Основа. Типи основ української мови. Основи членовані і нечленовані.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основа. Типи основ української мови. Основи членовані і нечленовані.Синтагматика морфем. Явища морфемного шва: чергування фонем, усічення, накладання морфів.

Завдання словотвірного і морфемного аналізу. Етимологічний аналіз. Історичні зміни в будові слова: опрощення, перерозклад, ускладнення, декореляція.

Варіант 1

 1. Що таке основа слова?

а) Це спільна частина споріднених слів.

б) Це частина слова без закінчення чи формотворчого афікса.

в) Це кореневий морф разом із службовими морфами.

 

 1. У якому рядку всі слова мають повну членованість?

а) Смородина, горобина, вітрина, дівчина.

б) Капустина, свинина, хлопчина, зернина.

в) Пастух, кожух, конюх, лопух.

 

 1. Що називається усіченням (елізією) твірної основи?

а) Явище, коли кінець морфа змінюється під впливом початку наступного.

б) Явище, коли кінець морфа поєднується з початком наступного.

в) Явище, коли кінець твірної основи скорочується і не входить до складу похідного слова.

 

 1. Які значення похідних слів називаються фразеологічними?

а) Ті, що не складаються повною мірою із значень компонентів слова.

б) Ті, що зосереджені в основі.

в) Ті, що передаються коренем.

г) Ті, що випливають із сукупності значущих частин слова.

ґ) Переносні значення.

 

 1. Які завдання словотворчого аналізу слова?

а) Виділити в слові основу і закінчення, а якщо основа похідна, то знайти непохідну і всі можливі афікси, вказавши їх значення.

б) Співвіднести аналізоване слово зі спорідненими йому словами і виділити спільну частину.

в) Визначити твірну основу для аналізованої похідної і встановити формант та спосіб деривації.

г) Виділити всі морфи з синхронічного погляду.

 

 1. У якому рядку всі слова зазнали історичного процесу перерозкладу?

а) Пир, мир, сон, народ, урожай.

б) Єхидна, глобус, попадя, поетеса.

в) Зневіра, недорозвинений, сердитий, обезсилити.

 

Варіант 2

 1. Яка основа в слові одягатися?

а) Одяга-.

б) Одягати-.

в) Одяга…ся.

г) Одяг…ся.

 

 1. У якому рядку всі слова мають повну членованість?

а) Урожай, народ, переродження, народитися.

б) Подушка, покришка, поступка, посадка.

в) Стовбур, нечепура, професура, текстура.

 

 1. У якому рядку при творенні всіх слів відбулося усічення твірної основи?

а) Каховський, іноземщина, фонетист, лаборант.

б) Київський, колоситися, приземлитися, покращити.

в) Булькати, класифікація, материне, відгомін.

г) Вирівнювати, веселіше, життєдайний, перегук.

 

 1. Які завдання морфемного аналізу слова?

а). Установлення співвідношення між аналізованим словом і спорідненими словами.

б) Установлення співвідношення між твірною і похідною основами

в) Виділення всіх живих з точки зору сучасної української мови морфів.

г) Виявлення способу утворення слова.

 

 1. Що таке опрощення?

а) Процес, коли слово втрачає внутрішню форму і набуває цілісного, немотивованого значення, при цьому межі між морфами стираються.

б) Процес, коли змінюється значення морфем.

в) Процес, коли відбувається зміна між морфемами у складі слова.

г) Процес, коли нечленоване непохідне слово стає членованим і похідним.

 

 1. У якому рядку всі слова побудовані за структурою корінь + суфікс + закінчення?

а) Побитий, турбувати, трибічний, американський.

б) Тюленячий, салютувати, сиренький, судейський.

в) Площинний, плямований, пломбування, туманність.

г) Своєчасний, худорлявий, переполох, голодувати.

 

Варіант 3

 1. Яка основа в слові розвалюватися?

а) Розвалюва-.

б) Розвалювати-.

в) Розвалюва…ся.

г) Розвал…ся.

 

 1. Що таке морфонологія?

а) Розділ мовознавства, що вивчає фонетичний склад слова.

б) Розділ мовознавства, що досліджує будову слова.

в) Розділ мовознавства, що вивчає частини мови.

г) Розділ мовознавства, що досліджує, як фонетичний склад слова впливає на його морфемну будову.

 

 1. Що таке накладання морфів?

