ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯНормативно-правові акти:

Міжнародні нормативно-правові акти:

1. Віденська конвенція від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини.

2. Віденська конвенція від 24 квітня 1963 р. про консульські зносини.

3. Європейська Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959р. // Офіційний вісник України, 1998.- № 13.

4. Європейська Конвенція про видачу правопорушників, 1990 р.//Офіційний вісник України, 1998р.- № 13.

5. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 р. // Збірник договорів Ради Європи.- К., 2000

6. Конвенція про відмивання, пошук і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р. // Офіційний вісник України, 1998 р.- № 13.

7. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 1993 р. // Офіційний вісник України, 1998 р. -№ 13;

8. Про додержання вимог міжнародно-правових актів при розслідуванні кримінальних справ: лист Генеральної прокуратури України від 20 серпня 1999 року № 14-2-136-99. Віденська конвенція про право міжнародних договорів // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1986. -№37. – Ст.772.

9. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: Прийнята 20.04.59 р., ратифікована 22.09.95 р. // Міжнародне співробітництво України у правовій сфері. - Видання друге. – Львів: Кальварія, 2001. - С.27-34.

10.

Закони України:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 3. – Ст. 141. (зі змінами та доповненнями).

2. Кримінальний кодекс України.- К.: Видавничий дім “Скіф”, 2010.- 148 с.- (Серія : кодекс і закони України).

3. Кримінально-виконавчий кодекс України //Відомості Верховної Ради України .- 2004.-№ 3-4.- Ст. 21.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2010. – 196 с. (Серія : кодекс і закони України).

5. Про адвокатуру, 19 грудня 1992р.- ВВР України, 1993, № 9, Ст.62.

6. Про адвокатуру. Закон України від 19 грудня 1992р.- ВВР України, 1993, № 9, Ст.62.

7. Про громадянство України, 16 квітня 1997р.( ст.ст. 1,2,10, 11.)- ВВР України, 1997, № 23, Ст.169 (ВВР 2000, № 25, Ст..198; 2001, № 13, Ст.65)

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 23 грудня 1993р., -ВВР України, 1994, № 11, Ст.50.

9. Про Державну кримінально-виконавчу службу України , 23 червня 2005 року № 2713- ІV // ОВУ № 29, 2005, Ст., 1697.

10. Про дію міжнародних договорів на території України, 10 грудня 1991р.- ВВР України, 1992, № 10, Ст.137.

11. Про дію міжнародних договорів на території України, Закон україни від 10 грудня 1991р.// Відомості Верховної Ради України, 1992.- № 10.- Ст.137.

12. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, 16 листопада 1992р.- ВВР України, 1993, №1, Ст.1 (ВВР України, 1993, №46, Ст.427).

13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 23 грудня 1993р. – ВВР України, 1994, №11, Ст.51.

14. Про міжнародні договори України, 22 листопада 1993р., (ст.ст. 12-17)- ВВР України,

15. Про міліцію , 20 грудня 1990 р. ВВР України ,1991 р № 4 ст. 20 ( ВВР України 1992 р. № 36 ст 526, ВВР України 1994 р № 25 ст.216,ВВР України 1995 р № 15 ст.102, ВВР України 2000 р. № 10 ст 79 № 27, ст.213)

16. Про мови в Україні, 28 жовтня 1989р., - ВВР України, 1989, Додаток до № 45,Ст.461.

17. Про мови в Україні. Закон України від 28 жовтня 1989р., - ВВР України, 1989, Додаток до № 45,Ст.461.

18. Про оперативно-розшукову діяльність, 18 лютого 1992р., - ВВР України, 1992, № 22, Ст.303 (ВВР України, 1993, №11, Ст.83; 1994, №11, Ст.52; 2001, № 10,Ст.44; № 14,Ст.72).

19. Про попереднє ув’язнення, 30 червня 1993р.,ВВР, 1993, № 35, Ст.360; 2001, № 40, Ст.193

20. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, 1 грудня 1994р., ВВР України, 1995, №1, Ст.1

21. Про правовий статус іноземців, 4 лютого 1994,( ст.1-2), - ВВР України, 1994, № 23, Ст.161.

