Графік документообігу з обігу документообігуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графік документообігу з обігу документообігу 

№ з/п
Документ Акт приймання передачі Основних засобів Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів Розрахунок амортизації основних засобів Акт списання основних засобів
Призначення документа Зарахування об'єктів до складу основних фондів підприємства Для оформлення приймання - здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації Застосовується промисловим підприємством для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.   Для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів основних засобів чи часткової їхньої Ліквідації
Кількість примірників
Коли складається при надходженні при ремонті Періодично щомісяця або щороку при списанні
Хто складає документ Комірник Начальник цеху Бухгалтер Гол. Інженер
Які роботи виконуються за складання документа Обробка, запис у реєстрі Обробка, запис у реєстрі Здійснення нарахування та запис в реєстр Обробка, запис у реєстрі
Хто підписує документ Комірник Начальник цеху, МВО Гол. бухгалтер Члени комісії, Технік
Коли передається документ до бухгалтерії Комірник у момент надходження В день приймання основного засобу з ремонту Заповнюється в бухгалтерії В день складання акта
Кому передається документ Бухгалтеру з обліку основних засобів, гол. бухгалтеру Бухгалтеру з обліку основних засобів, гол. бухгалтеру Гол. бухгалтеру Бухгалтеру з обліку основних засобів
Яку роботу виконують у бухгалтерії Оплата постачальникам, запис в облікові реєстри, визначення первісної вартості для нарахування амортизації Те саме Здійснення нарахування та запис в реєстр Контроль за змістом, залишковою вартістю
Які реєстри складають на підставі документа   Журнал 4   Журнал 4   Журнал 5   Журнал 4

 

 

4. Зведений графік

Таблиця 6.6.2

Зведений графік документообігу з обліку праці

 

Назва документа Створення документа Перевірка документа Оброблення документа Передання в архів
Кількість примірників Відповідальний за оформлення Відповідальний за випуск Відповідальний за виконання Термін виконання Відповідальний за перевірку Хто подає документи Порядок перевірки документу Термін подання документу Хто виконує Термін виконання Хто виконує Термін виконання
Акт приймання передачі основних засобів 11 -3 Постійно діюча комісія, призначена наказом керівника Комісія МВО, комірник Щодня при надходженні Гол. бухгалтер МВО Контроль за призначенням МВО, норми амортизаційних відрахувань запис у реєстрі Кожного 5, 10, 15 числа Бухгалтер На наступний день після приймання документа Бухгалтер По закінченні кварталу
Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів 11-2 Те саме Комісія Те саме Щодня Те саме Те саме Те саме Те саме Бухгалтер Те саме Бухгалтер Те саме
Акт списання основних засобів Те саме Голова комісії Те саме Щодня при списанні Те саме МВО члени комісії Контроль за сумою зносу, списання об’єкта з МВО Те саме Бухгалтер Те саме Бухгалтер 6 числа місяця
Розрахунок амортизації основних засобів бухгалтер бухгалтер Гол. бухгалтер Періодично щомісяця або щороку Гол. бухгалтер Бухгалтер з обліку основних засобів Контроль за об’ктами осн. засобів, та за сумою зносу Періодично щомісяця або щороку бухгалтер Періодично щомісяця або щороку бухгалтер По закінченні звітного року

 

 

ТЕМА 7. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу витрат, доходів, і результатів діяльності.

Вправа 1.

Визначити та подати у вигляді схеми:

Ø Класифікацію видів діяльності підприємства;

 

Звичайна діяльність   Надзвичайна діяльність

 
 

 

  Операційна діяльність   Інвестиційна діяльність   Фінансова діяльність   Інша діяльність

 

 

Основна діяльність   Інша діяльність  

 

 

Рис. 7.1.1 Схема класифікація видів діяльності підприємства.

 

 

Ø Класифікацію виробництв (основного, допоміжних та обслуговуючих);

 

 


Рис. 7.1.2. Класифікація виробництв

 

 

Ø Класифікацію витрат виробництва підприємства;

 

Рис. 7.1.3 Схема класифікація витрат виробництва

 

Ø Класифікацію доходів.

 

Рис. 7.1.4. Схема класифікації доходів.

Вправа 2. Розробити схему організації обліку витрат, доходів і результатів діяльності за ручного та автоматизованого варіантів обліку.

1. Ручна форма обліку доходів, витрат і фінансових результатів

 

Первинні документи

 

Реєстри аналітичного обліку Книга обліку господарських операцій Допоміжні і групувальні відомості

Головна книга   Відомості обліку заробітної плати

 

Бухгалтерський баланс

 

Бухгалтерська звітність

 

 

Рис.7.2.1.Схема простої форми бухгалтерського обліку

2. Автоматизована форма обліку витрат, доходів і фінансових результатів

 

Первинні документи

 

Обладнання для запису на машинних носіях Нормативно довідкова інформація

 

Електронні носії інформації

 

Автоматизоване опрацювання інформації

Друкування інформації(принтер)

 

Облікові реєстри, документи, бухгалтерська звітність

 

Рис.7.2.1.Схема автоматизованої форми бухгалтерського обліку

 

Вправа 3.Скласти схему обліку витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 і з використанням рахунків тільки класу 9.

Розробити схему організації обліку витрат, доходів і результатів діяльності.

Таблиця 7.3.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.013 с.)