а) Явище, коли кінець твірної основи відсікається і не входить до похідного слова.

б) Явище, коли кінець морфа об’єднується з початком наступного.

в) Явище, коли кінець морфа змінюється під впливом початку наступного.

 

 1. Як встановлюється морфемний склад слова чи словоформи?

а) Шляхом співвіднесення аналізованого слова з мотивуючим.

б) Шляхом співвіднесення слова зі спорідненими словами.

в) Шляхом зіставлення слова з однотипно побудованими словами і виділення в ньому всіх значущих частин.

г) Шляхом послідовного виділення в слові усіх морфем з урахуванням їх взаємного смислового зв’язку.

 

 1. Яка зміна відбулася в морфемному складі слів: ослін, пам’ять, вітер (етим. о-слонъ, па-м#ть, вhт-ръ)?

а) Опрощення.

б) Ускладнення.

в) Перерозклад.

г) Декореляція.

ґ) Нічого не відбулося.

 

 1. У якому рядку всі слова побудовані за структурою корінь + суфікс + закінчення?

а) Гордівливий, голитися, крапчастий, паління.

б) Красуватися, лукавенький, пам’ятник, партизанщина.

в) Горбатість, кочування, ліфтерка, маківник.

г) Головонька, заявлений, кочегарити, славословити.

Варіант 4

 1. Які основи називаються членованими?

а) Ті, які складаються з одного кореня або з кореня та афіксів.

б) Ті, що від них можна утворити нове слово.

в) Ті, що складаються з двох чи більше морфів.

г) Ті, що можуть вживатися не тільки в складі похідних слів, а й самостійно.

 

 1. Яка морфонологічна зміна відбулася в твірній основі, що мотивувала такі похідні слова: знаменосець, птаство, стрілецький?

а) Усічення.

б) Накладання.

в) Чергування.

г) Нічого не відбулося.

 

 1. У якому рядку при утворенні всіх слів відбулося накладання морфів?

а) Одеський, таксист, розбійництво, щорічно.

б) Шебелинський, агентство, товариство, сценарист.

в) Держак, галицький, бурлацтво, пальтовий.

 

 1. У якому рядку всі слова мають таку структуру: префікс + корінь + суфікс + закінчення?

а) По-молодецькому, переправлю, безкінечний, некрасивий.

б) Примор’я, повезти, увечері, зіскочити.

в) Перекладач, безграмотний, вбачаємо, узгір’я.

г) Усістися, нестриманість, по-варшавськи, роздвоєний.

 

 1. Яка зміна відбулася в морфемному складі слів: недоплатити, обезглавити?

а) Перерозклад.

б) Ускладнення.

в) Опрощення.

г) Декореляція.

ґ) Нічого не відбулося.

 

 1. У якому рядку всі слова побудовані за структурою префікс + корінь + закінчення?

а) Пожива, супроти, підгір’я, під’їзд.

б) Підвид, прегарний, антициклон, післямова.

в) Перегнилий, перевтома, розжиріти, підпора.

г) Роздуми, утретє, нарубати, надпліччя.

ТЕСТ 3

СПОСОБИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ.

Поняття похідності. Основи твірні і непохідні. Відношення мотивованості.

Морфологічні та неморфологічні способи словотвору.

Словотворчі типи. Їх класифікація. Словотворче значення. Продуктивність/непродуктивність словотворчого типу. Словотворче гніздо.

Варіант 1

 1. У якому рядку всі слова мають непохідні основи?

а) Синява, курява, синь, хода, біда.

б) Збори, сутінь, голий, носити, шахта.

в) Держава, чобіт, щасливий, перегук, чорний.

г) Бігти, огірок, юний, кришталь, говорити.

ґ) Сусід, намет, пілотаж, піднести, радість.

 

 1. Яка основа є твірною для слова розслабленість?

а) Розслаблення.

б) Розслаблений.

в) Розслаблювати.

г) Розслабляти.

ґ) Слабкий.

 

 1. У якому рядку похідна основа формально складніша за твірну, а за семантикою вони однакові?

а) Сколихнути, промінчик, наземний, дернина.

б) Просихати, овочівник, наїзд, красномовний.

в) Ніжність, фарбування, синь, вивчення.

г) Скованість, пропис, котячий, задуха.

 

 1. У якому рядку при утворенні похідного слова спостерігається розбіжність у формальній і змістовій мотивованості?

