Розрахунки по проведенню робіт по спорудженні пальового фундаменту 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунки по проведенню робіт по спорудженні пальового фундаментуВ залежності від ґрунтових умов і глибини занурення паль треба прийняти найбільш раціональний спосіб занурення. Необхідно розглянути декілька доцільних способів занурення, враховуючи при цьому, що механізми ударної дії (молоти) найбільш раціональні в глинястих ґрунтах, а віброзанурювання раціональне в піщаних ґрунтах. В даному випадку приймаємо механізм ударної дії.

Необхідну енергію удару молота треба підбирати за величиною мінімальної енергії удару за формулою (3.1)

Де N- розрахункове навантаження , яке передається на палю , кН

N-

В залежності від потрібної величині енергії удару визначають палебійний агрегат.

Приймаємо трубчастий дизель-молот з повітряним охолоджуванням

ВУЛКАН , який має енергію

Прийнятий молот повинен задовольняти вимогам

(3.2)

m1- маса молота , т

m2- маса палі з наголовником , т

m3- маса підбабка , т

Еd- розрахункова енергія удару ,кН

Перевіряємо можливість використання молота

<0,6

У процесі занурювання треба контролювати відказ палі. При забиванні паль довжиною до 25м визначають залишковий підказ за формулою

(3.3)

коефіцієнт який приймається для залізобетонних паль з наголовниками 1500

А- площа, обмежена зовнішнім контуром суцільного або повного поперченого перерізу стовбура палі , м2

Еd- розрахункова енергія удару ,кН

m1- маса молота , т

m2- маса палі з наголовником , т

m3- маса підбабка , т

Fd- несуча здатність паль по ґрунту , кН.

коефіцієнт відновлення удару при забиванні залізобетонних паль і паль оболонок молотами ударної дії з використанням наголовника з дерев’яним вкладишем

>0,2см

Якщо при забиванні паль відказ Sa < 0.002м треба використовувати молот з більшою енергією удару.

4.ОРГАНИЗАЦІЯ РОБІТ ПРИ ЗАБИВАННІ ПАЛЬ І

СПОРУДЖЕННІ РОЗТВЕРКУ

Роботи по спорудженню починаються з горизонтальних та вертикальних прив’язок фундаменту на місцевості. Горизонтальна прив’язка включає в себе розбивку повздовжньої осі моста, осей опори, контурів котлованів, контурів фундаменту, шпунтовий огорожі, осей рядів паль і місце положення кожної палі. Розбивка осей опори робиться методом триангуляції. Все це закріплюються на місцевості за допомогою невеликих місточків. Висотна прив’язка заключається улаштуванні реперу безпосередньо біля містка і послідовному контролі висотних позначок. Пропонуються всі роботи по спорудженню фундаменту робити із застосуванням плавучих засобів. Для цього спочатку монтують баржи і закріплюють їх за допомогою якорів. Доставка матеріалів, робочої сили та іншого обладнання здійснюються теж за допомогою плав. засобів. Роботи по спорудженню фундаменту починаються із монтажу копрової установки із висотою стріли , яка дозволяє занурювати палі довжиною 30м, що забезпечує забивку запроектованої палі довжиною 22м. Потім проводиться забивка металевого шпунта типу „Ларсен - V”.

Розробка ґрунту котловану здійснюється екскаватором з грейфером об’ємом 0,5 куба, який установлюється на плавучий засобі. Паралельно з розробкою ґрунту проводиться відкачка води, для чого передбачено встановлюємо два відцентрових насоси. Для розташування рівня води нижче дна котловану відкачка води передбачається із приярків (зумпфів). Занурення паль здійснюється трубчастим дизель-молотом з повітряним охолодженням Вулкан із застосування копрової установки КР-20. Занурення паль здійснюється до відказу що дорівнює 0,7см, при цьому ведеться журнал палебійних робіт.

Об’єднання з плитою ростверку здійснюється шляхом заведення паль у плиту на 1,6 м, для цього передбачається зрубка голів на даній позначці. Після улаштування шару щебеня товщиною 15см, встановлюються опалубка фундаменту, укладається арматурна сітка і здійснюємо бетонування плити ростверку.

Подача бетону в опалубку передбачается баддею, яка встановлена на стріловому крані розташованому на плавучому засобі. Після набору бетоном фундаменту 70% - відсоткової міцності встановлюється опалубка опори, здійснюється бетонування.

Останніми операціями є розбирання опалубки і висмикування шпунтової огорожі.

 

 

Література.

 

1. Кожушко В.П. Основи і фундаменти: Підручник для вузів: В 2-х ч. Ч.1.- Харків: ХНАДУ,2003.-500с.

2. Кожушко В.П. Основи і фундаменти: Підручник для вузів: В 2-х ч. Ч.2.- Харків: ХНАДУ,2003.-492с.

3. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.:

ДБН В.2.1-10-2009.-(Чинні від 2009.07.01)-К.:Міжрегіонбуд України, 2009.-

-104с.-(Нормативні будівельні норми України)

4. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.- М.: ГУП ЦПП, 2001.-48с.

5. ДБН В.2.3-2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектуваня. К.:Міністерство будівництва, архітекиру та житлово-комунального господарства, 2006.-359с.

6. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускныеи рыбозащитные сооружения/Госстрой СССР. – Москва: ЦИТП Гсстроя ССС,

1987.-40с.

7. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. – М.:

ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-128с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)