Тема 5. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу процесу капіталу (власності).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу процесу капіталу (власності).Розробити загальну схему відображення господарських операцій облікового процесу:

Вправа 1.Власного капіталу:

Ø Статутного капіталу

Рис. 5.1.1 Загальна схема відображення операцій зі статутним капіталом.

 

Ø Додаткового капіталу

 

 

Рис. 5.1.2 Загальна схема відображення операцій з додатковим капіталом.

Ø - Резервного капіталу

 
 


Рис. 5.1.3 Загальна схема відображення операцій з резервним капіталом.

Ø - Нерозподіленого прибутку

Рис. 5.1.4 Загальна схема відображення операцій з нерозподіленими прибутками (непокритими збитками).

 

Ø - Неоплаченого капіталу

 

 

Рис. 5.1.5 Загальна схема відображення операцій з неоплаченим капіталом

 

 

Ø Вилученого капіталу

 

 

 

Рис. 5.1.6 Загальна схема відображення операцій з вилученим капіталом.

 

Вправа 2.Залученого капіталу на основі контрактів:

Ø З банком та іншими кредитними установами

Рис. 5.2.1 Загальна схема відображення операцій з залученим капіталом на основі контрактів з банком та іншими кредитними установами.

 

Ø З постачальниками матеріальних ресурсів, виконаних робіт і наданих послуг

Рис. 5.2.2 Загальна схема відображення операцій з залученим капіталом на основі контрактів з постачальниками матеріальних ресурсів, виконаних робіт і наданих послуг.

 

Ø З працівниками щодо використання робочої сили

Рис. 5.2.3. Загальна схема відображення операцій з працівниками щодо використання робочої сили

 

Ø З емісії цінних паперів

 
 


Рис. 5.2.4.. Загальна схема відображення операцій з емісії цінних паперів

Вправа 3.Тимчасово використовуваного суспільного капіталу до проведення розрахунків:

Ø З бюджетом по податках (державним і місцевим)

Рис. 5.3.1 Загальна схема відображення операцій з тимчасово використовуваним суспільним капіталом до проведення розрахунків з бюджетом по податках.

Ø З різними суспільними фондами по платежах і внесках

Рис. 5.3.2 Загальна схема відображення операцій з тимчасово використовуваним суспільним капіталом до проведення розрахунків з різними суспільними фондами по платежах і внесках.

ТЕМА 6. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу ресурсів підприємства (активів)

Вправа 1.Розробити загальну схему відображення господарських операцій облікового процесу:

Ø касових операцій

 


від реалізації в підзвіт

від підзвітних осіб кредиторам

від дебіторів оплата праці

з поточного або на рахунках в валютного рахунку банку

оплата витрат

 

Рис. 6.1.1. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

Ø грошових документів;

 


 

кредиторам

 

 

Рис. 6.1.2. Загальна схема бухгалтерського обліку грошових документів

Ø операцій на рахунках у банку;

 


Рис. 6.1.3. Загальна схема бухгалтерського обліку операцій на рахунках у банку

 

Ø фінансових вкладень

 

Рис. 6.1.4 Загальна схема бухгалтерського обліку фінансових вкладень

 

Вправа 2. Форми здійснення безготівкових розрахунків у господарському оббігу України.

 

 


Рис. 6.2.1. Форми безготівкових розрахунків

 

Вправа 3.Розробити схему руху документів у разі здійснення безготівкових розрахунків за форм:

Ø —розрахунки з використанням платіжних доручень;

Платник   Одержувач - постачальник
Банк платника
Банк одержувача

 

4 3 5

 

 

 

 

1 – укладення угоди – контракту;

2 – відвантаження продукції;

3 – передача платіжного доручення на право списання суми платежу;

5 – платіжне доручення про зарахування суми платежу на поточний рахунок одержувача;

6 – витяг із поточного рахунку про зарахування платежу.

 

Рис. 6.3.1. Схема розрахунку використання платіжних доручень

 

Ø розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень;

 

Постачальник Покупець
Банк постачальника
Банк покупця

 

6 5 4

 

 

 

1 - угода із зазначенням форми розрахунків – платіжними вимогами – дорученнями;

2 – відвантаження товару;

3 – документи на відвантаження;

4 – покупець до оформлює платіжні документи і здає в свій банк на оплату;

5 – банк покупця здійснює платіж з втручанням виписки про це із його поточного рахунку;

6 – банк постачальника здійснює зарахування коштів на рахунок свого клієнта з втручанням виписки про це з його поточного рахунку.

 

Рис. 6.3.2. Схема розрахунків з використанням платіжних вимог – доручень

Ø розрахунки з використанням чеків;

Постачальник   Покупець
Банк постачальника
Банк покупця

 

5 6 7 2 1

 

 

 

1 – подання заяви на придбання чекової книжки;

2 – видача чекової книжки з депонуванням суми ліміту;

3 – відвантаження продукції;

4 – передача чека на оплату продукції;

5 – документи на оплату і реєстр чеків;

6 – зарахування грошей на рахунок постачальника;

7 – надання виписки з рахунку депонованих сум.

 

Рис. 6.3.3. Схема розрахунків з використанням чеків

 

Ø —розрахунки акредитивами;

 

Банк покупця Банк постачальника

11 10

Покупець
Постачальник

 

1 4 6 8

 

 

 

1 - покупець - платник передає до свого банку заяву на відкриття акредитиву,

2 - банк депонує кошти на рахунку „Розрахунки акредитивами",

3 - банк покупця авізо повідомляє банк постачальника про відкриття акредитиву;

4 - банк постачальника одержавши повідомлення, інформує постачальника і банк емітент про відкриття акредитиву, який виконавець обліковує на позабалансовому рахунку „Акредитиви до сплати";

5 - постачальник відвантажує товар покупцю;

6 - постачальник передає товарно - транспортні накладні й грошово — розрахункові документи своєму банку для сплати;

7 - банк постачальника одержавши зазначені документи, перевіряє їх та звіряє з

умовами реалізації акредитиву;

8 - банк постачальника надсилає документи спецзв'язком до банку емітента;

9 - банк емітент після перевірки сплачує реєстр документів;

10 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;

11 – банк покупця звіряє одержані документи постачальника з умовами акредитиву і перераховує гроші банку постачальника.

 

Рис. 6.3.4. Схема розрахунків акредитивами

Ø —розрахунки векселями;

 

 

ВЕКСЕЛІ

 

Одержані довго- та короткотермінові векселі(рах. 162, 34)   За Д-том суми , на які отримано вексель від покупця в рахунок оплати за реалізовані цінності. За К-том погашення векселя.

 

Видані довго- та короткотермінові векселі(рах. 51, 62)   За Д-том погашення векселя виданого.За К-том суми на які виписаний вексель постачальника чи підрядника за ТМЦ.

 

Рис.6.3.5. Схема обліку на рахунках обліку вексельних операцій

 

 

Вправа 4Особливості організації праці та її оплати

1.Класифікація працівників

Таблиця 6.4.1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.015 с.)