а) Ніжність, зеленіти, сироварня, перепис.

б) Шахтарський, ощасливити, безмір, росток.

в) По-харківськи, по-батьківському, токарний, димно.

г) Прозелень, письменник, кумувати, фундаментальний.

 

 1. У якому рядку слова мають подвійну мотивованість?

а) Малиновий, степовик, чорнило.

б) Познайомитися, неграмотність, архіважливо.

в) Возз’єднати, супермодно, постпозиційний.

г) Надлюдина, протизапальний, надріз.

 

 1. У якому рядку всі слова належать до одного словотвірного типу?

а) Довантажений, добірний, довічний.

б) Добудований, догадливий, доспілий.

в) Доісторичний, довоєнний, допотопний.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах значущі частини виділено правильно.

а) Люб/л/ю, ходж/у, стара/нн/о, туд/и.

б) Пере/лазь/мо, тон/ш/ий, голубл/ять, сердеч/н/ий.

в) За/охот/и/ти, шен/иц/я, роб/іт/н/ик/а, сір/ий.

г) По/дорож/ник/у, за/мов/ленн/я, с/хов/ан/к/а, по/добр/ому.

 

 1. Визначте рядок, де всі слова утворені лексико-синтаксичним способом творення.

а) Високосвідомий, загальноосвітній, ніжнотонний.

б) Довгостеблий, самозречений, широколистий.

в) Низькооплачуваний, слабкорозвинений, дикоростучий.

 

 1. У якому рядку всі слова утворені одним способом словотворення?

а) Потрушений, потягувати, потурбувати, стривожитися.

б) Узгір’я, спростити, оніміти, передгрозовий.

в) Розбитися, одягтися, належатися, розсміятися.

г) Судноплавство, субтропічний, першорядність, однолюб.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за транспозиційним словотворчим типом?

а) Червоненький, довгуватий, злющий.

б) Вовченя, дитинча, кошеня.

в) Сміливість, біг, почервоніння.

г) Чаювати, вигулювати, розкошувати.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за мутаційним типом?

а) Читання, розстріл, гниль.

б) Освітлювання, примітив, сьогоднішній.

в) Жовток, дослідник, свинина.

г) Темнота, темненький, темніший.

 

 1. Який із рядів слів є словотвірним ланцюжком?

а) Радісний → радість → радіти → радий.

б) Радий → радість → радісний → радісно.

в) Радість → радісний → радий → радіти

г) Радий → радіти → радість → радісно.

Варіант 2

 1. У якому рядку всі слова мають непохідні основи?

а) Нижній, золотий, зелень, оселя, орлиний.

б) Неук, босий, вихід, купець, темний.

в) Ноша, ослиця, веселити, пити, пухкий.

г) Нести, ніготь, парубок, неділя, веселий.

ґ) Величний, нарив, обстріл, потвора, сіріти.

 

 1. У якому рядку усі похідні основи і за змістом і за формою складніші за твірні?

а) Бездара, молодь, безмежжя, робітниця.

б) Радість, гордощі, рева, вовчий.

в) Надзвуковий, гнівити, підгрупа, кудись.

г) Зрада, нарив, жовтизна, вчорашній.

 

 1. У якому рядку похідна основа за формою складніша за твірну, а за семантикою вони однакові?

а) Проектант, мереживо, ключовий, закласти.

б) Однолюб, крапчастий, заїзд, динамізм.

в) Буденність, паління, гордощі, тремтіння.

г) Сколочений, огризок, крайнебо, дзвонити.

 

 1. У якому рядку твірна і похідна основи однакові і семантично і за кількістю морфів?

а) Гудіння, ранній, талановитий.

б) Спів, агітація, весело.

в) Танцюрист, напад, погань.

 

 1. Які ознаки притаманні словотвірному типу?

а) Спільність твірної основи і форманта.

б) Спільність твірної основи і належність до однієї частини мови.

в) Спільність форманта, словотворчого значення і належність до тієї ж частини мови.

 

 1. Чи належать усі наведені слова до одного словотвірного типу? Харківський, донецький, запорізький, одеський .

а) Так.

б) Ні.

 

7. Позначте рядок, у якому в усіх словах значущі частини виділено правильно.

а) Буден/н/ий, зне/барвл/ен/ий, обез/кров/и/ти, с/твердж/енн/я.

