Нормативні значення фізико-механічних характеристик ґрунту.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативні значення фізико-механічних характеристик ґрунту.Номер шару     Назва шару Потуж-ність шару, м   м Фізичні характеристики Механічні характеристики
Питома вага кН/м3 Вологість % кут внутрішньо-го тер- тя , φ ,град   Питоме зчеплення C, к ПА Моду-ль де-формації E , кПа  
грун- ту   мате-ріалу части-нок   S   при-родна   W% на межі теку-чості Wl на межі розкочу-ван-ня Wp
пісок пилув. 18,5 26,4 - -
супісок 19,9 27,1
  глина 20,6 27,3

Таблиця 1.1

озрахункову характеристику, яку застосовують в розрахунках за першим граничним станом, позначають x1, в розрахунках за другим граничним станом- xІІ.

Для подальших розрахунків слід з’ясувати і додаткові характеристики ґрунту кожного шару. Для пісків треба визначити такі додаткові характеристики: коефіцієнт пористості, ступінь вологості і питому вагу з урахуванням зважувальної дії води. Для глинистих ґрунтів (тобто супісків, суглинків і глин) потрібні такі додаткові характеристики: коефіцієнт пористості, число пластичності, показник текучості (консистенції).

Норми рекомендують ураховувати або не ураховувати зважувальну дію води при визначенні характеристик суглинків і глин. Це рішення повинно бути ухвалено після гідрологічних обстежень ґрунтів на місці будівництва споруди. Під час виконання

 

 

курсової роботи обираємо таке рішення : питому вагу суглинків і глин з урахуванням зважувальної дії води визначаємо, якщо коефіцієнт консистенції It цих ґрунтів буде рівним або більшим 0,25 (It>0,25). Для супісків завжди треба визначати питому вагу з урахуванням зважувальної дії води.

 

Коефіцієнт пористості визначають за такою формулою:

 

, (1)

 

де - питома вага матеріалу частинок грунту, кН/м3;

- питома вага грунту, кН/м3;

W - природна вологість грунту в процентах.

 

За величиною коефіцієнта пористості e треба визначити щільність піщаних ґрунтів.

Ступінь вологості Sr визначається за формулою

, (1.1)

 

де - питома вага води, дорівнює 10 кН/м3.

Залежно від величини Sr для пісків треба визначити ступінь зволоження.

Питома вага ґрунту з урахуванням зважувальної дії води

 

gSB . (1.2)

 

Число пластичності, яке треба визначити для всіх глинистих ґрунтів(супісків, суглинків і глин),

, (1.3)

 

де - вологість на межі розкочування, %;

- вологість на межі текучості, %;

 

Показник текучості глинистих ґрунтів:

 

, (1.4)

Залежно від величини Ip треба визначити різновидність глинистих ґрунтів.

Покажемо методику визначення розрахункових характеристик ґрунтів.

У лівому боці наведемо розрахункові характеристики ґрунту, що використовуються у розрахунках за першим граничним станом, на правому боці розрахункові характеристики, що використовуються у розрахунках за другим граничним станом.

 

Й шар ґрунту – пісок пилуватий

Питома вага ґрунту

1 група граничних станів 2 група граничних станів

 

γI= γп (1±0,07) γII= γп (1±0,04)

γI =18,5 1,07=19,795 кН/м3 γII=18,5 1,04=19,24 кН/м3

γI=18,5 0,93=17,21 кН/м3 γII=18,5 0,96=17,76 кН/м3

γI=17,21-19,795 кН/м3 γIi=17,76-19,24 кН/м3

Коефіцієнт пористості

 


Середної щільності

Ступінь вологості


Насичені водою

Питома вага ґрунту, з урахуванням зважувальної дії води


Кут внутрішнього тертя

 

φIn (1±0,15) φIІn (1±0,09)

tgφI=0.61 φI=31 ° tgφIІ=0.58 φIІ=30°

tgφI =0.45 φI=24° tgφIІ=0.48 φIІ=26° φI=24°-31° φIІ=26°-30°

 

 

2-й шар грунту - супісок

Питома вага грунту

γI= γп (1±0,07) γII= γп (1±0,04)

γI =19,9 1,07=21,29 кН/м3 γII=19,9 1,04=20,7кН/м3

γI=19,9 0,93=18,51 кН/м3 γII=19,9 0,96=19,1кН/м3

γI=18,51-21,29 кН/м3 γIi=19,1-20,7кН/м3

Коефіцієнт пористості

 

 

 

Число пластичності =16-11=5

Показник консистенції .

Показник Il=2,4> 0,25, то треба визначити питому вагу грунту з урахуванням звужуючої дії води.

 

 

 

Кут внутрішнього тертя

 

φIn (1±0,18) φIІn (1±0,11)

tgφI=0,60 φI=31 ° tgφIІ=0.57 φIІ=29°

tgφI =0,93 φI=43° tgφIІ=0.45 φIІ=24° φI=31°-43° φIІ=24-29°

 

 

Й шар грунту – суглинок

Питома вага грунту

γI= γп (1±0,07) γII= γп (1±0,04)

γI =20,6 1,07=22,04 кН/м3 γII=20,6 1,04=21,42кН/м3

γI=20,6 0,93=19,16 кН/м3 γII=20,6 0,96=19,78кН/м3

γI=19,16-22,04 кН/м3 γIi=21,42-19,78кН/м3

 

Коефіцієнт пористості

 

 

Число пластичності =46-24=22. (1.5)

Показник текучості

Оскільки I=0,091<0,25, то питому вагу з урахуванням зважувальної дії води визначати не треба. Грунт цього шару є водонепроникним грунтом (водоупором).

Визначимо інші розрахункові характеристики грунтів.

 

Кут внутрішнього тертя

 

φIn (1±0,18) φIІn (1±0,11)

tgφI=0,55 φI=29 ° tgφIІ=0.52 φIІ=27°

tgφI =0.38 φI=21° tgφIІ=0.42 φIІ=223° φI=21°-29° φIІ=23°-27°

 

Визначення навантажень у перерізі по підошві фундаменту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.011 с.)