Перевірка несучої здатності ґрунтів основи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевірка несучої здатності ґрунтів основиПри визначенні власної ваги опори фундаменту треба спочатку призначити попередні розміри фундаменту, беручи фундамент за масивний і суцільний. Глибину закладення фундаменту треба призначати d=2,5 від дна ріки, зважаючи на те, що дозволяється нормами для опор, розташованих у межах водотоку. Розміри фундаменту в плані призначимо на 2м більшими розмірів опори на рівні обрізу фундаменту, тобто 5,4×16,4м.

Визначимо навантаження на фундамент

У курсовій роботі горизонтальне навантаження від гальмування беремо з завдання FT =800 кН.

Навантаження від тиску криги на опори моста при відсутності вихідних даних про льодове становище треба визначити за формулою:

(1.5)

де y - коефіцієнт форми. Для опори на півциркульного контуру y =0,9 ;

RЧR =735 кН → FЛ2

RЧR =441 кН → FЛ1

RЧR – розрахунковий тиск, який витримує крига

b – ширина опори на тому рівні, на якому визначається тиск м;

Визначаємо тиск від дії криги

FЛ1=0,9·441·3,1·0,15=184,56кН

FЛ2=0,9·735·3,3·0,25=545,74 кН

(1.6)

де - об’єм тіла опори, м3;

- об’єм фундаменту, м3;

- об’єм води, витісненою частиною тіла опори до РМВ і фундаментом, тобто

=10 кН/м3 - питома вага води;

=24 кН/м3 питома вага бетону.

Якщо фундамент заглиблений у суглинки або глину з показником текучості I≤0,25, то зважувальну дію води не треба визначати, тобто величина При I>0,25 зважувальну дію води треба визначати для усіх глинистих ґрунтів.

Об’єм фундаменту:

, (1.7)

Визначаємо об’єм частин опори , яка знаходиться під водою.

Площі опори на рівні обрізу:

; . Тоді

 

(1.8)

(1.9)

Нормативна вага опори без урахування зважувальної дії води

Визначимо об’єм частини `

Вага опори і фундаменту дорівнює:

Вага визначена з урахуванням дії води, оскільки фундамент заглиблений у піщаний ґрунт.

 

Зусилля у перерізі по обрізу фундаменту

Сили, які діють у перерізі по обрізу фундаменту Вертикальні сили, кН Горизонтальні сили, кН Плече відносно осі, м Момент відносно осі, кН·м    
Нормативні Коефіцієнт надійності γF Розрахункові Нормативні Коефіцієнт надійності γF Розрахункові    
Х У Z МХ МУ  
 
Вага: опори і фундаменту Р 1,25                  
Прольотної будови і проїжджої частини 2*Р1 1,5                  
Навантаження: Тимчасове АК на одному прольоті Р2 Тимчасове АК на двох прольотах 2*Р2       1,9             0,75      
Сила гальмування F1       1,5     6,8    
Тиск криги: на рівні РВВ Fл1       1,2     4,5    
Тиск криги на рівні РМВ Fл2       1,2     1,5    
                             

Таблиця1.2

 

 

Сполучення навантажень у перерізі по обрізу фундаменту

Таблиця1.3

Номер сполучення Сили діючи в січені опори по обрізу фундаменту Коефіцієнт сполучення η Сили, кН Моменти, кН·м Ексцентриситет, м Відносні ексцентриситети  
Вертикальні Горизонтальні Мх Му  
 
 
Вага опори Роп                
Вага прогонних будов 2Р1                
Постійне навантаження                
Тимчасове навантаження АК на одному прольоті Р2              
Всього       0,227        
Постійне навантаження                
Тимчасове навантаження АК на обох прогонах 2Р2                
Всього                  
Постійне навантаження                
Тимчасове навантаження АК на одному прогоні Р2 0,8              
Сила гальмування 0,8              
Всього     0,315        
Постійне навантаження                
Тимчасове навантаження АК на обох прогонах 2Р2 0,8                
Сила гальмування 0,8              
Всього     0,096        

 

 

Продовження таблиці 1.3

Постійне навантаження              
Тимчасове навантаження АК на обох прогонах 2Р2 0,8              
Тиск льоду на РМВ Fл,2 0,7            
Всього           0,012
Постійне навантаження              
Тимчасове навантаження АК на обох прогонах 2Р2 0,8              
Тиск льоду на РВВ Fл,1 0,7            
Всього           0,012

 

Розрахункові зусилля необхідно обчислювати з урахуванням коефіціенту надійності за навантаженням gf.

Зусилля, які діють у перерізі при різних сполученнях сполученнях тимчасових навантажень, визначаються перемноженням розрахункових зусиль на коефіцієнт сполучення h. Коефіцієнти сполучень, які враховують зменшення ймовірності одночасової появи розрахункових навантажень

У курсовій роботі переріз опори приводимо до прямокутного перерізу.

Перевірку міцності опори по обрізу фундаменту виконуємо згідно з нормами у формі табл. 1.4

Визначення напруг у перерізі по обрізу фундаменту

Таблиця1.4

Номер сполучення Вертикальне зусилля N, кН Площа перерізу А, м2 , кПа ,кПа
48,96  
48,96
48,96
48,96
48,96
48,96

 

- розрахунковий опір для бетону В20 дорівнює кПа.

Міцність перерізу опори по обрізу фундамента забезпечена оскільки

smax = 1335 кПа < Rb =10500 кПа

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.018 с.)