Незавершене виробництво на початок місяця, грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Незавершене виробництво на початок місяця, грн.Стаття Цех № 1 Цех № 2
Матеріали
Напівфабрикати
Заробітна плата
Відрахування на соціальне страхування ? ?
Разом ? ?

Після проведення інвентаризації було визначено незавершене виробництво на кінець місяця.

Стаття Цех №1 Цех №2
Матеріали
Напівфабрикати
Заробітна плата

Вправа 6.4.

Необхідно:

ð скласти відомість обліку витрат на виробництво, в якій визначити собівартість продукції окремих переділів. За статтею “Напівфабрикати власного виробництва” відображається вартість глини та цегли, що передаються на наступну обробку;

ð скласти калькуляційну відомість. Вартість глини відображається по статті “Сировина” і включає всі витрати першого переділу. Витрати наступних переділів відображаються розгорнуто по статтях витрат;

ð скласти звітну калькуляцію.

№ з/п Стаття витрат Переділи
Видобуток глини Формування цегли сирця Сушка цегли Опалювання цегли
Напівфабрикати власного виробництва 737. 06 546. 3 718. 8
Допоміжні матеріали 37 45
Паливо і енергія на технологічні цілі 134
Основна заробітна плата виробничих робітників 255
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 26.3 25. 2 13. 9
Відрахування на соціальне страхування 101.8 65. 9 97. 8 53. 9
Загальновиробничі витрати 182.96 118. 4 175. 8 96. 9
Втрати від браку - - -
Разом витрат 737. 06 1283. 36 1264. 8 1363. 5
Випуск продукції 40 000 35 000 12 500 12 360
Собівартість: 1 тис. м3 глини 1 тис. шт. цегли 18. 4 15. 6 57. 5 41. 2

Розрахунки до таблиці 1:

Коеф. розподілу =82/800=0,103

Додаткова з/п 1 = 255*0,103=26,3

Додаткова з/п 2 = 165*0,103=17

Додаткова з/п 3 = 245*0,103=25,2

Додаткова з/п 4 = 135*0,103=13,9

Відрахування на соціальне страхування:

1) (255+26,3)*0,362=101,8

2) (165+17)*0,362=65,9

3) (245+25,2)*0,362=97,8

4) (135+13,9)*0,362=53,9

Коеф. розподілу ЗВВ = 574/800=0,7175

1) 255*0,7175=182,96

2) 165*0,7175=118,4

3) 245*0,7175=175,8

4)135*0,7175=96,9

С/в 1 тис. глини 1 = 737/40=18,4

С/в 1 тис. цегли 2=546,3/35=15,6

С/в 1 тис. цегли 3=718,8/12,5=57,5

С/в 1 тис. цегли 4=509,7/12,36=41,2

Калькуляція собівартості цегли

№ з/п Стаття витрат Переділи
Видобуток глини Формування цегли-сирця Сушка цегли Опалювання цегли
Сировина – глина 737. 06 737. 06 1283. 36 1264. 8
Допоміжні матеріали - 40
Паливо і енергія на технологічні цілі - 155
Основна заробітна плата виробничих робітників - 245 135
Додаткова заробітна плата виробничих робітників - 17 25.2 13.9
Відрахування на соціальне страхування - 65. 9 97. 8 53.9
Цехові витрати - 118. 4 175. 8 96. 9
Втрати від браку - - -
Разом 737. 06 1283. 36 1264. 8 1363. 5

Звітна калькуляція на цеглу будівельну (одиниця виміру – 1 тис. шт.)

№ з/п Стаття витрат Розрахунок Фактично
Сировина – глина 737,06/12,36 59,6
Допоміжні матеріали 130/12,36 10,5
Паливо і енергія на технологічні цілі 130/12,36 10,5
Основна заробітна плата виробничих робітників 425/12,36 34,4
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 545/12,36 44,1
Відрахування на соціальне страхування 56,1/12,36  
Загальновиробничі витрати    
Втрати від браку    
Виробнича собівартість    

Дані для виконання завдання:

Виробництво цегли на ЗАТ “Силікатний завод” передбачає проходження продукцією чотирьох переділів.

1. Виписка з відомостей розподілу матеріалів, палива, енергії і заробітної плати, грн.

№ з/п Вид витрат Переділи
Видобуток глини Формування цегли-сирця Сушка цегли Опалювання цегли
Допоміжні матеріали 42,0 50,0 45,0 5,0
Паливо і енергія на технологічні цілі 138,0 140,0 140,0 160,0
Основна заробітна плата виробничих робітників 260,0 170,0 250,0 140,0

2. Додаткова заробітна плата виробничих робітників по всіх переділах склала 82 грн., проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства.

3. Загальновиробничі витрати – 574 грн.

