ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  звітні дані звітні дані очікувані дані 2008 рік 2009 рік
1. Валовий регіональний продукт,млн. грн. 6935,0 7755,2 9250,8 10580,9 11983,0
2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у відсотках до попереднього року 100,1 102,5 103,4 105,0 103,6
3. Темп зростання (зниження) обсягу промислової продукції (робіт, послуг), у відсотках до попереднього року 111,1 103,0 104,2 104,4 104,8
4. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у відсотках до попереднього року 90,0 101,1 102,0 102,1 102,5
5. Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах на одну особу, млн. грн. 1140,0 1320,0 1661,0 1889,0 2050,0
6. Приріст, зниження (-) інвестицій в основний капітал (у порівняних цінах), у відсотках до попереднього року -3,1 2,6 8,2 3,5 4,0
7. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, дол. США 80,0 70,0 67,58 86,29 114,54
8. Кількість малих підприємств, одиниць
9. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб 41,2 39,4 41,3 42,7 43,9
10. Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб 40,4 38,0 39,9 41,3 42,4
11. Середньооблікова чисельність штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підп.), тис. осіб 278,0 271,7 263,5 255,6 249,2
12. Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу, грн. 5979,1 7589,2 9505,5 11743,5 14000,0
13. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), грн.- усього 602,42 789,59 1015,0 1300,0 1665,0
у т.ч. за видами економічної діяльності:          
- сільське господарство та пов’язані з ним послуги 316,78 427,0 581,0 803,0 988,0
- промисловість 788,70 1001,49 1271,0 1630,0 2035,0
14. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн. 353,66 443,78 578,0 780,0 870,0

IV. Основні показники регіонального ринку праці

        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  звітні дані звітні дані очікувані дані 2008 рік 2009 рік
1. Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб 1178,1 1160,2 1144,6 1129,9 1115,2
2. Зайняте населення віком 15 – 70 років          
(в середньому за рік), тис. осіб - усього 517,9 502,3 504,0 505,5 506,0
у тому числі працездатного віку 453,0 439,6 442,0 443,0 444,0
3. Рівень зайнятості, у відсотках до населення          
у віці 15 - 70 років 59,8 58,4 59,2 59,3 59,4
працездатного віку 66,8 65,3 66,2 66,3 66,4
4. Безробітне населення віком 15 - 70 років, визначене за методологією МОП (в середньому за рік), тис. осіб – усього 44,4 45,5 42,0 41,0 40,3
у тому числі працездатного віку 44,4 45,5 42,0 41,0 40,3
5. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у відсотках до економічно активного населення: віком 15 - 70 років 7,9 8,3 7,8 7,7 7,6
працездатного віку 8,9 9,4 8,8 8,7 8,6
6. Співвідношення між середньорічною чисельністю безробітних, які користуються послугами державної служби зайнятості, та середньорічною чисельністю безробітних, визначених за методологією МОП, відсотків 57,4 52,3 50,0 48,3 48,2
7. Чисельність працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості: знаходилися в неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації підприємств, установ та організацій, тис. осіб 3,5 2,5 1,9 1,5 1,2
працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб 27,1 20,6 12,7 10,2 8,7
8. Рівень вимушеної неповної зайнятості працівників (у відсотках до середньооблікової чисельності штатних працівників), які: знаходилися в неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації підприємств, установ та організацій 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5
працювали в режимі неповного робочого дня (тижня) 9,7 7,6 4,8 4,0 3,5
9. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць, тис. осіб 25,7 24,6 22,9 22,9 23,0

V. Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості, осіб

        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  звітні дані звітні дані очікувані дані 2008 рік 2009 рік
1. Пропозиція робочої сили - всього
2. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року
3. Чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у праце-влаштуванні протягом року - всього
у тому числі:          
- особи, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
- особи, звільнені з причин плинності кадрів
- випускники вищих навчальних закладів
- випускники професійно-технічних навчальних закладів
- випускники середніх загально-освітніх шкіл
- особи, які звільнились зі строкової військової або альтернативної (невій-ськової) служби
- особи, звільнені на підставі припи-нення трудового договору або за згодою сторін
- інші категорії незайнятого населення
4. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості протягом року
5. Чисельність незайнятих громадян, знятих з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року
6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

 

 

VI. Завдання для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць на 2008-2009 роки, осіб

  Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць
  2008 рік 2009 рік
1 2 3
Усього
1. У розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н.Сіверський
Носівський
Прилуцький
Ріпкинський
Семенівський
Сосницький
Срібнянський
Талалаївський
Чернігівський
Щорський
м. Чернігів
м. Ніжин
м. Прилуки
2. За видами економічної діяльності:
сільське господарство, мисливство та лісове господарство
рибальство, рибництво
добувна промисловість
переробна промисловість
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
будівництво
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
діяльність готелів та ресторанів
діяльність транспорту та зв'язку
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
державне управління
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

VI.1. Створення нових робочих місць у сільській місцевості в усіх сферах економічної діяльності( осіб)

Найменування районів 2008 рік 2009 рік
По області
Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н.Сіверський
Носівський
Прилуцький
Ріпкинський
Семенівський
Сосницький
Срібнянський
Талалаївський
Чернігівський
Щорський
Найменування районів 2008 рік 2009 рік
По області
м. Чернігів
м. Ніжин
м. Прилуки
Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н.Сіверський
Носівський

VI.2. Створення нових робочих місць для осіб з обмеженими

Фізичними можливостями, осіб

Продовження таблиці VI.2.    
Прилуцький
Ріпкинський
Семенівський
Сосницький
Срібнянський
Талалаївський
Чернігівський
Щорський

VII. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості на 2008-2009 роки

ОсібПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.008 с.)