Баланс робочого часу одного середнього облікового робітника.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Баланс робочого часу одного середнього облікового робітника.В плані праці плановий баланс робочого часу розраховується за окремими. Приклад форми банансу робочого часу наведені у табл.1


Таблиця 1

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника (при п’ятиденному робочому тижні)

Показники Одиниці вимірювання Звітний рік Плановий рік
1. Календарний фонд робочого часу дні
Святкові дні і дні релігійних свят дні
Вихідні дні (субота, неділя) дні
2. Номінальний фонд робочого часу дні
Невиходи на роботу:      
- чергові та додаткові відпустки дні 24,3
- відпустки в зв’язку з навчанням дні 1,9 2,3
- відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами   дні   2,2   2,4
- невиходи через хворобу дні 8,2
- виконання державних і громадських обов’язків   дні     1,6
- невиходи з дозволу адміністрації   дні   0,6   -
- цілодобові прогули дні 0,4 -
- цілодобові простої дні 0,3 -
Разом невиходів дні 39,2 38,0
3. Реальний фонд робочого часу в днях дні 210,8
4. Середня номінальна тривалість робочого дня годин 7,95 7,97
Перерви у роботі, які надаються жінкам-матерям на годування дітей   0,02 0,026
внутрішньозмінні простої годин 0,15 -
5. Фактична тривалість робочого дня годин 7,78 7,94
6. Реальний (ефективний) фонд часу одного середньооблікового робітника в рік годин

 

Складання планового балансу робочого часу включає:

· розрахунок реального фонду робочого часу в днях (явочного часу);

· визначення середньої тривалості робочого часу;

· визначення планового реального або ефективного фонду робочого часу.

Календарний фонд робочого часу – це кількість календарних днів у плановому році (у році 365 або 366 днів, у кварталі – 90, 91 і 92 дня і так далі).

Номінальний фонд робочого часу – це календарна кількість днів у плановому році з відрахуванням вихідних і святкових днів.

Плановий реальний фонд робочого часу – це різниця між номінальним фондом робочого часу і кількістю плануючих невиходів.

Тривалість чергових і додаткових відпусків планується згідно з діючим законодавством на основі показників кількості працівників за категоріями і тривалості відпустки окремих груп.

Неявки, пов’язані з виконанням державних і громадських обов’язків, плануються на рівні їх відсотка у загальному номінальному фонді робочого часу у звітному році.

Невиходи через хворобу в плановому балансі визначаються на підставі звітних даних з урахуванням поліпшення санітарно-виробничої гігієни, медичного обслуговування працюючих, впровадження заходів з техніки безпеки і охорони праці, а також поліпшення культурно-побутових та житлових умов і зниження завдяки цьому хвороб.

Середня номінальна тривалість робочого дня розраховується на основі даних про кількість або питому вагу робітників, які мають різну тривалість робочої зміни встановленої у відповідності з діючим законодавством про робочий час.

При цьому враховується, що середня тривалість робочого часу у передсвяткові дні зменшується на 1 годину у робітників, у яких при шестиденному робочому тижні тривалість робочого дня складає сім годин.

Середня тривалість робочого дня ( ) визначається:

де t1 , t2 – тривалість робочої зміни відповідно вісім і сім годин, год; К1, К2 – питома вага робітників, які мають тривалість робочої зміни за графіком відповідно вісім і сім годин, год; nсв – кількість днів, що чергуються зі святковими та не робочими, в яких тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на 1 годину, дн; Nном – номінальна кількість робочих днів у році, дн.

Помноживши фактичну тривалість робочого дня за звітом і за планом, одержимо реальний (ефективний) робочий час на одного робітника в годинах.

Реальний (ефективний) фонд робочого часу на одного середньооблікового робітника визначається як добуток реального фонду робочого часу в днях на фактичну середню тривалість робочого дня у плановому періоді.

Розрахунок чисельності основних робітників – відрядниківпло.р. від) за трудомісткістю виконується за формулою:

Чпло.р. від = Тплпл Кв.н ,

 

де Тпл – планова трудомісткість виробничої програми нормо-год.; Фпл – плановий реальний фонд робочого часу одного середньо облікового робітника, год.

Розрахунок за нормами виробітку

Цей метод використовується при плануванні чисельності основних робітників на виробництво однорідної продукції, якщо обсяг виробництва обліковується і планується в натуральних показниках, а витрати праці, що нормуються, встановлюються у вигляді норм виробітку.

Планова чисельність основних робітників (Чпло.р.) розраховується:

Чпло.р. = QплвирКв.нФпл ,

 

де Qпл – плановий обсяг робіт у натуральних одиницях виміру, од; Нвир – планова годинна норма виробітку одного робітника, од/год.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.005 с.)