ТЕМА 15. Економічний механізм маркетингу в системі розвитку науково-інтелектуальної власності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 15. Економічний механізм маркетингу в системі розвитку науково-інтелектуальної власності.Управління інтелектуальною власністю.

Маркетинг. Суть і принципи маркетингу в діяльності підприємства при створенні об’єкта інтелектуальної власності.

Інжиніринг. Конкуренція конкурентноздатність товару при використанні об’єктів інтелектуальної власності.

Маркетинг у забезпеченні промислової власності ліцензіями. Маркетинг у забезпеченні промислової власності патентною чистотою товару. Патентний захист.

Показник винахідницького рівня в товарах або технологічних процесах.

Розширення експортних можливостей підприємства, забезпечення конкурентноздатності і продовження життєвого циклу товару на ринку.

Управління інтелектуальною власністю, суть і значення даного процесу. Погляди вчених на теорію управління та особливості управління раціоналізаторством і винахідництвом. Показники і кінцеві результати планування інтелектуальної власності.

Потенціал інтелектуальної власності трудового колективу, підприємства або особистості.

Організаційна структура системи управління інтелектуальною власністю в ринковій системі господарювання.

Стимулювання інтелектуальної діяльності. Державне і громадське, матеріальне і моральне стимулювання інтелектуальної діяльності.

Державне стимулювання інтелектуальної діяльності. Державні премії України.

 

РОЗДІЛ V.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 16. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення

Значення захисту прав інтелектуальної власності.

Основні моменти порушення прав інтелектуальної власності. Дії, що визнаються порушенням прав власників чинних охоронних документів та заявників. Дії, що визнаються як порушення авторських прав і суміжних прав. Принципи послідовності при виборі засобів захисту: попередження конкурента, звернення в третейський суд, захист прав в судовому порядку.

Категорії спорів. Спори про визнання результатів інтелектуальної діяльності. Спори, які розглядаються тільки в судовому порядку.

 

Тема 17. Адміністративний та судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

Правова основа для оспорювання прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку. Об’єкти інтелектуальної власності відносно яких здійснюється адміністративний порядок захисту прав. Органи, в яких здійснюється захист прав в адміністративному порядку. Засоби захисту. Адміністративна відповідальність за порушення прав.

Цивільно-правові засоби захисту прав. Випадки, в яких спор о порушенні прав підвідомча суду загальної юрисдикції.

Порядок захисту прав. Два основні питання, які розглядаються в любому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності.

Кримінальна відповідальність про порушення прав. Кримінально-правова санкція за незаконне посягання на права. Типові випадки захисту прав, що ведуть за собою кримінальну відповідальність.

Тема 18. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил

Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS. Адміністративна процедура, цивільно-правові способи захисту прав, а також кримінальні процедури та штрафи, що можуть бути використані до порушників прав. Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та правил.


Список рекомендованої літератури

 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

2. «Декларація про державний суверенітет України». Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. - Відомості Верховної Ради Української РСР, 1990, № 31, ст. 429.

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

3. Цивільний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435%2D15&p=1

4. Цивільний процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1501%2D06&p=1104834154869809

5. Кримінальний кодекс України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/criminal-code-excerpt.html

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/admin-code-excerpt.html

7. Кодекс законів про працю України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/labour-code-excerpt.html

8. Кримінально-процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&print=1

9. Митний кодекс України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/customs-code-excerpt.html

10. Господарський процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12&print=1

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

11. «Про захист економічної конкуренції» // Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2210-14&print=1

12. «Про Антимонопольний комітет України» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3659-12&print=1

13. «Про інноваційну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15&print=1

14. «Про оподаткування прибутку підприємств» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334/94-%E2%F0&print=1

15. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12&print=1

16. «Про господарські товариства» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12&print=1

17. «Про об’єднання громадян» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12&print=1

18. «Про інформацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12&print=1

19. «Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2782-12&print=1

20. «Про режим іноземного інвестування» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93/96-%E2%F0&print=1

21. «Про науково-технiчну інформацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3322-12&print=1

22. «Про інвестиційну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=1

23. «Про телебачення i радiомовлення» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3759-12&print=1

24. «Про захист iнформацiї в автоматизованих системах» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80/94-%E2%F0&print=1

25. «Про наукову i науково-технiчну експертизу» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=51/95-%E2%F0&print=1

26. «Про наукову i науково-технiчну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12&print=1

27. «Про рекламу» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-%E2%F0&print=1

28. «Про iнформацiйнi агентства» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F95%2D%E2%F0&p=1157964744537730

29. «Про видавничу справу» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=318/97-%E2%F0&print=1

30. «Про народні художні промисли» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2547-14&print=1

31. «Про архітектурну діяльність» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=687-14&print=1

32. «Про професiйних творчих працiвникiв i творчi союзи» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=554/97-%E2%F0&print=1

33. «Про кінематографію» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=9/98-%E2%F0&print=1

34. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=7-93&print=1

35. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-92&print=1

36. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=46-93&print=1

37. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2953%2D14&p=1104834154869809

38. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1111%2D16&p=1181722775697176

39. Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=962-16&p=1217581779675870Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.009 с.)