Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, гриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, гриСічень 4 200 14 700

Лютий 4 800 16 200

Березень 2 400 9 000

Квітень 3 000 10 800

Травень 6 000 19 800

Червень 5 400 18 300

Витрати на контроль якості в липні у разі виробництва 5000 од. становити­муть, грн:

а) 16 800; в) 18 800;

б) 17 000; г) інша сума.

10.

Витрати підприємства за останні шість місяців становили:

Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, грн

Січень 2 400 26 100

Лютий 2 160 25 080

Березень 2 430 26 850

Квітень 2 760 28 080

Травень 2 850 28 875

Червень 2 700 27 450

Витрати на виробництво 2 940 одиниць продукції становитимуть, грн:

а) 28 530; в) 29 370; д) 29 433.

б) 28 980; г) 29 100;

ВПРАВА 2.1

ВПРАВА 2.2

Далі наведено витрати відділу обслуговування устаткування: І. Оплата часу простою працівникам відділу. II. Амортизація площі будинку, яку займає відділ.

III. Загальновиробничі витрати, розподілені на відділ.

IV. Витрати на електроенергію, що використовується відділом.

Необхідно для кожного з наведених пунктів визначити, чи є вони прямими або непрямими стосовно відділу обслуговування устаткування, чи є вони кон­трольованими (принаймні частково) керівником цього відділу.

ВПРАВА 2.3

Є такі дані про доходи та витрати підприємства за рік, грн:

Придбання сировини__________________________________________753 000

Витрати на транспортування сировини____________________ 16 800

Непряма виробнича зарплата 277 800

Пряма заробітна плата 690 000

Витрати на збут_________________________________________ 531 600

Витрати на утримання й обслуговування виробництва 256 200

Адміністративні витрати 610 800

Витрати на сплату податку на прибуток 270 000

Різні загальновиробничі витрати__________________________ 114 000

Дохід від продажу 4 000 000

Дані про запаси:

Рахунок На початок року На кінець року і

Сировина 132 900 146 100

Незавершене виробництво 44 100 64 500

Готова продукція 307 200 586 800 ~

Необхідно:

— обчисляти собівартість готової та реалізованої продукції;

— скласти звіт про фінансові результати підприємства.

ВПРАВА 2.4

Визначте, які з наведених нижче витрат належать до постійних, змінних або змішаних витрат.

Щодо постійних витрат слід зазначити, які вони є: дискреційні чи обов'яз­кові?

1. Амортизація машини виробничим методом.

2. Витрати на рекламу.

3. Пряма зарплата.

4. Зарплата майстра цеху.

5. Зарплата бухгалтера.

6. Електроенергія.

7. Оренда.

8. Витрати на дослідження та розробки.

ВПРАВА 2.5

Готель "Диканька" щомісяця сплачує за користування телефонним зв'яз­ком 500 грн плюс 0,2 грн за кожний дзвінок. Упродовж січня було 6000 дзвін­ків, а в лютому 5000 дзвінків.

Необхідно:

1. Розрахувати витрати готелю на користування телефоном у січні та лютому.

2. Розрахувати витрати на один дзвінок у січні та лютому.

3. Розподілити витрати за січень на постійні та змінні.

4. Визначити маржинальні витрати на один додатковий дзвінок у січні.

5. Визначити середні витрати на дзвінок у січні.

ВПРАВА 2.6

Для кожної з наведених далі статей витрат необхідно визначити, чи є вони витратами періоду чи витратами на продукцію.

1. Витрати на придбання продуктів кулінарією.

2. Зарплата директора підприємства, що виробляє комп'ютери.

3. Зарплата охоронців у ювелірному магазині.

4. Витрати цеху на оплату комунальних послуг.

5. Витрати торговельного підприємства на доставку товарів у мережу мага­зинів підприємства.

6. Витрати на придбання винограду виробником вина.

7. Амортизація духовки в піцерії.

8. Зарплата авіамеханіків в аеропорту.

9. Зарплата свердлувальників у механічному цеху.

ВПРАВА 2.7_____________________________________________________________________

Нижче наведено графіки поведінки різних витрат.

Л м м

(а)(б)(в)

_________

Гг; га; Ге;

Ге; fa«; ф

Необхіднодля кожної з наведених нижче статей витрат обрати графік, що відображає їхню поведінку.

1. Витрати на оплату праці персоналу служби охорони.

2. Витрати на прокат автомобіля. Тариф становить 80 грн за годину впро­довж перших десяти годин прокату, а потім оплата здійснюється за та­рифом 60 грн за годину.

3. Оплата за спожиту електроенергію, що здійснюється за такою схемою: у межах 20 000 Квт/год оплата за ставкою 4 грн за годину.

За електроенергію, спожиту понад 20 000 Квт/год, оплата встановлюєть­ся в сумі 2 000 грн + 0,2 грн за Квт/год.

4. Оплата за стоянку автомобіля, що становить 1 грн за годину, але макси­мальна сума дорівнює ЗО грн за добу.

5. Витрати шкіри у виробництві взуття.

6. Витрати на оплату праці викладачів у коледжі. Оплату здійснюють за кожну годину аудиторної роботи. Мінімальна кількість годин аудитор-ної роботи — 200 годин, а максимальна — 2500 годин.

7. Зарплата змінних майстрів в автопарку. Кожна зміна триває 8 годин. Упро­довж року автопарк працює в одну, дві та три зміни у різні періоди року.

8. Витрати на транспортування продукції, що зростають за уповільненою став­кою, оскільки при зростанні обсягу продажу використовується ефективні­ший транспорт. Проте за дуже значного зростання обсягу продажу витрати на транспортування продукції зростатимуть за зростаючою ставкою.

9. Витрати на оплату праці офіціантів, що закріплені за певним столиком. Вони є тимчасовими працівниками, котрих запрошують як мінімум на чотири години.

ВПРАВА 2.10

Час роботи трьох магазинів "Сувеніри від Гоші", розташованих у курорт­ній зоні, залежить від кількості туристів.

Далі наведено інформацію про час роботи магазинів та витрати на утри­мання їх за останні шість місяців.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.007 с.)