Регіону та розвитку регіонального ринку праці у 2008-2009 рокахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регіону та розвитку регіонального ринку праці у 2008-2009 рокахУ відповідності до Стратегії соціально-економічного розвитку Чернігівської області на прогнозований період головними цілями розвитку регіону визначено: підвищення якості життя та покращення добробуту населення шляхом забезпечення позитивної динаміки економічного зростання, збільшення його інноваційно-інвестиційної складової, прискорений розвиток агропромислового комплексу, подальша розбудова інфраструктури регіону та розвиток соціальної сфери, у першу чергу в сільській місцевості, розширення ринку праці, у тому числі шляхом активізації розвитку малого бізнесу.

Прогнозні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку області на 2008-2009 р.р. свідчать про щорічний приріст валової доданої вартості на 3,5%-3,9%, що забезпечуватиметься зростанням обсягів промислового виробництва на 4,4 %-4,8 %, сільського господарства на 1,2% щорічно.

Особлива увага приділятиметься підвищенню ефективності виробництва у провідних галузях промислового комплексу області, модернізації та технологічного оновлення виробничих процесів, зниження енергоємності, стимулювання розвитку внутрішнього ринку, мобілізації сировинних, матеріальних і фінансових ресурсів, пошуку ефективних власників для непрацюючих підприємств, кардинального поліпшення структурних показників діяльності господарюючих суб’єктів, у т.ч. і фінансових.

Економічне зростання 2008-2009 років підтримуватиметься пожвавленням інвестиційної діяльності. Обсяги інвестицій в основний капітал щорічно зростатимуть на 3,5%-4,0%. В 2008 році прогнозується залучення 20 млн. дол. США іноземних інвестицій, які в основному спрямовуватимуться на модернізацію виробництва, впровадження новітніх технологій.

У 2008-2009 р.р. за рахунок реалізації інвестиційних проектів буде створено 2534 нових робочих місця (2008 рік – 1520 н.р.м., 2009 – 1014 н. р. м. відповідно). Найбільше на: ТОВ “Алітоні” м.Прилуки (200 н.р.м.), ЗАТ “Енейелектрокабель”м. Чернігова (150 н.р.м.), добуванні та виробництві неорганічних сполук ТОВ “Укрпериклаз” м.Ніжина (120 н.р.м.), ТОВ “ Агрі Сейм” Бахмацького району (110 н.р.м.), фабриці по розфасуванню харчових продуктів м. Остер Козелецького району (100 н.р.м.), будівництві заводу крохмалепродуктів та картоплепродуктів приватного багатопрофільного підприємства “Вимал” Куликівського району (79 н.р.м.),ТОВ “Носівка-Агро” Носівського району (110 н.р.м.), розширенні виробництва ТОВ “Техсервіс” Щорського району (75 н.р.м.) та інш.

Прискореними темпами у 2008-2009 роках зростатимуть доходи населення, середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економічної діяльності (без малих підприємств), щорічно збільшуватиметься на 28,1% і у 2009 році становитиме 1665 грн., в тому числі у промисловості – 2035 грн., в сільському господарстві – 988 грн.

Для 2008-2009 років характерною буде позитивна тенденція розвитку сфери малого бізнесу. Кількість діючих малих підприємств на кінець 2009 року зросте до 5900 одиниць, що призведе до збільшення чисельності працюючих на них. За прогнозними даними у 2008 році їх ріст складатиме 3,4 % і становитиме 42,7 тис. осіб, у 2009 р. – на 2,8 % до 43,9 тис. осіб.

Розвиток демографічної ситуації характеризуватиметься продовженням депопуляційних процесів та подальшим старінням населення області. Щорічно зменшення його середньорічної чисельності становитиме по 14,7 тис. чол. або 1,3 % (у 2009 році загальна середньорічна чисельність наявного населення складе 1млн.115,2 тис.чол.).

За даними обстеження підприємств, організацій та установ області, у 2008 році прогнозується вивільнення 2778 працівників – на 21,2% менше очікуваних обсягів вивільнення у 2007 році (3,5 тис.осіб). Найбільші обсяги скорочення передбачаються в обробній промисловості (806 чол. або 29,0%), у сільському господарстві (665 чол. або 23,9%), державному управлінні (212 чол., з них 156 осіб – це військовослужбовці, що вивільнюватимуться у зв’язку з реформуванням військ Північного оперативного командування (7,6% від загальних обсягів вивільнення), освіті (308 чол. або 11,1%), торгівлі (175 чол. або 6,3%).

З метою забезпечення регулювання ринку праці, у 2008-2009 р.р. в області очікується введення в дію не менш 22,9 тис. та не менш 23,0 тис. нових робочих місць відповідно, що дозволить зберегти чисельність зайнятих у віці 15-70 років на рівні 2007 року або дещо їх збільшити (до 505,5 тис.осіб у 2008 р. та до 506,0 тис.осіб у 2009 р.) та зменшити чисельність безробітних на повному ринку праці на кінець 2008 року до 41,0 тис. осіб та на кінець 2009 року до 40,3 тис. осіб, рівня безробіття – до 7,7 % та до 7,6 % відповідно.

Набуватимуть подальшого розвитку питання підвищення якості робочої сили шляхом перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів з професій, що користуються попитом на ринку праці, зростання чисельності осіб, що підвищуватимуть свою кваліфікацію на виробництві. При цьому буде забезпечено розширення форм підготовчих програм, впровадження сучасних модульних технологій та поліпшення стану організаційного забезпечення і популяризації їх на підприємствах, організаціях і установах області, посилення ролі соціального партнерства та надання методично-практичної допомоги з питань налагодження цієї роботи на місцях.

