Тема: Світові релігії: ІсламМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Світові релігії: ІсламАктуальність теми: Існування світових релігій являють собою відносно пізнє і своєрідне явище в історії релігії. Кожна з цих релігій має свої корені, філософську доктрину, масштаби впливу, кількість прибічників. Кожна з цих релігій спрямована на людину, пропагуючи гуманістичний підхід до неї. Аналіз дії цих релігій на суспільство, на взаємовідносини між людьми має стати в центрі уваги обговорення. Однією з найпоширеніших і динамічних релігій сучасності є іслам

 

Навчальна мета заняття

Знати: на яких засадах виникає іслам; основи віровчення і обрядовості ісламу; історію та сучасний стан взаємовідносин між ісламом та іншими релігіями.

Вміти: провести порівняльний аналіз догматики основних течій ісламу, виявити загальне, особливе й одиничне щодо кожної релігійного напряму; виділити у релігійно-філософських джерелах, канонічній літературі зміст і суть вчення релігійної доктрини.

Розуміти: внутрішній зв’язок між різними спрямуваннями культури і твореннями моделей світу; розбіжності, які існують між європейською та східною релігійно-філософською думкою; цінність кожної людини незважаючи на її віросповідання.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

 

І. Виникнення і поширення ісламу:

- соціальні умови та ідейні(до ісламські вірування аравійців, іудаїзм, християнство) джерела виникнення мусульманської релігії;

- постать Мухаммеда та його роль у формуванні ісламу;

- шляхи поширення ісламу

ІІ. Основи віровчення і обрядовості ісламу:

- Коран – священна книга ісламу. Структура Корану;

- інші джерела вчення і керівництва в ісламі: Суна, Шаріат;

- «шість стовпів віри» в ісламі;

- мусульманське вірування про сутність людини, про рай і пекло;

- поняття «джихаду» в ісламі;

- обрядові вимоги ісламу (п’ять “стовпів”): шахада, салят(намаз), саул(піст), закят(милостиня), хадж(паломництво);

- мусульманські свята.

ІІІ. Напрями ісламу:

- причини поділу ісламу на сунітський і шиїтській напрями;

- сунізм – особливості віровчення і культу;

- шиїзм – особливості віровчення і культу;

- суфізм – містико-аскетична течія в ісламі;

- вахабізм.

ІV. Іслам в сучасному світі. Іслам в Україні:

- географія поширення ісламу, кількість послідовників;

- взаємовідносини ісламу з іншими релігіями: історія і сучасність;

- проблема взаємозв’язків ісламу і тероризму;

- історія поширення ісламу в Україні;

- сучасний стан ісламу в Україні.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

Завдання 1. Заповнити таблицю:

Основні відмінності між сунізмом і шиїзмом

№ п/п Сунізм Шиїзм
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Завдання 2. Порівняйте Біблію і Коран, знайдіть спільні персонажі, ідеї, які містяться в Біблії і Корані.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Медичні теми в Корані.

2.Іслам і політика.

3.Іслам в Україні.

запитання для контролю і самоконтролю

1. Що говорить іслам про душу і воскресіння?

2. Які книги в ісламі вважаються священними?

3. Які персонажі Біблії фігурують у священній книзі ісламу – Корані?

4. Яка існувала ситуація в минулому між ісламом і християнством?

5. Які основні свята в мусульманському календарі?

6. Що таке мечеть і яке її призначення?

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник. За ред. Проф. А. Колодного. – К., 2000.- С.366-379, 386-405.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навч. Посібник. – К, 1995.- С.84-106; 126-132.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібн., - К., 1996.

4. Гудима А. Релігієзнавство. Навч.-метод. посібн.- Тернопіль, 2000.- С. 55-77.

5. Калінін Ю.,Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К.1997.-С.78-88

6. Релігієзнавство: Навч. посібн. / За ред. М. Рибачука. – К., 1998. – С.50-61; 127-145.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича.– К., 2000.- С.36-41.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред.В. Лубського, В. Теремка -К., 2000.- С. 185-206; 211-238.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.135-156,160-178, 220-241.

10. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С.16-29; 103-106.

11. Юліан О., Капрій Я. Пізнай свій обряд. – Рим, 1982. – Ч. І.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

5. Красиков А Християнський світ: проблема діалогу //Людина і світ.- 2002.- №2.- С. 11-19.

6. Мусульманський світ // Релігійна панорама.- 2005.- №3.- С. 29-32.

7. Полотнюк Я. Іслам // Людина і світ, – 1993. – № 4.

8. Саймонз М. Світ мусульманської жінки // Людина і світ.- 2004.- №9.- С. 57-59.

9. Султанов , Коран як пам”ятка класичної арабської літератури //Відродження.- 1995.- №8.- С.47-51; №9.- С. 55-59.

10. Ткач С. Суфізм – містично-аскетична течія в ісламі // Людина і світ.- 2002.- №6.- С. 35-40.Християнство як світова релігія // Людина і світ. – 1997. – № 3.

