Право розпоряджатися позовом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право розпоряджатися позовом. 

відмінність від змагальних прав

диспозитивні права- комплекс матеріальних і процесуальних прав, що закріплено у ЦпК, надані сторонам , а також іншим особам, що беруть участь у справі. ( окрім 3 осіб, яі не заявляють самостійний вимог щодо предмета спору).щодо розпорядження позовом( реакції до позову).

у справах окремого наказного пров диспозитивні права не реаліз в тій мірі, як в позовному.

 

3 особа без предявлення вимоги - не має право подавати позов, виключно заяву про майбутній позов( коли буде оегресний позов).

Ухвала Про призначення справи до розгляду: де, визначається усе. , хто бере участь у справі. , ким хто є .

 

дз. задача 1,2 ,3

категорія цив справи

вид судочинства у суді 1 інстанціі

стадіі процесу у суді 1 інстанціі

коло суб'єктів

відповіді на питання.

 

 

Принцип Процесуальноі рівності сторін.

ст.27 , 31, 60 та в інших ЦПК.

Сторони( позивач та відповідач, заявники та заінтересовані особи( кредитора та боржник в д справах)- як основні суб'єкти у справах позовного провадження мають рівні ( але не тотожні) процесуальні права та обов'язки.

зміст принципу:

1) рівність сторін на початку провадження у справі: позивач має право подати позов, а відповідає має право позов має право прельявити зустрічей позов, заперечення проти позову.

2) у сторін рівні можливості захисту прав під час провадження у справі:

- позивач має право відмовитися від позову( пересічний позов)

- відповідає має повне прово відмовитися від зустріч ноги позову.

- ініювати миру угоду

- апеляційний та касаційне скарги в праві подати як позивач так і відповідач.

3) сторони абсолютної рівні в процесі доказування.

 

Принцип безпосередності.

завжди від носять до функціональних принципів. ( регламентація лише ЦПК).

принцип визначає :

- процес доказування, а також цивільну-процесуальну форму.

Перший аспект безспосередносьі.

1) суд безпосередньо під час розгляду справи по суті повинен дослідити докази у справі.

матеріали справи-письмові докази.

2) ст.159 незмінний склад суду.

Якщо засобом доказування у суді виступають показання свідкато згідно принципу безпосередності свідок повинен дати показання безспосередньо у залі суду, у присутності усіх осіб, що беруть участь у справі. ( вони мають право задавати питання, а свідок не має права))

!! якщо свідок проживає в іншій краіні. інвалід- не може бути в залі суду- існує інститут судового доручення, Про допит свідка судом за місцем його проживання. Суддя направляє судді. оформлюється протокол допиту свідка. доручення і протокол направлять ст в іншу краіну в суд.

Дотримання цивільно - проц форми.

1) справа розглядається одним і тим складом суду.

2) у випадку заміни судді під час розгляду справи( провадження судочинства) - справа розглядається спочатку. Перевіряється підготовка, за необхідністю проводиться поперднє судове засідання і суд розгляд.

3) у судовому засіданні дозволяється перерва.

 

Принцип Усності

ст,6 ЦПК

 

Усна форма цив судочинства складається

1) суддя на початку розгляду справи по суті( і поперднє судове засідання) Усності роз'яснює особам, які беруть участь у справі іх права та обов'язки, Усності оголошується переви тощо.

2) процес доказування характерезується усністє

- пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників дається в усій формі

судові дебати відбуваються в усій формі( 3 стадіі судового розгляду- промови)

3) ухвалення судового рішення, ухвали( у ВСУ - постанови), оголошують ст Усності і одразу іх по становлення.

 

Принцип обов'язково ті судового рішення

Ст.129 КУ, ст.11 ЗУ Про судоустрій їй і статус суддів, ст.14 ЦПК.

Рішення суду ( рішення, накази, ухвали, постанови )є обовязковими для всіх осіб, яких стосується рішення( що брали участь у справі) , а також посадових осіб, державних органів тощо.

Принцип оскарження судових рішень.

Ст.129 ч.3 КУ, ст.12 ЗУ Про судоустрій та статус суддів, ст.13 ЦПК.

Авом на оскарження судових рішень в апеляційному та касаційне цп порядках , а також на перегляд рішен вВС наділяються особи , які брали участь у спрві , а також осіб, що не брали участі у справі, якщо суд вирішив питанння про іх питання про іх права та обов'язки.

 

Тема Цивільно-процесуальні відносини.

Суб'єкти.

Поняття цивільно-проц правовідносин, іх юр ознаки, види та структура

Суб'єкти

1.

Юр ознаки ЦП правовідносин

1)різновид суспільних відносин.

