінії старту і у зворотному напрямку.

Загальні вказівки та зауваження: вправу не зараховують, якщо учень змінює положення тіла або падає більше ніж 3 рази; за одне торкання землі – 1 штрафна секунда; на місці, де відбулося торкання, учень має знову стати на лаву і продовжити вправу. Після пояснення, демонстрації і попередніх спроб виконується одна залікова спроба.

 


Додаток Е

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.005 с.)