 

Інтернетсайти

http://www.wam.umd.edu/~ibrahim

http://www.hti.umich.edu/relig/koran/

http://www.utexas.edu/students/a
mso/quran_html

alt.islam.sufism

alt.religion.islam

soc.religion.islam

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Християнство до розколу 1054р.

Актуальність теми: Християнство являє собою найбільш розповсюджену релігію, що має величезний вплив на розвиток нашої цивілізації. Виникнувши приблизно 2000 років тому християнство зазнало значних трансформацій, і як наслідок ми маємо велику кількість напрямів, які претендують на місце єдиного спадкоємця первісного християнства.

Навчальна мета заняття

Знати: основи догматики первісного християнства, роль християнства в утвердженні гуманістичних ідей в європейській культурі.

Вміти: виділити у релігійно-філософських джерелах, канонічній літературі зміст і суть християнської доктрини.

Розуміти:центральне місце Ісуса Христа у християнстві і його основну роль у формуванні християнського віровчення; цінність християнських моральних норм і потребу дотримуватися їх у медичній діяльності.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

 

І. Походження та ідейні витоки християнства:

- історичний аспект: соціально-економічні та політичні умови виникнення християнства;

- релігійні, філософські джерела формування християнської морально-етичної концепції;

- роль Іоана Христителя у розповсюдженні ідеї Месії;

- історичні джерела, що містять свідчення про особу Ісуса Христа;

- чим Ісус Христос відрізнявся від попередніх пророків? Чому ми можемо з повним правом сказати, що Ісус Христос був не тільки пророком, вчителем, але й лікарем?

- чому Ісуса Христа і його вчення не було сприйнято в іудейському середовищі?

- до яких основних положень можна звести суть вчення Ісуса Христа?

З наведеного уривку «Нагірної проповіді» (див. «Самостійна робота» завд. № 1) з’ясуйте:

• що означає термін “блаженні”;

• з якою метою Ісус Христос проголошує свою Нагірну проповідь?

• які категорії людей виділяє Ісус Христос у Нагірній проповіді і з якою метою;

• в чому моральне значення і мета Нагірної проповіді.

• у чому бачите схожість між “восьмиступеневим шляхом” спасіння у Буддизмі і Нагірною проповіддю;

Спираючись на уривки з Євангелія від Матея (5),(6),(7) (див. «Самостійна робота» завд. № 2) з’ясуйте:

• в чому полягає основний зміст людського життя згідно з християнським вченням? Яким шляхом людина може його досягти.

• чим можна визначити віру людини у Бога за вченням Христа?

• прокоментуйте запропоновані положення з Євангелія і з’ясуйте, в чому їх гуманістичний характер

• чому християнське віровчення проголошує “життя дорогоцінне”, “життя священне”? Чому християнське віровчення засуджує евтаназію, аборт, самогубство, суїцид?

• чим доповнює Ісус Христос Старий Закон;

ІІ. Первісне християнство:

- в чому особливість структури Біблії?

- чим відрізняється Старий Завіт від Нового Завіту?

- синоптичні та несиноптична Євангелії, їх відмінність;

- переклади Біблії. Українські переклади Біблії;

- що стає ядром християнської моральної доктрини в Новому Заповіті?

- як моральна категорія «свобода волі» безпосередньо випливає з християнського вчення?

- з’ясуйте, яку роль для хворого може мати Господня молитва;

- формування церковної організації у християнстві;

- Вселенські Собори. Символ віри;

- догматика християнства

- єресі(монофізицтво, аріанство, несторіанство, монофілітство, іконоборство);

- зародження монашества.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 

 

Завдання 1. Законспектувати заповіді Блаженства з Нагірної проповіді Ісуса Христа (Матея 5, 1-12) і дати відповідь на запитання:

• що означає термін “блаженні”;

• з якою метою Ісус Христос проголошує свою Нагірну проповідь?

• які категорії людей виділяє Ісус Христос у Нагірній проповіді і з якою метою;

• в чому моральне значення і мета Нагірної проповіді. У чому Ви бачите схожість між “восьмиступеневим шляхом” спасіння у Буддизмі і Нагірною проповіддю;

 

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.

Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.

Блаженні засмучені, бо будуть утішені.

Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться.

Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.

Блаженні чистім серцем, бо вони побачать Бога.

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.

Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.

Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.

Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі.

 

Завдання 2. Використовуючи уривки з Євангелія від Матея (5, 17-19; 21, 23-25; 27, 38,40; 6, 2-15; 19-21; 7, 1-3; 7, 8; 12, 21), обгрунтуйте:

• в чому полягає основний зміст людського життя згідно з християнським вченням? Яким шляхом людина може його досягти.

• чим можна визначити віру людини у Бога за вченням Христа?

