Тема: «Розкол християнства. Католицизм»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Розкол християнства. Католицизм» 

Актуальність теми: Християнство найбільш поширена і одна з найбільш розвинутих релігійних систем сучасного світу. Хоча християнство за своєю суттю є єдине, воно ніколи не було однорідним, на протязі всієї історії християнства виникали релігійні течії, які відходили від головного напряму. І найбільший розкол в християнській церкві відбувся в 1054р, в наслідок якого утворився католицизм і православ’я. Католицизм є найбільш поширеним напрямом християнства, який є важливим фактором історичного процесу на протязі багатьох століть.

Навчальна мета заняття

Знати: передумови, що сприяли розколу єдиної християнської церкви; наслідки розколу і територіальне розташування утворених церков; догматику католицизму..

Вміти: виявляти вплив економічних, політичних, соціальних факторів на формування католицизму; виділяти у релігійно-філософській, канонічній літературі зміст і суть католицизму.

Розуміти: основні концептуальні засади філософсько-теологічних конструкцій католицизму; розуміти, що певні релігійні явища мають історичний характер і є результатом дії багатьох факторів

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

 

І. Розкол єдиної християнської церкви:

- соціальні, економічні передумови, що сприяли розколу;

- формування різних типів взаємовідносин між церквою і державою на Сході і Заході Римської імперії;

- особливості соціально-економічного і політичного становища церкви на заході і сході Римської імперії;

- розкол єдиної християнської церкви; наслідки розколу для церкви.

ІІ. Католицизм:

- визначити, що означає термін «католікос»;

- історія становлення католицької церкви;

- виявити особливість католицизму у догматиці поряд із загальними положеннями християнської релігії;

- Вселенські собори католицької церкви;

- організаційна структура католицької церкви;

- виявити особливості католицького культу і обрядовості;

- охарактеризувати основні католицькі свята;

- окреслити роль монаших об’єднань в історії католицької церкви( орден єзуїтів, францисканці, домініканці, капуцини та інші);

- єретичні рухи в католицькій церкві;

- сучасний католицизм;

- основні напрями діяльності і соціального вчення сучасної Римо-католицької Церкви.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. 1. За таблицею дайте характеристику основним представникам католицької теології:

№ п/п Ім’я теолога Період до якого належить Основні ідеї
1. Августин Блажений    
2. Тома Акванський    
3. Теяр де Шарден    
4. Ж.Марітен      

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Причини розколу.

2. Тематика Вселенських соборів.

3. Католицькі чернечі ордени та їх роль у розвитку медичного обслуговування.

запитання для контролю і самоконтролю

1. Які причини розколу християнської церкви в 1054 р.

2. Чому католицизм називають “римським” або “латинським” віровченням?

3. В чому суть католицького догмату про непогрішність папи римського?

4. Яка роль інквізиції в католицькій церкві?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аляєв Г. Є. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. – К., 1996. – С.83-106.

2. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібник. - К., 1999.

3. Калінін Ю. А. , Харьковщенко Є. А. – Релігієзнавство. – К., 1995.

4. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. – С.238-254, 298-300, 301-307.

5. Павлов С. В., Мезенцев К.В. Географія релігій. – К., 1989. – С. 90-136.

6. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. д-ра філос. наук, проф. М.Ф.Рибачука. – К., 1997. – С.61-64.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.178-211.

8. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С. 30-34; 44-48; 55-82.

 

Додаткова література

1. Косуха Л. – Протестантизм // Людина і світ. - 1993. - № 8-9.

2. Моральне богослов’я. Святі тайне. – Львів, 1995.

3. Нікітенко М. Велика схізма 1054р.// Людина і світ. – 2001. - № 2-3.

4. Хома І. Нарис історії Вселенської церкви. – Львів, 1995.

Інтернетсайти

http://www.wco.ru/biblio/worlden

d/Antil/main.htm (Слова Святих Отців про Антихриста)

http://goa.goarch.org/acces/actiont

ime/faith

http://www.nauticjm.net.www/bal

ouris/orthodox.html

http://www.theologic.com/links.

html

http://www.kuraev.ru:8101/

http://www.cs.cmu.edu/web/people/spoc/catholic.html

http://www.knight.org/advent

alt.christnet.evangelical

alt.religion.christian.anabaptist.brethren

alt.religion.christian.boston.church

alt.religion.christian.calvary.chapel

alt.religion.christian.last-days

http://www.ai.nuit.edu/people/mib/anglican/anglican.html

http://www.anglican.org.uk/

http://www.ecusaanglican.org

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: «Православ’я»

 

Актуальність теми: Православ’я є однією з найбільших гілок християнства. Православне віровчення відображає ранню, спільну для всього християнства догматику у її незмінному (ортодоксальному) вигляді. Православ’я внесло вагомий вклад у розвиток культури багатьох народів і стало їх невід’ємною складовою.

