Принцип апеляційного та касаційного оскарження судових рішеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принцип апеляційного та касаційного оскарження судових рішень 

1. Принципи цивільного процесуального права- визначені зак-ством України основні положення, засади, начала, які відображають зміст цивільного судочинства, виражають його специфіку, а також методи досягнення основної мети правосуддя у цивільних справах - захист прав, свобод та інтересів ф.о., ю.о., інтересів держави.

Значення- реалізація принципів цивільного процесуального права безпосередньо при розгляді та вирішенні цивільних справ, у відповідності до вимог цп зак-ства дозволяє суду ухвалювати законні та обгрунтовані рішення, всебічно і повно захищати права, свободи та інтереси

2. Система і класифікація принципів

Система принципів - комплекс елементів, які знаходяться у відповідному зв'язку один з одним і складають певну цілісність, єдність. Система принципів ЦПП включає в себе всю сукупність принципів даної галузі права, у їх співвідношенні та взаємозв'язку. Система принципів ЦПП характеризує його як окрему галузь права.

Класифікація. В юридичних джерелах наводиться багато класифікацій принципів ЦПП.

- за юридичною природою джерела, в якому закріплений принцип:

1) принципи закріплені безпосередньо в КУ;

2) принципи закріплені в ЗУ про судоустрій;

3) принципи закріплені безпосередньо в ЦПК.

- за тим, в одній чи в кількох галузях діють відповідні принципи:

1) міжгалузеві;

2) специфічні галузеві принципи.

Найбільш поширена класифікація - класифікація за об'єктом регулювання:

1) організаційно-функціональні принципи ЦПП:

а) принцип здійснення правосуддя виключно судом;

б) принцип незалежності суддів та підкорення їх лише закону;

в) принцип рівності перед законом і судом;

г) принципи гласності судового розгляду;

ґ) принцип доступності мови судочинства.

2) функціональні принципи ЦПП:

а) принцип диспозитивності;

б) принцип змагальності;

в) принцип безпосередності;

г) принцип процесуальної рівності сторін

 

3. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки законам.Закріплений у ст.ст. 126, 129 КУ, ст.ст. 6, 47, 48 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів", ППВСУ н 4 від 12 квітння 1996 р. "Про застосувня зак-ства, що забезпечує незалежність суддів". Зміст даного принципу: полягає у тому, що судді повинні розглядати та вирішувати цивільні справи, у такий спосіб, що виключає можливість впливу на них як ззовні (з боку ОДВ), так і зсередини, в самій судовій судовій системі.

Гарантії незалежності суддів:

- недоторканність суддів;

- заборона впливати на суддів у будь—який спосіб;

- безстрокове обрання суддів на посаду;

- забезпечення державою безпеки суддів, їх сімей тощо.

 

4. ! Принцип колегіального та одноособового розгляду цивільних справ. Закріплений у ст. 127 КУ, ст.ст. 1, 15 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів", ст.18 та ін. ЦПК.

Суд першої інстанції:

До 2005 р.- усі справи розглядалися одноособово.

Позовне провадження - усі цивільні справи позовного провадження розглядаються та вирішуються суддею одноособово, який є головуючим і діє від імені суду.

Наказне провадження - питання про видачу судового наказу вирішуються суддею одноособово

Окреме провадження - деякі категорії цивільних справ (які підлягають підготовці) розглядаються колегіально (справи, стосуються особистості) - 1 суддя, 2 народних засідателі.

Усі інші справи розглядаються суддею одноособово

Ч.4 ст. 234 ЦПК

Апеляційне провадження:

1 стадія - суддя-доповідач

ІІ стадія - суддя-доповідач

ІІІ стадія - справи розглядаються по суті в апеляційному суді, у складі трьох суддів

 

Касаційне провадження

І стадія - суддя-доповідач

ІІ стадія - суддя-доповідач

ІІІ стадія - склад - не менше трьох суддів

IV стадія - не менше трьох суддів

 

ВСУ:

І стадія - суддя-доповідач

ІІ стадія - суддя-доповідач

ІІІ стадія - колегіально, в залежності від підстави - судова палата в цивільних справах - спільне засідання судових палат.

 

Всі принципи ЦПП є взаємопов'язаними та взаємобумовленими.

Категорія - чітка назва справи

"Правила опіки та піклування" - основний акт для органів опіки та піклування

Заява - подається в суд за місцем знаходження дитини

Справи про поновлення на роботі - виконання негайно, але його можна оспорювати

Поворот виконання рішення

Підстави - незаконне звільнення/незаконне переведення

Треті особи - особи, які були в.о і які підписали наказ про звільнення/переведення

 

 

26.10

Принцип державної мови судочинства

За згодою сторін процесу суди можуть здійснювати провадження регіональною мовою.

!! якщо сторони не згоди, то державною мовою.

Професійний суддя повинен володіти держ мовою

у регіонах , де прийнята регіональна мова.

1) Держава гарантує здійснення судочинства цією регіональної мовою. " Необхідність забезпечення такоі гарантіі має враховувати ст при доброі суддівських кадрів"

2) Сторони подають документи держ мовою. на території, де поширена регіональна мова допускається на регіональний.