б) Страш/ен/н/ий, житт/є/да/й/ний, на/перст/к/и, ви/гляд/а/ти.

в) Держ/ав/а, без/ви/їз/н/ий, по/душ/к/а, о/без/глав/л/ен/ий.

г) Під/руч/н/і, руш/ниц/я, істор/чин/а, по/прац/юва/вши.

 

8 Визначити рядок, де всі слова утворені лексико-синтаксичним способом творення.

а) Зовнішньополітичний, одноквартирний, багатоскладовий, протидія.

б) Висококалорійний, легкомоторний, слабкодіючий, широкоформатний.

в) Любимене, вічнозелений, пройдисвіт, сильнодіючий.

 

 1. У якому рядку всі слова утворені одним способом словотворення?

а) Обірватися, підсміюватися, приблуда, подвійний.

б) Надбігти, контрнаступ, підстанція, прадавній.

в) Приліт, спорожнити, роздрібний, продимлений.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за нетранспозиційним словотвірним типом?

а) Успішність, розмірковування, втеча.

б) Лікування, синь, чистота.

в) Чайник, кав’ярня, припічок.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені на основі еквівалентних словотвірних відношень?

а) Малина, смородина, журавлина.

б) Агротехніка, смаковий, м’ясо-молочний.

в) Студком, Укртелерадіо, ВНЗ.

 

 1. Який із рядків слів є словотвірним ланцюжком?

а) Мороз → морозити → приморозок → примерзлий.

б) Мороз → морозити → заморозити → заморожений.

в) Морозити → мороз → морожений → морозиво.

г) Мороз → поморозити → паморозь → приморозок.

 

Варіант 3

 1. Які слова є похідними?

а) Від яких можна утворити нове слово.

б) Ті, що складаються з двох і більше морфів.

в) Які маємо після виділення закінчення та формотворчого афікса.

г) Ті, що зустрічаються в багатьох споріднених словах.

ґ) Утворені від твірної основи, з якою вони перебувають у відношеннях мотивації.

 

 1. Яка основа називається твірною?

а) Та, що складається з двох або більше морфів.

б) Лексичне значення якої завжди не мотивоване.

в) Яка виникла як наслідок творення нового слова.

г) Від якої безпосередньо утворене певне слово.

ґ) Членована і похідна основа.

 

 1. У якому рядку всі похідні основи і за змістом і за формою складніші за твірні?

а) Розсип, світовий, священний, витривалість.

б) Географ, розповсюдження, думка, п’ятірка.

в) Учителювати, прадавній, абихто, барвистий.

г) Тихо, жовтизна, свист, міркування.

 

 1. У якому рядку похідна основа усіх слів семантично складніша за твірну, а за кількістю морфів вони однакові?

а) Хімік, бігун, причіп, рушій.

б) Несвідомий, товщина, віднайти, уздовж.

в) Виліт, обезхмарити, праліс, біль.

г) Цибулина, гниль, вигоріти, хода.

 

 1. У якому рядку всі слова належать до одного словотвірного типу?

а) Грюкнути, скаконути, сохнути, ковтнути.

б) Гинути, мерзнути, крикнути, мигнути.

в) Свиснути, товкнути, чхнути, кинути.

 

 1. Чи належать усі наведені слова до одного словотвірного типу? Конина, хустина, капустина, звірина.

а) Так.

б) Ні.

 

 1. Установити, в якому рядку всі слова утворені неморфологічним способом творення.

а) М’ясо-молочний, сон-трава, книготоргівля, сьогодні.

б) Пальне, швидкорозчинний, набережна, вічномерзлий.

в) Довготривалий, кругловидий, майбуття, Золотоноша.

г) Гучномовець, кінопрокат, нижчепідписаний, радіокерований.

 

 1. Визначте принцип, який лежить в основі творення абревіатури АТС (автоматична телефонна станція):

а) Буквений.

б) Звуковий.

в) Складовий чи слово-складовий.

г) Змішаний звуко-складовий чи буквено-складовий.

 

 1. У якому рядку всі похідні основи і за змістом і за формою складніші за твірні?

а) Розсип, світовий, священний, витривалість.

б) Географ, розповсюдження, думка, п’ятірка.

в) Учителювати, прадавній, абихто, барвистий.

г) Тихо, жовтизна, свист, міркування.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за модифікаційним типом?

а) Величезний, синюватий, книжечка.

