ДО ТЕМИ № 3. СУБ”ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ТЕМИ № 3. СУБ”ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯЛітература:

1. Алєксєєв О.О., Берназ В.Д., Садченко О.А. Сучасні проблеми криміналістичної підготовки слідчих (за матеріалами анкетування) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 134–143.

2. Анікіна Н. Забезпечення прав цивільного позивача в стадії досудового розслідування // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2001. – № 37. – С. 505–509.

3. Анікіна Н. Захист прав та законних інтересів цивільного позивача в кримінальному судочинстві (питання судової практики) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – № 35. – С.469.

4. Анікіна Н. Прокурорський нагляд за відшкодуванням збитків, завданих злочином // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. – С. 465–467.

5. Анікіна Н. Прокурорський нагляд за відшкодуванням шкоди, завданою злочином у кримінальному судочинстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат-ли ХI регіональної наук.-практ. конференції. 3–4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2005. – С. 367–369.

6. Афонін Д.С. Деякі процесуальні та практичні проблеми залучення спеціаліста до розслідування злочинів // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 145–150.

7. Банчук М. Проблемні повноваження суддів // Вісник прокуратури. –2002. – №4. – С.70–72.

8. Басай В., Фріс П. Коронний свідок у кримінальному судочинстві ( поняття та правовий статус ) // Право України – 2006 – № 5. – С. 133–135.

9. Баулин О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого // Право України. –1997. – № 7. –С. 15–16.

10. Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб’єкт досудового розслідування // Право України. –2002. – №4. – C.113–117.

11. Баулін О. Щодо питання про систему і компетенцію органів дізнання в Україні // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – № 37. – С.535–541.

12. Баулін О.А. Реальне забезпечення процесуальної незалежності слідчого у майбутній правній системі України. Концепція розвитку законодавства України / Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С. 346–349.

13. Баулін О.В. Професійні та особисті якості як гарантії процесуальної незалежності слідчого // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3(6).– С. 287–293.

14. Баулін О.В. Процесуальна незалежність слідчого – правова гарантія демократичного правосуддя // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1997. – №1. – С. 109–112.

15. Белькова О. В. До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину // Право і безпека. – № 3 (1). – 2004. – С.39–40.

16. Белькова О. Правова допомога свідку: підстави та порядок надання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С.137–141.

17. Белькова О. Теоретичні і практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити стосовно себе, членів сім’ї та близьких родичі // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. – С. 471–474.

18. Белькова О.В. Реалізація свідком конституційних прав у досудовому розслідуванні // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 130-140.

19. Бояров В.І.Про деякі питання практики захисту при використанні на досудовому слідстві свідчень під псевдонімом // Адвокат. – 2003. – № 6. – С. 13–16.

20. Ващук Б.Л. Окремі питання удосконалення кримінально процесуального законодавства щодо визначення цивільним позивачем у кримінальній справі // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – №4. – С. 266 – 270.

21. Величко О. Проблемні аспекти участі адвоката у кримінальному процесі // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства. Матеріали курсантсько-студентської конференції. 30 квітня 2004 р. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 1 (2). – 2004. – С. 73–76.

22. Вороновський Л. Реалізація прав потерпілого у кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С.96–100.

23. Галаган В.І. Участь громадян у кримінальному судочинстві та проблеми їх захисту за чинним законодавством // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2000. – № 2. – С.202.

24. Гуцуляк Ю. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та залучаються до здійснення завдань оперативно–розшукової діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №6. – С.96–99.

25. Джига М.В. Обвинувачений як учасник кримінально–процесуальних відносин // Життя і право. – 2005. – № 1. – С. 67–73.

26. Зеленецький В., Куркін М.Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб’єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №4. – С.37–42.

27. Капліна О. Шило О. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава.: –2004. – №4. – С.43–47.

28. Крикунов О. Моральна шкода як підстава визнання потерпілим у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – № 35, 2000. – С.497.

29. Малютін І. Професійні захисники у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури: –2003. – №10. – С.50–52.

30. Маляренко В.Т. Про інститут понятих в кримінальному процесі України // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 3 (25). – С.22–27.

31. Нор В.Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарантій захисту його прав і законних інтересів. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – №36 2001р.ст.524–533

32. Нор В. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – №37. – С.491–499.

33. Присяжнюк Т. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих у кримінальному судочинстві // Право України: –2004. – №8. – С.60–63.

34. Присяжнюк Т. Потерпілий у кримінальному праві України; окремі питання // Право України. – 2004. – № 10. – С.95–97.

35. Тертишник В. Тертишник О. Захист прав потерпілого в умовах змагального судочинства // Вісник прокуратури: –2003. – №3. – С.50–55.

36. Тертишник В. Удосконалення процесуального статусу слідчого: старі та нові проблеми // Вісник прокуратури: –2002. – №1. – С.38–44.

37. Трофименко В.Забезпечення права підсудного на захист // Прокуратура. Людина. Держава.: –2004. – №2. – С.73–77.

38. Трофименко В. М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки потерпілого і свідка в кримінальному судочинстві // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (мат.конференції). – № , 2000. – С.230.

39. Філін Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу // Право України.: –2005. – №1. – С.63–65.

40. Юрченко Л.В. Органи дізнання як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності // Держава і право: Зб. Наук. праць. – К., 2000. – Вип. 7. – С. 374–378.