• прокоментуйте запропоновані положення з Євангелія і з’ясуйте, в чому їх гуманістичний характер

• чому християнське віровчення проголошує “життя дорогоцінне”, “життя священне”? Чому християнське віровчення засуджує евтаназію, аборт, самогубство, суїцид?

• чим доповнює Ісус Христос Старий Закон;

 

Євангелія від Матея (5 ).

17. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків:

я прийшов їх не усунути, а доповнити.

19. Хто, отже, порушить одну з оцих найменших заповідей

і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Небеснім Царстві.

21. Ви чули, що було сказано давнім: не вбивай; і коли хтось уб’є, той підпаде судові.

23. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе.

24. Залиш там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій.

27. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу.

28. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням,

той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці.

38. Ви чули, що було сказано: око за око, зуб за зуб.

39. А я кажу вам: не противтеся злому. Хто вдарить тебе в

праву щоку, оберни до нього й другу.

40. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ.

41. І хто тебе силуватиме йти милю, іди з ним дві.

42. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе,

не відвертайся.

43. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого й ненавидь ворога свого.

44. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих,

що гонять вас.

48. Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий.

 

Євангелія від Матея (6)

2. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди.

Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду.

3. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права.

4. Щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі.

5. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять навидно молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показати людям. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду.

6. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває у тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі.

8. Отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього.

9. Тож моліться так:

Отче наш, що єси на небі!

Нехай святиться твоє ім’я.

10. Хай прийде твоє царство,

Нехай буде воля твоя

як на небі, так і на землі.

11. Хліб наш щоденний дай нам нині.

12. Прости нам довги наші, як і ми

прощаємо довжникам нашим.

13. Не введи нас у спокусу,

але визволь нас від злого.

14. Коли ви прощатимете людям їхні провини,

то й Отець ваш небесний простить вам.

15. А коли ви не будете прощати людям,

то й Отець ваш небесний не простить

вам провин ваших.

19. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкуповують злодії і викрадають.

20. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не

нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають.

21. Бо де твій скарб, там і буде твоє серце.

 

Євангелія від Матея (7)

1. Не судіте, щоб вас не судили і якою мірою будете міряти, такою відмірять вам.

3. І чого в оці брата свого ти заскали побачиш, колоди ж у власному оці не чуєш.

7. Просіть, і дасться вам; шукайте і знайдете; стукайте і відчинять вам.

8. Бо кожен, хто просить, одержує; хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять.

Все, отже, чого тільки бажаєш, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви – бо в цьому закон і Пророки.

14. Але тісні ті двері й вузька та дорога, що веде до життя, і Мало таких, що її знаходять.

21. Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи ! - ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Період становлення християнства (I-IV ст.).

2. Переклади Біблії.

3. Християнське розуміння сутності хвороби та основ лікування.

запитання для контролю і самоконтролю

1. За яким законом був страчений Ісус Христос?

2. Чому Ісуса Христа і його вчення не було сприйнято в іудейському середовищі?

3. Чому Новий Заповіт пов’язується з новою мораллю?

4. Як з християнської точки зору можна обгрунтувати такі моральні категорії, як добро і зло?

6.Які основні єрисі раннього християнства?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник. За ред. Проф. А. Колодного. – К., 2000.- С.366-379, 386-405.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навч. Посібник. – К, 1995.- С.84-106; 126-132.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібн., - К., 1996.

4. Гудима А. Релігієзнавство. Навч.-метод. посібн.- Тернопіль, 2000.- С. 55-77.

5. Калінін Ю.,Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К.1997.-С.78-88

6. Релігієзнавство: Навч. посібн. / За ред. М. Рибачука. – К., 1998. – С.50-61; 127-145.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича.– К., 2000.- С.36-41.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред.В. Лубського, В. Теремка -К., 2000.- С. 185-206; 211-238.

9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.135-156,160-178, 220-241.

10. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997. – С.16-29; 103-106.

11. Юліан О., Капрій Я. Пізнай свій обряд. – Рим, 1982. – Ч. І.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

11. Бондаренко Г. Пречистого вогню дарунок (Свята, обряди, традиції) // Людина і світ. – 1997. – № 4.

12. Братко-Кутинський О. Християнство // Людина і світ. – 1990. – № 8.

13. Горбаченко Т. Тема апокаліпсиса в давньоєврейській і давньохристиянській культурі // Людина і світ. – 2001. – № 6.

14. Красиков А Християнський світ: проблема діалогу //Людина і світ.- 2002.- №2.- С. 11-19.

 

Інтернетсайти

http://www.christianity.net/search/

http://www.interlog.com/~moehler/allinone

alt.christnet.christianlife

alt.christnet.ethics

alt.christnet.hypocrisy

alt.christnet.philosophy

alt.christnet.prayer

alt.christnet.theology

alt.religion.christian

alt.religion.christian-teen

alt.religion.christian.20-something

soc.religion.christian

soc.religion.christian.youthwork

alt.bible

 


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.021 с.)