б) Солоний, березневий, відчайдушний.

в) Синяк, водянка, білизна.

г) Доброта, гордість, жовтизна.

 

 1. Який із рядів слів є словотвірним ланцюжком?

а) Вода → водяний → приводнити → приводнення.

б) Вода → водяний → водянистий → водянистість.

в) Вода → підводник → підводний → надводний.

г) Вода → водяний → водянка → водяник.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за мутаційним типом?

а) Вміння, поклик, властивість.

б) Опрацювати, досолювати, вкладати.

в) Чаювати, спорожнити, вбити.

г) Відсіч, довго, каяття.

Варіант 4

 1. Які основи належать до непохідних?

а) У складі яких виділяються живі афікси.

б) Від яких можна утворити нове слово.

в) У складі яких не виділяються живі афікси.

г) Ті, що складаються з двох і більше морфів.

ґ) Утворені від твірної основи, з якою вони перебувають у відношеннях мотивації.

 

 1. Яка основа є твірною для слова удосконаленість?

а) Удосконалювати.

б) Удосконалення.

в) Досконалий.

г) Удосконалений.

ґ) Удосконалити.

 

 1. У якому рядку похідна основа формально складніша за твірну, а за семантикою вони однакові?

а) Скелястий, синява, надпліччя, вишневий.

б) Позашкільний, узаконити, мозолистий, затінок.

в) Закоханість, читання, короткозорість, заколисування.

г) Сходознавство, наймитувати, розкошелитися, збільшеність.

 

 1. У якому рядку похідна основа всіх слів семантично складніша за твірну, а за кількістю морфів вони однакові?

а) Дерун, доплата, засекречений, палій.

б) Засиніти, клоччя, наступ, охоронник.

в) Ключовий, насолода, поборник, турист.

г) Заслуга, княгиня, очевидний, туманіти.

 

 1. У якому рядку при утворенні похідного слова спостерігається розбіжність у формальній і змістовій мотивованості?

а) По-нашому, стійко, весело, звечора.

б) Проголошено, по-українськи, гордовито, зосліпу.

в) Безумовно, зимно, по-весняному, по-свійськи.

г) Програш, сучкуватий, угрупувати, угору.

 

 1. У якому рядку всі слова належать до одного словотвірного типу?

а) Відмежований, відлюдкуватий, відновний.

б) Відмічений, відчужений, відквітлий.

в) Відіменний, відцентровий, відрядковий.

 

 1. Що таке словотвірна модель?

а) Це утворення похідного слова внаслідок приєднання словотворчих афіксів до твірної основи.

б) Це морфонологічні різновиди всередині одного і того самого словотворчого типу.

в) Це схема побудови похідних слів, що характеризуються спільністю частин мови твірної основи, семантичного співвідношення між твірним і похідним, спільністю способу словотвору.

 

 1. Установити, в якому рядку всі сова утворені неморфологічним способом творення.

а) Далекосхідний, головоломка, багатолітній, малозначний.

б) Наречéний, довготривалий, хребетні (зоол.), легкодоступний.

в) Довгостроковий, легковірний, євшан-зілля.

г) Минуле (ім.), післямова, свіжопоголений, середньостиглий.

 

 1. У якому рядку наведені слова утворені з початкової частини першого слова і цілого слова другого?

а) ХНПУ, ООН, загс.

б) Маг (магнітофон), зам., лаб. (лабораторія)

в) Завгосп, нардеп, мопед, медсанбат.

г) завкафедри, медучилище, педробота.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені за модифікаційним типом?

а) Білявий, дрібненький, морозище, струмочок.

б) Перегони, близькість, промивання, прогульник.

в) Знатність, синява, знаковий, читання.

г) Переділ, зміцнити, досолити, непритомність.

 

 1. Який із рядів слів є словотвірним ланцюжком?

а) Мова → підмовити → підмова → підмовник.

б) Мова → мовити → підмовити → підмовляння.

в) Мова → підмова → підмовити → підмовляти.

г) Мова → мовити → підмовник → підмовляти.

 

 1. У якому рядку наведені слова, утворені на основі еквівалентних словотвірних відношень?

а) Перекотиполе, самоуправління, АЕС.

б) Вельмишановний, всюдихід, нардеп.

в) Чорнослив, райрада, кривобокий.

г) Профком, КамАЗ, Укртелефільм.

ТЕСТ 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.069 с.)