Відомчі нормативно-правові актиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомчі нормативно-правові акти92. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

93. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02&print=1

94. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-01&print=1

95. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0558-01&print=1

96. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0965-01&print=1

97. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0964-01&print=1

98. Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0453-02&print=1

99. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0643-01&print=1

100. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1

101. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1

102. Зміни до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0061-06

103. Правила розгляду заявки на промисловий зразок // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1

104. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0378-01&print=1

105. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0716-01

106. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0717-01&print=1

107. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг

108. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0276-95

109. Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0931-03&print=1

110. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0064-02&print=1

111. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0718-01

112. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання реєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0772-01&print=1

113. Положення про перелік видових назв товарів // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0061-01&print=1

114. Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1086-01&print=1

115. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0406-02&print=1

116. Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0375-01&print=1

117. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0719-01&print=1

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ, УГОДИ ТА ДОГОВОРИ

118. Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого, В. П. Петрова. - Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

119. Бернская конвенция об охране литературных й художественных произведений от 9 сентября 1886 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого, В. П. Пет­рова. - Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

120. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого, В. П. Петрова. - Т. 2. -К.: Ин Юре, 1999.

121. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. – Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

122. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г.: Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

123. Гаатское соглашение о международном депонировании промышленных образцов // Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский Дон «Ин Юре», 1999. - 600 с.

124. Международная конвенция по охране прав исполнителей, создателей фонограмм и организаций эфирного вещания («Римская конвенция») // Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский Дон «Ин Юре», 1999. – 600 с.

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

125. Авторське, право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кни­гах / За ред. А. С. Довгерта. - Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 520 с. - Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб'язко. - К: Ін Юре, 2001. - 460 с.

126. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: Защита коммерческой тайны. - Монография. - К.: Ин Юре, 2000. - 400 с.

127. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс Й. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекти. - К.: Ин Юре, 2000. - 162 с.

128. Бадиця І. А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав. - К., 1997. - 107 с.

129. Практичнийпосібник з оподаткування нематеріальних активів. Наук.-практ. вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського. - К.: Ін Юре, 2000. - 348 с.

130. Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти. У 3-х т. / Укладач П. М. Цибульов. - К.: УкрІНТЕЛ, 1998. Т. 1.: Законодавство України з питань промислової власності. - 138 с.; Т. 2.: Відомчі норма­тивні акти України з питань промислової власності. - 310 с.; Т. 3.: Між­народні угоди з питань промислової власності. - 124 с.

131. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

132. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків. Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 362 с.

133. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. – Х.: ООО «Одессой», 2002. – 592 с.

134. Юровский Д.Б., Билык Е.В. Операции с авторскими правами налогообложения и бухгалтерский учёт или как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: ООО “Центр экономических исследований и управленческого консультирования “Консульт”, 2003. – 408с.

135. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. – К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 2000. – 164 с.

136. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Ін Юре, 1999.

137. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького: У 2-х т. – К.: Ін Юре, 2000.

138. Капща Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. Национальная Академия Украины. Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. - К., 2000. - 106 с.

139. Крайнєв П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П. П. Крайнєва: Монографія. - К.: Ін Юре, 2000. - 340 с.

140. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Наук.-практ вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського: - К.: Ін Юре, 2000. - 348 с.

Періодика

w Журнал “Інтелектуальна власність”, ТОВ “АСПЕКТ-2003”.

w Журнал “Промислова власність”, Укрпатент.

Інтернет-ресурси

w Держдепартамент інтелектуальної власності України (www.sdip.gov.ua);

w ДП Український інститут промислової власності (www.ukrpatent.org.ua);

w Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (www.іp.-centr.kiev.ua);

w Українське агентство з авторських т а суміжних прав (www.uacrr.kiev.ua);

w Інститут інтелектуальної власності і права (www.iipl.ukrpatent.org.ua).

 


5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни та видами навчальної роботи за ОПП

 

№ т е м и Назва розділів, тем Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всього в т.ч.
СРСР / ІНДЗ Аудиторні заняття Лекції Семінари Заліковий модуль
РОЗДІЛ І. Система інтелектуальної власності -
1 Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. 1 1 1
2 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності. 1 1 1
3 Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. 1 -
РОЗДІЛ ІІ. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності -
4 Правова охорона об’єктів патентного права. 1 1 1
5 Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг. 1 1 1
6 Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 2 -
7 Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 2 -
8 Міжнародна правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності. 1 -
РОЗДІЛ ІІІ. Розпорядження правами інтелектуальної власності - - -  
9 Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, обмеження прав. 1,5 1,5 -
10 Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 1,5 1,5 -
11 Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. 0,5 0,5 -
12 Права та обов’язки власника авторського права, обмеження авторського права та обмеження ним 0,5 0,5 -
РОЗДІЛ ІV. Економіка інтелектуальної власності - - -  
13 Права інтелектуальної власності як товар 1 -
14 Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 1 -

 

№ т е м и Назва розділів, тем Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всього в т.ч.
СРСР / ІНДЗ Аудиторні заняття Лекції Семінари Заліковий модуль
15 Економічний механізм маркетингу в системі розвитку науково-інтелектуальної власності. Управління інтелектуальною власністю. 1 -
РОЗДІЛ V. Захист прав інтелектуальної власності - - -  
16 Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 1
17 Адміністративний та судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 1
18 Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил 1
Індивідуальне науково-дослідне завдання -/12        
           
РАЗОМ 20/12 -

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

№ заня ття Тема та короткий зміст заняття К-сть годин
1. Тема 1. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.
  Разом

6.2. Календарно-тематичний план семінарських занять та залікових модулівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.007 с.)