Облік витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 та лише 9 класівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 та лише 9 класів№ п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
у разі застосування тільки класу 9 у разі застосування рахунків класу 8 та 9
  Дебет Кредит Дебет Кредит
    Запасні частини використані для ремонту виробничого обладнання   23 "Виробни цтво"   207 "Запас­ні частини" 806"Витра-ти запасних частин" 207"Запасні частини"
23"Виробни цтво" 806"Витрати запасних частин"
    Запасні частини використані для ремонту легкового автомобіля   92"Адміні стративні витрати"   207"Запас-ні частини" 806"Витра-ти запасних частин" 207"Запасні частини"
92" Адмініс­тративні витрати" 806"Витрати запасних частин"
    Нарахована амортизація основних засобів відділу збуту   93"Витрат и на збут"   1З1 Знос основних засобів" 83"Амортизація" ІЗГ Знос основних засобів
93"Витрати на збут" 83"Амор-тизація"
    Нестача готової продукції, виявлена при інвентаризації   947 "Нестачі і втрати від псування цінностей   26 "Готова продукція" 84 "Інші операційні витрати" 26 "Готова продукція"
947 "Нестачі і втрати від псування ностей" 84 "Інші операційні витрати"

 

Вправа 4.Скласти порівняльну таблицю відповідності рахунків доходів і витрат

Таблиця 23

Порівняльну таблицю відповідності рахунків доходів і витрат

№ з/п Види діяльності Рахунки витрат Рахунки доходів
Основна діяльність 90 „Собівартість реалізації", 91 „загально виробничі витрати", 92 „Адміністративні витрати", 93 „Витрати на збут" 70 ,Доходи від раелізації"
Інша операційна діяльність 94 „Інші витрати операційної діяльності" 71 „Інші операційний доход"
Інвестиційна діяльність 96 „Витрати від участі в капіталі" 72 „Доход від участі в капіталі"
Фінансова діяльність 95 „Фінансові витрати" 73 „Інші фінансові доходи"
Інша діяльність 97 „Інші витрати" 74 „Інші доходи"
Надзвичайна діяльність 99 „Надзвичайні витрати" 75 „Надзвичайні доходи"

Вправа 5. Послідовність формування фіансового результату

Рахунки 9-го класу Рахунки 7-го класу

Д-т „Витрати діяльності” К-т Д-т „Доходи результати діяльності”К-т

 

 

Д-т 79 „Фінансовий результат” К-т

                   
   
 
   
   
 
 
   
 

 


Д-т 44 „Нерозподілені прибутки” К-т

 
 

 

 


Рис. 7.5.1. Схема формування фінансового результату

ТЕМА 8. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу внутрішньогосподарської (виробничо-комерційної) діяльності.

Вправа 1.Розробити перелік об’ктів обліку виробничих витрат і визначення собівартості продукції

Таблиця 24.

Об’єкти витрат

Галузь Об’єкт планування, обліку, контролю та аналізу виробничих витрат Об’єкт визначення собівартості продукції Одиниця визначення собівартості
Розрахунок собівартості сукупної продукції Витрати на сировину і матеріали; зворотні відходи; напівфабрикати. Собівартість усієї продукції кількісні
Розрахунок собівартості окремих видів продукції Витрати на сировину і матеріали; зворотні відходи; напівфабрикати; паливо та енергія на технологічні потрнби. собівартості окремих видів продукції кількісні
Розрахунок собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції Витрати на основну заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві; Загальновиробничі витрати; Загальногосподарські витрати; Позавиробничі витрати. собівартості одиниць вимірювання окремих видів продукції якісні

 

Вправа 2.Визначити складові та зміст витра, що входять до собівартості продукції

Рис. 8.2.1 Складові та зміст витрат, що входять до собівартості продукції

Вправа 3.Визначити і порівняти номенклатуру статтей витрат на виробництво продукції згідно з П(С)БО 16.

Таблиця 25Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.007 с.)