Для створення додаткових робочих місць в туристично-рекреаційній сфері передбачаються заходи щодо формування та реалізації туристичної політики в області.

Розвиватиметься трудова активність молоді, студентів та учнів шкіл під час літніх канікул шляхом реалізації програм вторинної зайнятості молоді, протягом 2008-2009 років планується забезпечити необхідним обсягом робіт у студентських та учнівських трудових загонах і волонтерських благодійних таборах понад 800 чол. молоді.

Збільшиться надання послуг у сфері зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці особам: жінкам з дітьми, дітям-сиротам, військовослужбовцям, звільненим у запас, особам з обмеженими фізичними та розумовими можливостями (у тому числі шляхом їх працевлаштування на нові робочі місця: у 2008 р. – не менш 212 осіб, у 2009 р. – не менш 226 осіб), поширення профорієнтаційних заходів та створення відповідних умов для їх реабілітації та подальшої професійної діяльності).

Враховуючи несприятливу демографічну ситуацію та регресивну вікову структуру населення (28,8% населення перебуває у віці, старшому за працездатний, зокрема на селі частка таких мешканців сягає 39,4%, а відтак – найвищий в Україні рівень демографічної старості та демографічного навантаження на працездатне населення), прогнозується, що рух робочої сили через службу зайнятості у 2008 році зменшиться: за послугами звернеться 47,6 тис. незайнятих громадян – на 3,0% менше, ніж у 2007 році, що відбудеться в основному за рахунок осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва (на 8,6%) та осіб, звільнених за угодою сторін (на 6,9%).

Масова робота з населенням області щодо інформування про розширення видів послуг, що надаються, мережі навчальних закладів, з якими співпрацює служба зайнятості, переліку професій, за якими ведеться навчання та перенавчання незайнятого населення, висока якість надання послуг вплине на збільшення звернень осіб з тривалою перервою в роботі (12,7 тис. осіб, що на 1,6% більше показника 2007 року).

 

Продовжиться професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили через невідповідність підготовки кадрів потребам ринку праці в системі професійно-технічної та вищої освіти, зростатиме реєстрація в службі зайнятості випускників вищих навчальних закладів.

Загальна чисельність незайнятого населення, яке потребуватиме послуг служби зайнятості протягом року, зменшиться лише на 5,2% (68,2 тис. осіб) за рахунок високого рівня охоплення незайнятого населення активними формами зайнятості.

У 2008 році буде удосконалюватися робота служби зайнятості з розширення інформаційного поля вакансій, взаємодії з роботодавцями щодо формування банку вакансій і підбору кадрів, оцінці професійної придатності громадян і їх працевлаштуванню, організації професійного навчання під конкретні робочі місця.

Якісне оновлення банку вакансій буде сприяти збільшенню частки осіб, для яких головною метою є отримання належного робочого місця, а не допомоги по безробіттю.

Поліпшенню функціонування ринку праці сприятиме обґрунтований вибір громадянами виду діяльності та форми зайнятості відповідно до особистих нахилів та потреб ринку праці, самовизначення при виборі та плануванні кар'єри. Прогнозується, що у 2008 році послуги з професійної орієнтації отримають 65,5 тис незайнятих громадян або 96% від загальної чисельності громадян на обліку. Особлива увага, як і раніше, приділятиметься профорієнтації учнів старших класів та випускників загальноосвітніх шкіл.

Пріоритетом у роботі служби зайнятості залишиться розгортання активних програм сприяння зайнятості населення, підвищення якості та результативності надання послуг, розширення форм та видів роботи з підвищення якості робочої сили та конкурентоспроможності безробітних, профорієнтаційна робота з молоддю, жінками та іншими категоріями незайнятого населення, підтримка підприємницьких ініціатив безробітних, підвищення рівня працевлаштування соціально вразливих верств населення.

У 2008 році за сприяння служби зайнятості роботу отримають 32,0 тис. незайнятих громадян (більше фактичного показника 2006 року на 0,9%), в т.ч. будуть працевлаштовані на додаткові робочі місця за рахунок надання дотацій роботодавцям, - 1,3 тис. чол., шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю – 935 чол., навчатимуться новим професіям та підвищуватимуть свою кваліфікацію 6,7 тис.осіб, до участі у оплачуваних громадських роботах буде залучено 13,5 тис. чол. Загалом активними формами сприяння зайнятості у 2008 році буде охоплено 52,2 тис.осіб (76,6% від загальної чисельності на обліку).

Прогнозується, що при збільшенні попиту з боку роботодавців чисельність незайнятого населення на зареєстрованому ринку праці на кінець 2008 року зменшиться на 1,5 тис.осіб і становитиме 19,1 тис.осіб.

У 2009 році ситуація на зареєстрованому ринку праці набуватиме подальших позитивних рис: до служби зайнятості за соціальними послугами звернеться 47,0 тис. чол. (на 1,4% менше, ніж у 2008 році); загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці поменшає (66,1 тис. осіб – на 3,1%) внаслідок подальшого розгортання програм сприяння зайнятості, високого рівня охоплення незайнятого населення активними формами зайнятості (79,5% або 52,5 тис. осіб): буде працевлаштовано 32 тис. чол., надано актуальну на ринку праці професію 7,2 тис. чол., залучено до оплачуваних громадських робіт 13,3 тис. чол. Чисельність незайнятих на кінець 2009 року зменшиться на 0,4 тис.осіб або 2,2% і становитиме 18,7 тис. осіб.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.005 с.)