Навчальна мета заняття

Знати: основи догматики і обрядовості православ’я; відмінності православного віровчення від католицького; територіальне розташування православних церков ї їх сучасний стан.

Вміти: виявляти догматичні, обрядові особливості православ’я, виділяти у релігійно-філософській, канонічній літературі зміст і суть православ’я.

Розуміти:основні концептуальні засади філософсько-теологічних конструкцій православ’я; погляди православної церкви на основні проблеми білетики; важливість традиції для духовного розвитку особистості і розвитку культури.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

 

І. Вселенське православ’я.:

- дати визначення терміну “православ’я”;

- що дає підстави представникам цієї конфесії називатися саме православними;

- історія православ’я.

ІІ. Віровчення, культ, обряди, організаційна структура:

- визначити, що є базою віровчення православної церкви;

- окреслити догматику православної церкви;

- визначити, що є центром православного культу;

- охарактеризувати основні християнські таїнства;

- вказати на особливість побудови православного храму;

- якими є обов’язки християнина?

- що є плодом Духа Святого?

- що відносимо до християнських чеснот?

- які є смертні гріхи?

- чим досягається спасіння у православ’ї?

- охарактеризувати основні православні пости. В чому їх користь?

- визначити основні православні свята. Охарактеризувати їх;

- окреслити структуру релігійних організацій у православ’ї.

ІІІ. Сучасне становище православ’я у світі.

- територіальне розташування православних церков і кількість послідовників;

- ставлення православної церкви до проблем абортів, ефтаназії, клонування.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Дайте детальний опис 12-ти християнським святам.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Історія православних церков.

2.Філософія православ’я.

3.Основні православні пости та їх медичне значення.

запитання для контролю і самоконтролю

5. Коли виникає православ’я?

6. На чому ґрунтується догматика православної церкви?

7. Які умови отримання статусу «автокефалії» в православ’ї?

8. В яких країнах поширене православ’я?

9. Яка організаційна структура православ’я?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

9. Аляєв Г. Є. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. – К., 1996. – С.83-106.

10. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібник. - К., 1999.

11. Калінін Ю. А. , Харьковщенко Є. А. – Релігієзнавство. – К., 1995.

12. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000. – С.238-254, 298-300, 301-307.

13. Павлов С. В., Мезенцев К.В. Географія релігій. – К., 1989. – С. 90-136.

14. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. д-ра філос. наук, проф. М.Ф.Рибачука. – К., 1997. – С.61-64.

15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.178-211.

16. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С. 30-34; 44-48; 55-82.

 

Додаткова література

5. Моральне богослов’я. Святі тайне. – Львів, 1995.

6. Нікітенко М. Велика схізма 1054р.// Людина і світ. – 2001. - № 2-3.

7. Хома І. Нарис історії Вселенської церкви. – Львів, 1995.

Інтернетсайти

http://www.wco.ru/biblio/(Бібліотека православного християнина)

http://infobusiness.com.ua/forum/news/read.php3?num=1&id=16&loc=0&thread=16 («Мир» - православний огляд)

http://www.wco.ru/biblio/worlden

d/Antil/main.htm (Слова Святих Отців про Антихриста)

http://goa.goarch.org/acces/actiont

ime/faith

http://www.nauticjm.net.www/bal

ouris/orthodox.html

http://www.theologic.com/links.

html

http://www.kuraev.ru:8101/

 

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Протестантизм

Актуальність теми: Протестантизм є одним із головних, поряд із православ'ям і католицизмом, напрямків християнства. Виникнувши в ХVІ ст. в Німеччині на хвилі широкого невдоволення діяльністю римсько-католицької церкви, він швидко поширив свій вплив на європейські, пізніше на північноамериканські країни, і перетворившись на потужний чинник духовного, культурного, економічного і політичного розвитку даних країн.

Навчальна мета заняття

Знати: умови зародження реформаційного руху, причини його поширення; основи віровчення і обрядовості головних протестантських течій.

Вміти: виявляти спільність і розбіжність у догматиці й обрядовості протестантськими течії

Розуміти: важливість релігійного чинника для економічного і культурного розвитку народів; основні концептуальні засади філософсько-теологічних конструкцій протестантизму.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.009 с.)