22. Про прокуратуру, 5 листопада 1991р., - ВВР України, 1991, № 53, Ст.783 ( ВВР України, 1993, № 22, Ст.229; № 50, Ст.474; 1995, № 11, ст.71; 2001, № 9, Ст.38; № 44, Ст.233; )

23. Про прокуратуру. Закон України від 5 листопада 1991р., - ВВР України, 1991, № 53, Ст.783( ВВР України, 1993, № 22, Ст.229; № 50, Ст.474; 1995, № 11, ст.71; 2001, № 9, Ст.38; № 44, Ст.233; )

24. Про ратифікацію Європейської Конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік. Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції: Закон України від 16 січня 1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 129.

25. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини, 1950р. Першого протоколу та протоколів 2,4,7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. - № 263.

26. Про розвідувальні органи. Закон України від 22 березня 2001, - ВВР України,2001, № 19, Ст.94

27. Про свободу совісті та релігійні організації, 23 квітня 1991р., - ВВР України, 1991, № 25, Ст.283 ( ВВР України, 1992, № 20, Ст.277; 1993, № 30, Ст.418; 1994, № 13, ст.54).

28. Про статус народного депутата України. Закон України від 17 листопада 1992р.- ВВР України 1993, №3 , Ст.17 , (1994, № 34, Ст.315; № 40, Ст.363, Офіційний вісник України, 1997, № 43, ВВР 2000, № 48, Ст.408).

29. Про судову експертизу, 25 лютого 1994р., - ВВР України, 1994, № 28, Ст.232

30. Про судоустрій і статус суддів: Закону України від 7 липня 2010 р. N 2453-VI/.- [Електронний ресурс] .- режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua

31.

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

1. Практика застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1. – С. 25–31.

2. Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 22–29.

3. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990р. №5 із змінами від 4 червня 1993р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 410–418.

4. Про виконання судами України постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1984р. №4 із змінами від 25 грудня 1992р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 9–10.

5. Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995р. №11 із змінами від 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 362–365.

6. Про внесення доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. №4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 11 червня 2004 р. //Вісник Верховного Суду України: –2004. – №7. : – С.12.

7. Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов"язаних із їх екстрадицією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16 //Вісник Верховного Суду України: –2004. – №11. – С.13–15.

8. Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 11 лютого 2005 р// Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 15–16.

9. Про діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді кримінальних та цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 серпня 1980р. №5 із змінами від 23 грудня 1983р., 25 грудня 1992р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 4–8.

10. Про додержання України процесуального законодавства, яка регламентує судовий розгляд кримінальних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985р. №11 із змінами від 4 червня 1993р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 403–409.

11. Про завдання суддів України по підвищенню рівня правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 лютого 1991р. №1 із змінами від 4 червня 1993р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 24–28.

12. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 24 жовтня 2003 р. //Вісник Верховного Суду України –2003. №8. – С.20–24.

13. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 35–42.

14. Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії “Перехідних положень” Конституції України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 липня 2001р. №6 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 46–48.

15. Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1989р. №11 із змінами. №11 із змінами93р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 428–438.

16. Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: постанова Пленуму верховного Суду України від 30 травня 1997р. №7 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 42–46.

17. Про практику застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26 березня 1999 р.(зі змінами, внесеними постановою №5 від 6 червня 2003р.) //Вісник Верховного Суду України: –2003. – С.10–13.

18. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973р. №8 із змінами від 4 червня 1993р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 81–84.

19. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки від 04.06.2010 N 7[Електронний ресурс] .- режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua

20. Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 27–33.

21. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 2 липня 2004 року // Вісник Верховного Суду України. – № 8. – С. 6–10.

22. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003р. №4 з доповненням від 11 червня 2004р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 374–383.

23. Про практику застосування судами застави запобіжного заходу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999р. №6 із змінами від 6 червня 2003р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 368–374.

24. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3 червня 2005 року // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 5–10.

25. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989р. №3 із змінами від 25 грудня 1992р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 328–337.

26. Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 червня 1986р. №6 із змінами від 4 червня 1993р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 445–449.

27. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16 квітня 2004 р.//Вісник Верховного Суду України: –2004. – №5. – С.4–8.

28. Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 року // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 17–20.

29. Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1989р. №11 із змінами від 4 червня 1993р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 439–444.

30. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 15 травня 2006 р. //Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. – С.9–10.

31. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 15 травня 2006 р. //Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. – С.11–16.

32. Про практику розгляду судами справи України кримінальних справ у касаційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 жовтня 1989р. №8 із змінами від 4 червня 1993р., 13 січня 1995р., 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 419–427.

33. Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №3 із змінами від 3 грудня 1997р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 400–403.

34. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997р. №8 із змінами від 25 травня 1998р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 386–393.

35. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995р. №4 із змінами від 25 травня 2001р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: ПАІС, 2005. – С. 337–344.

36. Наказ Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005р.№84 Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами //Офіційний вісник України: –2005. – №32. – Ст.1974.

37. Рішення Верховного Суду України: Щорічник 2003 : Офіційне видання // За заг. ред.В.Т.Маляренка. – Київ: 2004 р.– 175с.

38. Узагальнення судової практики про дотримання судами м. Києва вимог законодавства щодо публічності, гласності й безперервності кримінального судочинства // Адвокат. – 2005. – № 3. – С. 56–62.

39. Наказ Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 р. № 5 Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству.

40. Верховний Суд; Лист вiд 12.07.2010 Щодо Закону України "Про судоустрій України і статус суддів [Електронний ресурс] .- режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua

41. Верховний Суд; Узагальнення судової практики вiд 17.03.2010
Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій [Електронний ресурс] .- режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua

Внутрішньо-відомчі акти:

11. Про Національне Бюро Інтерполу Постанова кабінету міністрів України, 25 вересня 1993р., № 220

12. Про оргназацію діяльності підрозділів досудового слідства МВС україни Нказ МВС україни від 30 березня 2008 року № 160.

13. Інструкція “Про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства”: Затверджена наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань 29.06.1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник України. – 1999. - №28. – Ст.1435.

14. Інструкція “Про порядок зносин органів внутрішніх справ України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань запобігання, розкриття та розслідування злочинів”: Затверджена наказом МВС України №600 від 6.09.95 р.

15. Інструкція “Про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах”: Затверджена наказом Генерального прокурора України № 8/1 від 28.10.2002 р.

16. Інструкція про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження: Затверджена наказом Генерального прокурора України № 8/2 від 28.10.2002 р.

17. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.97. Про забезпечення Міністерством внутрішніх справ України заходів по європейській інтеграції та співробітництва з Європейським Союзом: Розпорядження Міністерства внутрішніх справ України №618 від 30.12.2002 р.

18. Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги: Наказ Генеральної прокуратури України №11 від 26.11.1998 р.

19. Про стан прокурорського нагляду за додержанням вимог закону при розслідуванні кримінальних справ і розгляді повідомлень про злочини, що надійшли від іноземних компетентних установ: Наказ Генеральної прокуратури України №32 від 12.08.1999 р.

20. Інформаційний лист СУ МЗС і МВС України Про порядок оформлення смерті іноземного громадянина, який загинув або помер на території України, 28 лютого 1989р., № 15-2-545.

21. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про злочини, що вчиненні чи готуються. \\ Наказ МВС України від 14.04.2004 р. № 400.

22. Про затвердження Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах і підрозділах внутрішніх справ”, \\ Наказ МВС України № 1561 від 18 грудня 2003 року;

23. Про затвердження Положення про кримінальну міліцію України, \\ Наказ МВС України 26 січня 1997р., № 62.

24. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники неповнолітніх ОВС, \\ Наказ МВС України № 384, 13 липня 1996;

25. Про затвердження Інструкції з діловодства в органах і підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах, установах виконання покарань, на підприємствах і в організаціях МВС України» \\ Наказ МВС України 22 липня 1993р., № 435.

26. Інструкція «Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», затверджена постановою КМУ 1 липня 1996р., № 710

27. Вказівка МВС України Про організацію роботи по відшкодуванню витрат, понесених під час провадження дізнання та досудового слідства, № 740/кл, від 9 жовтня 2001р.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.014 с.)