!!! якщо регіональної мовою, то необхідно переклад цих документів.

3)Особам, які беруть участь у справі забезпечується право вчинити усі процесуальні діі( робити усні заяви , подавати клопотання, давати пояснення рідною мовою( як укр так і мова нац меншин або іншою мовою або іншою, якою вони володіють, користуючись послугами перекладача

4) судові органи складаються держ мовою, втручатися тож держ мовою або в перекладі іх рідною мовою чи мовою , якою вони володіють

Принцип законності.

зміст принципу законності, що при розгляді та вирішенні судами цив справ , а також інші учасники процесу( особм

и, які беруть участь у справі та що сприяють здійснення правосуддя) повинні діяти виключно у спосіб, визнаний для кожного суб'єкта нормами матеріального права, які регламенту ть певні правовідносини і дотримуватися процедури, встановлені ЦПК.

 

Змагальності

ч.4 ст.129 КУ івизначений Конституцією, як одна з основних засад судочинства.

Закріплений у ст.10,27 та ... ЦПК.

від носять до функціональн принципів ЦПП. ( тому що зафіксований в ЦПК, весь хід цивільного процесу від відкриття провадження у справі та до ухвалення рішення базується на ералізаціі принципу змагальості.

Принцип змагальності- це визначений цивільних процесуальним законом(ЦПК) порядок розгляду та вирішення справ при якому з'ясування обставин, які мають значення для справи здійснюється шляхом змагання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі і це змагання спрямована на доведення ними фактів на які вони спирається , як на підстави своїх вимог та заперечення.

Юр гарантіі принципу змагальності( юр права)

1) право подавати докази

2) право брати участь у дослідженні доказів

3) задавати питання особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам.

4) право знайомитися з матеріалами справи,, робити витяги, знімати копії документів

5) оскаржувати судові рішення ( рішенні і ухвалу).

однією з підстав скасування судового рішення- необґрунтоване ть.

необгрунтованим- рішення, яке ухвалене судом без всебічного та повного з'ясування обставин справи.

зЗмагальні права- комплекс встановлених цивільних процесуальним законом процесуальних прав, які дають можливість особам, які беруть участь у справі вільно здійснювати доказову д-ть і сприяти суду у встановлені фактичних обставин справи.

Суть реалізаціі змагальних права; поступово у цив законодавстві зменш роль суду процесі доказування, обов'язок по доказуванню покладається на сторони, зникає слідчий характер процесу( це коли судді заборонено за своєю ініціативою збирати докази, витребувати іх)..

Суд зобовязаний для реалізаціі:

- суд сприяє у забезпеченні сторонам рівних можливостей у доказуванні

- суд бере участь у забезпеенні доказів

- суд розяснює особам, які бере участь у справі про наслідки вчинення або не вчинення певної процесуальноі діі тощо.

як співвідноситься реалізаціі загальних прав із за очним розглядом справ

!!!заочний розгляд справи - без відповідача( коли вдруге не з'являється відповідає до суду)

змагальності тутневілюється.

заочний розгляд здійснюється при недба тому ставленні відповідала до суду. і у випадку, коли захистити права свободи позивача виявляється неможливо.

 

Принцип Диспозитивності'!!!!!

функціональними принцип- оск, саме реалізація диспозитивний прав сприяє виникнення цив процесу, обумовляє його розвиток та завершення.

Широке розуміння- дис- надана законодавством можливість сторонам ,іншим особам, які беруть участь у справі ( окрі 3осіб які не заявляюиь про своі права у предметі спору), можливість розпоряджатися своїми матеріал ними і процесуальними правами на власний розсуд

Вузьке розуміння- належать до функціональних принципів процесуального права

закріплено в ЦВК - і включає

- порядок відкриття провадження у справі( тільки юридично заінтересована особа може звернутися до суду з позовом і заявою, ніхто не може бути примушений до звернення особи до відкриття позову.

диспозитивні права визначають порядок змін , вирішення справи.

Згідно в.2 ст.11 ЦПК заінтересовані особа розпоряжається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

перехід процесу справи від 1 стадіі до другоі.

відмова позову- це диспозитивні ть.

- від реалізаціі диспозитивних прав залежить порядок завершення судочынства у справі( рішення суду залежить саме від розпорядження сторонами диспозитивних справ .

визначення принципу диспозитивності- комплекс нормативно-керівних положень, закріплених у ЦПК , які надають право заінтересованих особам звернутися до суду з позовом чи заявою , розпоряджатися позовом чи заявою на власний розсуд , але в рамках і в межах визначених законом.

Класичні диспозитивні права позивача-

1) подати позов

2) розпорядився позовом на власний розсуд( зміни ти предмет, підставу, розмір Позовних вимог)

3) позивач може відмовитися від позову

4) ініціювати укладення Мироновоі угоди.

 

класичні диспозитивні права відповідачає1

1) визнати позов, не визнати або визнати частково.

2) прельявити дустрічний позов

3) ініціювати укладення мировоі угоди.

перераховані диспозитивні права можуть бути реалізовані протягом усього часу розгляду справи ч.2 ст.31 до виходу суду до дорадчі кімнати.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.011 с.)