2) ідеологічні відносини( кожен діє в своїх інтересах)

3)володіє відносини

4) цив проц правовідносини забезпечується цив- процес законом( імперативно-диспозитивний метод)

5) учасники цивільно-процесуальних правовідносин ж носіями прав та обов'язків

6) основним субєктам є суд.

7) знаходяться у постійному русі. ( динам характре)

8) цивільно-процесуальні правовідносини залежать від стадіі цив процесу в якій вони реалізується-:

- у суді 1 інстанціі д-ть суб'єктів спрямована на доведення своїх вимог та заперечень ,

- а в суді апеляційного , касаційноі інст на доведення необґрунтоване ті , незаконності судового рішення, ухвали

9) ци -процес правовідносини взаємоповязанами та взаємообумовлені( якщоє позов то може бути і зустрічей позов)

 

Цивільно-пр правовідносини-урегульовані цивільно-проц законодавством суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу( особи, що беруть та сприяють), які виникають та розвиваються внаслідок розгляду цив справи у суді.

 

Види-

найбільш поширені

За характером взаємовідносин між суб'єктами ЦПК правовідносини поділ на види

1) змагальності( правовідносини між позивачем та відповідачем).

2) відносини керівництва( суд- секретар- судовий розпорядник тощо)

3) відносини співробітництва( правовідносини між співучасниками( співпозивачами).

За характером взаємовідносин між субєктами.

1) головні правовідносини( між судом і сторонами)

2) похід ні ( між судом та іншими особами, які беруть участь у справі)

3) службового-допоміжні( між судом та експертами, перекладача ми, свідками)

 

Структура ЦПК правовідносин

Складається

1) об'єкт

2) зміст

3) суб'єкти.

Об'єкт- це те на що спрямовані ЦП правідносини, з приводу чого вони виникають

Зміст-права та обов'язки суб'єктів

Суб'єкти- учасники цив проц правовідносин.

 

 

Суб'єкти

 

В теорії застосовується поняття :

учасники цив процесу

- субєкти

- особи, які беруть участь

- інші учасники цив процесу

- особи, які сприяють здійсненні правосуддя

- особи, як ін беруть участь у справі. тощо.

Усі ці поняття не є ТОТОЖНИМИ.

 

Учасники -усі без виключення ЦПК правовідносин у сукупності.

Суб'єкти цив проц правовідносин-воно є тотожним поняття учасників.

Особи, що беруть участь у справі- ст.26 ЦПК не підлягає розширеному тлумаченню

Інші учасники- ст.47 ЦПК

Особи, що сприяють- це і є інші учаснки цив процесу( ТОТОЖНИМИ поняття)

Особи, які не беруть участі- особи, що сприяють або інші учасники процесу.

 

Груписубєктів

1) суд

2)особи , які беруть участь у справі

3) інші учасник процесу.

основу правового регулювання правосубєктності складають норми глави 4 ЦПК" учаснки. цив процесу".

 

Суд

Ознаки

1) обов'язковим суб'єкт

2) керує. усім ходом процесу, сприяє всебічному повному зясуванню обставин справи( розяснює права та обов'язки, задовольняє клопотання,,,)

3) і х посту повним запровадження м загальної моделі судочинства, розширення прав осіб, що беруть участ у справі, суд у справа позовного провадження відіграє роль арбітра.

!! клопотання про витребування доказів від учасника, тільки тоді суд має право іх витребувати)

в окремого провадженні/- суд має право за своєю ініціативою , а у випадках визначених законом зобов'язаний витребовувати. , збирати докази.

 

Особи, що беруть участь

ст.26

1) у справах позовного провадження єособами є - сторони, 3 особи, представники сторін та 3 сторін, органи та особи , Яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб( прокурор, омбудсман, органи іх держ влади, держ самоврядування, профспілки тощо). ст.45,46 ЦПК

2) у справах окремого та наказного провадження - заявники та заінтересовані особи, іх представники, ( 3 осіб немає!!), а також органи та особи , яким законом надано права захищати інтереси інших осіб.

 

права осіб, які беруть участь у спрві поділяють

1) загальні( змагальні) ст.27 ЦПК

2) спеціальні( диспозитивні). наділені всі особи з нюанасами, окрім 3 осіб, що не заявляють своїх вимог щодо предмета спору.

 

Інші учасники цив процесу

1) згідно ст.47 ЦПК секретар судового засідання( ст.48 )

2) судовий розпорядник( ст.49)

3) свідок ст,50

4) спеціаліст( ст.54)

5),есперт( ст.53)

6) перекладач ст.55₴

7) особи, що надають правову допомогу( не плутати з представниками!!!!)ст.56)

ознаки

Особи, що сприяють не є юридично заінтересовані ми особами.

рішення суду не стосуються іх прав та обов'язків

вони виконують своі громадянської або професійні права.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.044 с.)