ДО ТЕМИ №4. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ТА РІШЕННЯ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ТА ВИТРАТИ. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

Література:

1. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? // Право України – 2006 – № 7. – С. 46–48.

2. Бацько І. М. Морально–етичні правила і процесуальна регламентація протоколювання слідчих дій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – № 2, 2001. – С.233.

3. Бацько І. Процесуальна регламентація складання протоколів слідчих дій // Вісник ЛІВС. – № 2, 2001. – С.190.

4. Бацько І.М. Процесуальні правила, що регулюють участь державних посадових осіб у складанні протоколів слідчих дій // Науковий вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 1999. – без номера. – С. 221–227.

5. Берназ В. Д. Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження // Право і безпека. – № 3 (1), 2004. – С.45–47.

6. Галишин А. Витрати на проведення судової експертизи у кримінальній справі–судові витрати // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – №37. – С.518–522.

7. Гулкевич З. Класифікація протоколів слідчих дій // Вісник Львівського університету (випуск 34) 1999. – С. 213–220.

8. Заїка С. Основні положення міжнародно–правових документів з питань кримінально–процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право. –2004. – №6. – С.128–132.

9. Заїка С. Основні причини порушення строків у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право: –2005. – №7. – С.132–134.

10. Заїка С. Поняття та значення строків у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право. –2003. – №7. – С.125–129.

11. Заїка С.О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. –2004. – №1. – С.41–44.

12. Кузніченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ // Право України.– 2001.– №1.– С.77–80.

13. Лобойко Л.М. Черненко А.П. Поняття кримінально-процесуальної дії // Вісник Запорізького юридичного інституту: –2004. – Вип.1(26). – С. 208–219.

14. Маляренко В.Т. Щодо строків кримінального процесу // Право України. – 2000. – № 1. – С. 16–23.

15. Марущак Н. Про необхідність нового порядку відшкодування моральної шкоди, завданої особі незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду // Підприємництво, господарство і право: –2004. – №5. – С.129–132.

16. Михайленко А.Р. Проблемы времени в уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 1983. – №2. – С. 93–95.

17. Михайленко О. Момент, як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури. – 2001. – №1. – С.49–54.

18. Мікуліна М. Щодо правової природи інституту відшкодування шкоди, завданої фізичним і юридичним особам незаконноми діями оперативних підрозділів Служби безпеки України // Підприємництво, господарство і право: –2004. – №11. – С.40–41.

19. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) // Підприємництво, господарство і право: –2003. – №5. – С.40–42.

20. Ніжинська І.Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право: –2003. – №4. – С.75–78.

21. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право: –2003. – №1. – С.55–57.

22. Нор В.Т., Павлишин А.А. Витрати, пов"язані з оплатою праці захисника, який брав участь у кримінальному процесі за призначенням, – складова судових витрат // Адвокат: –2001. – №6. – С.6–8.

23. Омельченко О. Подання слідчого як засіб усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С. 92 – 95.

24. Павлишин А. Визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних з явкою у кримінальному процесі України // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. – С. 5537–539.

25. Павлишин А. Поняття судових витрат в кримінальному процесі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – №36. – С. 548–555.

26. Перепадя О. Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі: (Порівняльний аналіз законодавства України і ФРН) // Право України. – 2001. – № 1. – С. 100 – 104.

27. Приміч І. Процесуальні строки у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури: –2003. – №8. – С.59–61.

28. Прокофьев Ю.Н. Процессуальная форма документов на стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы совершенствования государства и права: Сб. ст. Выпуск 9. – Иркутск: Изд-во Иркут. Юр. инст-та, 1975. – С. 126–128.

29. Рогатюк І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необгрунтованої реалізації функції обвинувачення // Право України: –2003. – №5. – С.89–93.

30. Рожнова В. Бланки процесуальних документів: переваги та недоліки використання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 159 – 161.

31. Рожнова В.Складання протоколів слідчих дій: питання, структура та зміст // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – С.142 – 147.

32. Рубан Н. Принятие процессуальных решений // Законность. –2003. – №8. – С.19–21.

33. Сердюк В. Обов’язковість судового рішення // Вісник прокуратури – 2006 – № 8. – С. 79–88.

34. Смирнов А.В. Достаточность фактических оснований уголовно–процессуальных решений // Правоведение. – 1983. – №5. – С. 83–64.

35. Терентійов В.О. Конституційні засади прийняття процесуальних рішень у кримінальному судочинстві // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 205-210.

36. Трубин Н. Прокурорский надзор за соблюдением уголовно–процессуальных сроков // Социалистическая законность. – 1984. – № 8. – С. 19–22.

37. Хохрина Т.В. К вопросу о протоколах следственных действий в процессуальном праве // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. – Ташкент, 1982. – С. 69–76.

38. Черненко А.П., Лобойко Л.М. Поняття кримінально-процесуальної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10–річчя незалежності України. – 2003.– № 2.– С. 266–278.

39. Шумило М.Є. Поняття, сутність і критерії незаконних процесуальних дій і рішень // Науковий вісник НАВСУ: –2001. – Вип.1. – С.39–49.

40. Ярошенко К.Б. Возмещение вреда, причиненного гражданам действиями должностных лиц // Сов. государство и право. – 1982. – № 8. – С. 135–142.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.016 с.)