Тема 1.3. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.3. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)Студенти повинні:

знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу;готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування.

Перелік питань:

1. Мова і професія.

2. Майстерність публічного виступу.

3. Види підготовки до виступу.

4. Управління мовленням та його структурування за допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.

5. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.

Перелік завдань:

Завдання № 1. Вам необхідно оглянути хворого, вислухати, вистукати.

Запропонуйте хворому встати, повернутися до вас обличчям, відкрити рота, показати язика; роздягнутися до пояса, повернутися до вас спиною, затримати дихання; лягти на кушетку на спину і звільнити від одягу ділянку шлунка та живота. Попросіть хворого розслабити м'язи живота. Під час промацування живота хворий повинен сказати, де відчуває біль. Після огляду хворий має одягнутися, сісти на стілець.

Пропозиції формулюйте, використовуючи всі мож­ливі форми наказового способу дієслова.

Завдання № 2. Прочитайте наведений вище діалог лікаря-стоматолога з хворим. Чого, з вашої точки зору, не вистачає в запитаннях лікаря, а що, можливо, є зайвим? Які запитання, на вашу думку, є досить вдалими? Доповніть діалог своїми репліками-запитаннями та відповідями.

— Добрий день, лікарю!

— Добрий день. Сідайте. Я вас слухаю.

— Уже майже добу мене мучить зубний біль. Спочатку боліло в одному місці і біль був незначним. А тепер таке враження, що нестерпно болять усі нижні зуби.

— Прошу, відкрийте рот. Так, я вже бачу, що саме там, де у вас спочатку локалізувався біль, у зубі є тріщина. Вона ледь помітна, але, певно, саме вона спричинила запалення всієї нижньої щелепи. Я злегка натисну на зуб. Боляче?

— Ой! Дуже боляче!

— У вас не було напередодні ніякої травми?

— Так, позавчора під час тренування я дуже сильно вдарився об штангу. Але думав, що обмежився синцем на щоці і аж ніяк не пов'язував наслідки удару із зубним болем. То що ж мені робити? Невже видаляти ще вчора цілком здоровий зуб?

— Насамперед треба зробити рентгенографію ураженого зуба.

— Для чого?

— Щоб подивитися, в якому стані його корінь.

— Що ви маєте на увазі?

— Чи він живий і цілий, чи травмований.

— Тобто, якщо корінь у порядку, то можна врятувати зуб?

— Так, тоді можна буде поставити так званий штифтовий зуб. Хоча все це поки що лише припущення.

— Але якщо ваші припущення правильні, то вже завтра можна розпочати протезування зуба?

— Звичайно, ні. У будь-якому разі треба видалити рештки травмованого зуба, тобто ту його частину, яка не підлягає відновленню, зняти запалення ...

— А депульпація потрібна?

— Про все це ми поговоримо, коли ви принесете знімок і ми детально розглянемо історію вашого захворювання.

 

Завдання № 3. Перекладіть українською мовою.

Важнейший, самый сильный, худший, наилучший, труднейший, самый тяжелый, высочайший, наименьший, мельчайший, самий хороший, наибольший, быстрейший.

Список рекомендованої літератури:

1. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб. / В. І. Мозговий. – [3-тє вид. доп. і перероб.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 129–130.

2. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 280.

3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С.146–164.

Тема 1.4. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики

Студенти повинні:

знати прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;володіти прийомами мислення та мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.

Перелік питань:

1. Мова і думка.

2. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

3. Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання.

4. Закони риторики.

 

Перелік завдань:

Завдання № 1. Доберіть і запишіть 3-4 аргументи, щоб підтвердити такі

думки.

1. Людина відчуває свій обов'язок лише тоді, коли вона вільна (А. Бергсон). 2. Свобода – це воля до особистої відповідальності (Ф. Ніцше). 3. Світналежить тим, хто вміє хотіти (Д. Донцов).

Завдання № 2. Підготуйте наукову доповідь з проблеми свого фаху, використовуючи логічну аргументацію. Зробіть риторичний аналіз промови за схемою:

Схема риторичного аналізу промови

1. Як оратор сформував тему, мету, представив предмет?

2. Яка композиція (вступ, основна, заключна частини) тексту і як вона спрямована на досягнення мети?

3. Монолог, діалог, полілог.

4. Логічність, послідовність і доцільність побудови промови.

5. Як сформульовано тези, наскільки вдало вибрано тип аргументації та види доказів?

6. Образна система тексту. Ключові слова.

7. Характеристика засобів милозвучності: евфонічні чергування голосних і приголосних, вимовна легкість (повноголосся, подовження, спрощення)

8. Засоби активізації уваги слухачів.

 

Завдання № 3. Проаналізуйте публічні виступи ваших однокурсників за критеріями, запропонованими нижче.

 

Критерії аналізу публічного виступу

І. Оцінювання з погляду культури української мови:

1. Чи достатній лексичний запас промовця, чи є в його мовленні тавтологія або плеоназм?

2. Чи дотримується мовець граматичних, орфоепічних, стилістичних норм?

3. Чи завжди контекстуально виправданим є вживання слів іншомовного походження?

4. Наскільки оратор точний у виборі слів?

5. Чи достатньо зрозуміла, доступна його промова?

II. Оцінювання з погляду мислення:

1. Наскільки змістовним є виступ?

2. Чи переконлива запропонована аргументація?

3. Чи логічно побудовано промову, розгорнуто тези?

III. Оцінювання з погляду володіння риторичними навичками, уміннями й прийомами:

1. Чи уміє промовець доводити, знаходити переконливі аргументи?

2. Чи володіє прийомами переконання?

3. Чи послуговується доповідач ораторськими прийомами зацікавлення і утримання уваги слухачів?

IV. Критерії оцінювання публічного виступу:

1. Вдалий початок виступу.

2. Драматизм викладу.

3. Доречні приклади, ілюстрації.

4. Адекватність мови і стилю виступу.

5. Успішне завершення виступу.

6. Дотримання регламенту.

7. Цікавий виклад теми.

8. Оригінальність стилю викладу.

9. Зрозумілість основної думки виступу.

10. Переконливість промови.

 

Завдання № 4. Підготуйте презентацію професії, яку опановуєте в навчальному закладі. Скористайтеся навідними питаннями.

1. Чим приваблює обрана професія?

2. Що вам відомо про цей фах? (Історичний екскурс)

3.Наскільки ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, перспективна?

4. Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності?

5. Ким ви бачите себе у майбутньому?

 

Завдання № 5. Перекладіть речення українською мовою.

Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее (Гете).

Счастье дается только знающим. Чем больше знает человек, тем резче, сильнее он видит поэзию там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями (К. Паустовский).

Обмен веществ, связывающий все системы организма в единое целое, играет очень большую роль в его функционировании.

Основной поставщик углекислого газа для атмосферы – вулканы и почвенные воды, которые насыщены углекислыми солями.

Список рекомендованої літератури:

1. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. для студентів / Е. Я. Палихата. – К.: Либіль, 2009. – С. 301.

2. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – [2-ге вид., виправ. і доповнен.]. – К.: Алерта, 2011. – С. 178–193.

Розділ 2. Етика ділового спілкуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.019 с.)