4. Втрати від браку (145 грн.) включаються до собівартості продукції останнього переділу (опалювання).

5. Дані про випуск продукції: видобуток глини – 40000 м3, на формування її передано 35000 м3. Після формування отримано цегли-сирцю 12500 шт. Вся ця кількість була передана на сушку, а потім на опалювання. Після опалювання отримано 12360 шт. придатної цегли; по решті отриманій на опалювання цегли відбувся бій.

Вправа 6.5.

Необхідно:

ð заповнити відомість обліку затрат на виробництво окремо на кожен вид продукції;

ð скласти відомість розрахунку зміни норм в незавершеному виробництві;

ð скласти відомість розподілу витрат по організації виробництва і управлінню;

ð розрахувати собівартість браку продукції, забраковану продукцію оцінити по нормативній собівартості поточного місяця;

ð здійснити оцінку випущеної продукції по нормативній собівартості у відомості розрахунку нормативної собівартості випуску продукції. Дані цього розрахунку використовуються для заповнення відомості обліку затрат;

ð заповнити звітну калькуляцію на основі нормативної калькуляції і відомості обліку затрат на виробництво.

Відомість обліку витрат на виробництво

№ з/п Стаття витрат Початковий залишок по нормах минулого місяця Перерахунок незавершеного виробництва Витрати Списано Залишок кінцевий
По нормах поточного місяця По змінах норм По нормах По відхиленнях від норм На брак На випуск
По нормах По змінах норм По відхиленнях від норм
Сировина і матеріали                    
Зворотні відходи                    
Основна заробітна плата виробничих робітників                    
Додаткова заробітна плата виробничих робітників                    
Відрахування на соціальне страхування                    
Загально-виробничі витрати                    
Втрати від браку                    
Разом витрат                    

Відомість розрахунку зміни норм в незавершеному виробництві
емалі білої на початок місяця

№ з/п Стаття витрат Незавершене виробництво по нормах минулого місяця Собівартість однієї банки емалі білої Індекс зміни норм, % Незавершене виробництво після перерахунку
до зміни норм після зміни норм по нормах поточного місяця по змінах норм
Сировина і матеріали
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Відрахування на соціальне страхування
Загальновироб-ничі витрати
Разом витрат

Відомість розподілу загальновиробничих витрат

Вид продукції Основна зарплата робіт-ників (по нормах) Загальновиробничі витрати
по кошторису по відхиленнях від кошторису
Емаль біла      
Емаль біла (брак)      
Фарба жовта      
Фарба жовта (брак)      
Разом      

Розрахунок собівартості браку продукції

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали    
Основна заробітна плата виробничих робітників    
Додаткова заробітна плата виробничих робітників    
Відрахування на соціальне страхування    
Загальновиробничі витрати    
Втрати від браку    

Відомість розрахунку нормативної собівартості випуску продукції

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
на 1 банку на випуск на 1 банку на випуск
Сировина і матеріали        
Зворотні відходи        
Основна заробітна плата виробничих робітників        
Додаткова заробітна плата виробничих робітників        
Відрахування на соціальне страхування        
Загальновиробничі витрати        
  Разом        

Звітна калькуляція на виробництво емалі білої

№ з/п Стаття витрат Фактично Всього
по нормах по змінах норм по відхиленнях від норм
Сировина і матеріали        
Зворотні відходи        
Основна заробітна плата виробничих робітників        
Додаткова заробітна плата виробничих робітників        
Відрахування на соціальне страхування        
Загальновиробничі витрати        
Втрати від браку        
Виробнича собівартість        

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Фламінго“ займається виготовленням фарб та емалей.

1. Нормативна калькуляція, грн.

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
по нормах минулого місяця по нормах поточного місяця
Сировина і матеріали 6,00 5,40 10,00
Зворотні відходи 0,20 0,20 0,30
Основна заробітна плата виробничих робітників 3,00 2,70 4,50
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 0,20 0,20 0,40
Відрахування на соціальне страхування 1,20 1,09 6,80
Загальновиробничі витрати 5,10 3,70 5,10
  Разом 15,30 12,89 26,50

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця, грн.

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Відрахування на соціальне страхування
Загальновиробничі витрати
  Разом

Виписка з відомостей розподілу матеріалів і заробітної плати, грн.

№ з/п Вид затрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали: – за нормою – за відхиленнями від норм   +210   +71
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників: – за нормою – за відхиленнями від норм   –105   +35

4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників 8 %, проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства.

5. Загальновиробничі витрати склали: згідно кошторису 5535 грн., по відношеннях від кошторису +860 грн.

6. Випущено з виробництва емалі білої – 300 банок, фарби жовтої – 500 банок.

7. Забраковано 2 банки емалі білої і 1 банка фарби жовтої.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.013 с.)